Posts

مهارت رفتار جرات مندانه و مدیریت استرس از دیدگاه روانشناختی

مهارت رفتار جرات مندانه

رفتار جرات مندانه عبارت است از بیان مناسب هر احساسی غیر از اضطراب. بطور کلی جرات مندی را می توان توانایی ابراز صادقانه نظرات، احساسات و نگرش ها و دفاع فرد از حقوق خود، به شکلی که حقوق دیگران پایمال نشود، بدون احساس اضطراب دانست .(بوالهری،1385).

 

2-25 اهمیت رفتار جرات مندانه

اشکال در رفتار جرات مندانه میتواند مشکلاتی برای فرد ایجاد کند از قبیل :

– ناکامی در بدست آوردن خواسته های فرد

– رنجیدگی، عصبانیت از دیگران و احساس کنترل شدن از جانب دیگران و در نتیجه رنجش و دلخوری فرد از دیگران

– اضطراب و به دنبال آن اجتناب از افراد یا موقعیت هایی که سبب ناراحتی می شود باعث می شود فرد بسیاری از موقعیت های زندگی و فرصت های مناسب را از دست بدهد

– انفجار خشم ، عدم ابراز خشم به شیوه ای مناسب که باعث می شود این خشم انباشته شده و در مواردی به شکلی نامناسب و پرخاشگرانه ابراز شود. ( سازمان بهداشت جهانی، 1998. ترجمه. فتحی، 1385).

 

 

 

 

2-26 مهارت مدیریت استرس

استرس تجربه انسان است که از زمان غارنشینی تا کنون با او همراه بوده است. استرس به معنای در آغوش گرفتن، فشردن است. استرس حالت فیزیکی یا روانشناختی ناخوشایندی است که در پاسخ به محرک های تنش زا ایجاد می شود. زندگی مشترک نیز خالی از استرس نمی باشد. زوجین ممکن است روزانه با دهها مورد استرس برخورد داشته باشند، خواه شکل مثبت آن مانند تولد یک فرزند سالم و خواه شکل منفی آن مانند تولد یک فرزند عقب مانده ذهنی در خانواده. آنچه اهمیت دارد مقابله نمودن با این استرس هاست در مقابله با استرس ویژگی های شخصیتی اهمیت فراوانی دارد. استرس می تواند فردی را در هم بشکند، به فرد دیگر درس جدیدی بدهد یا فرد دیگر را به مبارزه وا دارد. با آموزش مهارت مدیریت استرس و کسب راه های مقابله با آن فرد می تواند از زندگی مشترک خود رضایتمندی بهتری را بدست آورد. (فتحی ،1384 ) .

 

2-27 انواع مقابله با استرس

1 – مقابله مساله مداری: در این مقابله فرد به صورت مستقیم کار یا فعالیتی را انجام می دهد که عامل استرس را از بین بر ده یا آن را به حداقل برساند. با استفاده از حل مساله، برنامه ریزی، کنار گذاشتن فعالیت های غیر ضروری مشورت فکر کردن و غیره سعی بر حذف استرس دارد .

– مقابله هیجان مدارانه: در این مقابله فرد تلاشی  برای حذف استرس نمی کند ف بلکه سعی می کند خود را ارام سازد تا هیجانها و ناراحتی هایی که در اثر استرس ایجاد شده را بر طرف سازد. مانند تفکر آرزومندانه، خود سرزنشی، خود انزوایی، دعا کردن، درد دل کردن، نذر ونیاز و… هیجانها مانع از تفکر وتصمیم گیری صحیح برای حل مساله و استرس می شود .

3- ترکیبی از مقاله مساله مدارانه و هیجان مدارانه: جستجوی حمایت اجتماعی، به دست آوردن از اطلاعات از دیگران به منظور انجام کاری در جهت حل مشکل، جستجوی حمایت عاطفی و آرامش .

 

2-28 راهبرد های مقابله با استرس

راهبردهای مقابله سازگارانه با استرس را می توان به دو بخش تقسیم نمود:

– راهبردهای شناختی (خود اگاهی )

– راهبردهای رفتاری

– آگاهی یافتن از احساسات خود:بدلیل تفاوت در ساختارژنتیکی و تفاوت در محیط زندگی و نحوه تربیت، افراد از نظر سطح هیجانی با یکدگر متفاوتند. با آگاهی از احساسات خود می توان کنترل یشتر بر فشارهای روانی ایجاد شده  اعمال کرد.

– آگاهی یافتن از افکار خود: هنگاممواجه شدن با استرس، برخی افراد نگرش منفی نسبت به خود داشته، مهارتهایشان را دست کم می گیرند، بنابر این دچار اضطراب یا افسردگی یا … شده و این به بروز رفتارهای نامناسب می شود ،در حالی اگر افکار  خود را  بشناسیم، می توانیم افکار خود را کنترل کرده ،استرس را از بین برده پیشگیری کنیم .

آگاهی از چگونگی پردازش و تفسیر رویداد ها :

باید به این مساله که چطور موقعیات را ارزیابی می کنیم؟ چطور رویدادهایی را یاد آوری می کنیم که باورهایمان سازگارترند، توجه زیادی داشته باشیم. هر فرد متناسب با باوره و عقاید خود اطلاعات دریافتی را پردازش و درک می کند. معمولا ارزیابی های شناختی شخص از موقعیت فشار زا، نحوه ی مواجه او با موقعیت مشخص می سازد. این ارزیابی های شخصی، همواره چارچوب منطقی ندارد ودر بسیاری موارد تحلیل های افراد از موقعیت مخدوش می گردد. مکاتب روان درمانی شناختی نگر، این خدشه های منطقی را ” خطاهای شناختی می نامند. خطا های شناختی وقتی نمایان می شوند که پردازش اطلاعات نادرست یا نا موثر باشد

– مقابله هیجان مدارانه: در این مقابله فرد تلاشی  برای حذف استرس نمی کند ف بلکه سعی می کند خود را ارام سازد تا هیجانها و ناراحتی هایی که در اثر استرس ایجاد شده را بر طرف سازد. مانند تفکر آرزومندانه، خود سرزنشی، خود انزوایی، دعا کردن، درد دل کردن، نذر ونیاز و… هیجانها مانع از تفکر وتصمیم گیری صحیح برای حل مساله و استرس مس شود .

– ترکیبی از مقاله مساله مدارانه و هیجان مدارانه: جستجوی حمایت اجتماعی، به دست آوردن از اطلاعات از دیگران به منظور انجام کاری در جهت حل مشکل، جستجوی حمایت عاطفی و آرامش. (  فتحی ،1384).


ویژگی های مهم در خلاقیت

ویژگی های مهم در خلاقیت

یکی از ویژگی­های مهم در خلاقیت از دیدگاه گیلفورد داشتن تفکر واگرا[1] می باشد. گیلفورد (1950 ، 1959 ، 1942) در بیان نظریه ساخت ذهنی خود گفته­است که ویژگی مهم تفکر آفریننده واگرایی آن است او به طور کلی شیوه تفکر آدمیان را به دو دسته واگرا و همگرا تقسیم کرده­است. در نظر گیلفورد هم تفکر همگرا و هم تفکر و اگرا در ساخت ذهنی نقش اساسی دارند، اما تفاوت آنها در این است که تفکر همگرا، نتیجه تفکر از قبل معلوم است یعنی همیشه یک جواب «درست» یا «غلط» وجود دارد. اما در تفکر واگرا جواب قطعی وجود ندارد و تعداد زیادی جواب موجود است که از نظر منطقی هر یک از آنها ممکن است درست باشد.

گیلفورد در نظریه خود تفکر واگرا را به سه ویژگی تقسیم کرده­است:

1-انعطاف­پذیری یا نرمشی

2-اصالت

3-سیالی مشخص کرده و برای اندازه­گیری هر یک از آنها آزمونی ساخته­است. آزمون گیلفورد برای اندازه­گیری انعطاف­پذیری تفکر یا آزمون استفاده­های غیر معمول نام دارد. برای مثال به آزمون شونده کلمه آجر داده می­شود و از او خواسته می­شود تا در مدت 8 دقیقه تمام موارد استفاده از آجر را نام ببرد (گیلفورد، 1959). پاسخ­های یکی از دانش­آموزان از این قرار بوده­است: ساختن خانه، ساختن طویله، ساختن مدرسه، ساختن کلیسا، ساختن اجاق. چنانچه ملاحظه می­شود همه این پاسخها به طبقه واحدی از موارد استفاده آجر یعنی ساختن مربوط می­شود و نشان دهنده واگرایی بیشتر تفکر هستند.

اصالت بوسیله آزمون عنوان داستان (Plot Title Test)  گیلفورد اندازه­گیری می­شود. در این آزمون داستان کوتاهی به آزمودنی گفته می­شود و از او خواسته می­شود تا تمام عنوان­هایی که برای داستان مناسب تشخیص می­دهد بگوید. یکی از این داستان­ها درباره­ی گرفتار شدن یک مبلغ مذهبی بدست آدم خوارهاست. در این داستان شاهزاده خانم قبیله آدم خوارها به مبلغ مذهبی پیشنهاد می­کند که با او ازدواج کند تا آزاد شود. مبلغ دو راه بیشتر ندارد یا ازدواج کند یا بمیرد. او از ازدواج سرباز می­زند و پخته می­شود.

یکی از دانش آموزان برای داستان بالا این عنوان را گفته است.

شکست شاهزاده خانم خورده شدن به وسیله وحشی­ها شاهزاده خانم مبلغ مذهبی و پخته شدن بوسیله وحشی­ها، دانش­آموزان دیگر عنوان­های زیر را انتخاب کرده است: داستان دیگ، شام خوشمزه، خورش واعظ، جفتی بدتر از مرگ، او غذا را ول کرد و دیگ را چسبید، پاک ولی مجهول، جایزه­ای داغ برای آزادی.

گیلفورد پاسخ های دانش­آموز دوم را اصیل تر از پاسخ­های دانش­آموز اول می­داند. سیالی به تعداد پاسخ­های مختلفی که آزمودنی به یک سؤال اشاره می­کند.

در آزمون­های مخصوص سنجش سیالی، سرعت و تعداد پاسخ­های داده­شده ملاک سیالی فکر هستند، گیلفورد مشاهده کرده­است که بعضی از افراد در دادن پاسخ به سؤالات، مثلاً دادن اطلاعاتی درباره­ی یک موضوع، از دیگران پاسخ­های بیشتری می­دهند، او اظهار می­دارد که صرف دادن پاسخ­های بیشتر این احتمال را که بعضی از آن پاسخ­ها ممکن است و اگرا باشند افزایش می­دهند. (دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی؛ 1380).

2-2-4 عوامل مؤثر در خلاّقیت و رشد آن

بدون تردید دارند. عوامل ارثی و امور طبیعی و فرهنگی همه در پیدایش استعداد و رشد خلاقیت تأثیر دارند. آزمایش­هایی که در بحث وراثت ذکر شد نشان می­دهد که نویسندگان بزرگ ریاضی­دان­های معروف و مخترعین، اغلب در دوران کودکی آثار نبوغ و خلاّقیت را از خود ظاهر ساخته­اند. اثر وراثت در پیدایش نیروی ابتکار قابل انکار نیست افراد بیشماری در محیط­های مساعد پرورش یافته­اند ولی همه آنها موجب فکر و اندیشه تازه نشدند یا اینکه عامل ارثی پیدایش استعداد خلاّقیت را در افراد ممکن می­سازد. بنابر­این بروز این استعدادها تحت تأثیر عوامل محیطی قرار داد. در اجتماعاتی که فرد انسانی بدون توجه به وضع مالی، موقعیت اجتماعی و عقیده حق استفاده از فرصت­های تربیتی را دارد و می­تواند طبق استعداد و امکانات خود پیشرفت کند معمولاً افراد مبتکر و خلاق بیشتر دیده می­شود. بنابر این محیط مساعد چه در زمینه جغرافیا و چه از لحاظ اجتماعی و فرهنگی در رشد و پرورش قوه ابتکار افراد تأثیر فراوان دارد عوامل محیطی نه تنها سبب پرورش استعدادهای مختلف افراد می­شود بلکه موجباتی برای تحریک و تشویق افراد مخلوق اندیشه­ها و طرق تاره فراهم می­سازد. در اجتماعی که رشد فردی و رفاه اجتماعی از طریق روش علمی در یک وضع رضایت آمیزی توافق  و سازگاری کرده­اند معمولاًتمایل پرورش افکار خلاق اندیشه­های تازه بیشتر فراهم می­شود. بنابر­این خلاقیت تنها زاییده یک استعداد فطری نیست، بلکه تا حدود زیادی مربوط به روش­های تربیتی و زمینه­های فعالیت، به ویژه در دوران کودکی تا هنگام بلوغ است. خلاقیت نوعی توانایی است که در بعضی از افراد پرورش می­یابد و در بعضی از افراد سرکوب می­شود. بنابر­این با اصول و تکنیک­های درست می­توان خلاقیت را پرورش داد. (فستوان[2] ، 1999).

«روبرت جی و لیندا[3]» (بی­تا) روانشناسان مسائل اجتماعی، در بررسی­های خود شش عامل را در خلاقیت افراد مؤثر دانسته­اند:

1 – دانش : داشتن دانش پایه­ای در زمینه محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی

2-توانایی عقلانی : توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسائل.

3 – سبک فکری : افراد خلاق عموماً در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می­گزینند.

4 – انگیزش : افراد خلاق عموماً برای به فعل در آوردن ایده­های خود برانگیخته می­شوند.

5- شخصیت : افراد خلاق عموماً دارای ویژگی شخصیتی مقاوم در مقابل فشارهای بیرونی و درونی سازمان هستند.

6 – محیط : افراد خلاق عموماً در داخل محیط­های حمایتی بیشتر امکان ظهور می­یابند (روبرت جی و لیندا، بی­تا، نقل از بنیاد فکری رضوی، 1387).

تورنس تحقیقی انجام داد که این سؤال آیا امکان پرورش خلاقیت وجود دارد؟ فرضیه آن را تشکیل می­داد. براساس این تحقیق، تورنس نتیجه­گیری می­کند که می­توان دسته­ای از اصول را به کودکان یاد داد که با آنها اجازه می­دهد تعداد بسیار زیادی عقیده آن هم عقایدی خیلی بهتر نسبت به زمانی که هیچ گونه تربیتی در این مورد ندیده باشند، از خود ابراز دارند (تورنس، ترجمه خانزاده، 1358).

بنابر­این، در این مورد که خلاّقیت را می­توان پرورش داد تردید وجود دارد. روان­شناسان از مدت­ها قبل این اعتقاد را که هر استعدادی را می­توان با تمرین تربیت نمود و پرورش داد، پذیرفته­اند (تورنس، ترجمه قاسم زاده، 1375).

[1] . Dirergent

[2] . Fostvan

[3] . Robeltg & linda


چگونه هوش خود را بسنجیم؟

آزمونهای سنجش هوش

ماهیت هوش هرچه باشد جز ازراه کاربرد تستهای هوشی قابل سنجش نیست. به همین دلیل برای اندازه گیری توانشهای ذهنی یک داوطلب استخدام، باید او را مورد آزمون قرار داد. برای این کار آزمونهای متعددی ابداع شده است. هدف از طراحی این آزمونها دستیابی به شاخصهایی است که بتوانیم به کمک آنها اقداماتی چند را به شکلی منطقی تر ومنظم تر انجام دهیم. این اقدامات عبارتنداز: طبقه بندی دانش آموزان، متناسب با سطح برنامه های آموزشی، راهنمایی حرفه ای وشغلی دانش آموزان دبیرستانی وافراد جویای کار، گزینش واستخدام کارگران، کارمندان ومتخصصان داوطلب شغل، ارتقاء شغلی وجابجایی کارگران وکارمندان وبالاخره انتخاب افراد، برایر مشاغل ومسئولیتها وماموریتهای خاص.

اولین آزمونهای هوشی به صورت امروزی، توسط آلفرد بینه وهمکارش تئودور سیمون ابداع شد که مخصوص کودکان ونوجوانان بود وسن عقلی آنان رامی سنجید. زیرا فرض او براین بود که افراد از لحاظ هوشی باهم تفاوتی ندارند بلکه سرعت رشد ذهنی آنها باهم برابر نیست. مثلا” رشد ذهن یک کودک کودن ازلحاظ کارکرد، برابر با ذهن کودکی است که درسن پایین تر از او قرار دارد. این روش پس از چندین بار تجدید نظر، توسط ترمن کامل و ارائه گردید که به آزمون هوشی استانفورد – بینه نوع LM شهرت یافت. و بالاخره جدیدترین فرم تجدید نظر شده آن در سال 1985 توسط رابرت تورندایک و الیزابت هیگن تهیه گردیده است که سن عقلی را به کلی کنار گذاشته و به جای آن ضریب هوشی استاندارد را قرار داده اند. این آزمون از روایی و اعت بار بالایی بر خوردار است. شاخص حاصل از آزمون استانفورد– بینه، ضریب هوش یا هوشبهر می باشد که عبارتست از نسبت سن عقلی به سن واقعی وبا استفاده از فرمول:IQ=M.A/C.A*100  محاسبه می گردد. در این آزمون تواناییهای ذهنی شامل: مهارتهای بصری-حرکتی، استدلال، فهم معانی واژگان، مفاهیم عددی، تشابه و تفاوت اشکال وحافظه، مورد سنجش قرار می گیرد.

نوع دیگر، آزمون وکسلر است که شامل دو گروه سؤالات برای اندازه گیری استعدادهای کلامی و عملی بوده و مجموع نمرات هر گروه را با استفاده از جدولهای خاص به هوشبهر تبدیل می نمایند. وکسلر هوش کلی را نیز با همین شیوه محاسبه می کند. پرسشهایی که در این آزمون مطرح می شود، اطلاعات عمومی، اطلاعات عملی و توانایی ارزیابی تجربه های قبلی، استدلال ریاضی، توانایی تشخیص شباهتهای اشکال یا مفاهیم، حافظه طوطی وار، معلومات لغوی، توانایی رمزگردانی، توانایی تکمیل تصاویر، استعداد طراحی با قطعات، قدرت تنظیم تصاویر و الحاق قطعات یک شیء را در فرد می سنجد.

آزمون استانفورد – بینه و آزمون وکسلر، آزمونهای مفید و مؤثری هستند، به طوری که به ترتیب از ضرایب پایانی 90/0 و 91/0 با روش بازآزمایی ، برخوردارند. این آزمونها شاخصی از هوشمندی، آنگونه که مورد نظر عمومی است به دست می دهد. زیرا بین نتایج این آزمونها و درجه بندی که معلمان از دانش آموزان به عمل می آورند 60/0 تا 80/0 همبستگی وجود دارد.

یکسری آزمونهای متنوع دیگر وجود دارد که ما از بین آنها آزمونهایی را نام می بریم که در صنایع و واحدهای کار و امور گزینش و استخدام و راهنمایی حرفه ای از آنها استفاده می شود.

■ آزمون کلامی B.V.C.8 : بوناردل درباره درک و دریافت واژه هاست و از یکسری جملات شش کلمه ای ساخته شده است که پنج تای آنها از لحاظ معنی نزدیک به هم و یکی دیگر با آنها متفاوت است. آزمودنی باید واژه ی اخیر را مشخص نماید.

■ آزمون D.48 : که توسط رن پیشو و فاور تهیه شده و برای همه افراد با تحصیلاتی در مقاطع مختلف از خواندن و نوشتن تا عالی به کار می رود. این تست از سری تستهایی است که در راهنمایی حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

■ آزمون دیگری از رن موجود است که به خصوص به منظور سنجش هوش داوطلبان استخدام و طبقه بندی کارمندان و کارگران در صنایع و سازمانهای اداری تهیه شده است و شامل 42 پرسش می باشد.

■ آزمون غیرکلامی B.INV.53 : نیز ساخته بوناردل می باشد که ابعاد عملی هوش افراد را در زمینه فعالیتهای حرفه ای می سنجد. این آزمون شامل چند تصویر مرتبط به هم می باشد که یکی از آنها جدا و در بین چند تصویر دیگر قرار دارد که آزمودنی باید آن را پیدا کند.

■ بالاخره باید از آزمون هوشی نوع 2 و 3 کاتل نام برد که از نوع 2 اغلب در مشاوره حرفه ای و از نوع 3 آن بیشتر برای گزینش و استخدام کارمندان اداری استفاده می شود.

 

گروههای هوشی در جامعه

بر اساس نتایج آزمونهای هوشی – که با استفاده از فنون گوناگون بدست می آیند- در نهایت به کمیتی می رسیم که بیانگر میزان هوش افراد می باشد. این کمیت ضریب هوش است. مطالعه روی هوش گروههای نمونه، جدولی را بدست داده است که طبقه بندی افراد را از نظر هوش نشان می دهد(جدول1). مطابقت بهره هوشی هر آزمودنی با هر یک از گروههای جدول، وضعیت هوشی او را مشخص می سازد. ضرایب هوشی مقادیری بین صفرو اعدادی در حدود 180 یا بیشتر را به خود اختصاص می دهند.روان شناسان افرادی را که دارای بهره هوشی بین 90 تا 110 می باشند-و نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند- طبیعی یا نرمال گویند و تعدادی دیگر، یعنی واجدین ضرایب هوشی کمتر از 70 و بیشتر از 130 را به ترتیب عقب مانده و پیشرفته ذهنی می نامند. ما در جایی دیگرخواهیم گفت که حتی می توان از بعضی افراد عقب مانده ذهنی در انجام برخی مشاغل استفاده نمود.

حدود بهره هوش گروهها ی هوشی
25 – صفر کانا  ldiot
50 – 25 کالیوlmbecile
70 – 50 کودن Moron
80 – 70 مرزیBorder  Line
90 – 80 هنجار ضعیفLow  Normal
110 – 90 طبیعی Normal
120 – 110 باهوشBright  Normal
130 – 120 پرهوشSuperior
150 – 130 سرآمدVery  Superior
200 – 150 نزدیک به نابغه-نابغهNear  genius-genius

جدول شماره 1: گروههای هوشی و طبقه بندی آنها

 


اختلال‌های همبود با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

معرفی اختلال‌های همبود با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

جدول 1-3- میزان شیوع اختلالات همبود مبتلایان به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی با سایر اختلال‌ها

اختلال درصد شیوع همبودی با ADHD (%)
اختلال افسردگی اساسی با افسرده خویی 32-27 (%)
اختلال‌های سوء مصرف مواد 30-20 (%)
اختلال دوقطبی (شروع در بزرگسالی) 20-10 (%)
اختلال دوقطبی (شروع در کودکی) 97-80 (%)
اختلال اضطراب تعمیم یافته 45-11 (%)

در مورد بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی که قبلاً با اهمال کاری و مشکل در تمرکز کردن درگیر بوده اند، علایم افسرگی ممکن است مشکلات در شروع کردن رفتارها یا حفظ توجه را بیشتر کند.

بیشتر اشکال اضطراب با احساس‌های رنجش یا عصبانیت، مشکل در تمرکز کردن (مثل اینکه ذهن از هر گونه فکری خالی است)، نگرانی و تحریک پذیری، مرتبطند. افراد مبتلا به اضطراب، سطوحی از برانگیختگی راحتی خارج از موقعیت خطرناک یا در نتیجه بزرگنمایی ارزیابی خطر احساس می‌کنند. که باعث می‌شود آنها از موقعیت‌های مختلف اجتناب کنند بزرگسلان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی، اغلب الگوهای مشابهی از اجتناب را با توجه به تکالیفی که در گذشته برای آنها مشکل یا نومید کننده بوده مانند تکالیف تحصیلی یا الزامات محیط کار، گزارش می‌کنند. گرچه اضطراب معمولاً با موقعیتها و تکالیف خاصی که با تهدید همراهند، مرتبط است. اما این نشانه‌ها هنگامی که افراد مضطرب با این عوامل تنیدگی‌زا مواجه نشوند، بروز نمی‌کند. افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی، اغلب مشکلات گسترده و پایدار مرتبط با نشانه‌هایشان را گزارش می کنند .

سوء مصرف مواد: اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی درمان نشده، عامل خطرناکی برای تاریخچه مادام‌العمر سوء مصرف مواد است. از سوی دیگر، سوء مصرف مواد، بیماری شناخته شده‌ای است که باعث اختلال در کنش‌های شناختی متعدد شده و مشکلات کنشی شدیدی را ایجاد می‌کند که ممکن است مشابه با نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی به نظر رسد. [به نقل از بارکلی، ترجمه مشهدی، 1390]

نوجوانان و بزرگسالان با اختلال دوقطبی معمولا نشانه‌های مشخص تری از افسردگی و شیدایی از قبیل اختلال خواب، حمله ناگهانی یا نشانه‌های توهمی را دارند. کانرز و جت [ترجمه علیزاده، 1387].

افراد مبتلا به همبودی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و اختلال‌های طیف[1] دو قطبی، حتی اگر طوری کنترل شوند تا از شکست‌های عمده در زندگی شان مانند طلاق یا تغییرات شغلی غیرمنتظره جلوگیری شود، باز هم ممکن است به عوامل تنیدگی زای مختلف مانند اختلاف نظر با رؤسا و همکاران، ملامت و تنیدگی مرتبط با خواسته‌ها و گرفتاری‌های زندگی به شدت واکنش نشان دهند.

 

تشخیص افتراقی

 • اختلال اضطراب: نشانه‌های رایج اختلال‌های اضطرابی مثل بی‌قراری، تحریک پذیری، بی‌حوصلگی و اختلال خواب در افرادی که اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی دارند نیز وجود دارد. اختلال اضطرابی در کل، دوره کوتاه‌تری دارد و همراه با نشانه‌های برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختار (مانند عرق کردن، تپش قلب، گیجی و ادرار مکرر) هستند و نسبت به آینده بیمناک‌اند.[ کانرز و جت ، ترجمه علیزاده ، 1387)
 • اختلال دوقطبی: افرادی که اختلال دوقطبی دارند، نسبت به افراد با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، اختلال خلق دوره‌ای و بیش فعالی و تکانش گری بیشتری دارند.

اختلال سلوک: افراد با اختلال سلوک به طور ویژه پرخاشگری جسمانی و اعمال غیرمنطقی را نسبت به افراد با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شدیدتر و با فراوانی انجام می‌دهند. کودکان و نوجوانان با اختلال سلوک رفتار خصمانه آشکار شدیدتر و پایدارتری را نسبت به کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بروز می‌دهند. کانرز و جت [ترجمه علیزاده، 1387].

Hypomania


تفاوت بزهکار و مجرم در چیست؟

تفاوت بزهکاری و مجرم :

بزهکاری در برگیرنده کودکان و نوجوانان بوده و مجرم شامل افراد بالاتر از 18 سال می گردد. دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی تعریفی راجع به جرم کرده است که مورد تأیید اتفاق مجامع علمی است وی اعمالی را جرم و بزه می داند که وقوع آنها در جامعه وجدان جمعی را آزرده و اجتماع نسبت به مرتکبین آن واکنش نشان داده و آنها رامجازات می نماید .

در گذشته به علت ثبات زندگی قبیله ای و اشتراک شدید افراد در آداب و رسوم ، عرف و سنت مانع بزرگی برای رفتار مجرمانه محسوب می شد و جرائم مسئله اجتماعی مهمی به حساب نمی آورند ولی با توسعه تمدن و صنعتی شدن جامعه پیدایش شهرهای بزرگ و تراکم جمعیت ، آداب و رسوم اجتماعی و قوانین اجتماعی قدرت دیرین خود را ار دست دادند . (کی نیا، مهدی ، مبانی جرم شناسی علت شناسی انحرافات نوجوانان و جوانان)

عوامل ارثی و تناقضات زندگی علمی و تضادهای سیاسی و محرومیت ها در افراد و انحرافاتی بوجود آورند و بر روی هم عدم توانایی فرد برای تطبیق خود با محیط اجتماعی باعث رفتار بزهکارانه می گردد.( کی نیا ، مهدی، مبانی جرم شناس علت شناسی انحرافات نوجوانان و جوانان)

روان شناسان به این نتیجه می رسند که در چهارچوب یک اجتماع و یا حتی یک گروه پاره ای از افراد می توانند خود را تابع قواعد و ممنوعیت های مورد قبول آن اجتماع و یا گروه سازند در حالی که پاره ای دیگر فاقد چنین ظرفیتی هستند.

افرادی که به این تبعیت تن در نمی دهند گروهی راتشکیل می دهند که از نظر روانی
نامتجانس اند ولی در عین حال مکانیزم رفتار افراد آن را می توان بر اساس مفاهیم روان شناسی روشن ساخت.

بزهکاران نیز در شمار افراد این گروهند از سوی دیگر عقیده عوام افراد اجتماع به نوبه خود علیه بزهکار بسیج می شود مستقل از خصوصیات شخص وی تنها به این دلیل که بزهکار نامیده شده به نوعی او را مطرود می سازد .

بررسی روانی این واکنش ها مخصوصاً از نظر موثر واقع شدن در حال بزهکاران حائز اهمیت است. در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون مکمل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد .


راهنمای خرید کاغذ خردکن

Shredder ها یا کاغذ خردکن ها در ساده ترین شکل خود ابزارهائی هستند که با بریدن و تغییر شکل کاغذ ها مانع از بازیابی دوباره آنها می گردند در ساختار تمامی خردکن ها و فارغ از رده قیمتی دستگاه، تیغه های چند گانه منظمی وجود دارد که بسته به نوع استفاده، امکان برش کاغذ در جهت های مختلف و با فرم های گوناگون را فراهم می آورند .
اولین قدم در انتخاب یک خردکن مناسب به نوع کاربری افراد و نوع انتظاری که از دستگاه خود دارند باز می گردد. طیف متنوع استفاده کنندگان این وسیله از کاربران خانگی با استفاده های محدود تا کاربران حرفه ای با سطوح بالای مدیریتی و امنیتی گسترده گردیده است که نگفته پیداست که با بالا رفتن امکانات دستگاه با قیمت های بالاتری نیز در هر رده مواجه هستیم .
کاربری خانگی و ادارات کوچک با حداکثر 3 کاربر
در یک بررسی کلی کاربران خانگی کاغذ خردکن به دسته افرادی گفته می شود که در طول روز احتیاج به خرد کردن حداکثر 100 برگ کاغذ معمولی را با حداکثر با 3 کاربر داشته باشند. سایزهای استاندارد برای دهانه ورود کاغذ یا (Throat) تا رقم 8.75 اینچ (222 میلیمتر) برای کاربران خانگی در نظر گرفته می شود. همچنین کاغذ خردکن هایی با نوع برش رشته ای نیز بهترین گزینه در بین انواع برش برای این دسته از کاربرد ها است.
کاربری اداری با استفاده متوسط با حداکثر 10 کاربر
میزان استفاده کاربران صنعتی و اداری کاغذ خردکن با استفاده متوسط به به 3500 تا 14000 برگ کاغذ بازای حداکثر 10 کاربر می رسد . سایزهای استاندارد برای دهانه ورود کاغذ یا (Throat) تا رقم 9 تا 11 اینچ (228 تا 280 میلیمتر) برای کاربران صنعتی و حرفه ای در نظر گرفته می شود. . همچنین کاغذ خردکن هایی با نوع برش پودری نیز بهترین گزینه در بین انواع برش برای این دسته از کاربرد ها است.
کاربری اداری پر کار با بیش از 10 کاربر
میزان استفاده کاربران صنعتی کاغذ خردکن در یک استفاده سنگین و کاربری حرفه ای به بیش از 36000 کاغذ در روز بازای بیش از 10 کاربر بالغ می گردد . سایزهای استاندارد برای دهانه ورود کاغذ (یا Throat) تا رقم 9 تا 11 اینچ (228 تا 280 میلیمتر) برای کاربران صنعتی و حرفه ای و بیش از 15 اینچ (400 میلیمتر) برای کاربران خاص در نظر گرفته می شود. . همچنین کاغذ خردکن هایی با نوع برش پودری نیز بهترین گزینه در بین انواع برش برای این دسته از کاربرد ها است.
کاربری صنعتی
کاغذ خردکن صنعتی به خردکن هایی گفته می شود که به منظور امحا اسناد و مدارک با حجم بسیار بالا استفاده می شوند. مهمترین مشخصه این خردکن ها کارکرد تحت بار زیاد و همچنین امکان خردکردن اسناد در حجم کاری بالا است. عمده مشتریان این خردکن های صنعتی به عنوان تجهیزات بانک ها و سازمان هایی هستند که آرشیو اسناد بزرگی دارند که نیاز به از بین رفتن اسناد در زمان کم دارد. خردکن های این رده عموما از قیمت بالایی برخوردار هستند و حجم کارکرد بسیار بالایی دارند.


