پایان نامه رایگان با موضوع گیرنده،، (۲۰).، گرفت،، Lee

ندارد (۲۰).
در تحقیقاتی که توسط Lee انجام گرفت، وی روش جدیدی را بر مبنای فیبر توخالی به نام میکرواستخراج سه فازی مایع- گاز- مایع۱۲ ابداع نمود. در این روش گونه‌ها در اثر حرارت از محلول به جداره فیبر پر شده با هوا نفوذ کرده و سپس به دلیل pH خاص فاز گیرنده، در شکل یونی خود به درون فاز گیرنده استخراج می‌شوند. مزیت این روش این است

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دیدگاهتان را بنویسید