دانلود تحقیق با موضوع پرتاب آزاد بسکتبال

سازی هیپنوتیزمی تأثیری بر یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد.
بنابراین با کمی تأمل در مطالعات هیپنوتیزم در ورزش،مشخص می‌شود که بیشتر محققین این حوزه به بررسی اثرات هیپنوتیزم بر عملکرد انجام شده و بااین وجود باز هم تناقضاتی در زمینه تاثیر هیپنوتیزم بر عملکرد مشاهده میشود از طرفی کمتر به تاثیر هیپنوتیزم بر یادگیری پرداخته شده و

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره فعلی،، هندوان]، "، کائنات

دیدگاهتان را بنویسید