همه چیز در مورد پروتز سینه

 • پروتز سینه چیست؟
  پروتز سینه یک شکل سنتی مصنوعی است. عموما پروتز سینه برای خانم ها ، کاربرد زیبایی دارد ولی گاهی نیز، برخی از افراد مجبور به استفاده از پروتز سینه می شوند.
  تصمیم به استفاده از پروتز سینه یک تصمیم بسیار شخصی است و بر اساس سلیقه، خواسته و سبک زندگی افراد و… می باشد.

گاهی خانم ها برای بازسازی سینه در اثر بیماری هایی مثل سرطان سینه نیاز به استفاده از پروتز پیدا می کنند.

گاهی نیز صرفا جهت بزرگ تر شدن و زیباتر شدن اندام ها به دنبال استفاده از پروتز هستند.

– انواع پروتز سینه
در یک تقسیم بندی کلی پروتز های سینه به دو دسته ی موقتی و دائمی تقسیم می شوند.

پروتز های موقت که عموما در خارج از کشور رواج بیشتری دارند؛ محصولاتی هستند که در فروشگاه ها به فروش می رسند و به شکل و فرم سینه هستند و در اشکال،اندازه ها و رنگهای مختلفی می باشند. نحوه استفاده از آنها نیز به کمک سینه بند می باشد.

و پروتز های دائمی همان چیزیست که در کشور ما تحت عنوان پروتز سینه شناخته شده است و از طریق جراحی در بافت بدن قرار می گیرد.

 

 

– پروتز موقت سینه ‏
پروتز موقت ، یک شیء نرم و سبک است که در داخل لباس یا داخل سینه بند قرار می گیرد.

– پروتز دائمی  سینه
پروتز دائمی در ظاهر، وزن و حتی لمس شبیه به یک سینه ی طبیعی است.

معمولا پروتز ها از جنس سیلیکون ساخته می شوند.

شاید در ابتدا، بعد از انجام این عمل فرد مقداری احساس سنگینی در سینه ها کند. ولی به مرور برایش عادی می شود .
اگر تمایل به انجام پروتز سینه دارید؛ توصیه می شود حتما به متخصین با تجربه در این حوزه مراجعه کنید .

جراح متخصص ماهر علاوه بر اینکه به خوبی می داند چگونه پروتز را به بهترین شکل در بدن شما جای دهد، بهترین نوع پروتز را به شما توصیه خواهد کرد .
علاوه بر این نحوه درست مراقبت های بعد از عمل را به شما آموزش خواهد داد.
بعد از جراحی پروتز سینه توصیه می شود همسرتان یا یکی از نزدیکان در کنارتان باشند و از شما مراقبت کنند.
پروتزهای سینه ؛ وزن و راحتی آن ها

وزن پروتز سینه مسئله ایست که اخیرا مورد توجه واقع شده است.  مطالب سنتی بیشتر بر این مسله متمرکز بود که پروتز می بایستی وزنی شبیه سینه ی طبیعی داشته باشد.

اما یافته های جدید بیشتر بر مسئله ی وزن کمتر پروتز سینه متمرکز هستند.
در هر حال، با پیشرفت علم و تکنولوژی قطعا روش ها و گزینه های بهتری برای بهبود کیفیت زندگی مردم ایجاد می شود.

در تمام صنایع همین مسئله صدق می کند. زمانی که محصول جدیدتری به بازار می آید مصرف کنندگان در می یابند که گزینه های بهتری هم می توانند داشته باشند.
و این پیشرفت های تکنولوژیکی، رفتار مصرف کننده و ادراکات وی را تغییر خواهد داد.

– مسائل جدید پیرامون وزن پروتز سینه

علل پزشکی وزن سبکتر
از نقطه نظر علمی، در حال حاضر چندین عامل پزشکی وجود دارد که پروتز سبک وزن تر را تأیید می کنند.

مثلا زنان بالای 60 سال که دارای بیماری تراکم استخوان هستند، برای کاهش شتاب پوکی استخوان بهتر است پروتز های سبک تری داشته باشند.
علاوه بر این، در برخی بیماری ها نیز، بیماران بهتر است از پروتز سبک وزن استفاده کنند. زیرا پروتزهای سنگین ممکن است فشار بیش از حدی بر گره های لنفاوی بالای استخوان ایجاد کنند.
آیا من نیاز به پروتز سینه دارم؟
بسیاری از بانوانی که در اثر سرطان سینه ، یک سینه یا هر دو را از دست داده اند ؛ به کمک پروتز سینه می توانند تعادل بدن شان را مجدد به دست آورند.

پروتز سینه سیلیکونی، وزن و فرمی شبیه سینه طبیعی دارد. و یکی از مزایای آن اینست که به بدن شما کمک می کند تا دوباره متقارن و متعادل شود.

مزایای داشتن پروتز سینه چیست؟
استفاده از پروتز سینه یک انتخاب شخصی است.

بسیاری از بانوان که در اثر جراحی مجبور به تخلیه سینه ها می شوند؛ به کمک پروتز می توانند فرم سینه طبیعی را دوباره بدست آورند.

علاوه بر این مورد؛ بسیاری از خانم ها به دلایل صرفا زیبایی شناختی تصمیم به استفاده از پروتز سینه می گیرند.

شاید یکی از مزایای پروتز سینه در خصوص بسیاری افراد، افزایش اعتماد بنفس فرد باشد.

 • دوران نقاهت پس از پروتز سینه چقدر است؟

تا حد زیادی این مسئله به حال عمومی خود فرد بستگی دارد.

معمولا پس از انجام جراحی پروتز سینه، فرد از بیمارستان مرخص شده و دوران نقاهت و استراحت را در خانه طی می کند.

در این دوران داشتن یک همراه و حامی بسیار مهم است.

 

 

 • نکاتی در خصوص انتخاب پروتز سینه
  پروتزها در انواع مختلفی از شکل و اندازه وجود دارند و از موادی ساخته می شوند که برای حرکت، لمس و وزن تقریبا شبیه به سینه طبیعی باشند.

انتخاب نوع و سبک پروتز هم یک مسله شخصی است و بستگی به سبک زندگی و سلیقه فرد دارد و هم یک مسئله پزشکی است!

یعنی باید در خصوص آن با جراح ماهری مشورت کنید تا سایز و فرم مناسب بدن تان را به شما معرفی کند.
اکثر پروتزها از سیلیکون ساخته شده اند که یک ماده ژل مانند نرم است.
پروتزهای فوم نیز موجود است. پروتز فوم سبک تر است.

برخی از پروتزها با دانه های پلی پروپیلن پر شده است.

توضیحاتی در خصوص بهبودی پس از عمل:

دوران نقاهت و بهبودی سینه ، چندین هفته طول می کشد.

طبیعی است در این دوران کمی کبودی و سوزش داشته باشید.

بهبودی تان تا حد زیادی به ساختار و فیزیولوژیک بدن تان نیز بستگی دارد.

در مورد بازگشت به فعالیت های عادی و روزمره مثل ورزش، رانندگی و… حتما با جراح تان مشورت کنید و نظر وی را جویا شوید.

طبیعی است چند هفته ای باید به طور کامل استراحت کنید.

سوالات متداول در مورد پروتز سینه :

 • ماندگاری پروتز سینه به چه صورت است؟
 • پروتز های جدید نسبت به نمونه های قبل با دوام تر و دائمی در نظر گرفته می شوند.
 • و تا زمانیکه مشکلی برای پروتز ایجاد نشود؛ نیازی به تعویض ندارد.

گاهی این تعویض پروتز به سلیقه شخصی اتفاق می افتد و مشکل از پروتز نیست.

مثلا فرد بنا به خواست و سلیقه خودش سایز بزرگتری را برای سینه ها طلب می کند. در نتیجه پزشک ناچار است با تعویض پروتز، سایز بزرگتری برای وی جاساز کند.

زنان شیرده و پروتز سینه:

در طول دوران بارداری و شیردهی نمی توان پروتز سینه برای فرد قرار داد.

حداقل 6ماه پس از قطع شیردهی می توان دست به این عمل زد.

در صورت اقدام عجولانه ممکن است در اثر غدد شیردهی فرم سینه مجدد برهم بخورد و تغییر کند.

آیا پروتز ها پاره می شوند؟

خطر پارگی پروتز ها در برند های معتبر و نسل های جدید پروتز کم است اما در مجموع در صورت پارگی پروتز، پروتز تخلیه می شود.

آیا محدودیت خاصی برای انجام عمل پروتز سینه وجود دارد؟

محدودیت سنی خاصی در این خصوص وجود ندارد. منتها بایستی رشد سینه کامل شود . علاوه بر این دوران بارداری و شیردهی نیز منع انجام این عمل می باشد .

در سایر موارد، ممنوعیت خاصی وجود ندارد. مگر به صلاحدید و تشخیص پزشک.

رابطه پروتز سینه و سرطان سینه چیست ؟

آیا پروتز سینه می تواند سبب ایجاد سرطان در فرد شود؟

در مطالعات انجام شده هیچ رابطه ای بین پروتز سینه و سرطان یافت نشده است . همچنین مدرکی نیز دال بر سرطان زا بودن پروتز های سینه وجود ندارد.

فردی که پروتز سینه انجام داده است بایستی چکاپ ها و بررسی های دائمی از سینه اش انجام دهد.

و اگر برای عکس برداری و بررسی های خاص سینه، مراجعه نمود بایستی داشتن پروتز را به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید تا با بررسی بیشتر و دقیق تر به انجام آزمایشات تان بپردازد.

مراقبت های بعد از انجام پروتز سینه:

به دستورات جراح تان در خصوص مراقبت های بعد از عمل به خوبی گوش کنید.

دارو ها و آنتی بیوتیک هایتان را به موقع و درست مصرف کنید.

در مورد انجام ورزش ها وفعالیت های سنگین نیز احتیاط کنید و بدون اجازه ی جراح تان به این فعالیت ها نپردازید.

پروتز سینه یا تزریق چربی؟

کدام روش بهتر و کاراتر است؟

برای افزایش سایز سینه ها دو روش رایج پروتز سینه و نیز تزریق چربی وجود دارد.

با توجه به شرایط تان و خواسته و ترجیح خودتان همچنین صلاحدید جراح تان، یکی از روش ها به شما توصیه می شود.

حجم چربی ای که در تزریق چربی به سینه تزریق می شود؛ محدود می باشد . علاوه بر این سایز پروتز نیز به همین صورت است.

جراح با بررسی بافت و ساختار پوست، بدن و… تان سایز پروتز مناسب تان و یا میزان چربی مجاز تزریقی را به شما توصیه می کند.

هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خاصی دارد .

پروتز سینه ماندگار تر است.

پروتز سینه ، رایج تر است.

تزریق چربی نقاهت کوتاه تری دارد و هم چنین راحت تر است.

درد بعد از عمل وجود دارد یا خیر؟

درد بعد از پروتز سینه کاملا طبیعی است.

مصرف داروهایتان را طبق دستور پزشک انجام دهید.

بعد از پروتز سینه تغییر در حس سینه وجود دارد یا خیر؟

تغییر در احساس نوک سینه وخود سینه؛ ممکن است رخ دهد . ولی معمولا این مسئله در کوتاه مدت طبیعی است.

آیا پروتز سینه مانع بارداری و شیر دهی است؟!

خیر. پروتز سینه مانعی جهت حاملگی و یا شیردادن به نوزاد ایجاد نمی کند و کسی که توان تولید شیر کافی دارد با پروتز هم می تواند شیر تولید کند.

مراقبت های خاص بعد از عمل چیست؟

بعد از عمل پروتز سینه به هیچ عنوان اشیاء سنگین بلند نکنید و یا نکشید.

هر چقدر در دوران بهبودی بیشتر استراحت کنید و به دستورالعمل های جراح گوش کنید زودتر و بهتر بهبود می یابید.

چه کسانی بهترین نامزد انجام پروتز سینه هستند؟

کسانی که مشکلات ظاهری و عدم تقارن در سینه ها دارند،

کسانی که سینه های کوچکی دارند،

کسانی که اختلاف سایز در سینه هایشان دارند،

کسانی که در اثر بارداری و شیردهی سین ههایشان دچار مشکل و تغییر شده است؛

و…

چنین کسانی می توانند کاندید انجام پروتز سینه باشند.

چگونه جراح پروتز سینه را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب جراح تان، لازم است صلاحیت علمی و مدارک وی و همجنین تجربه ی عملی وی را بررسی کنید.

علاوه بر این نمونه کارهای ایشان را بررسی کنید.

اگر در خصوص پروتز سینه سوالی داشتید؛ می توانید با کلیینیک زیبایی دکتر محسن فدایی تماس بگیرید:

02188873550-09101414089

هم چنین می توانید ما را در اینستاگرام به آدرس @drfadaeiclinic  و تلگرام به
آدرس @drfadaeiplastic دنبال کنید.

 


معرفی محصولات شرکت پریماتوی  

معرفی محصولات شرکت پریماتوی

شرکت پریماتوی از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت هواپیمای مدل رادیوکنترل و کوادکوپترهای کاستوم و فروش انواع کواد کوپتر ، هواپیما ، هلیکوپتر و ماشین رادیوکنترل آغاز کرده است . پریما (prima) در زبان ایتالیایی به معنای “اول” میباشد . شرکت پریماتوی با داشتن تیم متخصص همراه با کارشناسان مجرب سعی در ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود را دارد .

طراحی ، ساخت و آموزش پرواز انواع هواپیمای مدل و کواد کوپتر

شرکت پریماتوی علاوه بر فروش محصولات اورجینال و برند های معتبر ، برای مشتریان خود محصولات اختصاصی را طراحی می کند و ساخت آنها را بر اساس بودجه مورد نظر و با بالاترین کیفیت انجام می دهد . علاوه بر این شما می توانید آموزش پرواز انواع هواپیماهای مدل و کوادکوپترها را از شرکت پریماتوی دریافت کنید .

واردات جزئی ، فروش و تعمیرات انواع سرگرمی های رادیوکنترل (کوادکوپتر ، ماشین کنترلی ، هواپیما و اسکوتر برقی) ممکن است شما هم جزو افراد علاقه مند به وسایل کنترل از راه دور باشید . شما می توانید بهترین برندهای روز دنیا را با بیشترین تنوع از شرکت پریماتوی بخواهید . همچنین اگر دستگاه های رادیوکنترل شما دچار مشکل شد ، شما می تواند برای تعمیر آنها به بخش فنی و تعمیرات شرکت پریماتوی مراجعه نمایید .

افتخارات کسب شده توسط شرکت پریماتوی

شرکت پریماتوی از سال ۱۳۹۴ شروع به کار کرده است و تاکنون افتخارات بیشماری در زمینه طراحی ، ساخت و اختراع وسایل میکروکنترل کسب کرده است .

از جمله افتخارات شرکت پریماتوی :

کسب مقام اول لیگ ربات های پرنده (کوادکوپتر) در مسابقات بین المللی ایران اپن سال ۲۰۱۲

کسب مقام دوم لیگ ربات های مریخ نورد در مسابقات بین المللی دانشگاه امیرکبیر سال ۲۰۱۰

ثبت اختراع تحت عنوان (هواپیمای بدون سرنشین) در سال ۱۳۹۱ توسط هئیت داوران در همایش حمایت از مبتکرین و مخترعین غرب کشور

عضو کارگروه تخصصی (نرم افزار) در سال ۱۳۹۲ توسط مرکز حمایت از مبتکرین و مخترعین غرب کشور

کوادکوپتر چیست؟ ‏

خرید کوادکوپتر ، یا مالتی روتر (چند پروانه)، یا پهباد، یا کوادروتر، یک وسیله مکانیکی پروازی ساده با چهار بازو ‏است، که در هر یک از بازوها موتوری به یک پروانه متصل شده است. مالتی کوپترها با سه، شش یا هشت بازو ‏نیز وجود دارند، اما عمدتا شبیه به کوادکوپتر عمل می کنند. دو پروانه در جهت عقربه های ساعت و دو پروانه ‏دیگر خلاف جهت ساعت می چرخند. کوادکوپترها به لحاظ ایرودینامیکی ناپایدار هستند، و به یک کامپیوتر ‏پرواز نیاز دارند تا فرمان های ورودی را به فرمان هایی تبدیل کنند که ‏RPM‏ های (دور موتور) پروانه ها را ‏تغییر دهند تا حرکت مطلوب و مورد نظر را ایجاد نمایند. این پاراگراف در واقع پاسخی کوتاه به سؤال بالا بود. ‏در ادامه این مقاله اطلاعات بیشتری برای آشنایی شما با دنیای کوادکوپترها ارائه می دهیم.‏

کوادکوپترها با هلیکوپترها یا هواپیماهای بال ثابت تفاوت دارند چرا که نیروهای بالارونده و کنترلی ایجاد می ‏کنند. چرا که در هواپیما بلند شدن بوسیله بال ها انجام می شود، اما در کوادکوپتر این امر توسط پروانه ها ‏صورت می گیرد. هلیکوپتر از روتر اصلی خود برای بلند شدن استفاده می کند، اما در عین حال می تواند ‏چرخش تیغه های روتر را به منظور ایجاد نیروهای کنترلی تغییر دهد.‏

ایده کوادکوپتر جدید نیست. طراحی های کوادکوپترهای با سرنشین در دهه 1920 و 1930 ارائه شد، اما این ‏ایده ها دارای عملکردی نامطلوب، و سطح بالایی از ناپایداری بودند، و به حجم بالایی از فرمان های خبان نیاز ‏داشتند. با پیشرفت فناوری الکترونیک در کامپیوترهای کنترل پرواز، موتورهای بدون هسته یا براش لس، ‏میکروپردازشگرهای کوچکتر، باتری ها، دوربین ها، و حتی سیستم های ‏GPS‏ طراحی و پرواز کوادکوپترها ‏امکان پذیر شد. سادگی کوادکوپترها آن را به یک وسیله عکسبرداری هوایی و پلت فرم ویدئویی مؤثر تبدیل ‏کرده است.‏ کوادکوپترها یک شیوه اقتصادی برای معرفی خود به دنیای وسایل هوایی کنترل از را دور هستند. به پرواز ‏درآوردن آن ها جالب ‏است، و با کمی تمرین و صبر هرکسی می تواند یادبگیرد که چگونه یک کوادکوپتر را به ‏پرواز درآورد.‏

اسکوتر های برقی را بهتر بشناسیم!‏

اگر شما از نیز مانند افراد متعددی شیفته و مجذوب انواع خرید اسکوتر برقی هستید یا اگر می خواهید یکی از آن ‏ها را خریداری کنید، در این مقاله ما به شما کمک می کنیم تا یکی از بهترین نوع اسکوتر برقی را انتخاب ‏کرده و خریداری نمایید. اسکوتر ها توسط باطری و یا برق شارژ شده و حرکت می کنند. از جمله وسایلی ‏است که امروزه اکثریت از آن برای تفریح استفاده می کنند اسکوتر های برقی هستند. در یک زمان بسیار ‏کوتاه این وسیله فوق العاده مدرن سهمی بسیار بزرگ از بازار را با انواع شبیه به خود مانند دیگر انواع اسکوتر ‏های برقی سگوی یا همان دوچرخه الکتریکی و هاوربورد از آن خود کرده است. این وسیله بسیار سبک و ‏مناسب حمل و نقل می باشد. اسکوتر برقی از جمله وسایل محبوب برای جهانگردان و سایرین می باشد. ‏اسکوتر های برقی در انواع چرخ های تکی و دو چرخی موجود می باشد. امروزه قیمت اسکوتر برقی مانند کلوچه به ‏راحتی در فروشگاه های انلاین و فروشگاه های سراسر دنیا یافت می شود  و قابل خریداری است. امروزه در ‏سراسر اینترنت و همچنین در فروشگاه های سراسر دنیا می توانید طیف وسیعی از معامله گران و فروشندگان ‏اسکوترهای برقی را ببینید. این باعث می شود که شما برای انتخاب کمی سردرگم و گیج شوید. اما ما اینجا ‏هستیم تا شما را به بهترین نحو راهنمایی کنیم، ما به شما برخی از بهترین و بی نظیر ترین انواع اسکوتر های ‏برقی را معرفی می کنیم تا انتخاب بهتری در خرید این وسیله داشته باشید.‏

ماشین کنترلی سرگرمی بزرگسالان

در چند سال اخیر اسباب بازی ها و ابزار سرگرمی بزرگسالان رو به افزایش است. این اسباب بازی ها کمک ‏می کند آرزوها و هیجانات خود را در مقیاس کوچکی تجربه کنید. قیمت این محصولات متنوع است . شما ‏می توانید هر محصولی را با هر اندازه ای از فروشگاه های سراسر دنیا و یا به صورت اینترنتی تهیه نمایید. اما ‏قبل از خرید بایستی اظلاعات کافی راجع به محصول مورد نظر خود را به دست آورید. در این مقاله ما در ‏رابطه با خرید ماشین کنترلی و خصوصیات هر محصول صحبت می کنیم. با دانستن این اطلاعان شما می توانید ‏محصولی متناسب با نیاز ها و علایق خود را با قیمتی فوق العاده ایده آل تهیه نمایید.‏

علاقه مندان به مسابقات رانندگی و جاده ای با ماشین کنترلی به طور معمول ترجیح می دهند اتومبیل های ‏دقیق با سرعت بالا و قدرت کنترل بالا و پیشرفته و منحصر به فرد خود را داشته باشند. با این وجود رانندگی ‏با این نوع از خودرو ها بسیار سخت می باشد و نیاز به اشنایی و تجربه دارد. با این حال تمام موارد ذکر شده ‏از ویژگی های این ماشین ها است. همان گونه که کودکان در هنگام بازی با ماشین کنترلی؛ کنترل آن ‏برایشان بسیار سخت است و کنترل کردن آن ممکن است برایشان قدری دشوار باشد و ماشین اسباب بازی ‏آن ها باید بسیار مقاوم باشد تا دوام بیاورد. برای ماشین کنترلی بزرگسالان نیز همین امر صادق است شاید ‏مدتی زمان ببرد تا بتوانید به کنترل آن مسلط گردید. شاید این ماشین ها ظاهری شگفت انگیز نداشته باشند ‏اما قدرت بدنه و سرعت و ایمنی بالایی دارند تا بتوانند نیاز شما را برطرف کنند. برای خرید ماشین کنترلی ‏ابتدا شما باید تصمیم بگیرید که این محصول را برای کدام نوع از مسابقات شهری و یا خارج از شهر می ‏خواهید، یا اینکه برای چه امری نیاز به یک ماشین کنترلی دارید. برای خرید ماشین کنترلی شما باید در نظر ‏داشته باشید که قرار است بر روی سطح صاف و هموار از این ماشین استفاده نمایید یا قرار است رانندگی را ‏بر روی جاده های پر دست انداز و ناهموار انجام دهید. در نهایت  باید تمام این نکات را در نظر بگیرید و ‏مطابق با آن برای قیمت ماشین کنترلی عمل کنید. از طرف دیگر اگر شما ماشینی برای بیرون از شهر می ‏خواهید بنابراین شما باید در نظر داشته باشید که شما بر روی نا همواری ها خواهید بود و ممکن است با ‏سرعت پرش بزنید و بنابرین قدرت کنترل و ایمنی ماشین باید بسیار بالا باشد، چرا که شما بر روی یک سطح ‏صاف حرکت نمی کنید و مدام در حال بالا پایین شدن هستید. بهترین ماشین های کنترلی دارای باتری های ‏قابل شارژ هستند، چرا که شما پس از هر بار استفاده می توانید آن هارا شارژ کنید. و در نهایت موجب صرفه ‏جویی در وقت و هزینه های شما می شود. عمر باتری های ماشین کنترلی نقاط ضعف آن ها هستند بنابرین ‏باتری نامناسب باعث آزردگی خریدار می شود و طول عمر کوتاهی دارد و این برای مسابقات بسیار بسیار مهم ‏می باشد. چرا که باید در طول مسابقات ماشین کنترلی سالم باشد و زمان شارژ آن و طول عمر بسیار مساله ‏مهمی می باشد. بسیاری از رانندگان مسابقات ماشین کنترلی از چندین باتری مختلف استفاده می کنند تا در ‏زمان مسابقه دچار مشکل نشوند بنابرین شما باید بسیار به این نکته توجه داشته باشید در هنگام انتخاب ‏ماشین کنترلی حتما این مسئله را یکی از عوامل اصلی مورد نظر خود عنوان کنید. برخی از ماشین های ‏کنترلی در حد ابتدایی و بسیار ساده می باشند، در حالی که برخی از آن ها کنترل بسیار بالا و دقیق با قدرت ‏‏2.4 گیگاهرتز را ارائه می دهد. اگر بسیار نزدیک به هم رانندگی کنید و در یک مسیر باشید ممکن است ‏اختلالاتی در کنترل آن ها پیش بیاید.‏

چه نوع ماشین کنترلی ای برای من مناسب است؟

این بستگی به نوع مسابقه ای که می خواهید در آن شرکت کنید دارد آیا شما برای مسابقات جاده ای نیاز به یک ماشین با سرعت بالا دارید؟ ایا قلب شما برای مسابقات جاده ای میزد و یا برعکس شما به مسابقات خارج از جاده علاقه دارید؟ آیا شما به ماشین مسابقه ای با دو چرخ علاقه دارید و یا به صورت پیچیده تر به چهار چرخ احتیاج دارید. همچنین مقیاس را فراموش نکنید ماشن کنترلی هر چه در مقیاس و اندازه بسیار بزرگتر باشد گران تر است. اما خود را خسته نکنید ما در اینجا به صورت اساسی ماشن کنترلی را به شما معرفی خواهیم کرد.

ماشین های مسابقه ای

اکثر ماشین های مسابقه ای برای مسابقات جاده ای ساخته شده اند چرا که دارای حداقل تعلیق می باشند. آن ها برای سرعت گرفتن و دور زدن ساخته شده اند و با نهایت سرعت میروند اگر شما به دنبال مسابقات جاده ای هستید این گونه ماشین ها بهترین انتخاب برای شما هستند.

کامیون های مسابقه ای

این کامیون های غول پیکر اوج لذت را به شما در حین مسابقات جاده ای می دهند می توان با آن ها در هر گونه مسابقه ای شرکت کرد. برای بیرون از جاده آن ها بسیار هیجان انگیز هستند. این ماشن ها میتوانند بدون اسیب دیدن ماشین های دیگر را خرد کنند.

تراگی و باگی های مسابقه ای

این ماشن کنترلی برای مسابقات در بیابان ها و یا سواحل شنی طراحی شده اند. با لاستیک های عریض و بزرگ بهترین انتخاب برای مسابقات در تپه ها و بیابان ها می باشند. با ترکیب یک ماشین مسابقه ای و یک کامیون مسابقه ای شما یک باگی تحویل می گیرید. باگی ها قدرت و سرعت بالایی دارند و هیجان زیادی در مسابقات به شما می دهند.

کامیونت های مسابقه ای

با محبوبیت این مدل از ماشین ها که بسیار تخصصی می باشند و دارای سرعت بسیار هستند مسابقات آن ها در حال افزایش می باشد و مسیر این ماشن کنترلی احتمالا ساده ترین و اسان ترین مسیر برای مسابقه نیست اما اگر به این چالش علاقه دارید و دوست دارید برای مسابقاتش شرکت کنید پس این ماشین را بخرید و این کار را انجام دهید و هیجانی تکرار نشدنی را تجربه کنید.

هیولاهای مسابقه ای

چرخ های غول پیکر و موتور قدرتمند و کنترل بالا از جمله ویژگی اصلی هیولاهای مسابقه ای هستند. این خودرو ها بهترین تپه نوردان و بالارونده ها و له کننده ها هستند. اگر شما زیاد به سرعت توجه ندارید و به دنبال قدرت هستید این ماشین ها انتخاب مناسبی برای شما خواهند بود.

صخره نورد

اگر می خواهید از هر مانعی رد شوید و از بین صخره ها و سنگ ها بگذرید. یک ماشین مسابقه ای صخره نورد برای شما مناسب است. برف و باران، شن و ماسه، یخ و اب، گل و حتی جهنم هیچ چیز این قاتلان را متوقف نمی کند. چیزی در طبیعت وجود ندارد که بتواند این ماشین را متوقف کند. اگر به دنبال یک سرگرمی و لذت هستید پس این ماشین بهترین انتخاب برای شماست تا هیجانی بی نظیر به شما بدهد.

 


مرجع آگهی و نیازمندیها : سایت دو فانوس

سایت دوفانوس

www.2fanoos.com

درج رایگان نیازمندی اینترنتی صنعتی
سفارش رایگان آگهی اینترنتی دام و طیور
درج نیازمندی اینترنتی کشاورزی

درج رایگان نیازمندی اینترنتی خدمات
ثبت رایگان آگهی موبایل و کامپیوتر
سفارش آگهی اینترنتی خدمات ساختمانی
ثبت رایگان نیازمندی لوازم خانگی

مرجع آگهی و نیازمندیها…بازار خرید و فروش کالا و خدمات ..خرید و فروش محصولات وخدمات کشاورزی..

لوازم شخصی-لوازم خانگی–لوازم الکترونیک-املاک-وسایل نقلیه–خدمات عمومی

خدمات- اداری-مالی- بازرگانی- بیمه-وکالت- نظافت-و-خدمات-منزل- آموزش -فرهنگی -هنری -تبلیغات- خدمات- موتور- ماشین- خدمات پزشکی-پرستاری- درمانی-مشاور
اسباب-کشی-و-حمل-ونقل- خدمات -لوازم- خانگی- خدمات -ساختمانی – دکوراسیون- ورزش-و-سرگرمی

 

مخاطب شناسی در تبلیغ و روش‌های مشتری مداری جلب و جذب مشتری (8)

ثبت رایگان آگهی آموزش خصوصی
سفارش رایگان نیازمندی اینترنتی ماشین آلات
سفارش نیازمندی اینترنتی خودرو و موتور
سفارش نیازمندی اینترنتی خدماتی

چطور متن آگهی را به بهترین نحو بنویسیم:

آگهی خوب در درجه اول باید توجه مخاطب را به خود معطوف و سپس او را بدان محصول علاقه مند سازد. سپس تمایل او را برای پیگیری موضوع افزایش دهد و بالاخره همان آگهی خوب باعث فروش کالا، خدمت یا ایده مورد نظر شود.

۱) اصل اول: طرح مناسب
یک آگهی خوب باید دارای طرح مناسب باشد؛ این طرح می تواند عکس، نقاشی یا حروف چاپی باشد که به عنوان عناصر گرافیگی مورد استفاده قرار می گیرد. ▪ از طرحهای ساده  و جذاب استفاده کنید
۲) اصل دوم: تیتر مناسب و مفید
شما باید به گونه ای تیر مناسب و مفید را برای آگهی خود انتخاب کنید تا توجه و علاقه خوانندگان را چون شکارچی، شکار کنید.

