اختلال سازگاری و انواع آن

اختلال سازگاری و انواع آن

اختلال سازگاری فردی که پاسخ او به عوامل استر س زای رایج مانند ازدواج ،طلاق ،بچه دار شدن ،یا ازدست دادن کار ناسازگارانه است که اختلال سازگاری نامیده می شود واکنش فرد درصورتی... ادامه

چرا باید ریاضیات تدریس شود؟

چرا باید ریاضیات تدریس شود؟

اهداف آموزش ریاضی با توجه به دیدگاه های جدید آموزش ریاضی در آستانه ورود به قرن بیست و یکم هدف اصلی آموزش ریاضی، ایجاد توانایی استدلال، حل مسئله، ارتباطات و همچنین تلفیق مقوله های... ادامه