پایان نامه رایگان با موضوع مقابل،، دیواره‌ی، گزارشاتی، می‌باشد،

دانلود پایان نامه

فیبرهای مورد استفاده معمولاً در محدوده ۱۲۰۰-۶۰۰ می‌باشد، ولی گزارشاتی نیز در زمینه استفاده از فیبرهای توخالی با قطر درونی کمتر، تا حد ۲۸۰ وجود دارد. در گزینش فیبر باید ضخامت دیواره آن زیاد نباشد تا فاصله انتشار در فیبر کوتاه بوده و سرعت استخراج افزایش یابد. فیبرهای با ضخامت دیواره‌ی خیلی کم، استحکام فیزیکی کافی ندارند و در مقابل،

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های (عج)، زمین،، دادگری،، وارثان

دیدگاهتان را بنویسید