۳) اصل سوم: تبلیغ در متن آگهی

▪ معرفی و حمایت از ویژگیهایی که محصول، مدعی دارا بودن آنهاست.
▪ مزایای مثبت محصول خود را به معرض نمایش بگذارید.
▪ مداراک و دلایلی برای ویژگیهایی که محصول شما مدعی دارا بودن آنهاست ارایه بدهید.
▪ وقتی یک متن مشکل و پیچیده برای ارایه به مخاطب دارید، از طولانی شدن آن هراس نداشته باشید.
▪ مدارک و مستندات شما باید متقاعد کننده و به یادماندنی باشد.
▪ اجازه دهید مخاطبان بدانند که چرا به محصولی که برای آن تبلیغ می کنید نیاز دارند.
۴) اصل چهارم: تحریک مخاطب به خرید
اصل چهارم در ساخت یک آگهی خوب، «تحریک مخاطب به خرید» است؛ باید در آگهی خود، مخاطب را برای اقدام به خرید تحریک نماییم. برای این منظور می توانیم موارد زیر را انجام دهیم.
▪ باید به گونه ای عمل کنیم که مخاطب رفتاری خاص- در جهت هدف آگهی- از خود بروز دهد؛ مطمئن ترین راه برای آن که شخصی را به چنین رفتاری وادار کنید، درخواست از او برای انجام آن کار است.
▪ توجه داشته باشید هنگامی که انجام رفتاری را القا یا درخواست می کنید، باید انگیزه و محرکی هم برای آن ارایه دهید؛ مثلاً یک محدودیت زمانی قایل شوید یا جایزه ای برای آن کار و رفتار خاص تعیین کنید یا قیمت استثنایی برای آن مورد خاص اعلام کنید.
▪ برای آن که شخص را به انجام رفتار مورد نظر وادارید، باید از خواسته ها و نیازهای عقلانی و احساسی مخاطب – هر دو- استفاده کنید. ▪ یکی از راههای دیگر برای تحریک مخاطب برای خرید کالا، ارایه خلاصه ای از ایده و فکر مورد قبول آگهی دهنده، در آگهی مورد نظر است. ایده نهایی باید شامل همه اطلاعات لازم برای خوانندگان باشد تا دست به کار شوند؛ مثل مشخصات فروشگاه، ساعت کار، تاریخ و …

برای درج آگهی می توانید به لینک زیر از سایت دو فانوس مراجعه نمایید


درج آگهی در سایت دو فانوس


فواید اهدای خون واسه سلامتی و مراحل انجام اون 

همه کسائی که به سلامتی خود اهمیت میدن شک نداشته باشین واسه بررسی سلامتی خود آزمایش خون رو تجربه کردن اما شاید از فواید اهدای خون بی خبر باشن، در این مقاله با چه جوری همراه باشین تا شما رو از امتیازات اهدای خون، روش و مضرات اون آشنا کنیم.

 

امتیازات و فواید اهدای خون

آبیلبون پاول (Abialbon Paul) پژوهشگر داروشناسی یا فارماکولوژیه که در مورد ی عکاسی، وبلاگ نویسی، سفر و تکنولوژی به شکل حرفه ای فعالیت می کنه.

۱. تجربه احساس شادی با نجات جون آدما

تجربه احساس شادی یکی از فواید اهدای خونه. با اهدای خون و نجات جون کمه کم سه آدم می تونه حس فوق العاده ای رو به شما بده، چون با این کار می تونین در نجات جون آدما سهیم باشین. خونی که شما اهدا می کنین به فراوردهای موردنیاز بیماران تبدیل می شه و هر فراورده می تونه واسه افراد مختلف و واسه اهداف متفاوت و خاص استفاده شه. خیلی از نوزادان تازه متولدشده نیازمند خون هستن که در این شرایط یک واحد خونی می تونه نیاز اونا رو برطرف کنه. هر زمان اقدام به اهدای خون کنین، می تونین زندگی ۳ یا ۴ دریافت کننده ی خون رو نجات بدین. پس خون تون رو اهدا کنین و قهرمون باشین!

۲. چکاپ رایگان

تنها زمانی اقدام به اهدای خون کنین که واقعا از سلامت جسم خود مطمئن هستین و فکر می کنین خون کافی واسه اهدا دارین. هر چند قبل از اهدای خون، از فرد اهداکننده تعدادی آزمایش به شکل رایگان گرفته می شه که می تونه امتیاز بزرگی واسه فرد حساب شه. مثلا، با انجام این معاینات پزشکی می تونین فهمیده باشین که علائم فشار خون در شما دیده می شه یا نه. انجام این آزمایشا به فرد اهدا کننده کمک می کنه تا بعضی مریضیای مخفی در مراحل راحت اون شناسایی شه و همین مسئله روند کنترل، پیشگیری و درمان مریضی رو آسون تر می کنه.

بعد از اهدا، خون و فراوردهای خونی واسه اطمینان از سلامت کامل خون و نبود هیچ گونه آلودگی و عفونت خون به دقت آزمایش می شن. شما می تونین از مراکز انتقال خون خواسته کنین که درصورت مشاهده ی هر گونه مورد مشکوکی در آزمایشات، به شما آگاهی دن. با اهدای خون می تونین از آزمایشات رایگان بهره مند شید. البته نباید فواید اهدای خون واسه سلامت جسم رو هم از یاد برد.

هر فرد اهداکننده قبل از اهدای خون معاینه می شه. فرد اهداکننده با یک معاینه ی دقیق پزشکی از سلامت جسمی خود مطمئن می شه و با آگاهی بیشتر اقدام به این کار می کنه. داشتن سلامت جسمی کامل، مثلا نداشتن فشار خون بالا یا پایین از شروط اصلی اهدای خونه.

فرد اهداکننده در صورت دچار شدن به یکی از مریضیای خونی مثل هپاتیت B، هپاتیت C یا HIV (ویروس ایدز) نباید اقدام به اهدای خون بکنه. بهتره فرد قبل از اقدام به این کار در مورد نگرانیا و مریضیای احتمالی با دکتر مرکز انتقال خون مشورت کنه.

با اینکه کم خونی یا کاهش تعداد سلولای خونی موجب می شه فرد نتونه خون بده، اما باعث می شه فرد اطلاعات بیشتری درخصوص سلامت جسمی خود به دست بیاره.

۳. کاهش خطر دچار شدن به مریضی قلبی

یکی دیگر از فواید اهدای خون کاهش خطر مریضیای قلبیه. اهدای منظم خون به ویژه در مردها به کنترل سطح آهن کمک زیادی می کنه. حفظ تعادل در سطح آهن خون اثر خیلی زیادی در بهبود وضعیت قلب داره. آهن ماده ای لازم واسه بدنه که واسه حفظ کارکرد درست انداما خیلی ضروریه، اما تجمع زیاد آهن در بدن ممکنه باعث آسیب اکسیداتیو شه. آسیب اکسیداتیو با افزایش سن، حملات قلبی و بروز سکتها بیشتر می شه و ممکنه موجب آسیب جدی به بافتا و اندامای بدن شه.

۴. سوزاندن کالری

یکی از فواید اهدای خون سوزاندن کالریه. در هر بار اهدای خون، شما حدود ۶۵۰ کیلوکالری می سوزونین. درواقع با اهدای خون شما می تونین به بدن خون کمک کنین تا کالری بیشتری بسوزونه و درنتیجه، به ثابت نگه داشتن وزن خود در سطح ایده آل کمک کنین. با اینکه اهدای خون معمولا هر دو تا سه ماه یک بار باید انجام شه و البته تکرار اونم به شرایط جسمی و میزان هموگلوبین و آهن خون تون بستگی داره.

۵. کاهش خطر دچار شدن به سرطان

کاهش خطر دچار شدن به سرطان یکی دیگر از فواید اهدای خونه. بالابودن سطح آهن خون می تونه خطر دچار شدن به سرطان رو دو برابر کنه. بخاطر این گفته می شه که اهدای منظم خون می تونه خطر دچار شدن به سرطان رو خیلی کاهش بده. البته واسه اثبات این ادعا لازمه تحقیقات و تحقیقای بیشتری انجام شه. در گذشته بعضی بر این باور بودن که اهدای خون خطر دچار شدن به سرطان رو افزایش می ده که تحقیقات گذشته این فرضیه رو به طور کامل رد می کنه.

۶. کاهش سطح آهن بدن

گرچه بدن واسه تولید گلبولای قرمز به آهن نیاز داره، ولی بالا بودن آهن خون ممکنه سلامت فرد رو به خطر بندازه. درواقع، آهن مازاد بدن به دیگر اندامای بدن مثل جگر و قلب منتقل می شه و ممکنه بر کارکرد این انداما اثر بزاره.

اهدای خون یکی از سخاوتمندانه ترین کارهاییه که هر فرد می تونه در طول زندگی خود بکنه. درواقع فرد با اهدای خون، می تونه خون و فراوردهای موردنیاز مراکز درمانی و بیماران نیازمند رو فراهم کنه.

۷. کمک به هم نوع

هر فرد با اهدای خون خود می تونه کمه کم به سه فرد مریض و نیازمند به خون کمک کنه. اینکه فرد اهداکننده بدونه این کار سخاوتمندانه ی اون چقدر می تونه در زندگی افراد دیگر اثر مثبت بزاره و حتی موجب نجات جون افراد می شه، حس بهتری رو در اون ایجاد می کنه و با انگیزه و نشاط بیشتری دست به این کار می زنه.

مشکلات احتمالی اهدای خون

استفاده از سرنگ مشترک در مراکز انتقال خون می تونه خطر انتقال عفونتای خونی از یک فرد به فرد دیگر رو زیاد کنه. بخاطر این، استفاده از سرنگای یک بار مصرف و استریل و شستن دستا یکی از اقدامات اصلی و لازم در مراحل اهدای خونه.

فرد اهداکننده با توجه به شرایط خاص و متفاوت جسمی ممکنه بعد از اهدای خون دچار سرگیجه، احساس ضعف، گیجی و حالت تهوع شه که بعضی وقتا این علائم تا سه روز هم ادامه پیدا میکنه.

اگه فرد اهداکننده احساس کنه سطح آهن خونش افت کرده، می تونه با مصرف مواد غذایی شامل آهن این کمبود رو جبران کنه. تعدادی از شکلای مختلف غذاهای شامل آهن میشه به گوشت قرمز، اسفناج و غلات غنی اشاره کرد.

روش اهدای خون

اگه قصد اهدای خون دارین، آشنایی با مراحل و روشای اونم اهمیت زیادی داره.

۱. آمادگی

فرد قبل از اهدای خون باید از سلامت خون مطمئن شه. قبل از اقدام به اهدای خون، باید فرم مربوط به مشخصات خود رو به طور کامل و با دقت پر کنه و هرگونه اطلاعات پزشکی و دارویی خود رو یادداشت کنه. بعد دکتر با انجام معاینه ای آسون از سلامت فرد مطمئن می شه.

این مراحل به مراکز انتقال خون کمک می کنه تا مطمئن شن فرد اهداکننده در خطر مریضیای خونی قرار نداره و خونی اهدایی سالمه.

این آزمایشا نشون می ده که فرد گزینه مناسبی واسه اهدای خون هست یا نه. وجود مشکلاتی مثل پایین بودن سطح هموگلوبین خون یا فشار خون پایین و بالا ازجمله فاکتورهاییه که موجب می شه فرد نتونه خون اهدا کنه.

۲. اهدای خون

بازوی فرد اهداکننده با الکل تمیز می شه و یکی از اعضای تیم اهدا سرنگ رو وارد رگ می کنه. این سرنگ باید تمیز، استریل و یک بارمصرف باشه. سوزن به یک لوله و کیسه جمع آوری خون وصل می شه و خون از راه لوله وارد کیسه می شه و تا پر شدن کیسه این اتصال قطع نمی شه.

طبق تحقیقای انجام شده در سازمان صلیب سرخ آمریکا کل مراحل اهدای خون به طور میانگین حدود ۸ الی ۱۰ دقیقه طول می کشه. اگه فرد بخواد یکی از فراوردهای خونی مثل پلاکت یا پلاسما رو اهدا کنه ممکنه مراحل ی اهدای خون بیشتر از ۲ ساعت طول بکشه.

۳. بعد از اهدای خون

وقتی مراحل ی اهدای خون تموم می شه، یکی از کادر پزشکی سرنگ یا کاتتر وریدی رو جدا می کنه و محل فرورفتن سوزن رو با پنبه ای فشار می ده و با یک باند می بندد.

معمولا پیشنهاد می شه فرد اهداکننده کمه کم ۱۰ الی ۲۰ دقیقه در مرکز بمونن و در این فاصله زمانی از فرد با نوشیدنیای مناسب پذیرایی می شه.

بعد از اهدای خون، تیم پزشکی خون دریافتی رو واسه اطمینان از سالم بودن و نبود مریضیای پنهون ایی مثل HIV، هپاتیت B، هپاتیت C و سفلیس آزمایش می کنن. سازمان انتقال خون روی خون دریافتی بیشتر از دوازده آزمایش مختلف انجام می ده تا از سلامت اون مطمئن شه.

خون اهدایی رو تنها میشه به مدت محدودی نگهداری کرد و قبل از پایان زمان انقضا باید حتما استفاده شه. البته نیاز بانکای خون و بیمارستانا به خونای اهدایی همیشه هست.

سن اهدای خون

اهدای خون روشی مطمئنه و هیچ ضرری واسه شما نداره. قبل اینکه اقدام به اهدای خون بکنین، می تونین با کادر پزشکی مراکز انتقال خون مشورت کنین و با اطمینان این کار رو انجام بدین. سن مناسب واسه این کار ممکنه در افراد مختلف و در کشورهای مختلف خیلی فرق داشته باشه، اما در خیلی از کشورها داشتن کمه کم سن ۱۶ تا ۱۷ سال و وزنی حدود ۵۰ کیلوگرم واسه اهدای خون ضروریه که باید با اجازه والدین باشه.

ملاحظات

خوردن مایعات زیاد قبل از اهدای خون اهمیت زیادی داره.

اهداکنندگان پنهون ی خون باید اقدامات مختلفی رو قبل از خون دادن بکنن. داشتن سلامت جسمی و کمه کم وزن ۵۰ کیلوگرم ازجمله شرایط راحت واسه اهدای خونه.

اگه شخصی تصمیم بگیره خون بده، باید شب قبل استراحت کافی داشته باشه و از خوردن غذاهای پرچرب در روز اهدای خون خودداری کنه. مصرف غذاهای پرچرب دقت آزمایشات پزشکی رو کم می کنه.

نوشیدن آب زیاد قبل و بعد از اهدای خون می تونه به فرد اهداکننده کمک کنه تا مایعات ازدست رفته ی خون رو تا حد زیادی جبران کنه.

پلاکت نقش مهمی در انعقاد خون داره، واسه همین افرادی که پلاکت اهدا می کنن، نباید قبل از خون دادن، آسپرین مصرف کنن. این دارو رقیق کننده خونه و بخاطر این ممکنه فرد اهداکننده با مشکل روبرو شه؛ به ویژه اگه سابقه مریضی خاصی داشته باشه.

هر چند خون اهدایی در کمتر از چند ساعت جانشین می شه، اما فرد اهدا کنن نمیتونه در یک فاصله زمانی کمتر از ۵۶ روز دوباره اقدام به اهدای خون کنه.

چشم انداز

نیاز به دریافت خون و فراوردهای خونی در افرادی گرفتار به مریضیای خاص، تصادف یا خون ریزیای شدید خیلی حیاتیه. افراد گرفتار به مریضی کم خونی داسی شکل یا بعضی از شکلای مختلف سرطان ممکنه نیازمندِ شدید خون باشن.

اگه هنوز سؤالات و ابهاماتی درخصوص مضرات و فواید اهدای خون تو ذهن خون دارین، بهتره با مراکز پزشکی، هلال احمر یا مراکز انتقال خون مشورت کنین تا به طور کامل با مراحل ی انتقال خون، فواید اهدای خون و خطرات احتمالی اون آشنا شید.
فواید آروم غذا خوردن و ۵ روش واسه اینکه از غذای خود لذت ببرین 

یکی از مهم ترین عوامل در سلامتی و جلوگیری از بیماریهای گوارشی، نحوه ی غذاخوردن ماست که بیشتر مواقع به اون بی توجه هستیم. آروم غذاخوردن آثار شگفت انگیزی بر سلامت بدن و هضم آسون غذا داره که در این مقاله به اونا اشاره می کنیم.

 

وقتی که بحث حفظ سلامت در بین باشه، خیلی از ما به چیزایی مثل خوردن غذاهای سالم و ورزش فکر می کنیم، اما تابه حال فکر کردین که آروم تر غذا بخورین؟ درحالی که خیلی از ما در مورد خوردن میوه ها و سبزیجات تازه یا کاهش مصرف قند آموزش دیده ایم، اما به کم در مورد نحوه ی خوردن یاد گرفتیم. شاید به این خاطره که ما فقط نگران این هستیم که چه چیزی باید بخوریم و چه چیزی نباید بخوریم و همین هم نشون می ده که ما به قوانین روشن و روشن واسه سالم ماندن بیشتر اشتیاق نشون میدیم (که واقعا کمه)، اما این از اهمیت موضوع کم نمی کنه.

علم اشتها و سیری: چیجوری باید بفهمین که سیر شدین؟

باخبر شدن از سیری یا گرسنه نبودن، پیچیدهه. واقعا دیدگاه های مخالف و ناشناخته ی زیادی در مورد امور مربوط به غذا و مفاهیمی مثل گرسنگی، سیری و اشتها هست. اما یکی از چیزایی که ما میدونیم، اینه که چیجوری حس سیری در بدن ما ایجاد می شه. مرکز سیری یا همون جایی که تشخیص می ده ما سیر شده ایم و دیگر گرسنه نیستیم، در هیپوتالاموس قرار داره. مغز عضو خیلی پیچیده ای از بدنه و از عوامل زیادی در تنظیم گرسنگی و مصرف غذا استفاده می کنه. مغز به ترکیبی از سیگنالای عصبی و هورمونی از دستگاه گوارش و سطوح مواد غذایی موجود در خون وابسته تا تشخیص بده ما چه زمانی سیر شده ایم و دیگر احساس گرسنگی نمی کنیم.

گفته می شه که عوامل روان شناختی هم در مورد این موضوع هست.

آروم تر غذا بخور، خیلی سریع غذا می خوری!

وقتی که این سیگنالای عصبی و هورمونی از دستگاه گوارش (مثل معده) فرستاده می شه، حدود ۲۰ دقیقه طول می کشه که معده به مغز بگه که سیره و دیگر احتیاجی به غذا نداره.

وقتی ما خیلی باسرعت غذا می خوریم، می تونیم خیلی سریع، قبل اینکه سیگنال سیری از معده به مغز برسه، بیشتر از نیاز واسه سیری مون غذا بخوریم. این نه تنها باعث ناراحتی معده می شه، بلکه زیادخوردن غیرعمدی یکی از عوامل چاقی و افزایش وزنه، مشکلات سلامتی طولانی رو بیشتر می کنه و کمیت و کیفیت زندگی ما رو کم می کنه.

بیش ازحد غذا خوردن، تنها یکی از کوچیک ترین عوارضیه که سریع غذاخوردن واسه ما داره. وقتی که شما سریع غذا می خورید، غذا رو کامل و به درستی نمی جوید. اولین قدم در هضم غذا در دهن و به وسیله دندانا شروع می شه. ما با دندانا غذا رو به تکهای کوچیک تر تقسیم می کنیم و بزاق دهن شروع به جدا سازی ی مولکولای خاص می کنه. وقتی ما خیلی سریع غذا می خوریم، سؤال دیگری دراین باره پیش میاد: بقیه ی سیستم گوارش چقدر باید کار کنه تا غذایی رو که کامل جویده نشده، هضم کنه؟

نکاتی درباره آهسته تر غذاخوردن واسه حفظ سلامتی

درحالی که آهسته غذاخوردن تنها دلیلی نیس که باید در رژیم غذایی واسه حفظ سلامتی درنظر گرفته شه، اما میشه اونو یکی از مهم ترین عوامل خواند. با روشایی که معرفی می کنیم، سعی کنین سرعت غذاخوردن خود رو پایین بیارین. با این روش ها حتی می تونین طعم غذا رو بهتر دریابید، از غذاخوردن بیشتر لذت ببرین و وزن کم کنین.

 • مقدار کمتری از غذا رو، نسبت به مقداری که همیشه در دهن می ذارین، گاز بزنین.
 • بعد از اینکه غذا رو در دهن گذاشتین، ظروف (یعنی قاشق، چنگال، چوب غذاخوری و…) رو روی میز یا درون بشقاب بذارین تا از دستان شما آزادی یابند. هنگامی که غذا رو می جوید، دستاتون باید آزاد از ظروف باشه. واقعا، این کار باعث می شه که بی معطلی بعد از بردن غذا درون دهن و جویدن اون، لقمه ی بعدی رو در دهن خود نگذارید.
 • درحالی که قاشق و چنگال تون روی میز یا بشقابه، غذا رو بجوید. به طعم و بافت غذا توجه کنین. با اینکه تحقیقات و پیشنهادا متفاوته، اما سعی کنین غذاهای نرم رو کمه کم ۵ الی ۱۰ بار و غذاهایی رو که سفت تر و چسبناک تر هستن، ۳۰ بار قبل از بلعیدن بجوید.
 • بعد از اینکه غذا رو کامل جویدید، اونو کامل ببلعید.
 • هنگامی که غذا رو بلعیدید، قاشق و چنگال رو وردارین و دوباره غذا رو وردارین و در دهن بذارین. مطمئن شید که این کار رو بعد از بلعیدن کامل لقمه ی قبل انجام میدید.
 • بعد دوباره روش قبلی (یعنی گذاشتن قاشق و چنگال روی میز یا بشقاب) رو در طول غذاخوردن به کار گیرید. با این کار زمان غذاخوردن شما زیاد می شه. شما به طور طبیعی کمتر غذا می خورید یا زودتر سیر میشید.

فواید آهسته غذاخوردن

آمریکاییا می تونن واسه آهسته غذاخوردن کلاس فشرده بگذرونن! در کشورها و فرهنگای خاص، خوردن یک وعده ی غذایی می تونه ساعتا طول بکشه. مردم دور میز می شینن، تموم اعضای خونواده دور هم جمع می شن، حرف میزنن و غذا می خورند؛ این کار شاید تا عصر به طول انجامد. در آمریکا اینطور نیس. خوردن یک وعده ی غذایی به طور متوسط ۱۱ دقیقه طول می کشه. بعضی صبحانه و ناهار خود رو در ۲ دقیقه می خورند! اما همونجوریکه اشاره شد، سریع غذاخوردن مشکلاتی رو به دنبال داره که در دراز مدت می تونه به سلامت شما آسیب جدی بزنه. اینجا دلایلی رو باهم مرور می کنیم که ضرورت آهسته غذاخوردن رو نشون می ده:

۱. طعم غذا رو بهتر می فهمید

یکی از مهمترین فواید آهسته غذاخوردن اینه که بیشتر و بهتر متوجه طعم غذا میشید. اگه مدت زمان غذاخوردن تون رو دو برابر کنین، بیشتر می تونین طعم ، بافت و بوی غذایی رو که نوش جون می کنین، احساس کنین. در این صورت، غذا واسه شما مطبوع تر به نظر می رسه.

۲. وزن کم می کنین

وقتی آروم تر غذا می خورید، متوجه میشید که یاد می گیرین زودتر دست از خوردن بکشین. ممکنه فهمیده باشین که سیر شدین و دیگر احتیاجی به ادامه خوردن ندارین. تحقیقات نشون می ده که «سیری» معنی پیچیده ایه که به تعداد دفعات جویدن غذا، زمانی که واسه غذا خوردن صرف می کنین، ظاهر غذای داخل بشقاب و میزان واقعی غذایی که می خورید، بستگی داره. اگه آهسته تر غذا بخورین، با مقدار کمتری از غذا سیر میشید.

۳. غذای بهتری انتخاب می کنین

وقتی آروم تر غذا می خورید، بیشتر به طعم اون اهمیت میدید. اینجور کاری خوبه چون هرچه بیشتر به غذای خود توجه کنین، بیشتر غذاهای سالم و طبیعی رو ترجیح میدید. به همین دلیله که غذاهایی که کارخانه ها تولید می کنن، در ۳ گاز اول طعم خوبی دارن. بعد از اون غذا بی مزه می شه. بعد از اینکه کمی غذا رو جویدید، احساس می کنین غذا یا چیپس دیگری می خورید! اگه سرعت غذاخوردن خود رو کاهش بدین و مطمئن شید که کامل اونو جویده اید، این غذای بی مزه خیلی براتون غیرقابل تحمل می شه. از طرف دیگه، غذاهای طبیعی حتی اگه به اندازه کافی هم جویده شن، خیلی جالب و خوشمزه هستن. وقتی توت فرنگی رو می جوید، بازم طعم خود رو از دست نداده و خوشمزهه. پرتقال، آجیل و سبزیجات هم همین طوره.

۴. اجتماعی تر میشید

غذاخوردن می تونه یک اتفاق اجتماعی باشه. وعدهای غذایی وقتیه که مردم دور هم جمع می شن و زمانی رو با هم سپری می کنن. وقتی غذا تموم می شه، هرکی راه خود رو میره و از هم جدا می شن. اگه زمان بیشتری واسه صرف غذا اختصاص بدین، می تونین بیشتر با خونواده و دوستان خود صحبت کنین، روابط خود رو بهبود ببخشین و بیشتر با مردم، خونواده و دوستان خود رابطه برقرار کنین.

۵. قبل اینکه سیر شید، دست از غذا می کشین

حدود ۲۰ دقیقه طول می کشه تا معده هورمونایی رو ترشح کنه که سیری شما رو به مغز آگاهی می ده. اگه آهسته تر غذا بخورین، به خود این فرصت رو میدید که سیر شید؛ پس قبل اینکه بیشتر از اندازه غذا بخورین، سیر میشید و دست از غذا می کشین.

پاداش: بهبود هضم غذا و دستگاه گوارش

آهسته غذاخوردن، زمان بیشتری به معده می ده تا غذا رو هضم کنه. زمانی که شما تموم وعده ی غذایی رو در ۵ دقیقه وارد معده می کنین، ممکنه دچار سوءهاضمه شید. به جای اون، همون مقدار غذا رو در ۲۰ دقیقه نوش جون کنین. معده ی شما در این صورت کار آسون تری داره. آهسته غذاخوردن باعث می شه؛ غذا رو بیشتر بجوید که این، شروعی واسه مراحل هضم بهتر غذاست.

علاوه بر مواردی که شمردیم، آهسته غذا خوردن یکی از راهکارهای صبور بودن و حفظ خونسردیه و در جلوگیری از پرخوری هم مؤثره. فهرست ۶۰-۶ چیه و چیجوری زندگی شما رو متحول می کنه؟ 

 

یشتر ما اون قدر درگیر مسائل ریز و بزرگ زندگی روزمره هستیم که تا وقتی همه چیز عادی و بر روال معموله کمتر پیش میاد به تموم زندگی و اهداف و اولویتای اون فکر کنیم. اما بعضی وقتا شوکایی در زندگی پیش میاد که ما رو مجبور به تفکر درباره این مسائل می کنه. واسه من این شوک، مرگ مادرم بود که چند سال پیش رُخ داد. مرگ مادرم بدترین اتفاق زندگی ام بود و تلنگر بزرگی به من وارد کرد. این مرگ اون اونقدر به من نزدیک بود که باعث شد ارزشا، اهداف و اولویتای زندگی ام رو دوباره و به طور اساسی بازبینی کنم. حاصل این بازبینی رسیدن به ایده ای بود که در جهت شناخت بیشتر خودم و اولویتای زندگی ام، واسه من خیلی مفید واقع شد.

 

چرا از مرگ فرار می کنیم؟

همونجوریکه میدونیم قوی ترین غریزه ی ما «غریزه ی باقی موندن» است. مهم ترین وظیفه ی تموم سیستم فیزیولوژیک و ذهن ما حفظ باقی موندن و زندگی ماست. ذهن مأمور حفظ زندگی ما و دفع هرگونه خطریه که ممکنه موجب مرگ شه. با اینکه این ویژگی ضامن حفظ زندگی ماست اما ممکنه مانعی در راه تغییر واسه پیشرفت و تعالی هم باشه. پس از مرگ مادرم و شوک عاطفی شدیدی که به من وارد شد، نیاز داشتم که تنها باشم اما مراسم عزاداری عادی در منطقه ما اینجور اجازه ای به من نمی داد. در منطقه ما مرسومه که تا چند روز فامیل و آشنایان واسه تسلیت گفتن و بیان همدردی بین و ادب ایجاب می کنه که اونا رو قبول کنیم و آداب مهمانداری رو به جا بیاریم. این رسم خیلی خوبیه. آدم عزادار بیشتر از هرچیز به دلداری و همدردی نیاز داره تا بتونه با وجود مصیبت بزرگی که دچارش شده به زندگی اش ادامه بده. اینجوری مراسمی از این نوع تلاشیه در جهت فراموش کردن مرگ و بازگشت به زندگی عادی، اما با غافل ساختن ما از اندیشیدن آگاهانه درباره مرگ، ممکنه فرصت تغییر و رشد رو هم از ما بگیره.

چرا آدما می میرن؟

در مراسم عزاداری مادرم تقریبا تموم گفت وگوها در مورد زندگی و مسائل روزمره بود و نه مرگ. فاتحه ای خونده می شد و روحانی محل بعضی وقتا اشارهایی به مرگ و پس از اون می کرد و بعد این انبوه مسائل مربوط به زندگی روزمره بود که مطرح می شد. در این بین گویا تنها کسی که به اصل موضوع فکر می کرد پسر چهارساله ی من بود که پرسید: «بابا! چرا آدما می میرن؟» من اول سعی کردم دلایل فیزیولوژیکی مثل مریضی یا کهولت سن رو براش توضیح بدهم اما وقتی براش قانع کننده نبود، فهمیدم که با دشوارترین سؤال عمرم روبه رو شده ام. من داشتم به سؤال «چه جوری آدما می میرن؟» جواب می دادم، اما اون پرسیده بود: «چرا آدما می میرن؟» وقتی سعی کردم از دید اون به موضوع نگاه کنم، فهمیدم سؤالی که واسه اون پیش اومده خیلی اساسیه. اون چار سالش بود و واسه اولین بار مرگ یکی از عزیزانش رو تجربه می کرد. مادربزرگی که قسمت مهمی از زندگی اش بود حالا نبود. این از دست دادن بزرگ اونو به فکر واداشته و باعث شده بود که واسه اولین بار معنای مرگ رو درک کنه. اون ازم نپرسید: «چرا مادربزرگ مُرد؟» اون به مرگ مادربزرگش فکر کرده بود و فهمید که این اتفاق واسه خودش، پدر و مادرش و همه فامیل و آدما رُخ میده و واسه همین اون با گسترش اون به همه پرسیده بود: «چرا آدما می میرن؟»

پنجره ای رو به گورستان

با اینکه تنونستم به سؤال پسرم جواب بدهم اما اون سؤال رو فراموش هم نکردم؛ واقعا تنونستم از یاد ببرم. اون سؤال باعث شد که بیشتر به مرگ و حتما به مرگ خودم فکر کنیم. با اینکه همه ما هر روز اخبار مختلفی از مرگ آدما می شنوین اما غریزه ی زندگی باعث می شه که در کمترین زمان ممکن اونو به فراموشی بسپاریم. کمتر پیش میاد که خبر مرگ کسی ما رو به تفکر در مورد مرگ خود و نزدیکان مون مجبور کنه، مگه اینکه این مرگ از دید عاطفی خیلی نزدیک به ما باشه. وقتی پس از اون گفت وگو پسرم به من گفت که: «بابا! تو چرا ورزش نمی کنی؟» فهمیدم که اون به احتمالِ «مرگ پدرش» هم فکر کرده. من به اون گفته بودم که «با ورزش کردن آدم می تونه سالم تر باشه و بیشتر عمر کنه.» این سؤال اون دوباره باعث شد که به مرگ خودم بیشتر فکر کنم. وقتی به تفکر در مورد مرگ خودم ادامه دادم و در اون عمیق تر شدم، دیدم که ناخودآگاه دارم به آزمایش عمر گذشته ام می پردازم. فهمیدم از خیلی از کارایی که کردم و واسه خیلی از کارایی که نکرده ام، پشیمانم. فهمیدم خیلی از موضوعاتی که خیلی اونا رو جدی گرفته بودم چقدر بی اهمیت بودن و چه خیلی موضوعات مهمی که من اونا رو جدی نگرفته بودم. آزمایش گذشته ام باعث شد درک کنم که مرگ هم می تونه موهبت بزرگی باشه واسه اینکه بتونم معنای زندگی رو بفهمم و اولویتای اونو تشخیص بدهم. اما لزومی به مرگ عزیزان مون نیس تا به مرگ خودمون فکر کنیم.

