پایان نامه رایگان با موضوع (۱۲).، میکروسرنگ، شده‌اند.،

دانلود پایان نامه

استخراج بریده و استفاده شده‌اند. هر انتهای فیبر به یک سوزن میکروسرنگ متصل شد که یکی از این سرنگ‌ها برای ورود فاز گیرنده و دیگری برای کشیدن فاز گیرنده در انتهای استخراج به کار گرفته شد. برای خروج فاز گیرنده یک فشار فوقانی کوچک روی سوزن اول اعمال می‌شود و جمع‌آوری فاز گیرنده از لوله خروجی صورت می‌گیرد (۱۲). در پیکربندی U شکل کارایی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی - رفتاری، افسردگی اساسی، جامعه آماری، طرح پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید