منبع پایان نامه با موضوع
قانون مجازات، قصاص، جرم در خواب

منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، قصاص، جرم در خواب

مشروطیت، به لحاظ فقدان مقررات جزایی منسجم و وجود دو دسته محکمه برای رسیدگی به جرایم و مشخص نبودن اصول و قواعد جزایی، چنانچه شخصی در خواب و یا حالت اغماء و بیهوشی مرتکب جرمی... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
قانون مجازات، جرم در خواب، انسان کامل

منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، جرم در خواب، انسان کامل

پدید می‌آورد، که خواست قانونگذار نیست.به همین اعتبار، جرایم به دو دسته‌ی جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی تقسیم می‌شوند. بنا بر آنچه در بالا آمده، جرایم عمدی جرایمی هستند که رکن معنوی... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
ترک فعل، قانون مجازات، ارتکاب جرم

منبع پایان نامه با موضوع ترک فعل، قانون مجازات، ارتکاب جرم

در این حال آدمی ارتباط خود را با محیط اطراف از نظر هوشیاری از دست داده است لکن با کما و بیهوشی و مرگ متفاوت‌می باشد و درواقع نقطه مخالف بیداری و هوشیاری است. با این حال، عالم خواب،... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
ناخودآگاه، رفتار انسان، ارتکاب جرم

منبع پایان نامه با موضوع ناخودآگاه، رفتار انسان، ارتکاب جرم

ارزیابی وسنجش‌می گردد تا ازمیان آنها یکی برگزیده شود. 3ـ مرحله تصمیم ورضا: وجود خارجی اراده یعنی آنچه مصداق اراده است و وجود خارجی که به حمل شایع به آن اراده می‌گویند? دراین مرحله... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
ارتکاب جرم، حقوق جزا، ترک فعل

منبع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، حقوق جزا، ترک فعل

هریک از عناصر مذکور نیز میتواند دارای مراتب یا ارکانی باشد. قصد نیز که، در این مبحث به بررسی آن خواهیم پرداخت را، جز شرایط و به نوعی ارکان عنصر معنوی جرم میباشد. برای بررسی وضعیت قصد... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
ترک فعل، استعمال لفظ، حقوق جزا

منبع پایان نامه با موضوع ترک فعل، استعمال لفظ، حقوق جزا

حرکات سریع یا غیر سریع چشم. در مورد خواب نیز همانگونه که در مفاهیم قبل عنوان گردید، گفتیم خواب حالت یا وضعیتی است که ریتم فعالیت مغز کاملا دگرگون میسازد. در زمان خواب هوشیاری انسان از... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
اختلالات خواب، استاندارد، بهداشت روان

منبع پایان نامه با موضوع اختلالات خواب، استاندارد، بهداشت روان

عارضه خوابگردی هستند. به این نوع از خوابگردی که افراد ناخواسته دچار آن میشوند، خوابگردی طبیعی میگویند. ب – خوابگردی مصنوعی هیپنوتیزم نوعی سستی و بی حالی و یا خلسه همراه با شرکت... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
افراد مبتلا، اختلالات خواب، استرس

منبع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، اختلالات خواب، استرس

سبب حرکت شخص در خواب شده و وقوع بزه در این حال محتمل است.111 اختلال خوابگردی، به دلیل وضعیت خاص اختلال، که اغلب با ترک بستر و راه رفتن همراه است؛ از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
اختلالات خواب، ارتکاب جرم، بزرگسالان

منبع پایان نامه با موضوع اختلالات خواب، ارتکاب جرم، بزرگسالان

(رفتار ممنوع و دارای ضمانت کیفری) روی آورد. تقصیر و رکن روانی دو واژه مترادفند. “رکن معنوی که از آن به تقصیر مجرم در ارتکاب جرم تعبیر می‌توان کرد؛ عبارتست از اینکه مجرم عمدا یا در... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
ارتکاب جرم، حقوق جزا، ترک فعل

منبع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، حقوق جزا، ترک فعل

کامل جرم می‌باشند. ماهیت رفتار مادی : عنصر مادی و ضروری جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار انسان، ظهور... ادامه