در اتاقی زندگی کنین که پنجره ای رو به گورستان داشته باشه، این منظره ذهن آدم رو روشن می کنه و اولویتای زندگی رو در نظرش میاره.

– میشل دو مونتنی، فیلسوف فرانسوی قرن شانزدهم

 

 

دوستی با مرگ و هنر مردن

مرگ روی دیگر سکه ی زندگیه. قطعیتِ مرگه که این فرصت کوتاهِ زیستن رو بی آخر مهم می سازه. میشه عمری رو صرف سؤالای ناتموم درباره «پس از مرگ» کرد اما واسه غنی تر ساختن زندگی، آگاهی همیشگی از قطعیت مرگِ خودمون کافیه. اگه بی ترس و فرار، مرگ رو چون دوستی همیشگی در کنار خود قبول کنیم و اتفاق اونو در مورد خودمون قطعی و نزدیک بدونیم، می تونیم درسای خیلی واسه قشنگ تر، غنی تر و باشکوه تر زیستن از اون بیاموزیم. هر مرحله از رشد ما با مرگ مرحله قبل رُخ می ده. تولد جسمی ما به معنی ی مُردن نسبت به دنیای رحم مادرمانه. بلوغ به دنبال آزاد شدن از دنیا کودکی حاصل می شه. رشد ما در تموم ابعاد به دنبال مرگِ چیزی که بودیم اتفاق میفته. شاید «سِر توماس بروان» روان شناس انگلیسی، همین معنای مرگ رو در نظر داشت وقتی گفت: «مرگ درمان تموم مشکلات انسانه. اما هر کسی رو که می بینیم در حال جنگ با اینه.» به خاطر این واسه اینکه هنر زیستن رو بیاموزیم باید هنر مردن رو هم بیاموزیم؛ مردن نسبت به عادات محدودکننده، نسبت به گذشته ها، نسبت به وابستگیا و … تا بتونیم تولد و رشد دائمی رو تجربه کنیم.

از آنجایی که رشد لازمه شکسته شدن الگوهای قدیمیه، تمایل به مرگ یکی از پیش نیازای زندگیه. ترس تندرو از مرگ معمولا مربوط به وحشت عصبی از رشد و تغییره.

– فرانک هارونیان

 

 

فهرست ۶۰-۶

اندیشیدن درباره مرگ و به ویژه مرگ خودم من رو به ایده ی فهرست شش-شصت (۶۰-۶) رساند. ایده ای که ما رو مجبور به تفکر درباره مرگ خودمون می کنه تا طبق اون زندگی گذشته خود رو بازبینی و ارزشا، اولویتا و هدفای زندگی آینده خود رو مشخص کنیم. همونجوریکه در جدول زیر نشونه این فهرست دارای دو قسمت کلیه. قسمت بالا مربوط به آزمایش زندگی گذشته و قسمت پایین جدول به برنامه ریزی آینده مربوطه.

حسابرسیِ زندگی

در قسمت الف به سؤال «اگه دوباره زندگی می کردم چه کارایی رو انجام نمی دادم؟» جواب میدیم و کارا، رفتارها و باورهایی رو می نویسیم که الان اونا رو اشتباه میدونیم و واسه انجام دادن اونا پشیمون هستیم. مثالایی که آورده ام به ترتیب شامل یک تصمیم، یک نوع ترس و یک ذهنیته. این بخش کمک می کنه به اشتباهات گذشته خود پی ببریم. درک این اشتباهات می تونه باعث شه که اونا رو تکرار نکنیم و در صورت امکان اونا رو جبران کنیم. من در مثال سه مورد نوشتم اما هر تعدادی رو که به نظرمون می رسه بهتره بنویسیم. باید حواس مون باشه که درک اشتباهات گذشته نباید ما رو دچار سرزنش خود، غم و غصه یا خودخوری کنه. هدف فقط آزمایش زندگی گذشته، تشخیص اشتباهات و اصلاح اونا و غنی تر ساختن زندگی آیندهس، نه تنبیه یا خودآزاری.

در قسمت ب باید به سؤال «اگه دوباره زندگی می کردم چه کارایی رو انجام می دادم؟» جواب بدیم. بخش الف به ما کمک می کنه که موضوعات بخش ب رو بهتر تشخیص بدیم. مثلا من در بخش الف نوشته ام که «رشته مهندسی رو انتخاب نمی کردم» این چیزی بوده که من نمی خواستم و چیزی که در بخش ب نوشتم یعنی «معلم فیزیک می شدم» چیزیه که به جای اون باید انجام می دادم. تشخیص چیزی که دوست داشتیم یا چیزی که می خواستیم، به ما کمک می کنه که اگه امکانش باشه در آینده اونو اولویت خود قرار بدیم و به نحوی به اون بدیم یا به اون راه رفتار یا فکر کنیم.

من سعی می کنم این تمرین رو هر شب در مورد روزی که سپری کردم انجام بدهم. به آزمایش کارا، رفتارها، تصمیمات، افکار و نتایج اون روز می پردازم و سعی می کنم که فردا آدم بهتری باشم. اگه بتونین هر شب قبل از خواب به مدت چند دقیقه این تمرین رو انجام بدین، به مرور پیشرفت و رشد روزافزون رو در تموم ابعاد زندگی خود تجربه می کنین.

به حساب خود برسین پیش از اونکه به حساب شما برسن.

– پیامبر اسلام (ص)

 

 

اولویتای زندگی

دو قسمت بالا مربوط به گذشته ما بود اما قسمت پایین جدول به برنامه ریزی آینده مربوطه. فرق اون با برنامه ریزیای عادی اینه که اینجا برنامه ریزی طبق زمان احتمالی مرگ مون انجام می شه. صِرف در نظر گرفتن مرگ خودمون باعث می شه که نگاه عمیق تری به زندگی، ارزشا، باورها و رفتارهای خود داشته باشیم و بتونیم چیزی که رو که در زندگی واقعا مهم و شایسته ی اختصاص لحظات بی تکرار عمرمونه، تشخیص بدیم.

تنها هنگامی که به این آگاهی برسیم که روزی می میریم، می تونیم صد در صد زندگی کنیم.

– پائولو کوئیلو

 

 

این بخش طبق دو فرض درباره زمان مرگ مونه، یکی کوتاه مدت و دیگری درازمدت. من این فرضا رو ۶ ماه و ۶۰ سال در نظر گرفتم اما شما متناسب با سن تون می تونین اونا رو به ۸۰-۸، ۴۰-۶، ۶۰-۵ یا هر عدد مناسب دیگر تغییر بدین. هدف اندیشیدن جدی و آگاهانه به مرگ خودمونه نه حدس زدن زمان مرگ مون. سعی کنین که بخش اول رو بیشتر از یک سال در نظر نگیرید.

زندگی یک احتماله.

– امیلی دیکنسون

 

 

بخش ج به فرضِ، «اگه قرار باشه ۶ ماه دیگر بمیرم» مربوطه. در واقعیت هیچ بعید نیس که این اتفاق رخ بده. پس باید به طور جدی در مورد مرگ نزدیک الوقوع خود فکر کنیم.

 • اگه قرار بود ۶ ماه دیگر بمیرید، اون ۶ ماه رو صرف چه کارایی می کردین؟
 • چیکار انجام نشده ی مهمی داشتین که حتماً اونو در این مدت انجام می دادین؟
 • کدوم کارهای نیمه تموم رو کامل می کردین؟
 • انجام چه کارایی رو متوقف می کردین؟

و …

این بخش به ما کمک می کنه اولویتای اساسی زندگی و چیزی که رو که حقیقتا واسه مون ارزشمندتر یا لذت بخش تره تشخیص بدیم.

بخش د به فرضِ، «اگه قرار باشه ۶۰ سال دیگر بمیرم» مربوطه که چشم انداز زندگی درازمدت ما رو مشخص می کنه. اگه قرار بود سالای سال زندگی کنین چه کارایی رو انجام می دادین؟

 • چه مهارتایی رو یاد می گرفتید؟
 • چه پروژه هایی رو شروع می کردین؟
 • واسه هر وجه از زندگی خود (خونواده، پولی، روابط، سلامتی، رشد شخصی، الهی، تفریحات و …) چه برنامه ای داشتین؟

و …

طوری زندگی کن که انگار فردایی در کار نیس و طوری در حال آموختن باش که انگار تا ابد زندگی می کنی.

– ماهاتما گاندی

 

 

فلسفه و کارکرد فهرست ۶۰-۶

فهرست ۶۰-۶ ما رو مجبور می کنه که به مرگ خود فکر کنیم. ذهن که وظیفه ی حفظ زندگی ما رو برعهده داره با ترفندهای مختلف ما رو از اندیشیدن به مرگ خودمون باز می داره. شاید این ضرب المثل رو شنیده باشین که می گه «مرگ واسه همسایهه.» ذهن همیشه سعی می کنه مرگ خود رو نفی کنه. اما واقعیت اینه که ذهن ما رو از مرگ نجات نمی ده بلکه فقط مرگ ما رو به تعویق میندازه. پس اگه با تصور قطعیت مرگ خودتون و به طور جدی این فهرست رو واسه خود تهیه کنین، می تونه خیلی از ارزشا، اولویتا و اهداف فعلی شما رو به رقابت بکشه یا اونا رو جابه جا کنه. گذشته خود رو آزمایش می کنین و با شناخت اون واسه اصلاح و ساختن آینده بهره می گیرین. چیزی که رو فورا و هر روز باید بکنین مشخص و واسه آینده دور برنامه ریزی می کنین. بطالتا و شکستای گذشته رو تشخیص میدید و با درک ارزش هر لحظه عمر سعی می کنین به بهترین راه از اونا استفاده کنین. ممکنه اشتیاق و استعدادی سرکوب شده رو در کُنجی از قلب و ذهن خود تشخیص بدین و با زنده ساختن اون تولدی دوباره رو تجربه کنین. ممکنه به ارزش صَرف وقت با عزیزان و دوستان خود بیشتر پی ببرین و زمان بیشتری رو به اونا اختصاص بدین. با اینکه در تهیه این فهرست به مرگ خود فکر می کنیم اما هدف اون پی بردن به ارزش زندگی و غنی تر و قشنگ تر ساختن اینه. اگه این فهرست کوچیک ترین تأثیری در بهبود زندگی شما داشته باشه، حتما روح مادر من که با مرگ خود الهام بخش این ایده شد، خرسند هستش و این واسه نگارنده بزرگ ترین پاداشه.


فنگ شویی و راهنمای کامل اجرای اون در منزل

ریشه ی آیین فنگ شویی (Feng Shui) به باورهای مردمون شرق آسیا، به ویژه اهالی چین قدیم برمیگرده. طبق ادعای آیین فنگ شویی، پاکیزگی، روشنایی و هماهنگی، تناسب و نظم بین اشیا و لوازم، باعث جریان انرژی «چی» (انرژی بی مرز زندگی و کیهان واسه سلامت و زیبایی و موفقیت) در منزل و محل کار می شه و درنتیجه شادی، حال خوب، موفقیت و امید به زندگی زیاد می شه. اگه شمام از اون دسته افرادی هستین که تازگیا با فنگ شویی و رسم ورسوم خاص اون آشنا شدین و واسه به کارگرفتن قوانین اون سردرگم هستین، یا اینکه برخلاف آشنایی با این فرهنگ هنوزم احساس می کنین یک جای کارتون می لنگد، با ما همراه باشین؛ چراکه می خوایم راهنمای کامل فنگ شویی واسه تازه کارا و هم قوانین اساسی فنگ شویی واسه دکوراسیون گوشه وکنار منزل رو واسه تون توضیح بدیم.

 

چیجوری فنگ شویی رو شروع کنیم؟

«فنگ شویی» در کلمه به معنای «باد و آب» است. طبق این باور، حرکت باد و آب و به کاربردن درست عناصر، انرژی خوبی در محیط زندگی ما ایجاد می کنه. اصول فنگ شویی رو در تموم گوشه وکنار خونه و محل کار میشه اجرا کرد، اما معمولا قوانین فنگ شویی در اول واسه تازه کارا کمی پیچیده و گیج کننده به نظر می رسن.

در اول کار لازمه بدونین که واسه اجرای اصول فنگ شویی در منزل و محل کار نیاز نیس درک عمیقی از قوانین این آیین باستانی شرق آسیا داشته باشین. واسه جریان بهتر انرژی مثبت در خونه کافیه، نکات آسون و آسون فنگ شویی رو بدونین.

مثلا ممکنه بعضی نقاط منزل مثل آشپزخانه و سالن نشیمن حس بهتری به شما منتقل کنن و درنتیجه شما تموم هم و غم تون رو واسه اجرای اصول فنگ شویی اینجاا می ذارین و بقیه نقاط منزل رو مثل حموم و اتاق خواب که اتفاقا خیلی در جریان انرژی خوب و مثبت نقش اجرا می کنن، فراموش می کنین. اصل اول در آیین فنگ شویی اینه که خونه یک تکه ی کامل و هماهنگه و تموم نقاط منزل به هم ربط دارن، واسه همین انرژی مثبت از گوشه ای به گوشه دیگر در جریانه.

مثلا خیلی از آدما که در اجرای آیین فنگ شویی تازه کار هستن، نقاط مهمی مثل پارکینگ، زیر پلها، کمدها و انباری رو از قلم میندازن و تموم تمرکزشان رو روی نقاطی می ذارن که بیشتر از بقیه جاها دیده می شن؛ درحالی که اینجاا همیشه تمیز و منظم هستن. در اصل نامرتب بودن و کثیفی جایایی مثل انباری و کمدهاست که مانع جریان انرژی در بقیه نقاط منزل می شه. اولین پیشنهاد ی استادان فنگ شویی اینه که واسه شروع اجرای آیین فنگ شویی در منزل و محل کار بعضی اشتباهات آسون و به ظاهر سطحی، اما در باطن لازم و مهم رو انجام دهنده نشید.

قدم اول واسه مبتدیا؛ فنگ شویی یعنی تعادل بین تاریکی و روشنایی

فلسفه ی فنگ شویی بر این باوره که هر وسیله و شی ، دارای انرژی (چی) است و روش چیدمان وسایل بر روحیه و سلامت ما اثر مثبت یا منفی می ذاره. در هر خونه ای بعضی عناصر دارای نیروی «یین» هستن، که به معنی ایستایی و پایداریه، این عناصر معمولا نسبت به دیگر عناصر که دارای نیروی «یانگ» هستن، تاریک تر و سنگین ترن. «یانگ» به معنی روشن تر، گرم تر و سبک تر و نماد تحرکه. واقعا رمز اصلی چیدمانی مناسب طبق فنگ شویی، رسیدن به تعادل بین این دو نیروی تاریک و روشنه.

فراموش نکنین در خونه اجرای آیین فنگ شویی، می تونه خیلی آسون تغییردادن جای یک آینه باشه. قدم اول اینه که یک طرح قابل اجرا واسه اجرای آیین فنگ شویی در منزل تون بنویسین یا اینکه یک لیست آماده کنین و به ترتیب نقاطی از منزل یا محیط کار رو که بیشتر واسه تون اهمیت دارن، در اون مشخص و اولویت بندی کنین، با این همه فراموش نکنین که به ترتیب اهمیت، اصول فنگ شویی رو در تموم نقاط منزل و محیط کار پیاده کنین. به یاد داشته باشین هرچه هارمونی اشیا و وسایل در محیط بیشتر باشین، انرژی «چی» بهتر و آسون تر دور و بر شما جریان پیدا می کنه.

واسه اجرای فنگ شویی اولویتا رو مشخص کنین

یادتون باشه که اگه اولویت هاتون رو مشخص کنین، اجرای آیین فنگ شویی آسون تر می شه؛ پس این چند تا نکته مهم رو فراموش نکنین:

۱. فنگ شویی و درب ورودی منزل

درب ورودی و اصلی منزل یکی از مهم ترین رقابتا در آیین فنگ شوییه. درب ورودی منزل با درب پشتی منزل (اگه منزل تون درب پشتی هم داره) در یک ردیف هستن؟ درست روبه روی درب ورودی منزل تون راه پله دارین؟ در فلسفه ی فنگ شویی درب ورودی منزل، یکی از مهم ترین نقاطه؛ چون که انرژی «chi» یا انرژی بی مرز زندگی واسه زیبایی و سلامت و موفقیت از درب ورودی وارد منزل یا محل کار می شن.

«راه پله» یا درخت و تیر چراغ برق مانع ورود انرژی به منزل می شن. جلو درب ورودی منزل یا محل کارتون رو همیشه تمیز نگه دارین؛ چون که پاکی و تمیزی در هر فرهنگی باعث جریان انرژی مثبت در محیط می شه. فرهنگ تمیزی و پاکیزگی نه پیچیدهه و نه نیاز به اصول خاصی حتی رعایت اصول آیین فنگ شویی داره.

در آیین فنگ شویی به درب ورودی منزل به اصطلاح «دروازه ورود انرژی چی» میگن. همونجوریکه پیش از این گفتیم انرژی «چی» در فرهنگ سرزمینای شرق آسیا، انرژی بی مرز زندگی واسه سلامت و زیبایی و درحقیقت انرژی و نیروی زندگی بخش کیهانیه و این انرژی از درب ورودی وارد منزل می شه.

زمانی این انرژی وارد منزل می شه که ورودی منزل پاک و پاکیزه، منظم، روشن با نورپردازی مناسب و اندازه اون با اندازه ساختمان هماهنگ باشه. درب ورودی منزل خیلی آسون باید بازوبسته شه. بهتره زنگ درب همیشه درست و سالم باشه و از کمترین میزان شیشه در طراحی درب استفاده شده باشه.

بهتره سرویسای بهداشتی روبه روی درب ورودی منزل نباشن، چون انرژی «چی» وارد اونجا شده و هدر خواهد رفت. اتاق خواب و آشپزخانه هم نباید روبه روی درب ورودی باشن، در این صورت به طور ناخودآگاه احساس امنیت نمی کنین. اگه آشپزخانه روبه روی درب ورودی باشه، ممکنه همیشه احساس گرسنگی کنین.

بهترین طرح واسه نقشه معماری منزل اینه که اتاق نشیمن روبه روی درب ورودی باشه. در این صورت تموم اهالی منزل، بالاترین سطح از این انرژی رو تجربه می کنن. اگه راه پله دقیقا در راهروی ورودی منزل تون قرار داره، ممکنه باعث شه «چی» از راه پلکان بالا رود و طبقه ی پایین از انرژی مثبت بی نصیب بمونه. اضافه کردن یک رانر (قالیچه) به پلکان یا یک اثر هنری برجسته مثل یک تابلوی نقاشی در بالای پلکان، می تونه انرژی رو نگه داره. اگه به محض ورود به منزل یک دیوار مقابل روی شما قرار میگیره، حتما به اون دیوار یک آینه نصب کنین.

۲. فنگ شویی و هارمونی رنگ و اشیا در سالن نشیمن

سالن نشیمن معمولا از شلوغ ترین نقاط منزله و بخاطر این اهمیت رعایت اصول فنگ شویی و چگونگی روان ساختن انرژی مثبت و سالم در اون خیلی حیاتیه. قدم اول اینه که نقاط «باگو-آ» یا «نقشه انرژی فنگ شویی» رو در سالن نشیمن تون پیدا کنین.

پیداکردن این نقاط خیلی راحته!. مثلا در فنگ شویی سنتی، در قسمت جنوب شرقی، فنگ شویی خونه ی شما به جریان انرژی پول در زندگی شما متصله. یکی دیگر از اصول اساسی فنگ شویی، انتخاب درست رنگ اتاق نشیمن و سالن پذیراییه. به همین منظور بهتره اول عناصر «تولد» فنگ شویی و شماره kua یا مسیرهای خوش شانسی تون رو پیدا کنین. واسه پیداکردن عناصر «تولد» فنگ شویی بهتره بدونین مثلا، اگه عنصر شما آتشه، باید خصوصیات عنصر فنگ شویی آتیش رو پیدا کنین، مثل رنگای عنصرآتش (قرمز، نارنجی، بنفش، سرخ، صورتی و زرد)، شکلای مثلثی و غیره.

علاوه بر این شما به عنصر چوب در خونه تون نیاز دارین؛ چون چوب، آتیش رو تغذیه می کنه. از طرف دیگه، باید شماره kua (کووا) خودتون و اعضای خونواده تون رو پیدا کنین. شما می تونین با انرژی خوب از بهترین یا خوش شانس ترین مسیرهای فنگ شویی انرژی بگیرین. مثلا اگه شماره «کووا»ی شما عدد یک باشه، بهتره که با یکی از مسیرهای زیر روبه رو شید: جنوب شرقی، شرق، جنوب و شمال.

فراموش نکنین اصول «رنگی» فنگ شویی با پنج عنصر زمین، آتیش، آب و فلز مرتبطه. به باور ی استادان فنگ شویی شما طبق تاریخ تولد خود می تونین، فهمیده باشین که انرژی شما جزو کدوم دسته از این عناصره. مثلا اگه شما فردی شلوغ و پر سر و صدا یا عصبی هستین و رفتارهای خشن دارین، از تن رنگی قرمز در فضای خود استفاده نکنین.

در این صورت بهترین انتخاب واسه شما تنای رنگی سردتر مثل سبز و آبیه که تعادل و برابری و آرامش رو در فضا ایجاد می کنن. زرد و نارنجی هردو رنگای زنده ای هستن که سرزندگی و روحیه ی خوشحال رو تداعی می کنن، درحالی که طیف رنگای بنفش و آبی، آرامش بخش و رفع کننده ی نا آرومی هستن.

علاوه بر این استفاده از یک ترکیب حساب شده از تنای سرد و گرم (به ویژه شکلای مختلف رنگای زمینی و خاکی) می تونه موجب ایجاد ثبات و آرامش و انرژی در فضای خونه شه.

۳. فنگ شویی و انرژی خوش آهنگ و هماهنگ واسه اتاق خواب

به جرئت میشه گفت مهم ترین اتاق در منزل شما «اتاق خواب» است و واسه همین لازمه که هوشمندانه چیده شه. بیشتر از یک سوم عمر آدم در خواب میگذره و این به اون معناست که در این زمان انرژیای منفی و مضر و فعالیتای بی ثمر باید از اتاق خواب تون دور نگه داشته شه. به همین منظور در قدم اول یادتون باشه که:

 • اتاق خواب رو تمیز و منظم نگه دارین؛ چون که مهم ترین اصل واسه هماهنگ کردن انرژیا، پاکیزگی و منظم بودن محیطه.
 • هیچی رو زیر تختخواب تون نگذارید، حتی یک وسیله کوچیک، رعایت این مسئله به ویژه واسه اونایی که بدخواب هستن و معمولا شبا خواب خیلی راحتی ندارن، می تونه در روند خوابیدن شون خیلی مفید باشه.
 • سعی کنین قسمت بالای تخت تون کمه کم ۳ تا ۵ سانتی متر با دیوار فاصله داشته باشه تا انرژی بتونه خیلی آسون و آزادانه جریان پیدا کنه.
 • وسایل قدیمی، عکس و وسایل درگذشته گان و افرادی رو که از دنیا رفته ان از اتاق خواب بیرون ببرین، چون که با هر بار نگاه کردن به اونا غم و اندوه واسه تون مرور می شه.
 • روبه روی تختخواب یا جایی که می خوابید یا آینه و میز توالت آینه دار نگذارید، یا شبا موقع خواب روی اونو با یک پارچه بپوشونین. آینه انرژی و نور رو منتقل و خواب رو پریشون می کنه.
 • نور اتاق تون رو تنظیم کنین. بهتره از شمع واسه روشنایی اتاق خواب استفاده کنین. از لامپایی قابل تنظیم واسه درجه روشنایی اتاق تون استفاده کنین و نور اتاق رو در موقعیتای مختلف کم و زیاد کنین.
 • در طول روز پنجرهای اتاق خواب رو باز کنین تا هوای تازه در اتاق جریان پیدا کنه.
 • یک تختخواب آسون واسه خودتون انتخاب کنین.
 • از رنگای آروم بخش واسه رنگ اتاق خواب استفاده کنین. از طیف رنگی قهوه ای و کرم و آبی واسه اتاق خواب استفاده کنین. در آیین فنگ شویی تعادل رنگا یکی از اصول اساسیه.
 • اصلا در اتاق خواب تون تلویزیون و کامپیوتر قرار ندین. اگه هم میزتحریر یا کامپیوتر گوشه اتاق خواب تون دارین با استفاده از یک صفحه یا پارتیشن اونو از فضای اتاق خواب جدا کنین. به هنگام خواب، لپ تاپ و گوشی موبایل رو از خودتون دور کنین. یادتون باشه که خواب خوب روحیه و انرژی شما رو دوبرابر می کنه.
 • دربای اتاق رو ببندید. طبق قوانین فلسفه فنگ شویی، قسمت پایین تخت (قسمتی که پامون رو قرار میدیم) نباید به طرف در باشه چون انرژی بقیه قسمتای خونه آرامش فرد رو موقع خواب پریشون می کنن. از طرف دیگه، شبا تموم دربا رو، از درب ورودی گرفته تا درب کمد و سرویس بهداشتی، ببندید. این کار تموم انرژیای خوب واسه سلامتی و رابطه عاطفی سالم رو به طرف شما سرازیر می کنه.

۴. فنگ شویی و یک آشپزخانه تمیز و پر انرژی

چه در باور همه مردم سرتاسر دنیا و چه در آیین فنگ شویی، آشپزخانه «قلب» خونه. طبق آیین فنگ شویی انرژی، سلامتی، زیادی و برکت خونه از آشپزخانه میاد. با این همه عناصر و المانای زیادی در آشپزخانه وجود دارن که در اختیار ما نیستن. مثلا خطر به هم ریختگی، آشپزخانهای کوچیک رو تهدید می کنه که مخالف با آیین فنگ شوییه، اما رعایت یه سری اصول می تونه آشپزخانه شما رو منطبق با اصول فنگ شویی به قلبی تپنده و پاکیزه تبدیل کنه.

 1. طبق اصول فنگ شویی ، یکی از بدترین ایدها واسه جای آشپزخانه قرارگرفتن اون درست نزدیک درب ورودی منزله. درب ورودی آشپزخانه نباید مقابل درب ورودی منزل باشه. سعی کنین اجاق گاز رو روبه روی درب ورودی منزل قرار ندین. اگه درب آشپزخانه روبه روی درب ورودی منزله یک حائل یا پارتیشن بین اونا قرار بدین؛
 2. از نظر فنگ شویی مهم ترین عنصر در آشپزخانه آتیش پاک و سوزانه؛ پس بهتره که آشپزخانه در جهت شمال و شمال غربی آشپزخانه ساخته نشه؛
 3. آشپزخانه تاحد ممکن از توالت دور باشه؛
 4. طراحی آشپزخانه به شکل گرد و دایره ای نباشه؛
 5. آشپزخانه باید نور کافی داشته باشه؛ چون که نور و روشنایی نماینده ی نیروی «یانگ» در فلسفه فنگ شوییه و آدم رو به فردی خوشحال تر و خلاق تر تبدیل می کنه؛
 6. اجاق گاز رو روبه روی درب ورودی منزل قرار ندین؛
 7. اجاق گاز رو کنار یا جلو پنجره قرار ندین، چون انرژی هدر میره؛
 8. اجاق گاز به عنوان عنصر آتیش رو در یک طرف و عناصر آبی مثل سینک ظرفشویی رو در طرف دیگری بذارین؛
 9. در کاشی کاری آشپزخانه آینه به کار نبرین. تصویر آتیش اجاق گاز نباید داخل آینه بیفته؛
 10. آشپزخانه باید از حموم دور باشه. بدترین طراحی آشپزخانه نزدیکی درب حموم به اجاق آشپزخانه به ویژه در آشپزخانهای سبک جزیرهه؛
 11. بدترین طراحی در منازل دوبلکس، نزدیکی آشپزخانه به پله یا زیر پلهه؛ چون که انرژی مثبت همدگیر رو خنثی می کنن.

۵. فنگ شویی می گه حموم شفادهندهه

معمولا واسه اجرای آیین فنگ شویی، «حموم» منزل مثل دشوارترین جای هاست. با وجود این با ارائه چند راه حل میشه رقابتای حموم رو که در فنگ شویی حکم مکانی واسه شفای جسم و روح رو داره به درستی حل و فصل کرد.

 • حموم رو نظافت کنین و لوازم بهداشتی رو در طبقاتی که واسه اونا درنظر گرفته شده، منظم کنین؛
 • بهتره واسه حموم پنجره درنظر بگیرین، تا هوای تمیز در اون جریان پیدا کنه و نم و رطوبت باعث بروز مشکلاتی مثل بوی نم یا رشد قارچ در فضای مرطوب اون نشه. اگه حموم تون پنجره نداره، حتما از تهویه ی مصنوعی مناسب با فضای حموم تون استفاده کنین؛
 • از کاشی و سرامیکای زاویه دار استفاده نکنین. اگه سرامیک و کاشیای حموم زاویه دار و مثلثیه با زوایای گرد «وان» حموم این مشکل رو که مخالف با اصول فنگ شویی واسه جریان انرژیه برطرف کنین؛
 • از رنگای گرم و نزدیک به رنگ طبیعت واسه رنگ در و دیوار حموم استفاده کنین؛
 • در حموم از آینه استفاده کنین؛
 • در حموم از گل و گلدانای مناسب استفاده کنین تا جریان انرژی مثبت چند برابر شه؛
 • اگه اهل لوازم دکوری در حموم هستین بهتره از برگشت، شمع و گلدان استفاده کنین؛

۶. فنگ شویی واسه اتاق نوزاد و کودک

جریان انرژی مثبت و پاک در منزل یکی از مهم ترین اصول واسه داشتن فرزندانی سرحال و پرانرژی و سالمه. اگه محل خواب و بازی بچه ها برخلاف اصول فنگ شویی شلوغ، نامرتب، کثیف و بی شوروشادی و رنگ باشه، نتیجه اش کودکانی بد ایجاد، عصبی، افسرده و بیشتر بیماره. مهم ترین اصل واسه اتاق نوزاد و کودک خردسال سادگی، راحتی، هیجان، لذت و شادی و آرامشه، نه هرج ومرج و شلوغی اتاق.

 • واسه اتاق نوزاد و کودک از رنگ «آبی» تنها در صورت ترکیب با رنگای گرم تر (مثلا رنگ چوب تخت و کمد) استفاده کنین. علاوه بر این رنگ «سبز» یکی از بهترین رنگا واسه اتاق بچه هاست.
 • واسه اتاق بچه ها از تختخواب طبقه ای استفاده نکنین. در این صورت یک کودک در فضایی تنگ و نزدیک به سقف و دیگری بازم در فضایی تنگ و نزدیک زمین قرار میگیره که در هر صورت متعال نیس.
 • مبلمون راحتی و اثاثیه ساخته شده از مواد طبیعی ازجمله تخت و کمد چوبی، فرش، موکت، قالی پشمی، قاب بندیای چوبی و کاغذ دیواری که همه با عنصر چوب و رشد در رابطه هستن، ازجمله بهترین وسایل واسه اتاق کودک حساب می شن.

