منابع تحقیق درمورد محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، بخش های اقتصادی، جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه:
نخستین و مهمترین وظیفه بخش کشاورزی تامین و امنیت غذایی برای جمعیت روبه رشد کشور است. لذا از مهمترین اهداف سیاست گذاران در سطح کلان، دستیابی به خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی است که از نظر سیاسی اهمیت ویژه ای دارد(وزارت جهاد کشاورزی،۱۳۸۲). کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصادی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعافراد مبتلا، اختلالات خواب، استرس

دیدگاهتان را بنویسید