پایان نامه رایگان با موضوع گونه‌ها، حلالیت‌شان، ۱۵).، میکرواستخراج

چرخش سریع نمونه به کار گرفته می‌شود. محلول گیرنده می‌تواند از جنس همان حلال آلی تثبیت شده در منافذ غشای فیبر باشد که در این صورت تشکیل یک سیستم دو فازی را می‌دهد و گونه‌ها در یک فاز آلی استخراج می‌شود (۱۶، ۱۵). میکرواستخراج فاز مایع با سیستم دو فازی بیشتر برای گونه‌هایی به کار گرفته می‌شود که حلالیت‌شان در یک حلال آلی غیر قابل

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع بیکارانی، اقداماتی، ٢-، عالانه

دیدگاهتان را بنویسید