۷. فنگ شویی و اتاق کار در منزل

این روزها کم نیستن افرادی که وظایف و مسئولیتای محل کارشون رو از راه دور و در منزل انجام میدن. واسه همین داشتن یک اتاق کار آروم و به دور از نا آرومی در منزل درحالی که انرژی مثبت رو در دور تون احساس کنین و درنتیجه از کارتون لذت ببرین، به چیزی لازم تبدیل شده، پس لازمه که:

 • یک اتاق پر نور و روشن رو به عنوان اتاق کارتون انتخاب کنین؛
 • میز کارتون رو پشت پنجره نگذارید؛ چون که نور چشمان تون رو اذیت می کنه، میز رو پشت به پنجره هم نگذارید؛ چون در این صورت راه انرژی رو پریشون می کنه، بهترین ایده ی فنگ شویی واسه میز اتاق کار اینه که میز به شکل مایل و روبه روی درب ورودی اتاق باشه. درغیر این صورت سعی کنین که میز کارتون نزدیک پنجره باشه؛
 • سعی کنین میز کارتون رو در موقعیتی قرار ندین که در اون تنها یک دیوار در مقابل چشم تون یا پشت تون به درب ورودی اتاق باشه، این موقعیتا می تونن باعث ازبین رفتن خلاقیت و ابتکار در کارکرد شما بشن؛
 • طبیعیه که طراحی یک اتاق کار طبق اصول فنگ شویی رقابتای زیادی داره. مثلا اتاق کار افرادی که با هنر و کارهای هنری سر و کار دارن، مثل نقاشا و موزیسینا طبیعتا با اتاق کار یک نویسنده و مترجم فرق داره. با این همه داشتن یک اتاق روشن، منظم و به دور از شلختگی، اتاقی که هوا در اون جریان داره، از رنگای سرد و روشن واسه دیوار و وسایل اتاق استفاه شده و یکی یا دو گلدان در اون هست، یک اتاق کار ایده آل از نظر اصول فنگ شوییه.

۸. فنگ شویی کمدها، انباری و پارکینگ

شاید ترجیح میدید این طور فکر کنین که پارکینگ خونه، انباری و کمدها در قانون نظم و انرژی و حال خوب فنگ شویی جایی ندارن، اما سخت در اشتباهید. طبق درسای فنگ شویی «یک کمد منظم یعنی یک ذهن منظم»؛ چون که هر چه پشت دربای بسته کمدها و انباریا هست، روی انرژی جاری در خونه ی شما اثر زیادی می ذاره. این مسئله رو میشه به تموم گوشه وکنار خونه که در اونجا وسیله ای نگه می دارین، از پارکینگ و انباری گرفته تا کمدها و جالباسیا، گسترش داد.

۹. فنگ شویی واسه فضاهای کوچیک

یکی دیگر از رقابتای آیین فنگ شویی، منظم کردن و نظم و ترتیب منازل و محلای کار کوچیک مثل استودیوهاست. چون که به ویژه در منازل کوچیک فاصله بین محل خواب، آشپزخانه و سالن نشیمن خیلی کمه. هر چند این فضای کم، ممکنه شما رو عصبی و افسرده کنه، اما بهتره بدونین که با کمی نظم و ترتیب و رعایت اصول راحت ی فنگ شویی خیلی آسون می تونه انرژی مثبت رو در این محیطای کوچیک جاری کنین. اگه فضای منزل یا محل کارتون کوچکه، سعی کنین از رنگای روشن و تمیز واسه در و دیوار و لوازم منزل استفاده کنین، وسایلی رو که قدیمی شدن و انرژی کهنه و خسته کننده ای دارن، از خونه خارج کنین و لوازم سبک تر با حس تازگی رو جانشین اونا کنین.

۱۰. فنگ شویی و انرژی گیاهان

در آیین و فلسفه ی فنگ شویی، گیاهان نماد رشد، موفقیت و خوش شانسی هستن. با وجود اینکه نوع گیاهی که در خونه از اون نگهداری می کنین (البته به استثنای گیاهان تیغ دار) گونه های خاص گیاهان و محل قرار گرفتن اونا می تونه فضای منزل و محل کارتون رو به خاطر این به اونو کنه. مثلا گیاهی مثل بامبو که رو به بالا رشد می کنه، می تونه به بالارفتن انرژی در جهت درست کمک کنه. اگه می خواید احساس آرامش داشته باشین از گیاهانی با برگای پر و انبوه استفاده کنین.

۱۱. فنگ شویی و خونه های روشن

همونجوریکه گفتیم «نور» نماینده نیروی یانگ در آیین فنگ شوییه، نور طبیعی قوی آدم رو خوشحال تر و خلاق تر می کنه.در اتاقایی که نور طبیعی محدود دریافت می کنن، سعی کنین از لامپایی با نور گرم و آفتابی استفاده کنین تا نور بیرون رو مثل سازی کنه. یک راه حل هوشمندانه اینه که آینه اضافه کنین. آینه رو جایی بذارین تا یک پنجره رو مشخص کنه، دراین صورت هم نور بیشتری به درون خونه خواهد اومد و هم می تونین از چشم انداز زیبای بیرون لذت ببرین.
فنگ شویی در آشپزخانه؛ چیجوری آشپزخانه ای قشنگ و پر انرژی داشته باشیم؟ 

«فنگ شویی» ازجمله باورها و رسوم اهالی شرق آسیا واسه قرار دادن هر وسیله در جای خود، در منزل و محیط کاره. به باور ی استادان فنگ شویی نتیجه هماهنگی آدم با محیط دورش یک زندگی مثبت، موفق و با نشاطه. در این بین رعایت اصول فنگ شویی در آشپزخانه به عنوان قلب خونه و یکی از سه ضلع مثلث لازم خونه یعنی آشپزخانه، حموم و اتاق خواب، یکی از مهم ترین ترفندها واسه ایجاد انرژی مثبت، سلامتی و سرزندگی در محیط خونه. با ما همراه باشین تا شما رو با ترفندهایی از راهنمای فنگ شویی واسه داشتن آشپزخانه ای با یک دکوراسیون منظم و خوشحال و خوش رنگ آشنا کنیم.

 

رعایت اصول فنگ شویی در آشپزخانه با رنگای دل پذیر

فنگ شویی و آشپزخانه ی خاکستری

برخلاف تصور عموم رنگ خاکستری ملایم رنگی سرحال، سرزنده و گرم واسه آشپزخانه و سایهای رنگ خاکستری روی دیوارها، رنگی طبیعی و منبع انرژی واسه آشپزخانهه. استفاده از رنگ خاکستری واسه آشپزخانه در بین عموم خیلی عادی نیس و به عبارت بهتر هنوز جا نیفتادهه، اما اگه طبق اصول فنگ شویی بدونین چه جوری از اون استفاده کنین، انرژی زیادی به آشپزخانه شما می بخشه.

لازم نیس حتما رنگ دیوار آشپزخانه رو خاکستری کنین؛ کابینتایی به رنگ خاکستری با تُنای مختلف رنگ چوب یا استفاده از یک نردبان چوبی قهوه ای، و هم انتخاب رنگای ملایم تر چوب واسه کانتر آشپزخانهای سبک جزیره که با کابینتای خاکستری، یک طیف رنگی شیک رو به وجود میارن، ازجمله بهترین ایدها واسه اجرای اصول فنگ شویی واسه آشپزخانه ای خوشحال و پرانرژی با فرمانروایی رنگ خاکستریه. اگه سبک آشپزخانه تون جزیره ایه به کابینتا رنگ خاکستری خیلی روشنِ نزدیک به سفید بزنین و یک کانتر رنگ چوب هم روی اونا بذارین؛ اینطوری هم سبکی شیک و سنتی به آشپزخانه تون می بخشین و هم آشپزخانه ای با فضایی پرانرژی دارین.

فنگ شویی و کابینتایی به رنگ آبی آسمونی و کف خاکی و قهوه ای

انتخاب رنگ آبی آسمونی واسه کابینتا به معنی چالشی واسه رعایت اصل فنگ شویی در آشپزخانهه، اما انتخاب رنگ «خاکی» واسه کف به شکل پارکت، کف پوش و سرامیک به عنوان مکملی واسه این رنگ آبی آسمونی مشکلات رو حل می کنه. اینطوری، آشپزخانه ای دوست داشتنی با رنگایی زنده و طبیعی که یادآور آسمان و زمین هستن، در اختیار شماس که حسابی سرحال تون میاره و انرژی رو در خونه ی شما جاری می سازه.

فنگ شویی و غوغای ترکیب سبز و زرد در آشپزخانه

ترکیب رنگای سبز و زرد ترکیبی ایده آل و دل نشین واسه طراحی و دکوراسیون آشپزخانه ای طبق اصول فنگ شوییه. با این همه انتخاب اندازه و مقدار هر کدوم از این رنگا هنره.

واقعا، آشپزخانه ای که در اون برابری رنگای گرم و سرد رعایت شده، منبعی از انرژی و سرزندگی در منزل شماس. از طرف دیگه، به خاطر احساس ناجوری که خیلی از مردم دنیا نسبت به رنگ زرد دارن، طبق اصول فنگ شویی استفاده از رنگ سبز به عنوان رنگی آروم بخش و پر انرژی در کنار رنگ زرد جلوه ای قشنگ به آشپزخانه تون می بخشه.

اگه تصمیم گرفتید از تونالیته رنگای سبز و زرد واسه دکوراسیون آشپزخانه استفاده کنین، بهتره رنگ کابینتا رو از طیق رنگی قهوه ای و البته از جنس چوب انتخاب کنین.

فنگ شویی با رنگ سفید؛ آشپزخانه ای مدرن

رنگ سفید واسه آشپزخانه هنوزم واسه خیلی محبوب ترین رنگه. تازگی و سادگی رنگ سفید، آشپزخانه ای دوست داشتنی رو واسه شما به ارمغان میاره که هر روز صبح با شروع روز تازگی و سرزندگی رو واسه شما تداعی می کنه. در یک آشپزخانه ی سفید، ترکیب دل نشین طیفای مختلف رنگ گرم چوب، سبکی «روستیک» و بی تکلف و ضمنا شیک به آشپزخانه شما می بخشه که خیلی موردعلاقه استادان فنگ شوییه.

فنگ شویی در آشپزخانه ای به رنگ سیاه هیجان انگیز

ظاهری شگفت انگیز، انرژی فوق العاده و طراحی باشکوه در آشپزخانه ای که با ترکیب رنگای مشکی و سفید تزیین شده یادآور معنی تنهایی سیاه و سفید در نماد مشهور شرق قدیم یعنی «yin yang» است. اگه یک آشپزخانه سیاه و سفید رو طراحی کردین با اجرا رنگایی مثل زرد و آبی ارغوانی در کنار اونا اصل فنگ شویی رو در یک آشپزخانه شیک به جا آورده اید.

فنگ شویی با آشپزخانه ای با رنگ سبزنعنایی

اگه دیوارهای آشپزخانه تون رو با آجر طراحی کردین، ترکیب «سبز نعنایی» با رنگای قرمز آجری یک فنگ شی فوق العاده واسه آشپزخانه شماس.

فنگ شویی با یک آشپزخانه قرمز و پرانرژی

رنگ قرمز به آشپزخانه شما هیجان و نشاط می بخشه. با این همه بهتره رنگ قرمز رو به شکل هنرمندانه و البته هوشمندانه ای با رنگایی مثل سفید ترکیب کنین. مثلا اگه رنگ کابینتا قرمزه، در و دیوار آشپزخانه رو رنگ سفید بزنین تا اینطوری با غوغای رنگ قرمز در قسمت بالایی آشپزخانه و رنگ سفید از بالا به پایین، هم تعادل و اصول فنگ شویی رو رعایت کرده باشین و هم انرژی، سرزندگی و سرحالی رو باهم در آشپزخانه تون داشته باشین.

فنگ شویی و آرامش با رنگ زرد مایل به سبز

به کار بردن رنگ زرد مایل به سبز یا همون رنگ به اصطلاح «لیمویی» در ترکیب رنگ آشپزخانه نتیجه اش رنگی آروم بخش و درعین حال قوی از نظر اصول فنگ شوییه، چراکه یکی از مهم ترین اصول فنگ شویی استفاه از رنگ سبز و مکملای اون در فضای آشپزخانه واسه القای حس نشاط و سرزندگیه.

فنگ شویی و آشپزخانه ای زرد و خاکستری

طبق فنگ شویی اگه به آشپزخانه ای با دیوارهای خاکستری علاقه دارین، بهتره رنگ زرد رو واسه کابینتای آشپزخانه انتخاب کنین؛ یک بازی واقعی با رنگا!

فنگ شویی دکوراسیون آشپزخانه با سبز تیره و ظرفای مسی

طبق اصول فنگ شویی آشپزخانه، رابطه ای شیک و قشنگ بین رنگ سبز تیره و ظرف وظروف و دکوریای مسی در آشپزخانه برقراره و توانایی ایجاد این رابطه یک هنره.

فنگ شویی و یک آشپزخانه آبی و سفید تر و تازه

طبق اصول فنگ شویی آشپزخانه، ترکیب دل پذیر و دل نشین آبی و سفید لذت بودن در آشپزخانه رو دوبرابر می کنه.

فنگ شویی و یک آشپزخانه مدرن چوبی

در حالی که طی سالای گذشته، حکومت بی قیدوشرط المانا مختلف چوب و کابینتای چوبی در آشپزخانهای مدرن تبدیل به یک اصل شده، طبق فنگ شویی آشپزخانه، چوب عنصری قشنگ و جذابه که انرژی مثبت طبیعت رو در آشپزخانه جاری می کنه.

فنگ شویی و ترکیب جادویی قرمز سالسا و مشکی

ترکیب جادویی رنگ خاص قرمز رقص سالسا واسه کابینتا و رنگ مشکی واسه المانایی مثل لوسترها و پایه های کانتر یا برعکس یعنی کابینتای مشکی و لوسترها و کانتر قرمز طبق اصول فنگ شویی پر از انرژی مثبت و سرزندگیه.

فنگ شویی و ترکیب چوب کم رنگ و خاکستری واسه آشپزخانه

طبق اصول فنگ شویی ترکیب دل نشین و پر انرژی کابینتا، لوستر و میز و صندلیایی به رنگ چوب کم رنگ در کنار دیوارهای خاکستری ملایم، حسابی سرحال تون میاره.

فنگ شویی و آشپزخانه ای صورتی

درست همون زمانی که فکر می کنین رنگ صورتی نمیتونه هیچ کارکردی در آشپزخانه داشته باشه، دیدن تصویر یک آشپزخانه با المانای صورتی حسابی نظرتون رو عوض می کنه. یکی از اصول اساسی فنگ شویی استفاده از المانای خوش رنگ صورتی در کنار رنگایی مثل خاکستریه.

لازم نیس تموم جزییات آشپزخانه رو صورتی انتخاب کنین. می تونین سرامیکای صورتی رو با کابینتای چوبی سفید، در و دیوار خاکستری یا لوازم برقی نقره ای یا ترکیبی از تموم این المانا هماهنگ کنین. ترکیب دیوارهای صورتی و کابینتای آبی اقیانوسی هم ترکیب دل نشین و رؤیایی فنگ شوییه.

فنگ شویی و جای درست و اصولی آشپزخانه در نقشه منزل

محل، طراحی و دکوراسیون همه در نقشه اشکوب فنگ شویی یک آشپزخانه دل پذیر و پرانرژی، نقش مهمی اجرا می کنن. همونجوریکه پیش از این گفتیم واقعا ازآنجایی که آشپزخانه ی منزل یکی از سه ضلع لازم مثلث فنگ شویی خونه ی شما یعنی حموم، اتاق خواب و آشپزخانهه، پس نقش مهمی در حال خوب و سلامتی شما اجرا می کنه. بر این پایه بهترین و بدترین جای واسه آشپزخانه کدوم نقطه از منزل شماس؟

 • طبق اصول فنگ شویی دکوراسیون منزل، یکی از بدترین ایدها واسه جای آشپزخانه، قرار گرفتن اون درست نزدیک درب ورودی منزله. طبق فنگ شویی، درب ورودی آشپزخانه نباید مقابل در ورودی منزل باشه. اگه در آشپزخانه روبه روی در ورودی منزله یک حائل یا پارتیشن بین اونا قرار بدین؛
 • از نظر فنگ شویی مهم ترین عنصر در آشپزخانه، آتیش پاک و سوزانه؛ پس بهتره که آشپزخانه در جهت شمال و شمال غربی آشپزخانه ساخته نشه؛
 • آشپزخانه تا حدممکن از توالت دور باشه؛
 • طراحی آشپزخانه به شکل گرد و دایره ای نباشه؛
 • آشپزخانه باید نور کافی داشته باشه؛
 • اجاق گاز رو روبه روی در ورودی منزل قرار ندین؛
 • اجاق گاز رو کنار یا جلو پنجره قرار ندین، چون انرژی هدر میره؛
 • اجاق گاز به عنوان عنصر آتیش رو در یک طرف و عناصر آبی مثل سینک ظرف شویی رو در طرف دیگری بذارین؛
 • در کاشی کاری آشپزخانه آینه به کار نبرین، تصویر آتیش اجاق گاز نباید داخل آینه بیفته؛
 • آشپزخانه باید از حموم دور باشه. بدترین طراحی آشپزخانه نزدیکی در حموم به اجاق آشپزخانه به ویژه در آشپزخانهای سبک جزیرهه؛
 • بدترین طراحی در منازل دوبلکس نزدیکی آشپزخانه به پله یا زیر پلهه، چراکه انرژی مثبت همدیگه رو خنثی می کنن.

فنگ شویی و دکوراسیون آشپزخانهای کوچیک

مشکل آشپزخانهای کوچیک اینه که شما همیشه فکر می کنین نمی تونین اون طور که دل تون می خواد دکوراسیون اونو طراحی کنین، لوازمی رو که دوست دارین در اون بذارین یا درست وحسابی تمیزش کنین. اما اگه به این قانون فنگ شویی که می گه: «هر وسیله ای جایی داره و باید در سر جای خودش قرار بگیره» عمل کنین می تونین آشپزخانه ای پرانرژی و سرحال داشته باشین. یکی از بهترین ایدها واسه آشپزخانهای کوچیک استفاه از شلفای دیواری بی دره که هم انرژی رو خوب منتقل می کنن و هم ظاهری شیک به آشپزخانه می بخشن و وسایل بی جا رو سر وسامان میدن. علاوه براین می تونین المانای چوبی آشپزخانه رو به رنگ چوب روشن انتخاب کنین تا فضای آشپزخانه بزرگ تر به نظر برسه. علاوه براین استفاده از «آینه» یکی از بهترین راه حلا واسه بزرگ تر به نظر رسیدن آشپزخانهه. با قرار دادن آینه فضا بزرگ تر به نظر می رسه اما مراقب باشین که آینه رو روبه روی اجاق گاز قرار ندین.

فنگ شویی و آشپزخانه ای منظم

قوانین فنگ شویی که بیشتر اونا بر مبنای کاربرد، ایمنی و نظافت فضا تعریف شدن به شما کمک می کنن تا بتونین فضایی برابر با نیازای خود و پر از انرژی مثبت بسازین. البته احتیاجی نیس تموم این موارد رو هم زمان در دکوراسیون آشپزخانه اجرا کنین. فقط به خاطر داشته باشین که کاربردی بودن” فضا باید در اولویت باشه. فضا رو با تموم شرایط آزمایش کنین و هر اون چه رو به نظرتون بهترین و درست ترین کاره انجام بدین. اما اگه دوست دارین قدم به قدم شروع کنین، اصول فنگ شویی رو در فضا مورد توجه قرار بگیرین. انرژی در یک آشپزخانه منظم و تمیز بهتر جریان پیدا می کنه. در فنگ شویی آشپزخانه به لوازم داخل کابینتا نظم بدین و اونا رو منظم کنین. سینک ظرف شویی و آب چکان رو تمیز و منظم نگه دارین. یخچال رو منظم کنین و لوازم و مواد اضافی و کهنه رو دور بریزین.

فنگ شویی و آشپزخانه ای پر از گل و گلدان

استفاده از گل و گلدان رو در آشپزخانه فراموش نکنین. گل و گیاه انرژی مثبت رو در آشپزخانه جاری می کنن. با این همه حواس تون باشه که از گیاهان تیغ دار مثل کاکتوس استفاده نکنین، چراکه در فنگ شویی زوایای تیز انرژی رو پریشون می کنن.

فنگ شویی و آشپزخانه ای پر نور

اگه محل درنظر گرفته شده واسه آشپزخانه در منزل تون به گونه ایه که نمی تونین از نور و روشنایی طبیعی بهره ببرین، حتما با روشنایی مصنوعی، آشپزخانه تون رو پر نور و روشن نگه دارین. نور و روشنایی احساس افسردگی و خستگیِ هنگام کار و آشپزی رو از شما دور می کنه.

فنگ شویی و چیدمان اصولی لوازم آشپزخانه

همونجوریکه گفتیم فنگ شویی هنر ایجاد تعادل و هماهنگی و قرار دادن هر وسیله در سر جای خود و دکوراسیون و چیدمان مناسب در قسمتای مختلف محل زندگی و کار شماس تا اینطوری، انرژی مثبت به طرف شما جریان پیدا کنه. واسه همین واسه قرار دادن وسایل آشپزخانه مثل اجاق گاز، یخچال و سینک ظرف شویی و… بهتره از اصول فنگ شویی پیروی کنین.

 • طبق اصول فنگ شویی و اثر عناصر پنج گانه اون بر همدیگه، عنصر آب و آتیش نباید در رابطه مستقیم با همدیگه باشن. پس اجاق گاز و ماشین ظرف شویی یا سینک نباید به طور مستقیم در کنار همدیگه قرار داده شن، چون تقابل آب و آتیش، ایجاد نا آرومی می کنه. عنصری که بین این دو عنصر میونه روی برقرار می کنه، عنصر چوبه. پس می تونین از کابینت یا قفسهای چوبی بین این دو عنصر استفاده کنین یا عنصری سبز بین این دو عنصر بذارین.
 • اگه واسه تون امکان پذیره از مایکروفر استفاده نکنین یا کمه کم اونو نزدیک یا بالای اجاق گاز نصب نکنین، چون مایکروفر جریان انرژی رو پریشون می کنه.
 • طبق اصول فنگ شویی سینک ظرف شویی، یخچال و ماشین لباس شویی رو هم نباید مجاور اجاق گاز بذارین. بهترین مدل قرار گرفتن یخچال، سینک ظرف شویی و اجاق گاز باید به دسته ای باشه که این سه وسیله، سه رأس یک مثلث رو تشکیل بدن. اگه سینک ظرف شویی کنار اجاق گازه، بین این دو از یک تخته ی آشپزخانه استفاده کنین تا تعادل بین آب و آتیش برقرار شه.
 • مطمئن شید شیر آب در طرف چپ اجاق گاز قرار نگیرد، چون این مسئله باعث تضعیف انرژی عنصر آتیش می شه .
 • قرار گرفتن سینک ظرف شویی در طرف راست آشپزخانه از نظر فنگ شویی بهترین حالته و درعین حال یخچال و فریزر نباید روبه روی در آشپزخانه قرار گیرند.
 • آب کتری و سماور رو خالی کنین. قرار دادن آب بی حرکت به مدت طولانی روی اجاق گاز ازنظر قوانین فنگ شویی باعث افسردگی می شه. واسه اینکه آب سماور و کتری رو هدر ندین، می تونین از این آب واسه آبیاری گل وگیاه یا پخت وپز استفاده کنین.
 • ادویه جات، چاشنیای غذا و حبوبات رو در ظروف بسته و در کابینت نگهداری کنین.
 • از یک سیستم تهویه ی قوی واسه آشپزخانه استفاده کنین تا دود و چربی، نیروهای کهنه و بیات رو در منزل تون جاری نکنه.
 • در کابینتا رو باز نگذارید؛ سیر و پیاز و فلفل و ماهی تابه و قابلمه رو از در و دیوار آشپزخانه آویزون نکنین.
 • در آشپزخانه ساعت نصب نکنین.
 • حتما از سطل زباله ی در دار استفاده کنین و منظم اونو خالی کنین.
 • بهتره پیشخوان و کانتر آشپزخانه زوایای گرد داشته باشن نه تیز.
 • همیشه یک ظرف میوه تازه یا گل و گیاه تازه رو روی میز یا کانتر آشپزخانه بذارین.
 • کارد و چاقو و وسایل برنده رو مقابل دید قرار ندین. اونا رو در کشو و کابینت دربسته نگه دارین.
فنون صحبت در بازاریابی؛ چه جوری برگ برنده رو از اون خود کنیم؟ 

خیلی از ما به نمایشای تلویزیونیِ مربوط به دادگاها علاقه داریم. چون در این نمایشا (به غیر از اعتراضا و اعترافای تکان دهنده)، همیشه بحثای شدید و جالبی هست. واسه هر بازاریاب، بخش آخر، یعنی «بحثای شدید» خیلی هیجان انگیزه. همه ما مشتاق این هستیم که در مورد مسائل مختلف، بحث کنیم و این مهارتیه که باید بر اون تسلط پیدا کنیم. شاید واسه همین باشه که وقتی در تلویزیون، بحث و گفت وگویی پرشوروحرارت می بینیم، جذب اون میشیم. ما عاشق دیدن افرادی هستیم که واسه باورهایشان، دلیل و دلیل میارن و آرزو داریم که خودمون هم بتونیم این کار رو انجام بدیم و مثلا بتونیم در مورد تخصیص بودجه یا یک پروژه، بحث کنیم. البته این کار غیرممکن نیس و با داشتنِ راه حلا و مهارتای لازم، هرکی می تونه صحبت کردن رو یاد بگیره. این دانشی عملی و ارزشمنده که میشه اونو تقریبا در هر جایی، به ویژه در بخش ی بازاریابی، به کار گرفت. در این مقاله هم می خوایم نکاتی کاربردی در مورد فنون صحبت در بازاریابی رو مطرح کنیم.

 

چرا بازاریابا باید فنون صحبت بدونن؟

وقتی با بازاریابا صحبت می کنم، همیشه چیزی واسه صحبت پیدا می شه. بیشتر اوقات، صحبت بر سر تخصیص منابع، بودجه، استخدامای جدید یا زمان انجام می شه. البته موارد خاص دیگری هم در مورد بازاریابی هست که در اونا صحبت کردن، ضروریه. مثلا، شاید به دنبال رسیدن به توافق بازاریابی مشارکتی (co-marketing) باشین یا شاید هم سعی می کنین تا واسه ایده های خودتون، دلیل و دلیل بیارین.

صرف نظر از اینکه دلیل صحبت چه باشه، داشتن آمادگی واسه این جور گفت وگوها خیلی مهمه. بخش مهمی از این آمادگی رو اعتماد به نفس تشکیل می ده. تحقیقات نشون می ده ۱۹ درصد مردم صحبت نمی کنن؛ چون می ترسن که به نظر برسه می خوان خواسته ی خودشون رو مجبور کنن. درسته که صحبت تا حدی ترسناکه، به ویژه زمانی که در اون تازه کار باشین.

ولی ورود به این بحثا، در شرایطی که از انتظارات و اطلاعات درستی بهره مند هستیم، کمی از دلهره آور بودن انجام صحبت کم می کنه. در این مقاله، ۶ تکنیک رو میگیم که در طیف زیادی از صحبتا در محل کار یا هر جای دیگر، قابل استفادهه.

فنون صحبت در بازاریابی

۱. بر منافع تمرکز کنین، نه بر موضعا

در بطن هر صحبت، بین تمرکز بر منابع و تمرکز بر موضعا فرق زیادی هست. «منافع» به نتیجه ای اشاره داره که به سود شما هستش، ولی «موضع» به موضع گیری شما در مورد مسئله ای خاص اشاره داره.

بازاریابی مشارکتی، همون گونه که در بالا اشاره شد، بخش ایه که در اون، این معنی تا حدی نقش اجرا می کنه. مثلا، کار و کاسبی کوچیکی رو در نظر بگیرین که به دنبالِ شراکت با کسب و کاریه که نفوذ بیشتری در بازار داره.

 • ممکنه که مدیر شرکت کوچیک تر بگه: «ما می خواهیم با شرکت شما کار کنیم.»
 • ولی ممکنه که شرکت بزرگ تر بگه: «ما قبلا به بازار هدف خود دسترسی پیدا کردیم و این شراکت چه منفعتی واسه ما داره؟»

به طور خلاصه، موضعای این دو شرکت یعنی: «شما باید با ما شریک شید» و «ما احتیاجی به شما نداریم». اینجاست که شرکت کوچیک تر باید به منافع اساسی شرکت بزرگ تر و اینکه اونا چیجوری می تونن به همدیگه نیاز داشته باشن، فکر کنه.

لیزا تونر (Lisa Toner)، مدیر راه حل بازاریابیِ محتوا در شرکت نرم افزاریِ هاب اسپات (HubSpot)، می پرسد: «شرکتای بزرگ تر، نفوذ زیادی در بازار دارن، ولی شما اگه می خواید با اونا کار کنین، باید بفهمین که بی چه چیزی هستن؟ بی منابع لازم واسه تولید محتوایی عالی واسه مخاطبان شون هستن؟»

یکی از منافع واسه کار و کاسبی بزرگ تر، می تونه به دست آوردن منابع واسه ایجاد چیزایی مثل طراحی یا نرم افزارهای کاربردی جذاب باشه. تونر می گه: «همه چیز به تبلیغ فروش (pitch) مربوط می شه و اگه بتونین تجربه ای رو ارائه بدین، [طرف مقابل شما] یا مشتریان اونا از اون استقبال می کنن و اونا دیگر مجبور نخوان بود که خودشون اون کار رو بکنن.»

ولی به گفته تونر، واسه فهمیدن این منافع به تحقیق و خلاقیت نیاز داریم و اون تنها کسی نیس که این باور رو داره. در کتابِ عاقلانه صحبت کنین (Negotiating Rationally)، مَکس اِچ بازِرمَن (Max H. Bazerman) و مارگارت اِی رسیدن (Margaret A. Neale) میگن: «میشه با ارائه تعریف جدیدی از اختلاف، واسه هر یک از دو طرف و شناساییِ منافع اساسی اونا و طوفان فکری واسه یافتنِ طیف زیادی از راه حلای پنهون، راه حلای خلاقانه ای رو پیدا کرد.»

پس زمانی که در ظاهر، طرف مقابل موضع متفاوتی با شما داره، شاید منافع مشترکی با هم داشته باشین. شناختن این منافع مشترک می تونه به شما کمک کنه تا گفت وگویتان رو به صورتی تنظیم کنین که موجب موفقیت هر دوی شما شه.

۲. سناریوهای «اگه- پس» و یک برنامه پشتیبان داشته باشین

وقتی واردِ صحبت ای میشید، داشتن سناریوها و گزینه های مختلف تو ذهن، خیلی خوبه. در مدرسه ی کار و کاسبی (business school) گفته می شه که صحبتا رو با یک «ماتریس اگه- پس» تنظیم کنیم. یعنی جدولی داشته باشیم با ردیفایی از «اگرها»، یعنی چیزایی که ما می خواهیم، ولی ممکنه طرف مقابل به اونا نه بگه. در مقابل این ردیفا، ستونایی از «پس» هست، یعنی مواردی که در صورتِ رد شدنِ «اگرها» به وسیله مشتری، غیرقابل صحبت می شن و قطعی هستن.

داشتن گزینه هایی تو ذهن، به کاهش ترس ما از صحبت، کمک می کنه. یکی از دلایل این مسئله اینه که با این کار، اولویتاتون مشخص می شه. بررسی تازه ای نشون داده که ۵۶ درصد از زنان در مورد یک پیشنهاد کاری صحبت نمی کنن؛ چون نمی دونن که باید چه درخواستی داشته باشن. این مسئله نشون می ده که بخش زیادی از مردم (چه زن و چه مرد) به این موضوع فکر نکرده ان که چه چیزی، بیشترین اهمیت رو واسه اونا داره.

شاید واسه شما، تعادل بین کار و زندگی مهم تر از حقوق باشه. در این صورت اگه کارفرماتون به حقوق درخواستی شما نه بگه، ممکنه که انعطاف پذیر بودن ساعات کاری، غیرقابل صحبت باشه.

