پایان نامه درمورد بالا،، پیل‌های، سوختی،، فرآیند‌های

دانلود پایان نامه

پیشنهاد شده بود و از آن سالها دانشمندان بسیاری در جهت بکار‌گیری این سیستم‌ها و توسعه آنان تلاش کردند.
هیدروژن یک انرژی قابل حمل با خصوصیات منحصر به فرد است. سوختی پاک با راندمان خروجی بالا، سبک و در دسترس است. یکی از خصوصیات ویژه آن، نوع کاربرد آن در فرآیند‌های الکترو‌شیمی است که می‌تواند در صورت کاربرد در پیل‌های سوختی، انرژی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه هواپیماها، spill-return، ۱۹۲۱ثبت، بویلرهای

دیدگاهتان را بنویسید