شما باید قبل اینکه واردِ صحبت شید، جواب این سؤال رو که همون BATNAی شماس، بدونین. باید گزینه های زیادی تو ذهن داشته باشین. هر چه گزینهاتون بیشتر باشه، احتمال اینکه صحبت به بن بست برسه و شما درمونده شید، کمتر هستش.این کار رو در مورد تموم «اگه»هایی که بیشترین اهمیت رو واسه شما دارن، انجام بدین. اگه انعطاف پذیر بودن ساعات کاری هم با مقاومت روبه رو شه، پس موضوع بعدی صحبت ی شما چه هستش؟ این همون جاییه که باید BATNA رو هم در نظر بگیریم که به معنیِ بهترین جانشینِ ممکن، واسه توافقِ مورد مذاکرهه. بعضی وقتا هر چقدر هم که واسه صحبت آمادگی داشته باشین، بازم نمی تونین به توافق برسین. در این صورت چیکار باید کرد؟

در این شرایط، وجود ماتریکس «اگه- پس» هم می تونه مفید باشه. توجه کنین که در صورت به توافق نرسیدن، کدوم عوامل نقش اجرا می کنن و نتیجه های نبود توافق، واسه مشتریان شما، شرکت شما، تیم شما و خود شما چه هستش. بر شکست تمرکز نکنین و بر چیزی که می تونین بکنین و موارد عملیِ همراه با اون، تمرکز کنین. فراموش نکنین که صحبت، فرایندی نیس که در اون همه چیز رو به دست بیارین یا از دست بدین. به منافع تون فکر کنین و بعد، طبق مواردی که بیشترین اهمیت رو واسه شما دارن، گزینه هاتون رو مشخص کنین.

۳. از خلاقیت، به نفع خودتون استفاده کنین

در هر صحبت، خلاقیت اهمیت خیلی زیادی داره.

در مطالعه ای که روی دانشجویان MBA انجام شد، شرکت کنندگان در مطالعه، به ۲ گروه تقسیم شدن تا در کارگاهای آموزشی متفاوتی شرکت کنن. یک گروه بر حل سیستماتیک مسئله تمرکز داشت و گروه دیگر بر راه حلایی تمرکز داشت که دانشجویان رو به «لذت بردن»، «انتقاد نکردن از ایدها» و «جست وجو واسه احتمالای جدید» تشویق می کرد. بعد از هر گروه خواسته شد تا در مورد تخصیص بودجه صحبت کنن. دانشجویانی که تحت آموزش خلاقانه قرار گرفته بودن (گروهی که بر ایدها و نتایج غیرمعمولی تأکید داشتن) این وظیفه رو بهتر از گروهی انجام دادن که در کارگاهای آموزشی سنتی تر شرکت کرده بودن.

مثل این تحقیقات، ارزش خلاقیت رو در تولید راه حلا و احتمالای جانشین منحصربه فرد نشون می ده و باید در زمان تنظیم دستور کار گفت و گوا تون به این مسئله فکر کنین. اگه دستور کار شما مثل به فهرستی با موارد زیاد، با موضوعات دقیقی مثل بودجه و پرسنل باشه، این دستور کار تمرکز رو بر موضعایی مثل «به ۳۵ درصد از بودجه نیاز دارم» یا «به تخصیص دوباره ۱۰ کارمند در تیم خود نیاز دارم» قرار می ده، ولی به دلیلِ وجود این نیازها (منافع موجود پشتِ اونا) نمی پردازه.

واسه مقابله با این مشکل، بر چیزای نامحدودی مثل هدفا و نگرانیا تمرکز کنین. در این صورت، به دلیلا خواهید پرداخت، یعنی به منافع اساسی که در ریشه و پایهِ موضع هر یک از طرفا قرار داره.

شاید طرف مقابل این نگرانی رو داره که تیم اون نمیتونه انجام حجم کاریِ روزافزون موجود رو بر عهده بگیره و واسه همین، قصد داره تا ۱۰ نفر دیگر رو هم به تیم اضافه کنه. با این دیدگاه، منافع اون ربطی به تخصیص پرسنل نداره، و بیشتر به جلوگیری از فرسودگی و خستگی کارکنانش مربوطه. به این صورت، راه واسه بحث در مورد راه حلای خلاقانه تر باز می شه.

۴. به این فکر کنین که چه چیزی واسه طرف مقابل، بیشترین اهمیت رو داره

با درک اولویتای طرف مقابل، می تونین با سرعت بیشتری منافع اساسی ای رو که همیشه بر اون تأکید کردم، مشخص کنین. طرف مقابل هم به شما کمک می کنن تا منافع اونا رو با منافع خود هماهنگ کنین و نتایج هم اینجور سودمند رو مشخص کنین.

البته فکر کردن در مورد چیزایی که واسه طرف مقابل، بیشترین اهمیت رو داره، موجب می شه تا فهمیده باشین که اون در صحبت چه نوع سؤالایی از شما خواهد پرسید. شمام می تونین جواب هاتون واسه اون سؤالات رو آماده کنین و اطلاعات لازم واسه تأیید جواب هاتون رو، از پیش جمع آوری کنین.

فایده دیگر این کار اینه که متوجه میشید چه سؤالاتی رو باید در طول صحبت بپرسید. وقتی همکارم، جولیانا نیکلسون، مشغول نوشتن یک کتاب الکترونیک بود، تصمیم گرفت تا از سازمان خاصی به عنوان مطالعه ای موردی در کتاب خود استفاده کنه. ولی مدیران اون سازمان تمایلی نداشتن که مورد بررسی قرار بگیرن. به گفته نیکلسون، اونا «در مورد اینکه چیجوری در کتاب، در مورد اونا صحبت شه، خیلی حساس بودن.»

ولی اونا «واقعا می خواستن که در مورد اونا تبلیغ شه». باخبر شدن از اهمیت این مسئله واسه اونا، به نیکلسون کمک کرد تا بهترین سؤالای ممکن رو بپرسد تا خیال اونا رو آسون کنه و به اونا احسِاس کنترل داشتن روی مراحل رو بده. سؤالایی مثل: « می تونیم از نام و لوگوی واقعی شما استفاده کنیم تا بتونیم به سایت شما لینک بدیم و کاربران رو به طرف شما هدایت کنیم؟» توجه کنین که اون چیجوری منفعت شرکت رو در سؤال خود گفت. اون واسه کسب اجازه واسه انجام کاری خواسته می کرد (استفاده از هویت واقعی سازمان، به جای نام مستعار) و بی معطلی، نتیجه های مثبت انجام اون کار رو هم گفت.

نیکلسون با مطرح کردن این خواسته به شکل سؤالی، و بیان نکردن اون به شکل یک حقیقت، به طرف مقابل، احساس داشتنِ کنترل بر مراحل رو داد. از اونجا که می دونست این مسئله تا چه حد واسه اون سازمان مهمه، سؤال خود رو با عباراتی گفت که در اون به منافع اونا (هم از نظر تبلیغ واسه سازمان و هم از نظر کنترل داشتن بر مراحل) اشاره می شد. پس در طول صحبت، از کمی منحرف شدن از بخش ی قضایی هراسی نداشته باشین، به ویژه زمانی که مسئله اولویتای طرف مقابل در بینه.

۵. عناصر فرهنگی و چگونگی صحبت کردن در فرهنگای دیگر رو بدونین

نشونه های فیزیکی یا زبون بدن

با تحقیق در مورد فرهنگای دیگر، فهمیده ام که بعضی وقتا کارایی رو به طور طبیعی و ناخودآگاه انجام میدم (مثل تکان دادن دستا در زمان صحبت کردن) که ممکنه تعدادی از آدما رو برنجاند. پس باید علاوه بر آمادگی فکری، از نظر فیزیکی هم واسه صحبت با همتایان چینی ام آماده شوم و تمرین کنم که در طول گفت وگو، آروم بشینم.

سکوت

سکوت ناشیانه اصلا خوب نیس. به گفته استاد دانشگاه هاوایی، جون بارکای (John Barkai)، منطقیه که فرهنگای دیگر (مثل ژاپن)، از سکوت «به این امید استفاده می کنن که اجازه دن طرف مقابل، صحبت کنه» و در آخر چیزی باارزش رو رو کنه. ولی به جای اونکه اجازه بدین که سکوت آزاردهنده شه، از اون واسه تأمل استفاده کنین و اگه تصمیم می گیرین که اول صحبت کنین، از سکوت واسه فکر کردن در مورد اینکه چه باید بگید، بهره ببرین.

وقت شناسی

وقت شناسی در کشورهای مختلف، معانی زیادی داره. باید بدونین چه زمانی از شما انتظار میره که وقت شناس باشین و چه زمانی (بسته به طرف مقابل تون) احتیاجی نیس به این مسئله اهمیت زیادی بدین. مثلا، به گفته لیندسی کلوویچ (Lindsay Kolowich) وقت شناسی در انگلستان اهمیت زیادی داره در حالی که در فرانسه اگه ۱۰ دقیقه دیر برسین، گفته می شه که فرد وقت شناسی هستین. دانستن اینکه در هر فرهنگ، چه تصوری از وقت شناسی هست به شما کمک می کنه تا واسه صحبت برنامه ریزی کنین و صحبت ی مؤثری داشته باشین و مثلا اگه میهمانان تون دیرتر از زمان شروع برنامه ریزی شده رسیدن، غافلگیر و متعجب نشید.

۶. تیم تون رو آماده کنین

شما واسه صحبت آماده شدین؟ عالیه! ولی افرادی که در جلسه ی صحبت، کنار شما می شینن چه جوری؟

حتی اگه شما تنها کسی هستین که در صحبت صحبت می کنه، تموم همکارانی که در جلسه ی صحبت حضور دارن هم باید آماده باشن. اینجا شفافیت اهمیت زیادی داره. تیم شما باید از تموم اطلاعاتی که ممکنه در طول صحبت مطرح شه، آگاهی داشته باشه و از تموم نکات فرهنگی و رفتاری طرف مقابل (که قبلا گفتیم باید در مورد اون تحقیق کنین)، مطلع باشه.

وقتی اعضای تیم، آگاهی و اطلاعات لازم رو داشته باشن، می تونین از بینشای مهم اونا هم استفاده کنین. وقتی به شکل عمیق در مسئله ای غرق میشیم، عینی و بی طرفانه نگاه کردن به اون، سخت می شه. پس اعضای تیم صحبت باید از تموم آمادگیایی که شما دارین، بهره مند باشن و دیدگاه های اونا، دارایی باارزش و مفیدی هستش.

در زمان آماده شدن واسه شرکت در جلسه، باید واسه آمادگی تیم تون چند مسئله اساسی رو در نظر داشته باشین که در مورد آماده شدن واسه صحبت هم کاربرد دارن:

 • اصول و قوانین روشنی رو مشخص کنین. تیم شما باید به درستی درک کنه که مسئله مورد نظر چیه و مطلوب ترین راه حلای پیشنهادی چه هستن. اونا باید بدونن که چه زمانی می تونن در بحث شرکت کنن و در مورد چه مسائلی نباید صحبت کنن.
 • در مورد موارد غیرقابل صحبت بحث کنین. همکاران شما باید از موارد «اگه- پس» آگاه باشن. به اعضای تیم تون فهرستی از مواردی رو بدین که طرف شما، نمیتونه در مورد اونا با طرف مقابل توافق کنه و به اونا بگید که چیجوری باید با این موارد نبود توافق، برخورد کنن.
 • اجازه بدین سؤال بپرسند. حالا زمان اینه که تموم شک و تردیدها رو روشن کنین. اگه تیم شما از مسئله ای بی خبر باشه و در بین صحبت متعجب شه، طرف مقابل متوجه می شه و شما بی آمادگی به نظر می رسه و طرف مقابل، از جایگاه برتری بهره مند میشه.

واسه شروع آماده اید؟

اگه تموم کارهای لازم واسه آمادگی رو انجام دادین (تکالیف، تحقیق، تفکر و تأمل و برنامه ریزی واسه نتایج نه خیلی مطلوب) سعی کنین که در مورد صحبت ای که پیش رو دارین، احساس خوبی داشته باشین. ما معمولا تمایل داریم که انتظارِ بدترینا رو داشته باشیم و بعضی وقتا، ارقام تنها چیزیه که موجب می شه احساس بهتری داشته باشیم.

پس بهتره بدونین که:

 • ۸۰ درصد دانشجویان و فارغ التحصیلان (تازه وارد)، وقتی صحبت می کنن، دست کم تا حدی موفق هستن.

همونجوریکه در اول مقاله گفتم، صحبت کردن تا حدی ترسناکه. ولی با عمل کردن به نکاتی که در این مقاله اشاره کردیم، می تونین صحبت ی بهتری بکنین.

برگرفته از: blog.hubspotفلسفه واسه کودکان، درست اندیشیدن و تصمیم گیری 

نقطه اشتراک ملتا کجاست؟ چه چیزی باعث می شه همه ما فکر کنیم ژاپنیا مردمون سخت کوشی هستن و مردم کشورهای اسکاندیناوی با آغوش باز از تغییرات استقبال می کنن؟ کدوم ویژگی ما ایرونیا تا این اندازه برجستهه؟ اصلا اینجور ویژگی هست؟

همه ما در خونوادهایی متفاوت به دنیا اومدیم، تحصیلات خانوادگی یکسانی نداریم و حتی از نگاه اقتصادی در یک سطح قرار نمی گیریم اما همه در یک سیستم آموزشی درس خوندیم، همه ما کبری و تصمیمش رو می شناسیم. این نقطه اشتراک ماست، ۱۲ سال تحصیل در یک سیستم آموزشی و مطالعه کتابایی برابر، همه ما در یک امتحان کنکور شرکت کردیم.

فلسفه واسه کودکان

اولین چیزی که باید بدونیم اینه که فلسفه واسه کودکان با فلسفه ای که در دانشگاها تدریس می شه فرق داره. آموزش فلسفه به کودکان اصلاح وضعیت آموزش تفکر در تعلیم و تربیته. فلسفه به کودکان آموزش می ده که واسه خودشون فکر کنن، افکار خود رو به درستی به بقیه بگن و اگه لازم باشه از دلیلای خود دفاع کنن. فلسفه به کودکان کمک می کنه تا بتونن واسه سوال هاشون جوابای درستی پیدا کنن تا اهداف خود رو پیدا کرده و راه های رسیدن به اون اهداف رو هم یاد بگیرن.

واسه آموزش فلسفه به کودکان از روشی به نام حلقه جستجو یا انجمن تحقیق استفاده می شه. حلقه جستجو یک دورهمیه که کودکان بصورت دایره وار چشم در چشم همدیگه می شینن و یک نفر مربی بر این جلسه نظارت می کنه. در این جلسات یک موضوع مطرح میشه که می تونه بخشی از یک کتاب باشه بعد از کودکان خواسته می شه تا نظرات خود رو در مورد موضوع بگن. نظرات هر یک از اونا روی تابلویی نوشته می شه و بعد از اونا خواسته می شه با ارائه دلیل در مورد نظرات خود صحبت کنن. اینطوری بین کودکان گفت وگویی صورت میگیره که پایه اون جستجو و درواقع حقیقت جوییه. تحقیقات نشون داده که این روش بر پرورش توانایی پرسشگری کودکان موثر بوده .

نتیجه این جلسات اصلاح روش تفکر کودکانه که به تربیت شهروندان مناسب، خودآگاه، دقیق، مسئولیت پذیر، اجتماعی و محقق منجر می شه.

در مقاله ای جالب از گاردین با عنوان « فلسفه می تونه چیزایی رو به کودکان بیاموزد که گوگل نمیتونه » اشاره به اهمیت آموزش فلسفه به کودکان و تربیت اونا واسه آینده داره. در این مقاله به نقل از رئیس جمهور ایرلند، مایکل دی هیگینز اومده که:« فلسفه یکی از قدرتمندترین ابزاریه که در دسترس ما قرار داره تا کودکان رو قادر سازیم تا در جهانی که پیچیده، بهم پیوسته و غیرمنتظرهه به عنوان افرادی آزاد و مسئول عمل کنن».

در مقاله دیگری در مجله اینسایدر با عنوان « مدارس شروع به آموزش فلسفه به کودکان می کنن و این کار کلا روش فکرکردن علم آموزان رو تغییر می ده» که به بررسی آموزش فلسفه در مدارس امریکا می پردازه میخونیم که دکتر لون، مدیر و موسس مرکز فلسفه واسه کودکان در دانشگاه واشنگتن در مورد نتیجه این نوع آموزش روی علم آموزان به این نتیجه می رسه که «فلسفه همه مهارتایی که میخوایم کودکان بیاموزند رو به اون‍ها می ده.»


فسخ قرارداد به چه معناست و چه احکامی داره؟ “

 

یش از اینکه به طور اختصاصی به فسخ قرارداد و آثار اون بدیم باید با دو معنی حقوقی آشنا شیم: عقود لازم و عقود جایز.

 

عقود لازم

«قراردادهای لازم» قراردادهایی هستن که هیچکدام از متعهدین حق برهم زدن اونا رو ندارن (مگه در موارد معدود و مشخص شده در قانون). در این قراردادها تا زمانی که باعث قانونی به وجود نیامده باشه، قرارداد پابرجاست و دو طرف باید به تعهدات خود عمل کنن و نمی تونن به هیچ بهونه ای از انجام قرارداد سرباز زنند. از نمونه های این قراردادها میشه به قرارداد اجاره، نکاح و خریدوفروش اشاره کرد.

عقود جایز

«عقود جایز» قراردادهایی هستن که در اونا، هر کدوم از دو طرف می تونن هر زمان که بخوان بی اینکه به دلیل یا هرگونه تشریفات خاصی نیاز داشته باشن، اونو برهم بزنن.

از نمونه های مهم عقد جایز، قرارداد وکالته. وقتی شما به کسی واسه انجام کاری وکالت میدید، می تونین هر موقع که خواستین اونو عزل کنین. وکیل هم هر موقع که خواست می تونه از وکالت بی خیال شو و اینطوری، بی هیچ سختی خاصی رابطه قراردادی شما تموم می شه.

البته باید توجه کنین که منظور از عقد جایز این نیس که دو طرف هر موقع خواستن به تعهدات شون عمل کنن، بلکه تا زمانی که رابطه قراردادی پابرجاست، دو طرف مجبور به انجام وظایف خود برابر با قرارداد هستن، اما هرزمانی که خواستن می تونن قرارداد رو پایان دن.

لازم به ذکره که غالب قراردادها لازمن و تنها موارد معدودی از قراردادهای جایز داریم.

فسخ قرارداد

حال که با عقود لازم و جایز آشنا شدیم، می تونیم از فسخ قرارداد صحبت کنیم. فسخ قرارداد یکی از راه های ارادی انحلال و پایان ی قرارداده: یعنی دو طرف یا یکی از اونا این حق رو دارن که درمورد باقی موندن یا از بین رفتن قرارداد تصمیم بگیرن.

گفتیم که در عقود جایز این حق و اختیار همیشه هست و هر کدوم از دو طرف می تونه هر زمان که اراده کرد، به هر دلیلی قرارداد رو فسخ کنه؛ اما در عقود لازم این طور نیس و واسه برهم زدن و به اصطلاح فسخ قرارداد به باعث قانونی نیازه و دو طرف جز در موارد استثنایی و مشخصی که در قانون اشاره شده، نمی تونن قرارداد رو فسخ کنن.

در اصطلاح حقوقی به حق فسخ قرارداد «خِیار» یا «خیار فسخ» گفته می شه. واژه خیار به معنی اختیاره و منظور از اون اختیاریه که فرد در فسخ معامله داره. درواقع خیار، حقیه که قانون در مواردی به یکی از دو طرف عقد یا هر دوی اونا می ده تا قراردادی رو که منعقد کردن، برهم بزنن. این حق، نیاز به توافق و تراضی دو طرف نداره. مثلا اگه فردی در قراردادی دارای «خیار عیب» باشه (راجبه این خیار به زودی صحبت می کنیم)، می تونه یک طرفه و صرف نظر از رضایت یا نبود رضایت طرف مقابل، قرارداد رو فسخ کنه؛ یعنی، فسخ قرارداد، برخلاف انعقاد قرارداد، تنها به یک اراده نیاز داره.

نمونه هایی از خیارات

گفته شد که فسخ قرارداد در عقود لازم، تنها در موارد مشخصی که در قانون بیان شدن، ممکنه. اینجا سعی می کنیم تا به بعضی از این موارد که پرکاربردتر هستن و ممکنه در معاملات خود به اون برخورده باشین، اشاره کنیم و درخصوص اونا توضیحات مختصری بدیم.

خیار شرط یا شرط خیار

شما در هر قراردادی که منعقد می کنین (به استثنای عقد ضمان، نکاح و وقف) می تونین با طرف مقابل شرط کنین که ظرف مدت معینی (مثلاً یک هفته) بتونین قرارداد رو به هم بزنین. مثلا شما می خواید ماشینی بخرین؛ در زمان انعقاد قرارداد با فروشنده شرط می کنین که یک هفته به شما مهلت بده تا اگه به هر دلیلی از ماشین راضی نبودین، ماشین رو به اون بدین و پول تون رو پس بگیرین. قرارداد بسته شده و شما مالک این ماشین هستین، اما شرط خیار گذاشته اید و اگه خواستین می تونین درطول این یک هفته قرارداد رو به هم بزنین و پول خود رو پس بگیرین.

شرط خیار می تونه مخصوص یکی از دو طرف قرارداد یا هر دوی اونا یا حتی شخصی سوم باشه، اما حتما باید مدت محدودی داشته باشه.

خیار غَبن

ممکنه در گوشه و کنار نام این خیار رو شنیده باشین. «غَبن» زمانی ایجاد می شه که در انجام معامله، بین ارزش اون چیزی که پرداخت یا انجام می شه و ارزش اون چیزی که در برابر اون دریافت می شه، تعادل اقتصادی وجود نداشته باشه و یکی از دو طرف متضرر و در اصطلاح «مغبون» شه. مثلا کسی که خونه ای رو که ۴۰ میلیون تومن ارزش داره به قیمت ۸۰ میلیون تومن خریداری می کنه، از این معامله مغبون شده و زیان دیده؛ پس اینجا حق داره که معامله رو برهم بزنه. دقت کنین که شرط ایجاد خیار غبن اینه که فرد از زیان خودآگاه نباشه. اگه شما بدونین که ارزش خونه ای که دارین می خرید ۴۰ میلیون بیشتر نیس و با این حال ۸۰ میلیون بدین و خونه رو بخرین، مغبون حساب نمی شین. این حق فسخ، حمایتی قانونی واسه کسانیه که ناخواسته و نادانسته تن به معامله ای میدن و درنتیجه ی اون متضرر می شن و زیانی فاحش می بینن. ضمنا، هر نوع ضرر و زیانی هم موجب ایجاد خیار غبن نیس و زیان باید «فاحش» باشه؛ یعنی به میزانی نباشه که خیلی آسون قابل مسامحهه. این خیار در عقود مُعَوَض و قراردادهایی که افراد واسه منافع مادی خود منعقد می کنن، مثل خریدوفروش و اجاره متصوره و نه در عقود رایگانی مثل هِبِه.

خیار عیب

اگه بعد از انعقاد قرارداد روشن شه که در موضوع قرارداد عیبی وجود داشته، طرف قرارداد می تونه مابه ­التفاوت ثروث معیوب یا سالم رو بگیره یا اینکه قرارداد رو فسخ کنه. به این اختیار «خیار عیب» گفته می شه. واسه اینکه خیار عیب واسه کسی به وجود بیاد، دو شرط لازمه:

 • عیب باید مخفی باشه: یعنی عیب ثروث موضوع معامله از دید مشتری مخفی مونده باشه و اون به وجود این عیب آگاه نباشه. مثلا شما یک لپ تاپ خریده اید. بعد از خرید، متوجه میشید که این لپ تاپ نقصی داره و درست کار نمی کنه. اگه شما در زمان خرید از این عیب باخبر باشین و مثلاً به دلیل وجود این عیب از فروشنده تخفیف گرفته باشین، دیگر بعداً حق فسخ قرارداد رو نخواهید داشت.
 • عیب باید در زمان انعقاد قرارداد موجود باشه: این شرط به این معنیه که قبل از انجام معامله یا در زمان انجام اون، موضوع معامله معیوب باشه و اگه عیب بعد از انجام معامله ساخته شد، دیگر شما حق فسخ ندارین. در مثال قبل، اگه بعد از خرید لپ تاپ ضربه ای به اون وارد شده باشه که کارکرد لپ تاپ رو پریشون کرده، شما دیگر حق فسخ این قرارداد رو ندارین؛ چون که عیب زمانی ایجاد شده که مسئولیت ثروث بر عهده ی خود شما بوده.

خیار تَدلیس

«تدلیس» به معنای فریبکاری و مخفی کردن واقعیته. اگه طرف قرارداد عمدا شما رو فریب داده باشه که قراردادی رو منعقد کنین، تدلیس اتفاق افتاده: مثلا اگه کسی نقاشی یک نقاش دیگر رو به عنوان نقاشی استاد فرشچیان به شما بفروشه، در معامله تدلیس کرده. در تدلیس، طرف قرارداد با دسیسه و فریبکاری و دروغ موجب می شه که شما قراردادی رو ببندید که اگه اون فریبکاری و دروغ نبود، شما اون قرارداد رو امضا نمی کردین. اگه شما می دونستین که نقاشی اثر استاد فرشچیان نیس شک نداشته باشین حاضر به خریدن اثر با اون قیمت و شرایط نمی شدید. این تدلیس و فریبکاری قبل از انعقاد قرارداده. در این موارد قانونگذار واسه جبران ضرر وارده، به طرف قرارداد حق داده تا قرارداد خود رو با شخص فریبکار فسخ کنه.

خیارات دیگری هم وجود دارن که به دو طرف یا یکی از اونا حق فسخ قرارداد رو میدن که خارج از حوصله و فرصت این نوشتاره.

آثار فسخ قرارداد

مسئله مهم بعدی که باید به اون بدیم اینه که بعد از فسخ چه اتفاقی میفته؟ یا یعنی فسخ قرارداد چه آثاری داره؟

اثر فسخ، انحلال و از بین رفتن قرارداده. باید توجه داشت که اثر فسخ ناظر به آیندهس؛ یعنی تعهدات آینده (بعد از فسخ) رو از بین می بره؛ اما تعهدات قبلی معتبر باقی می مونن. مثلا اگه شما خونه ای خریده اید و بعد از سه ماه، قرارداد شما به دلیلی فسخ شد؛ اون خونه دیگر واسه شما نیس و باید اونو پس بدین، اما استفاده ی شما از اون خونه ظرف این سه ماه قانونی و درست بوده. گرچه که از این به بعد دیگر حق ندارین از اون خونه استفاده کنین. بعد از فسخ، سعی می شه تا وضع دو طرف به حالت سابق (قبل از انعقاد قرارداد) برگرده. مثلا اگه پولی که مبادله شده، پس داده شه، خونه رو پس میدید و پول خود رو پس می گیرین. اینجا سعی می شه که تا حد امکان شرایط به شرایط قبل از قرارداد برگردد.

نحوه ی فسخ قرارداد

حال که تا حدی با بعضی از موجبات فسخ قرارداد آشنا شدیم باید به یک سؤال دیگر هم جواب دهیم: چیجوری باید قرارداد رو فسخ کرد؟ فسخ قرارداد چه تشریفاتی داره؟

گفته شد که حق فسخ یک طرفه و تنها نیاز به یک اراده داره؛ پس اگه شما قراردادی بسته اید و حالا به دلیلی حق فسخ دارین، احتیاجی به توافق با طرف مقابل و دریافت رضایت اون ندارین. با اینحال شما طی قراردادی پایبند به چیزی شدین و ممکنه طرف مقابل شما خیلی آسون تصمیم شما واسه فسخ قرارداد رو قبول نکنه و مثلا پول یا ثروث شما رو پس نده؛ پس ممکنه ضرورت داشته باشین که به دادگاه مراجعه کنین و از دادگاه بخواهید تا فسخ قرارداد شما رو اعلام کنه؛ این اراده ی شماس که قرارداد رو فسخ می کنه اما اراده ی شما و همینطور وجود باعث قانونی فسخ باید گرفتن و اثبات شه. این به ویژه زمانی که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شه ضرورت داره: واسه فسخ این قرارداد ارسال حکم دادگاه ضروریه.

در آخر اشاره به این نکته ضروریه، «خیار فسخ» یک حقه و شما می­ توانید از اون استفاده کنین یا از اون صرف نظر کنین یا در اصطلاح حقوقی خیار خود رو اِسقاط کنین. اگه در قراردادی، باعث، فسخ ایجاد شده باشه؛ این حق شماس که تصمیم بگیرین که می خواید در این قرارداد باقی بمونین یا نه.

مطالب این مقاله با استفاده از کتاب «اعمال حقوقی» نوشته دکتر ناصر کاتوزیان نوشتن شده.

فریلنسرها چیجوری می تونن درآمد بیشتری کسب کنن؟

کار کردن به شکل آزاد، یا واسه خود، مفهومی فریبنده و در نظر اول آسون تر از کارمندیه. اما در عمل، این روش کار هم سختیای خاص خود رو داره. مثل مهمترین این سختیا، تعیین دستمزدیه که باید خواسته کنین. باید بدونین که کارتون چقدر ارزش داره؟ چقدر می تونین دستمزد مشخص کنین و چه جوری می تونین میزان دستمزدتان رو بالا ببرین؟

 

به خاطر دارم که در اول کار اصلا نمی دونستم باید واسه خدماتم چه دستمزدی تعیین کنم. واسه همین، یه مدت طولانی رو به سعی و خطا، انتقاد از خود و مقایسه خودم با رقبایی گذراندم که سابقه بیشتری داشتن و میزان دریافتی شون به مقدار زیادی ازم بیشتر بود. در آخر به جایی رسیدم که درباره میزان ارزشم، به عنوان یک آزادکار (فریلنسر)، مطمئن باشم.

اما رو راست بگم، این چیزی نیس که بتونین خیلی آسون «از اون سر دربیاورید». باید در طول زمان با نقاط قوت خود آشنا شید، مهارتایی رو که بیشترین بازده رو دارن به دست بیارین، پرونده ی سوابق قدرتمندی واسه خود تهیه کنین و در بخش ی کاری خود برندی قوی بسازین.

۱. ارزش خود رو بدونین

ارزش یک آزادکار همیشه به درک مبانی عرضه و خواسته بازمی شه. به اینکه مهارت ها و منابع شما در مقابل خواسته بازار چه می تونن عرضه کنن؟ به جز مبانی لازم در عرضه و خواسته، باید ببینین که منابع و مهارتاتون در مقایسه با رقبا در کجا قرار میگیره. در بخش ی کاری خود متوسط حساب میشید یا سطح بالا یا پایین؟ درک رو راست از اینکه در صنعت خود، از دید مهارت ها، در کجا قرار دارین، به شما کمک می کنه نسبت به تعیین دستمزد، واقعی تر عمل کنین.

اشتباهی که خیلی از آزادکاران انجام دهنده می شن اینه که خدمات خود رو به شکل لیستی از فعالیتا به مشتری ارائه میدن. این اشتباه بزرگیه، چون که شما به عنوان یک آزادکار، قرار نیس فقط یک مجموعه فعالیت بکنین. شما مشکل پیچیده ای رو حل کرده و راه حلای کسب وکار به مشتری می فروشید. این یعنی که ارزش کل اون راه حل از جمع جبریِ ارزش تک تک اجزاء اون بیشتره.

خدماتی که شما ارائه میدید به مشتری کمک می کنه درآمد داشته باشه یا در هزینه ها صرفه جویی کنه. این یعنی شما در سود اون سهمی دارین و پس باید این سهم رو در تعیین دستمزد خود در نظر بگیرین.

۲. انتخاب درست مشتریان

اگه کارتون رو بلد باشین، در همون زمان تصمیم به راه اندازی کسب وکار آزاد، از دید نوع مشتریان و خدماتی که می خواید ارائه کنین، بخش خاص (niche) و مشخصی از بازار رو واسه خود انتخاب کردین که به شما کمک می کنه در بخش ی کاری خودتون، برند قدرتمندی به وجود بیارین.

معمولا در اول کار، این وسوسه هست که بخواهید هرچه می تونین مشتری جمع کنین. اما باید یاد بگیرین که به بعضی پیشنهادات نه بگید و اینطوری وقت و منابع خود رو به پروژه هایی که بیشترین ارزش رو واسه شما دارن اختصاص بدین. این شامل انتخاب مشتریان درست هم هست، یعنی مشتریانی که بیشترین سود بلندمدت رو واسه شما به ارمغان میارن و کمک می کنن تا در اون بخش ی کاری که تمایل دارین، برند خود رو بسازین. حتی وقتی تازه وارد هستین هم باید واسه انتخاب مشتریان استانداردهایی مشخص کنین.

کلا، هدف شما باید ساخت روابط بلندمدت با مشتریان باشه. کمترین دلیلش اینه که هزینه به دست آوردن مشتری جدید می تونه چیزی بین ۵ تا ۲۵ برابر بیشتر از هزینه ای باشه که صرف نگهداری مشتریان موجود می کنین. وجود مشتریان یکسانی که واسه شما کار منظم بیارن، نون هر کسب وکار آزادِ پایداری رو در روغن میندازه. هر قدر که ممکنه این روابط رو تحکیم کنین.

۳. درک مشتریان

اگه قصد دارین دستمزد خود رو بالاتر از استانداردهای صنعت تون تعیین کرده و یا اونو افزایش بدین، لازمه بتونین مشتریان خود رو درک کنین. هرچه بیشتر از مشتریان خود، مشکلات و نیازهایشان بدونین، بیشتر می تونین راه حلای با ارزش بالایی تولید کنین که اهمیت گفت و گوا پولی رو بالا ببرن.

به عنوان یک آزادکار باید کمه کم یه قدم از چیزی که مشتری از شما می خواد، و چیزی که واقعاً به اون نیاز داره جلوتر باشین. مثلا، اگه نویسنده ی محتوا باشین، فقط واسه نوشتن متن استخدام نشده اید؛ مشتری از شما می خواد کاری کنین بازدیدکنندگان بیشتری به سایت اون جلب شن و تعداد کلیکا و میزان تبدیلای بیشتری به دست آورد (و در آخر مشتری بیشتری پیدا کنه). این ارزشیه که شما واسه مشتری خود ایجاد می کنین.با اضافه کردن به این ارزشی که واسه مشتری فراهم می کنین و با ارتقای سطح کیفیِ کار خود، می تونین افزایش میزان دستمزدتان رو توجیه کنین.

۴. برندسازی و معروفیت در بخش ی کاری

داشتن یک برند شخصی قوی و معروفیت خوب خیلی در دستمزد شما تعیین کنندهه، چون که نشونه ای از تجربه، اعتبار، حرفه ای گری و کیفیت کار شماس. برندسازی می تونه خیلی آسون با نوشتن مقاله مهمون، مصاحبه یا همکاری با بقیه آزادکاران باسابقه تر در بخش ی کاری خودتون شروع شه. مثل فعالیتای مفید واسه برندسازی، به روز نگه داشتن سایت و کانالای کسب و کارتون در شبکه های اجتماعیه، طوری که همکاری هاتون رو هم درخشش بدن. حضور آنلاین فعالی داشته باشین. پرونده ای از سوابق کاریتون درست کنین و هرجا که لازم بود به اون برگشت بدین. این واسه مخاطبان هدف شما پیام اعتبار و تجربه داره.

۵. با داشتن یک راه حل پیشرفت ی عالی، مشتریان رو به تشویق وادارید

روابط معنی دار شما با مشتریان در درون راه حل پیشرفت ی موثر شما ساخته می شن نه در بازاریابی. اهمیتِ داشتنِ یک راه حل پیشرفت ی فوق العاده در اینه که افراد بیشتر به پیشنهاد ی شخص سوم بیشتر از چیزی که افراد یا کسب وکارها درباره خودشون میگن، اعتماد می کنن.

از راه رابطه بیشتر با مشتریان روابط پایداری بسازین و باعث شید اونا «قصه»ی برند شما رو واسه بقیه تعریف کنن. این باعث تشویق مشتریان پنهون شده و ارزش درک شده ی خدمات شما رو بالا می بره؛ پس می تونی دستمزد بیشتری خواسته کنین.

۶. پروپوزالی بنویسین که مو لای درزش نرود!

تهیه پروپوزال عالی واسه پروژه، کلید به دست آوردن مشتریانیه که می خواید. از طرف دیگر، پروپوزالی که می نویسید وسیله اصلی نشون دادن ارزش خدمات شما به مشتریه. پس، پروپوزال خوب به دستمزد بالاتر منتهی میشه.

متأسفانه، بیشتر آزادکاران نمی تونن از این فرصت استفاده کنن، چون نمی دونن چه جوری باید یک پروپوزال خوب بنویسند. بد نیس در دوره های آموزش پروپوزال نویسی شرکت کنین تا در این باره بیشتر بدونین.

۷. خدمات مشتریِ عالی داشته باشین

به عنوان یک آزادکار، «خدمات مشتری» بخش ایه که می تونین خوب خود رو در اون نشون داده و از رقبا جدا کنین. خدمات مشتری از مرحله رسیدن به مشتریان پنهون شروع می شه. داشتن خدمات مشتری فوق العاده از اول کار، احتمال دریافت دستمزد بیشتر رو واسه شما افزایش داده و حفظ این استاندارد در تموم راه تا زمان تحویل کار، احساس رضایت در مشتری رو بالا می بره. اینطوری مشتری خواهان خدمات بیشتر بوده و راه همکاریای بعدی با اون صاف میشه.

۸. از روانشناسی قیمت استفاده کنین

واسه افزایش میزان کار آزاد خود از معنی درک قیمتی (price perception) استفاده کنین. در دفاع از میزان دستمزد خود به چیزایی مثل هزینه های شخصی یا مالیات اشاره نکنین. عوضش، تصویری از امتیازات خدماتی که ارائه می کنین و ارزشی که واسه مشتری ایجاد می کنین ترسیم کنین و اجازه بدین این تصویر واسه مشتری انگیزه ای واسه پرداخت دستمزد شما باشه.

روش «لنگراندازی» (Anchoring) تکنیک دیگریه که در اون شما هستین که اول قیمت رو می گین و اینطوری واسه گفت و گوا «لنگر» یا مبنایی تعیین می کنین. طبیعتا هدف شما این هستش که بیشترین حد قیمت رو واسه کار خود مشخص کنین. از این نوع ترفندها واسه تعیین دستمزد بیشتر واسه خدمات خود استفاده کنین.

۹. مهارتای جدیدی فرا بگیرین که ارزش بیشتری واسه مشتری بسازن

یاد گرفتن مهارتای جدید و در رابطه، روشی عالی واسه افزایش میزان دستمزد کار شماس. این مهارت ها ممکنه شامل حل مسئله، ارتباطات یا مدیریت کار و کاسبی باشن. لازم نیس برید مدرک بازرگانی بگیرین، اما باید اطلاعاتی درباره اصول کسب وکار یا کارکرد کسب وکارِ مشتریان یا صنایع مربوطه به دست بیارین. این باعث می شه واسه شناسایی و حل مشکلات مشتریان مجهزتر بوده و راه حلای ارزشمندتری تولید کنین.

۱۰. فوران اعتماد به نفس باشین!

خوشتون بیاد یا نیاد، شاخص مهارت ها و کیفیت کار شما به عنوان یک آزادکار، «اعتماد به نفس» شماس. اگه شما به خودتون و توانایی تون در تهیه نتایج عالی واسه مشتری اطمینان نداشته باشین، چه جوری توقع دارین شخص دیگری به شما ایمان داشته باشه؟

ترسیدن و نامطمئن بودن باعث می شه در گفت و گوا ضعیف باشین، چون که مشتری به آسونی از شما سوء استفاده کرده و شما رو مجبور به قبول کردن دستمزدی می کنه که براتون سودآور نیس، دوست ندارین و یا با اون آسون نیستین. وقتی از خودتون اعتماد به نفس نشون داده و در آخرِ آرامش اما قاطعانه واسه به دست آوردن شرایطی که مناسب شماس صحبت کنین، میتونین دستمزدهای خیلی بالاتری مشخص کنین.

s.about.com

شغلی رو انتخاب کن که عاشق اون هستی، اون وقت حتی یک روز هم در زندگیت مجبور بخای بود کار کنی


۴۰۰۰۰تومن


۲۰۰۰۰تومن


نمونه سایت های برگزیده :

 تجارت الکترونیک

حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیک را به شکل زیر تعریف کرده است: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده­ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می­باشد و شامل فعالیت­های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک می­گردد. تجارت الکترونیک در ساده ترین تعریف عبارتست از: یافتن منابع، انجام دادن فعالیت­ها، ارزیابی، گفتگو، سفارش­دادن، تحویل­گرفتن محصول، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که به گونه الکترونیک انجام می­شود (نگهداری، ۱۳۸۷: ۵۴).

مطالعه برک (۱۹۹۷)[۱] نشان می­دهد که خرید اینترنتی، خدمات بدون وقفه (۲۴ ساعته و در ۷روز هفته) را ارائه می­کند که در آن محدودیت زمانی، مکانی و جوی وجود ندارد. ارزش راحتی، دلیل اصلی افرادی است که علاقه دارند به خرید آنلاین بپردازند. ولفینبرگر[۲] (۲۰۰۱) همچنین بیان می­کند که خرید اینترنتی محیط خریدی راحت­تر و آسان­تر را فراهم می­کند و افراد می­تواند در منزل خود، خرید کنند. همچنین مصرف­کنندگان نیز می­توانند تصمیم بگیرند که چه موقعی مطابق با برنامه خودشان اقدام به خرید نمایند. مطالعات آلبا[۳] (۱۹۹۷) نشان می­دهد که در وب سایت­های آنلاین محصولات بیشتری برای انتخاب وجود دارد زیرا مانند وب سایت­های فیزیکی از نظر مکانی و فضا تحت فشار نیستند. ولفینبرگر (۲۰۰۱) همچنین متذکر می شود که وب سایت­های فیزیکی این توان را ندارند که کالاهای کمتر عامه پسند را برای برخی بازارهای بکر نگهداری کنند، درحالی که وب سایت­های آنلاین چنین مشکلی را ندارند. به عبارت دیگر وب سایت­های آنلاین قادرند که انتخاب­های متنوع­تری را با هزینه پایین­تر ارائه کنند. مطالعه ولفینبرگر (۲۰۰۱) نشان می­دهد که فراهم بودن اطلاعات شامل کسب اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، وب سایت­ها، باعث افزایش فروش می­شود. اینترنت کارآترین ابزاری است که کسب چنین اطلاعاتی را برای مصرف کنندگان فراهم می­کند. اطلاعات جمع آوری شده، قابلیت کپی شدن یا ذخیره شدن را برای بررسی و مقایسات آتی نیز دارد. باکوس (۱۹۹۷) بر این باور است که اینترنت شامل منابع اطلاعات عمومی متعدد و ابزار جستجوی موارد گوناگون است. مشتریان تنها دریافت اطلاعات فراوان درباره محصولات و وب سایت ها به طور آنلاین تنها چند کلیک فاصله دارند (تو و همکاران، ۲۰۰۷: ۷۷۸). بنا به وستبروک[۴] (۱۹۸۵) ماجراجویی بدین معنی است که مشتریان با چیزی جالب، نو و بدیع برخورد کنند و لذت کاوش و کشف را طی فرآیند خرید تجربه کتتد. شری[۵] (۱۹۹۰) معتقد است که طی فرآیند خرید، نیاز خریدار به شور و هیجان جسمانی و شهوانی به مراتب بیشتر از نیاز به خود کالاست. وبستر (۱۹۹۳)[۶] اشاره می­کند که افراد در حین تعامل با کامپیوتر حس کنجکاوی را تجربه می­کنند که این حس کنجکاوی می تواند به ماجراجویی و خرید بدون برنامه­ریزی شود (تو و همکاران، ۲۰۰۷: ۷۷۸).

 

وب سایت اینترنتی

محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است، این امکان را به مشتریان می­دهد تا برای جستجوی اطلاعات  و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با وب سایت های اینترنتی اقدام کنند. خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست؛ بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است. با گسترش روزافزون اینترنت در امور مختلف زندگی، یکی از مباحث طرح شده، جلب مشتریان جهت انجام مبادلات از طریق اینترنت است که مورد توجه بسیاری از سازمان­ها و مشتریان قرار گرفته و تحقیقات زیادی برای حمایت از ایجاد خرید اینترنتی صورت پذیرفته است (سعیدنیا و بنی اسدی، ۱۳۸۶: ۴۵).

وب سایت اینترنتی را می­توان پایه و اساس تجارت الکترونیک دانست. یک وب سایت اینترنتی یا وب سایت آنلاین تشکیل شده از اجزای مختلفی است که همگی با هم می­توانند مجموعه­ای هماهنگ و روان را خلق کنند تا یک بازدید­کننده، درست مانند یک وب سایت واقعی، خود را در میان گزینه­های مختلف ببیند و با آزادی انتخاب و کسب اطلاعات کافی­، بتواند محصول مورد نظرش را انتخاب، خرید و تحویل بگیرد.

یک وب سایت اینترنتی، وب­سایت یا مجموعه­ای از وب­سایت­ها است که محصولاتی (کالا یا خدمات) را در بستر اینترنتی­، به کاربرانی منتخب یا عمومی ، معرفی کرده و با فراهم آوردن یک سبد خرید آنلاین و درگاه های پرداخت اینترنتی، امکان خرید را برای آنها فراهم می­کند و گزینه های متنوعی را نیز برای تحویل کالا و خدمات در اختیار او قرار می­دهد.

طبق تعریف فوق، می­توان سه خصوصیت را برای یک وب سایت اینترنتی بر شمرد:

 • فروش کالا یا خدمات: با وجودی که برخی وب سایت­های آنلاین، تنها جنبه اطلاع رسانی و هدایت کاربران به سوی وب سایت واقعی یک شرکت را انجام می­دهند، اما بیشتر وب سایت­های اینترنتی­، کلیه مراحل معرفی، خرید، پرداخت و تحویل را به صورت آنلاین به انجام می­رسانند.
 • سبد خرید اینترنتی: به طور معمول­، یک وب سایت اینترنتی، یک سبد خرید آنلاین را در اختیار مشتری خود قرار می دهد که تا هر زمان که بخواهد، می­تواند محصولاتی را از میان محصولات وب سایت، به آن سبد اضافه کرده و سپس برای ورود اطلاعات و پرداخت هزینه اقدام کند.
 • بازارهای بخشی[۷]: عبارت بازارهای بخشی از جمله عبارت هایی است که ترجمه هایی نامفهومی از آن وجود دارد. به آن بازار گوشه­ای یا گوشه بازار می­گویند. مفهوم آن­، بخش هایی از صنعت یا بازار است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و با وجود کوچک بودن، مشتریان خاص خود را داراست. وب سایت­های اینترنتی معمولاً بخش کوچکی از بازار را، هدف خود قرار می­دهند و در آن حوزه فعالیت می­کنند (سعیدنیا و بنی اسدی، ۱۳۸۶: ۴۵).

 

 محیط وب سایت اینترنتی

ویژگی­های وب­سایت­ها بر رفتار مشتری تأثیر دارد و این تأثیر در بین خرده­فروشها و مشتریان نهایی بیشتر حائز اهمیت است (بالابینز و همکاران، ۲۰۰۱: ۷۰).  در نتیجه علاقه و توجه شرکت­ها برای ارائه ارزش­های بیشتر به مشتری در خرید اینترنتی و برقراری مدیریت رابطه با مشتری افزایش یافته است. به ویژه شرکت­هایی که درپی حفظ مشتریان موجود و نیز جذب مشتریان جدید هستند،  فعالیت­های خود را در جهت ارائه و خلق ارزش برای مشتریان هدف خود معطوف داشته­اند و برای انجام این مهم آنها باید درک عمیقی از ابعادی که ارزش مشتری را در بر می گیرند، داشته باشند. شرکت­ها برای جذب مشتریان جدید، باید وب­سایت­ها را بگونه­ای طراحی کنند تا نظر مشتریان به آن جلب شده و خرید کنند (سیموس و همکاران[۸]، ۲۰۰۶: ۱۷۵).

وارن کیگان[۹] از صاحب نظران علم بازاریابی، معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع بر فرصت­ها و ایجاد ارزش برای مشتری است که می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت .ایجاد وب­­سایتها از امکانات و فرصتهای جدید است که باید ویژگیهایی از آن که بر روی مشتریان اثرگذار است، شناسایی شده و به نحو مطلوب طراحی و مدیریت شود به صورتی که طراحی خوب وب سایت مشتریان را تحریک می­نماید تا بدون برنامه خرید نمایند. جو وب سایت محرکی است که بر محبوبیت  مصرف کننده اثر می گذارد و ممکن است خرید ناگهانی را افزایش دهد (ویلاویریت و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۹). ادراک مصرف کننده از محیط وب سایت همچنین ممکن است بر خلق و خوی خریدار اثر شدید داشته باشد (مایکون و همکاران[۱۱]، ۲۰۰۰). نگرش خریداران نسبت به محیط وب سایت در مقایسه با نگرش آنها در مورد محصولات تاثیر خیلی بیشتری بر واکنش­های عاطفی خریدار دارد. بین ویژگی­های محیط وب سایت و قصد خرید ناگهانی ارتباط وجود دارد (کیم، ۲۰۰۳). محیط وب سایت بر رفتار خرید ناگهانی تاثیرگذار می­باشد به گونه­ای که ویژگی­های وب سایت بر پاسخهای عاطفی خریداران که شامل لذت و برانگیختگی می­باشد تأثیر گذاشته و این پاسخهای عاطفی باعث افزایش احتمال خرید ناگهانی می­شوند (ژو[۱۲]، ۲۰۰۷: ۴۵).

ازعمده ترین ویژگی­هایی که وب­سایتها باید داشته باشند می­توان به این موارد اشاره کرد: پیمایش، محتوا، طرح (صفحه آرایی) و فضای مناسب برای انجام عملیات در وب سایت اشاره کرد که همه این موارد برای مشتریان مهم بوده و بر تصمیم خرید آن­ها تأثیر می­گذارد (وانگ و همکاران،۲۰۰۷: ۱۴۷)[۱۳].

 

 محتوا وب سایت اینترنتی[۱۴]

محتوا وب سایت اینترنتی شامل تمامی موارد مرتبطی است که بر روی وب سایت در دسترس است. این موارد شامل ویژگی­های محصول، قیمتها و اطلاعات ارائه شده، شیوه­های ارجاعی، مقایسه اطلاعات و … می­باشد (فلوه و مادلبرگر، ۲۰۱۳: ۴۲۸). رایس[۱۵] (۱۹۹۷) تأیید کرد که دردسترس بودن محتوای مناسب به طور چشمگیری کاربران اینترنتی و مراجعه کنندگان به وب سایت را افزایش می­دهد. محتوا مهمترین قسمت یک وب سایت است که در دراز مدت درآمد بیشتری برای شما ایجاد می­کند. نمودار سلسله مراتبی (نموداری که نشان دهنده صفحات اصلی در یک وب سایت و چگونگی ارتباط آنها) و استوری بورد[۱۶] (که نشان دهنده طرح صفحات وب و چگونگی حرکت مصرف­کننده بین صفحات وب)، به صراحت و به خوبی مجموعه­ای از متن، گرافیک، عکس، ویدئو که مورد نیاز وب سایت­های تجاری و یا گروه بندی­های صفحه وب مطلب را بیان نمی­کنند. محتوای خوب برای وب سایت آنلاین یعنی توضیح کامل در مورد محصولات، دسته بندی محصولات، اطلاعات تماس، خلاقیت در محتوی و… محصول شامل خصوصیات مرتبط به کالا همانند طبقه­بندی، تنوع و اطلاعات کالا است. طبقه‌بندی متنوع کالاها احتمال ارضای نیازهای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، اما همه کالاهای قابل دسترسی در کاتالوگ‌های تجاری یا وب سایت‌های واقعی به‌طور اینترنتی قابل دسترسی نیستند (فلوه و مادلبرگر، ۲۰۱۳: ۴۲۸).  براساس مطالعه لوث و اسپایلر، وب سایت‌های اینترنتی بزرگ کم اثرتر از وب سایت­های کوچک در تبدیل عده زیاد بازدیدکنندگان به خریداران هستند، زیرا مصرف­کنندگان در یافتن کالایی که جستجو می­کنند مشکل دارند. این بدین دلیل است که نقش اولیه وب سایت‌های اینترنتی فراهم آوردن اطلاعات در مورد کالا و قیمت آن برای کمک به کاهش هزینه جستجوی مصرف­کنندگان می باشد. اطلاعات با کیفیت­تر و گسترده­تر که در اینترنت قابل دسترسی هستند، سطوح بالاتری از رضایت مشتری و تصمیمات بهتر خرید را فراهم می­کند (مونتویاویس و همکاران، ۲۰۰۳: ۴۵۵). وب سایت­های خرید اینترنتی می توانند اطلاعات گسترده­تری از کالا همانند مقایسه قیمتها، خلاصه­ای از کالا (مانند خلاصه کتاب در وب سایت کتاب اینترنتی) و نمایش کالا (مانند انتقال و ذخیره نرم افزار) را ارائه دهند. یک وب سایت آنلاین خوب باید دارای امکانات مناسبی برای جست و جوی کالا در بخش جستجو[۱۷] داشته باشد یعنی این بخش بتواند به خوبی کالای مورد نظر مشتریان را در وب سایت جست­وجو کند و اطلاعات کامل کالا از جمله قیمت و کیفیت را در اختیار مشتریان قرار دهد.

 

 

۲-۱-۶-۱-۱-۱) کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات مربوط به مسائل محتوایی تجارت الکترونیک می باشد. شعار شناخته شده “محتوا پادشاه است” است (هیوزینگ[۱۸]، ۲۰۰۰). هدف اساسی وب سایت ارائه اطلاعات است (بتی و همکاران[۱۹]، ۲۰۰۰). تصمیم گیری این که چه محتوایی بر روی یک وب سایت قرار گیرد، بسیار مهم است. یک شرکت هنگامی که می خواهد مخاطبان را جذب کند باید از محتوای سایت برای جذب آنها استفاده کند (لیر، ۲۰۰۱). لین و لو[۲۰] (۲۰۰۰) به موضوع چگونگی پذیرش مشتریانی که توسط ویژگی­ها و اطلاعات دقیق  تحت تأثیر قرار گرفته بودند، پرداختند. هیوزینگ (۲۰۰۰) محتوا وب سایت را از هر دو مفهوم طراحی و عملیاتی با استفاده از اقدامات عینی و ذهنی را متمایز کرد.

پرکویتز و اتزیونی[۲۱] (۱۹۹۹) اهمیت اطلاعات به روز با مفهوم وب سایت های تطبیقی کشف کردند. محتوا توسط دو مفهوم دقت اطلاعات و مرتبط بودن نشان داده می­شود (کائو و همکاران، ۲۰۰۵، ۶۵۰)[۲۲].

 

۲-۱-۶-۱-۱-۲) دقت اطلاعات

اساسی­ترین قابلیت وب سایت ارائه اطلاعات در مورد محصولات، خدمات، مردم، رویدادها و یا ایده است. وب سایت شرکت می­تواند با ارائه اطلاعات نامناسب، کسب و کار خود را به مخاطره اندازد. در نتیجه، برای شرکت­ها ضروری است تا توجه خود را به عواملی که  ممکن است به افزایش کیفیت اطلاعات منجر شود، افزایش دهند (لین و لو، ۲۰۰۰). اطلاعات در وبسایت باید دقیق، آموزنده و به­روز باشد. افزایش دقت اطلاعات در مورد محصول، مشتری را می تواند راضی کند. هر روز باید اطلاعات اضافه یا اطلاعات قبلی به روز شود. مثلأ سایت آمازون، می توان لیست صد کتابی که هرساعت در سایت قرار می­گیرد را مشاهده کرد.

 

 مرتبط بودن اطلاعات

مرتبط­بودن اطلاعات به حدی که اطلاعات در وب سایت به نیازهای اطلاعاتی مشتری مربوط می شود اشاره دارد. بعید است که یک شرکت بخواهد به همان اطلاعات را به گروه­های مختلف مشتریان ارائه کند (هیوزینگ، ۲۰۰۰). بخش­های مختلف وب سایت باید برای نیازهای گروه های مختلف مشتریان طراحی شود. مشتریان بالقوه وب سایت باید شناسایی و نیازهای آنها مورد بررسی قرارگیرد. بنابراین نیازهای مشتریان و همچنین پوشش موضوعی، توسعه های مختلف بخش وب سایت هدایت کرده­اند. به عنوان مثال، محتوای وب سایت خودروساز باید شامل اطلاعات مربوط به شاخه­های آن در مناطق مختلف و یا کشورها و مدل­ها و ویژگی های مختلف باشد. علاوه بر این، یک وب سایت باید تعهدات در حال انجام را نشان دهد. تعهدات پذیرفته شده درقبال مشتریان باید به دقت انجام گیرد. اگر این اتفاق نیافتد، وب سایت اعتبار و مشتریان خود را از دست خواهد داد (کائو و همکاران، ۲۰۰۵، ۶۵۱).

 

 نکاتی در مورد متون و اطلاعات وب سایت­های اینترنتی

هنگام قرار دادن متون در وب سایت­های اینترنتی باید به چند نکته توجه کرد تا بتوان جذابیت و سودمندی سایت و مطالب را افزایش داد. این نکات عبارتند از:

 1. اطلاعات باید خلاصه و کوتاه باشد. تقریبأ ۸۰ درصد از کاربران وب وقتی با حجم وسیع اطلاعات مواجه می شوند، به جای مطالعه تنها آنها را اسکن می­کنند. بنابراین، نکات مهم مطالب باید واضح و روشن بیان شود. این درحالی است که اگر بینندگان با حجم وسیع اطلاعات مواجه شوند، در این حجم از اطلاعات غوطه­ور شده و از مطالعه مطالب خودداری می­کنند
 2. در متن باید یک مشکل را مطرح نموده و نشان داد چگونه می­توان آنرا حل کرد. در چندین پاراگراف اول که در صفحه اصلی شما ظاهر می­گردد باید به جزئیات بیشتری از مسأله­ای که در سرخط خود مطرح شده پرداخت. تنها زمانی بازدید­کنندگان احساس می­کنند که درک شده­اند که مطمئن شوند که محصول یا خدمات وب سایت می­تواند مشکل آنها را حل نماید. وقتی مشکل مطرح شد سپس می­توان محصول یا خدمات خود را بعنوان راه حل مشکل معرفی نمایید. با تأکید بر اینکه واقعأ چگونه محصول یا خدمات شما مشکل خواننده را برطرف می­کند این تضمین را خواهید یافت که افزایش فروش خود را شاهد باشید (مونتویاویس و همکاران، ۲۰۰۳: ۴۵۶).
 3. همچنین وب سایت­های اینترنتی باید اعتبار مطالب ارائه شده خود را افزایش داده و اعتماد بازدید­کنندگان را به خود تقویت نمایید. از طریق این فرآیند است که بازدید کنندگان شما اعتماد می­کنند و از خرید از شما احساس آسودگی می­کنند. چندین راه وجود دارد که این کار را به صورت مؤثر انجام داد که دو عدد از سریعترین و راه ترین آنها عبارتند از: یکی از روش­هایی که وب سایت­های اینترنتی می­توانند اعتبار خود را نشان دهند درج نظرات مشتریان خود در متن پیام فروش می­باشد. اینها متونی برگزیده از ایمیل­های موثق یا نامه­هایی از مشتریان است که بیان می­کند چگونه محصول یا سرویس این وب سایت کمک نموده تا مشکلی که با آن مواجه بودند حل گردد. روش دیگر این است که می­توان با افزودن یک بخش به متن فروش که اعتبار­نامه­ها، تجربه و هر اطلاعاتی از عملکرد گذشته وب سایت­ اینترنتی را مختصرا توضیح می­دهد که وب سایت­ چگونه واجد شرایط برای حل مشکل بازدید کنندگان شده­اید و به این روش ­می­توان بر اعتبار وب سایت­ اینترنتی افزود (مونتویاویس و همکاران، ۲۰۰۳: ۴۵۶).
 4. مردم به طور معمول وقتی آنلاین هستند در جستجوی اطلاعات رایگان هستند. اگر نقشه فروش خود را خیلی زود در متن شروع کنید احتمال دارد قبل از اینکه شانسی داشته باشید که دل آنها را بربایید آنها را از ادامه منصرف می­کنید. شما بایستی آنها را به آنچه می­گویید و ارتباط آن به مشکلی با آن مواجه هستند، علاقه­مند سازید. قبل از اینکه خواننده شما به محصول علاقه­مند گردد. توجه افراد در حال جستجو را با تغییر قالب و ظاهر متن خود جلب نمایید.
 5. تعداد بسیار کمی از بازدیدکنندگان از وب سایت­های اینترنتی، همه کلمات متن فروش را از آغاز تا پایان می­خوانند. اغلب با نگاهی گذرا از متن تنها لغات و عبارات خاصی را می­خوانند. این به این خاطر است که اگر شما نیاز دارید مزایای اصلی خود را برجسته نمایید، امتحان کنید و به ترکیب درستی دست پیدا کنید که نظر مردم را با نگاهی که به آن می اندازد جلب کند. این موارد عبارتند از:
 • کاربرد خطوط بولد، ایتالیک و برجسته بطوریکه بر کلیدی ترین مزایای پیشنهاد شما تاکید نماید.
 • تنوع در پاراگراف­ها، بدین منظور که صفحه شبیه ستونی از متون با قالب منسجم نباشد.
 • افزودن سرخط­های فرعی که بر پیام­های اصلی شما تأکید نماید و بازدید­کنندگان شما را مجبور نماید پاراگراف­هایی که به دنبال می­آیند را بخوانند.
 • قسمت چپ صفحه را خالی بگذارید (زیرا این حالت خواندن متن راحت­تر است از متن منظم شده استفاده کنید).
 • قرار دادن تکه­های مهم ولی کوتاه متن یا سرخط­های فرعی در وسط به طوری که آنها از بدنه اصلی متن بیشتر نمایان کند.

سایت بدون محتوا هیچ چیزی ندارد. در واقع شاید بهترین راه برگشت سرمایه، بالا بردن کیفیت محتوای سایت است. به عبارت دیگر، راه نهایی برای افزایش ترافیک سایت است. محتوای وب­سایت شامل چیزهایی است که اطلاعاتی را برای بینندگان فراهم می­کنند. زمانی که از محتوای سایت صحبت می شود، افکار افراد بر متن متمرکز می شود، در حالی که محتوای سایت می­تواند عکس، صدا، ویدئو یا فایل باشد. تعداد کلمات زیاد در سایت، کلید واژگان زیادی را برای موتورهای جستجو فراهم می آورد، همچنین تعداد صفحات زیاد باعث افزایش رتبه صفحه اول می­گردد. مثل خیلی از وب سایت­هایی که در سطح شهرها و کشورها وجود دارند و چیدمان محصولات در آنها از نظم و ترتیب برخوردار است، وب سایت­های آنلاین هم باید از چیدمان مناسب برای مطالب و محصولات خود استفاده کنند

 

 

طرح وب سایت اینترنتی

طرح شامل ظاهر کلی سایت، گرافیک، رنگها، منوها و غیره می باشد. طراحی سایت فقط طراحی گرافیکی را شامل نمی شود. بلکه طراحی سایر عناصر سایت هم جزو نکات بسیار مهم طراحی سایت است. جذابیت طراحی عمدتأ به عناصر بصری، بویژه رنگ های مورد استفاده و طرح کلی آن اشاره دارد. اهمیت و مفید بودن مفهوم کلی جاذبه ها یا ظاهر دیداری در وب سایت در بسیاری از  تحقیقات و توصیفات علمی نشان داده شده است. در تحقیقات سیستم های اطلاعات مفهوم طرح وب سایت اینترنتی بعنوان نماینده ای برای مفهوم ظاهر یا جاذبه­های دیداری ارائه می­شود. اساتید از واژه­های متفاوتی برای توصیف مورد مذکور استفاده می­کنند. طرح وب سایت اینترنتی بعنوان  درجه­ای است که یک شخص معتقد است که وب سایت اینترنتی از لحاظ زیبا شناختی برای مشتری خشنود کننده است

طرح وب­سایت اشاره به برنامه­های بصری و شنیداری وب­سایت که متشکل از رنگ، انیمیشن، گرافیک، طرح و موسیقی است، دارد

طراحی وب سایت به عنوان یک ویژگی خدماتی که با اثرات چند رسانه­ای مرتبط بوده و عنصر زیبایی وب سایت را تقویت کرده و منجر به و افزایش جلوه بصری آن شده،  تعریف کرده­اند. جاذبه­های طرح اشاره به اجزای عناصر دیداری آنها به ویژه رنگهای مورد استفاده و طرح کلی دارد

 

ویژگی­های تصویری (به عنوان مثال، رنگ، انیمیشن، گرافیک، طرح) و شنیداری (به عنوان مثال، موسیقی) وب سایت، که باعث جذابیت وب سایت شده  و ظاهر بصری وب سایت را بهبود می­بخشند. طراحی وب سایت با انیمیشن ، موسیقی، کلیپ های ویدئویی، و سایر عناصر چند رسانه ای برای جلب توجه مشتری ایجاد شده است

مطالعات قبلی اشاره به تأثیر جلوه­های بصری دارد. به عنوان مثال، رنگ، گرافیک و انیمیشن بر حالت­های عاطفی مصرف­کنندگان تأثیر دارد (کاتلر، ۱۹۷۳: ۵۶). با این حال، وب سایت پیچیده و یا بدون جلوه های بصری می­تواند پاسخ­های منفی مصرف­کنندگان را ایجاد کند

بر چگونگی تأثیر وب­سایت­ها بر حالت­های شناختی و قصد  بازدید دوباره مصرف­کننده تمرکز کردند. آنها ذکر کردند که طراحی وب سایت کاربر پسندمی­تواند منجر درک و پردازش مؤثرتر اطلاعات وب سایت توسط مصرف کنندگان شود. لی و لین (۲۰۰۵) اشاره کردند که طراحی وب سایت می تواند تعیین کننده قوی پاسخ مصرف کننده باشد.

گرافیک تصاویر، آرم و انیمیشن ها، که به صورت دیداری نمایش داده می­شوند، باعث بالا بردن  میزان مراجعه دوباره کاربران به وب سایت شرکت­ها می­شود. طرح کلی وب سایت نیز می تواند به عنوان یک نماد و عامل اثرگذار بر روی ادراک مشتری، استفاده شود. علاوه بر راحتی دستیابی به صفحه مورد نظر بر پایه ساختار خوش طرح، جذابیت­های ظاهری وب سایت نیز در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارند. تحقیقات نشان داده که شکل تصاویر، گرافیک ها، شکل منوها، و سازگاری قالب حروف با تصاویر در ادراک مشتریان تاثیر داشته و این طرح بندی کلی می تواند یک احساس کلی را به مشتریان منتقل کند. بررسی­ها حاکی از آن است که تصویر زمینه نیز به طور برجسته­ای می­تواند نشان دهنده خصوصیات و ویژگی­های شرکت و محصولات آن باشد (جوانمرد و سلطان زاده، ۱۳۸۸: ۲۴۲). تا آنجا که ممکن است می­بایست در صفحه زمینه از رنگ­های روشن، همراه با رنگ­های اصلی همچون قرمز، پرتقالی، سبز، زرشکی، آبی و صورتی با زر و برق و درخشندگی زیاد، استفاده شود. اما رنگ قالب و فهرست­ها در بسیاری از شرکت­های مشهور دنیا همچون مک دونالد، از رنگ­های تیره استفاده شده است. البته باید به تفاوت رنگ­ها، برای محصولات، خدمات و مشتریان متفاوت توجه شود. مثلاً، در محصولات وخدماتی که مخصوص بچه­ها می­باشد، ترکیبی از رنگ­ها­ی پر زرق و  برق استفاده می­شود

 

نمونه سایت های برگزیده :

 

انگشتر طلا مردانه
فروشگاه اینترنتی عطرُونک | مرجع خرید عطر و لوازم آرایشی

پارادیس هاب

دانلود فایل های آموزشی

گلچین مجموعه بروزترین ها و بهترین ها

 

ایران پلَن تیشن! پایگاه خرید و فروش محصولات کشاورزی

افسردگی 

راستین فایل

فروش فایل سنجش و دانش

فروش قالب وردپرس با ارزان ترین قیمت ها

همیاران علم

دانلود مقالات

دانلود مقاله و تحقیق

نی نی وبلاگ | کودکان

وسایل خانه بازی

پایان نامه دانشگاهی : صلح در ادیان الهی

۲-۲-۲- صلح در ادیان الهی

دربحث پیش یادآورشدیم، تا آنجا که تاریخ حکایت می‏کند، به جز پیغمبر اسلام (ص) ، پیامبران دیگر الهی و پیشوایان بشر نیز پیروان خود را به صلح و سازش توصیه می‏کرده‏اند، اما این سفارشها به نحوی نبوده است که در حقوق اسلام و فقه ما درباره عقد صلح سابقه دارد. یعنی، درادیان دیگر عقدی به عنوان صلح که یک نوع عقد معین و مستقل باشد، دیده نمی‏شود.

بررسی پیشینه تاریخی صلح در مذاهب دیگر، ما را به دو هدف نزدیک می‏کند، نخست این که، روشن می‏شود بین حقوق اسلام و سایر ادیان درباره صلح چه تفاوتهایی وجود دارد و دوم این که در می‏یابیم، درادیان الهی پیوسته به صلح توصیه شده است. لذا، در این جا به صلح در ادیان الهی و با سابقه که در اصل ۱۳ قانون اساسی ما هم شناخته شده‏اند، اشاره می‏کنیم و در این راستا، ابتدا صلح را در دین زرتشت و سپس درمذهب یهود و آنگاه در دین مسیح بطورموجز، مطالعه خواهیم کرد.

الف ـ دین زرتشت

بنابریک نظریه، عقیده اوستا شناسان این است که زمان اتور زردشت را یکهزار تا یکهزارو هفتصد و پنجاه سال قبل از میلاد دانسته‏اند. مطمئن‏ترین بخش اوستا، را گاتها تشکیل می‏دهد. در نوشته‏ای ازاین پیامبر درباره صلح نقل شده است که: «اوتور زرتشت بیشتربه جنبه اخلاقی مردم توجه دارد، او می‏خواهد همه افراد بشر برادر وکنار هم با صلح و صفا و محبت زندگی کرده و به یکدیگر مهر ورزند او خوشبختی را خوشبخت کردن دیگران می‏شناسد». و در جای دیگر گفته است: «شما باید صلح را همچون افزار جنگهای نوین دوست بدارید و اندک زمان آشتی را بر سالها مدارا و چاپلوسی بگزینید. » (آذرگشسب، ۱۳۶۰، ص۱۲).

آن چه راجع به اهمیت صلح در دین زرتشت اشاره کردیم، در ادیان دیگر آسمانی خصوصا انجیل و تورات (عهد عتیق) ، به نحو مفصل‏تری دیده می‏شود و به شهادت کتابهای یاد شده صلح از قدیم موضوعیت داشته و همه ادیان و قبیله‏ها با هر عقیده و شعاری به آن احترام می‏گذاشتند، بطوری که درهیچ دوره‏ای دیده نمی‏شود که صلح مورد نکوهش و انتقاد قرار گرفته باشد. اما، به مرور زمان صلح دارای مقررات روشن‏تر و مشخص‏تری گردیده، تا جایی که در شریعت اسلام و خصوصا مذهب امامیه، این عقد به سر حد کمال خود رسیده است (آذرگشب، همان).

ب ـ دین یهود

تورات، کتاب موسی بن عمران (ع) پیغمبر بنی اسرائیل (یهود) از اسفار پنجگانه: پیدایش، خروج، لاویان، تثنیه و اعداد تشکیل شده است. دین موسی (ع) از جمله ادیانی است که به لحاظ داشتن کتاب تورات یا عهدعتیق، دارای قوانین محکم ومدون است. در کتاب قانون معروف به، قانون نامه، هوشن مشپات (یکی از علمای مقبول العامه بنی اسرائیل) ، صلح را عقد مستقل ندانسته و به لغت (پشارات) به کسر (پ) در موارد ذیل متذکر گردیده است: ۱ـ در دعاوی حقوقی اگر دعوی به موجب مستند اقامه شود و در رسیدگی منتهی به حاکمیت مدعی گردد قاضی موظف است که از مدعی خواهش نماید که دعوی را به صلح خاتمه داده و مدعی به را تقلیل دهد و اگر دعوی بدون مدرک و به استناد شهود اقامه شود یا مدارک ارائه شده مورد انکار مدعی گردد قاضی مکلف است قبل از رسیدگی صلح نموده و سعی نماید حتی القوه دعوی را به صلح خاتمه دهد… »و یا در جای دیگر در کتاب عهد عتیق می‏خوانیم:

«چون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی آن را برای صلح ندا بکن و اگر تو را جواب صلح بدهد و دروازه‏ها را بر تو بگشاید آنگاه تمامی قومی که در آن یافت شوند به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند پس آن را محاصره کن… » (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

پ – دین مسیح

حضرت عیسی (ع) پس از حضرت موسی (ع) ظهور کرده است. بنابر این، با توجه به سیر تکاملی جامعه و تأخر آیین آسمانی مسیح، این مذهب می‏تواند از جهتی مکمل دین یهود باشد. ولی، اناجیل اربعه که کتاب آسمانی حضرت عیسی (ع) است، از زبان خود آن حضرت نیست و بر حسب اظهارات حواریون، از قول حضرت مسیح منتشر شده و در دسترس مردم قرار گرفته است.

علاوه بر این، آن طوری که مشهور است بین آنها اختلاف زیادی دیده می‏شود. ولی، قدر مسلم این است که دین حضرت عیسی (ع) بر اخلاق و صلح بنا گردیده و در امور قضایی و مدنی و اجتماعی، مردم را به صلح‏طلبی و مسالمت دعوت کرده است. حتی، برای این که خصومت و دشمنی از جامعه دور شود، آن حضرت به پیروانش دستور می‏دهد که اگر مورد تعدی و آزار هم قرار گرفتند، از مقابله به مثل با متجاوزین خودداری نمایند.

در این جا برای آشنایی بیشتر با اهمیت صلح در مسیحیت به نمونه هایی از آن گفته‏ها اشاره می‏کنیم:

هنگام تولد عیسی مسیح (ع) در بیت لحم فرشته‏ها… همه با هم سرود می‏خواندند و خدا را شکر می‏کردند، سرودشان این بود: «در آسمانها خدا را جلال باد و بر زمین، میان مردمی که خدا را خشنود می‏سازد، صلح و صفا برقرار باد. » و یا در جایی دیگر درباره حضرت عیسی (ع) گفته‏اند: «مسیح پیوند صلح و دوستی ماست» علاوه بر این، حواریون آن حضرت در نامه هایی که بر اشخاص و ممالک می‏نوشتند و این نامه‏ها نوعی تفسیر احکام حضرت عیسی (ع) به شمار می‏رفت، مردم را به آشتی و سازش دعوت می‏کردند.

با آشنایی مختصری که راجع به صلح در مذهب اقلیتهای دینی کشورمان پیدا کردیم، ذکر این نکته ضروری است که هر چند امروزه پیروان مذاهب زرتشتی و کلیمی زیاد نیستند و به صورت پراکنده در بعضی از کشورها به سر می‏برند. اما، مسیحیان عموما در جوامع منظم و مقتدر زندگی می‏کنند.

با این حال نظام سیاسی و حقوقی این کشورها از قوای روحانی و مذهب جدا شده و مستقل است. بنابر این، قوانین و مقررات این کشورها با احکام مذهب مسیحیت رابطه چندانی ندارد، در نتیجه قوانین موضوعه هر کشورمسیحی علاوه بر این که با مقررات شرع مسیح (ع) معمولاً ارتباطی ندارد، ممکن است با قوانین و مقررات کشور مسیحی دیگر متفاوت باشد. به همین جهت، درباره صلح نیز، اگر مقرراتی در بعضی از کشورهای مسیحی‏نشین دیده می‏شود، ارتباطی با مقررات مذهبی آنان ندارد، بلکه قانونگذاران (در کشورهای دارای حقوق نوشته) با توجه به نیاز جامعه، قوانینی را در این خصوص تدوین کرده‏اند. مثل این که در ماده ۲۰۴۴ به بعد قانون مدنی فرانسه مقرراتی درباره صلح دعوی دیده می‏شود (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

 

۲-۳- ماهیت عقد صلح

همان طور که دربحث قبلی توضیح داده شد قانونگذار ما برخلاف پاره ای از کشورها که صلح تنها به منظور دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوی به کار رفته مفهوم گسترده عقد صلح را پذیرفته است.

یکی از مباحث مهم عقد صلح، اصالت و فرعیت آن است. در مورد این که آیا صلح عقد مستقلی است یا این که تابع و فرع عقود دیگر است دو قول وجود دارد که صحیح ترین و مشهورترین آنها این است که صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط تابع عقود دیگر نیست چرا که اصل عدم فرعیت صلح و در نتیجه استقلال آن است، نه این که فرع بیع یا هبه یا اجاره و عاریه باشدمقصود فقها از اصالت و یا استقلال عقد صلح این است که، عقدی مستقل است و در احکام و شرایط تابع هیچ یک ازعقود نمی باشد. از این رو مقررات و ضوابط خاص هریک ازعقود معین در عقد صلح جاری نیست. بر خلاف دیدگاهی که عقد صلح را فرع سایر عقود می داند، در این صورت این عقد در احکام و شرایط تابع هر عقدی است که در نتیجه با آن یک سان می باشد. پس اگر نتیجه عقد صلح تملیک عین به عوض باشد، این عقد در احکام و شرایط تابع عقد بیع خواهدبود. اگر نتیجه آن تملیک منفعت باشد، تابع عقد اجاره می باشد. براساس این دیدگاه عقد صلح، عقدی مستقل که برخلاف سایر عقود باشد نیست، بلکه عقدی است که زیرمجموعه عقود دیگر قرار می گیرد (حسینی عاملی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۲۰۳). .

میان فقهای شیعه شیخ طوسی اولین بار در مبسوط موضوع اصالت یا فرعیت صلح نسبت به سایر عقود را مطرح می نماید. شیخ چنان که گاه بعضا روش و آداب او در این کتابش می باشد، در آغاز هر مسئله، اندیشه و اجتهاد اهل سنت و به خصوص مذهب شافعی را بدون تصریح بیان می کند. در این مسئله نیز او ابراز می دارد که صلح، فرع یکی از عقود پنج گانه بیع، اجاره، عاریه، ابراء و هبه است. وی بعداز چند سطر به صراحت می گوید: «آن چه نزد من قوی به نظرمی رسد این می باشد که صلح اصلی مستقل است و فرع بیع نمی باشد و نیازی به شرایط بیع و اعتبار خیار مجلس ندارد. » ابن ادریس که بیش از دیگران به آثار شیخ نزدیک است دیدگاه شیخ را به نیکی دریافته است (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

بعضی از کسانی که آشنایی چندانی با روش شیخ در کتاب مبسوط ندارند و یا مباحث باب صلح آن را با دقت تا پایان مطالعه نکرده اند، یا به هر دلیل دیگری پنداشته اند که شیخ طوسی براساس آن چه در آغاز این باب بیان کرده است صلح را فرع سایر عقود می داند، و در این موضوع با اهل سنت هم رای است. همین اشتباه میان فقیهان، شیوع می یابد تا جایی که بسیاری از ایشان این امر را از مسلمات پنداشته اند و چنین شهرت یافته است که میان شیعه دو قول پیرامون اصالت صلح و فرعیت آن وجود دارد که اقلیتی ازفقها که در آن میان تنها از شیخ نام برده می شود، به مانندفقهای اهل سنت صلح را فرع سایر عقودمی دانند. متاسفانه کم تر کسی فرصت یافته است که مراجعه دقیقی به آثار شیخ نماید (امامی، همان).

حضرت امام (ره) نیز می‏فرماید:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

صلح خودش عقدی است مستقل و عنوان جداگانه ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی شود و شرایط آنها در صلح جاری نمی شود اگرچه فایده آنها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی شود. بنابراین، نه خیارات مختص به بیع مانند خیار مجلس و حیوان و نه حق شفعه در آن جاری نمی شود و در صورتی که که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست، و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، کما این که در هبه معتبر است، و هکذا (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۳۵۸).

در هر صورت اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت معتقد به اصالت صلح می باشند و آن را در احکام وشرایط، تابع عقدی که در نتیجه با آن یک سان است، نمی دانند. (محقّق حلّی، ۱۴۰۹، ج۲، ص۳۶۶٫ علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ۱۷۷٫ شهید اوّل، ۱۴۱۴، ج۳، ص۳۲۵). چنان که شهید ثانی در شرح لمعه می‏گوید: «و هو اصل فی نفسه علی اصح القولین و اشهرهما، لاصصاله عدم الفرعیه».دلیلی بر فرعی بودن آن دیده نمی‏شود و به دلیل «اصاله عدم الفرعیه» می‏توان گفت: اگر در فرعی یا اصلی بودن عقد صلح تردید شود، چون فرعی بودن و غیر مستقل بودن عقد نیاز به تصریح و دلیل اضافی دارد و چنین چیزی در مورد عقد صلح وجود ندارد، پس اصل عدم فرعیت، درباره عقد صلح نیز جاری است و صلح ماهیتا عقدی مستقل است. .) این فقیه در ادامه سخنان خود، استدلال می‏کند، صرف این که عقدی دارای فایده عقد دیگر است، اقتضاء نمی‏کند که با آن متحد بوده و همان عقد باشد، چنان که هبه در برابر عوض معین، مشتمل بر نقل عین در قبال عوض معلوم است،یعنی، این همان فایده‏ای است که بر بیع مترتب می‏گردد، ولی کسی آن را با بیع یکی نمی‏داند. بدین ترتیب، هبه با شرط عوض غیر از بیع است و این که صلح فایده بعضی از عقود دیگر را بدهد، دلیل فرعیت آن نیست. بنابراین، صلح عقدی مستقل است و حتی اگر در مقام عقود جائز مانند هبه واقع شود، کماکان از عقود لازم و مستقل به شمار می‏آید(شهید ثانی،۱۴۱۰،ج۴،۴۵۸).

قول به اصالت صلح از نظر علمی مقدمه پذیرش «صلح ابتدایی» نیست و می توان «صلح ابتدایی» را با پیش فرض فرعیت صلح پذیرفت، چنان که محقق اردبیلی و محقق عاملی بر این باورند که شیخ طوسی اگر چه همچون شافعی صلح را فرع عقود دیگر می داند ولی بر خلاف او سبق خصومت رادر صلح لازم نمی شمارد. (اردبیلی. عاملی) درعین حال فواید وثمرات فراوانی را که فقها و حقوقدانان معاصر در «صلح ابتدایی» جستجو می کنند در صورتی تحقق خواهد یافت که صلح در احکام و شرایط تابع عقود دیگر همچون بیع، اجاره، ابراء، عاریه وهبه نباشد و به عنوان عقدی مستقل و بدون اشتراط هر گونه سابقه نزاع و خصومت پذیرفته شود (امامی، همان).

حقوقدانان معتقد هستند درگذشته معمولاً از عقد صلح برای پایان دادن به نزاع و خصومت استفاده می‏شده است، لیکن مفهوم وسیع این عقد اختصاص به صلح دعوی نداشته و به مرور زمان به عنوان صلح ابتدایی از آن استفاده‏های گوناگونی شده است، به طوری که یکی از حقوقدانان می‏نویسد: «صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات به کار می‏رفت، ولی به تدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معینه دیگر در آمد. با این حال می‏توان گفت، چون علت امضاء و تشریع عقد صلح فقط رفع اختلافات نبوده است، تعمیم آن به موارد دیگر از جمله صلح ابتدایی بلا اشکال است (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۱۵).

قانون مدنی به وضوح استقلال عقد صلح را کاملاً پذیرفته است. ماده ۷۵۸ قانون مدنی در اصالت و استقلال عقد صلح صراحت دارد، نظریه ای که مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه است. متن ماده قانونی چنین است: «صلح درمقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله راندارد. بنابر این اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون این که شرایط واحکام خاصه بیع در آن مجری باشد». قانون گذار برای تاکید بیشتر و رفع این توهم که شاید حق شفعه از احکام خاص بیع نباشد، در ماده ۷۵۹ متذکر می شودکه «حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد. » (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران


راهنمای پایان نامه با موضوع مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر فقها

صلح از دو جهت قابل تعریف است:

الف:تعریف لغوی:صلح همان مقابله با فساد و یا زائل شدن فساد از چیزی را گویند، یعنی صلح همان دفع و رفع فساد است. (خوری شرتوتی لبنانی، ۱۴۰۳، ج۱، ص۶۵۶)

ب) تعریف اصطلاحی:صلح عبارت است از به توافق رسیدن و سازش بر امری مانند تملیک کردن عین یا تملیک کردن منفعت یا اسقاط کردن دینی یا حقی و مانند آن. (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۴۳۹)

در ادامه تعریف لغوی و اصطلاحی صلح را از دیدگاه فقها و حقوقدانان را بررسی می کنیم.

الف) معنای لغوی:

در کتاب ترمینولوژی لنگرودی حقوق «صلح» در مفهوم کلی، به دو معنی به کار رفته است:در معنای اوّل، صلح در مقابل جنگ و جدال است که جایگاه فعلی آن در حقوق بین الملل عمومی می‏باشد و به بحث ما ارتباط نزدیکی نخواهد داشت. ولی، در مفهوم دیگر، صلح به عنوان یک عقد در حقوق خصوصی مطرح می‏شود که از برخی جهات در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در هر حال این دو پیمان، در لغت و تا حدودی عرف، مدلول و مفهوم مشترک دارند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ص۴۰۸).

«صلح» کلمه‏ای عربی است و اسم مصدر از مصالحه و مصالحه، نیز مصدر باب مفاعله می‏باشد، این واژه در لغت به معنای آشتی و سازش آمده است (عمید، ۱۳۶۳، ج۲، ص۱۶۲۸).

بیشتر لغت شناسان عرب «صلح» را به «سلم» معنانموده اند ( فیروز آبادی، ۱۴۱۲، ج۱، ص۴۷۳٫ ابن منظور، ۱۴۱۶، ج۷، ص۳۸۴٫ زبیدی، ۱۴۰۵، ج۶، ص۵۴۸٫ ابن سکیّت، ۱۴۱۲، ص۲۶۶). و در مقابل «صلح»را به عنوان یکی ازمعانی «سلم» ذکر کرده اند (جوهری، ۱۴۰۷، ج۵، ص۸۴۵٫ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص۲۴۶). گویا این دور آشکار به جهت روشنی معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شک اگر پرسش ما در حقیقی بودن استعمال واژه «صلح» درمعامله ابتدایی برای آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ نمی نمودند. اما با تتبع بیشتر در باره کلمه «سلم» که به کسر سین و سکون لام، و فتح سین و سکون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، می توان معنای حقیقی این واژه راکه همان معنای «صلح» است دریافت.

مفسران نیز بیشتر آیاتی را که واژه «سلم» در آنها به کار رفته است (مانند: الانفال، آیه ۶۱، النساء، آیه ۹۱و ۹۰، المحمد (ص) ، آیه ۳۵٫ ) به صلح به معنای پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا کرده اند.

جمع قابل توجهی از اهل لغت که بیشتر آنان از معاصران می باشند تصریح نموده اند که «صلح» سازش و توافق بعد ازخصومت و نزاع است. (راغب اصفهانی، همان. مصطفوی، ۱۳۷۵، ج۶، ص۲۶۵).

علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۱۲۸ از سوره نساء «و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر» می فرماید: «در این آیه ترس از نشوز و اعراض شوهر کافی است تا موضوع صلح محقق گردد، زیرا موضوع صلح از هنگام ظهور نشانه هاو آثاری که ترس را در پی داشته باشد به وجود می آید (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج۵، ص۱۵۸).

این آیه از مهمترین ادله مشروعیت یافتن مطلق صلح است و علامه طباطبایی با این موضوع روشن ساخته اندکه در دلالت واژه «صلح» خصومت و نزاع پیشین و یا ترس ازآن لازم است.

فقهای شیعه به ندرت متعرض بحث لغوی واژه «صلح» شده اند، و تنها به بیان معنای اصطلاحی عقد صلح در فقه اکتفا نموده اند. از میان منابع متعددی که مورد مراجعه قرار گرفت ودر ضمن مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد تنها در منابع ذیل اشاره ای به معنای لغوی صلح شده است (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷٫ بهبهانی، ۱۴۱۷، ص۴۳۶).

میرزای قمی نیز دلالت لفظ صلح بر قطع شقاق و نفاق رامی پذیرد و شمول آن را نسبت به صلح ابتدایی انکار می نماید. (قمی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۱۱۲) مرحوم سید احمد خوانساری نیز همین احتمال را در لفظ صلح می دهد ودر پاسخ آن سعی می کند از روایاتی کمک بگیرد که به زعم ایشان هیچ سابقه خصومت محقق و محتمل در آنها وجود ندارد (خوانساری، ۱۴۰۵، ج۵، ص۲۵۶).

چنان که ملاحظه شد سخنان فقهای شیعه در باره معنای لغوی «صلح» کم و بیش مضطرب و ناهمگون است و این تنها بدین جهت است که برخی از آنان سعی نموده اند میان معنای لغوی «صلح» و قول مشهور میان شیعه بر مشروعیت صلح ابتدایی جمع نمایند، هرچند جمع قابل توجهی از آنان اعتراف کرده اند که در معنای صلح، پیشینه خصومت و نزاع موجود و یا محتمل ضرورت دارد.

لغت شناسان فارسی «صلح» را به «آشتی» معنا کرده اند.

باتتبعی که در این زمینه به عمل آمد هیچ فرهنگ نویسی یافت نشد که «آشتی» را به عنوان تنها معنا و یا یکی ازمعانی صلح ذکر نکرده باشد. بعضی از اهل لغت در کنار واژه «آشتی» کلمه «سازش» را نیز افزوده اند (عمید، همان). ولی به نظر می رسد اظهار نظر دوم تنها درمنابع متاخر لغت فارسی یافت می شود، و لغت شناسان گذشته تنها معنای آشتی را یاد آور شده اند.

میان فرهنگ های مراجعه شده تنها در فرهنگ نفیسی متعلق به ناظم الاطباء علاوه بر معنای آشتی و سازش از الفاظی همچون «موافقت، یگانگی، مصالحه، تسلی، اتفاق، عهد وپیمان و قرار داد»استفاده شده است (نفیسی، ج۲، ص۱۵۶۸).

در فرهنگ فارسی امروز صلح با دقت این گونه معنا شده است: «صلح:

۱- حالتی که بر اثر پایان گرفتن یا نبودن جنگ ونا آرامی پدید آید، آرامش.

۲- عمل یا فرایند پایان بخشیدن به جنگ یا اختلاف، آشتی

۳- (حق) دست کشیدن مدعی یاصاحب حق از حق خود و واگذاشتن آن به دیگری در عوض چیزی یا بدون آن»

اگرچه واژه «آشتی» برای فارسی زبانان معنا ومفهومی روشن دارد و هیچ فارسی زبانی این واژه را مترادف مطلق تسالم، تراضی و توافق نمی داند، در عین حال سزاواراست برای اتقان بحث، بار دیگر به منابع ادب فارسی مراجعه کنیم. در فرهنگ نظام آشتی به دوستی بعد ازدشمنی معنا شده بود. در فرهنگ دهخدا آمده است:«آشتی: دوستی از نو کردن، ترک جنگ، رنجشی را از کسی فراموش کردن، صلح، مصالحه، سلم، مسالمه، هدنه، مهادنه و سازش مقابل جنگ و پنداشتی و حرب» (دهخدا، ۱۳۷۲، ج۱، ص۱۰۴).

 

 

ب) معنای اصطلاحی

فقها در تعریف صلح آورده اند: «صلح، عقد لازمی براى رفع نزاع و خصومت در میان مسلمانان است (نراقى، ۱۴۰۸، ص۱۶).

تعریف قدما و متأخران تا زمان شیخ انصارى از عقد صلح حکایت از این دارد که جایگاه عقد صلح نزد آنان براى فصل و قطع خصومت و نزاع بوده است.

گویا اوّلین تعریف از ابن حمزه (متوفى حدود ۵۶۰) کتاب الوسیله آغاز مى‏شود: «الصلح: فصل الخصومه بین المتداعیین» ( طوسى، ۱۳۸۷، ج۲، ص۲۸۸). و سپس تعاریف دیگرى همچون«عقد شرع لقطع التنازع بین المتخاصمین» «و آن عقدى است که شارع آن را وضع کرده است جهت قطع نزاع»در نزد متأخران رواج مى‏یابد (حلّى، ۱۴۰۹، ج۳، ص۱۶۶).

ولى تنها از زمان شیخ انصارى تعریف کاملًا جدیدى از صلح ارائه مى‏شود که از مشکل تعارض نیز مبرّى است. او در تعریف صلح مى‏گوید: « إِنَّ حقیقهَ الصُّلْحِ وَ لَوْ تَعَلَّقَ بالعین لیس هُوَ التملیک عَلَى وَجْهِ الْمُقَابَلَهِ وَ الْمُعَارِضَهِ، بَلْ مَعْنَاهُ الأصلى هُوَ التسالم. » (انصارى، ۱۴۱۹، ج۳، ص۱۲).

مرحوم آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی در تعریف صلح می گوید: صلح آنست که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت خود را ملک او کند یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند یا از از طلب یا حق خود بگذرد باز هم صلح صحیح است (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۶).

حضرت امام (ره) دراین باره می‏فرماید:

عقد صلح عبارت است از تراضی و تسالم برامری، مثل تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دَین یا حق و غیر اینها، و مسبوق بودن به نزاع درآن معتبر نیست و برهر امری ـ به جز مواردی که استثنا شده است و در طیّ مسائل آینده خواهد آمد ـ جایز است و در هر مقامی می‏توان از آن استفاده کرد؛ مگر مواردی که عقد صلح حرام کنندؤ حلالی یا حلال کنندؤ حرامی باشد (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۴۳۹).

بنابراین صلح، عقدی که در آن طرفین توافق امری از امور کنند، بدون این که توافق آن ها معنون به عنوانی که ازعناوین معروف عقود باشد؛ شایان ذکراست بگوییم، علاوه بر تعاریف ذکر شده، در قاموس قرآن نیز در ذیل این واژه چنین آمده؛ «صلح یعنی آشتی و مسالمت و نیز آن اسم است از مصالحه، که مذکر و مونث آن یک سان است چنان که گویند:وقع الصُلح و وقَعَتِ الصُلح، و نیز صلح زمانی تحقق می یابد که دشمنی از میان برداشته و سازش جایگزین آن شود. » (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج۵، ص۱۵۸).

۲-۱-۲ ـ مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر حقوقدانها

به اختلافهایی که راجع به دایره شمول عقد صلح و اصل یا فرعی بودن آن بین فقها مطرح بوده، در قانون مدنی (مواد ۷۵۲ لغایت ۷۷۰) پایان داده شده است و این قانون نه تنها با صراحت انعقاد انواع مختلف این عقد از جمله صلح ابتدائی را جایز و ممکن دانسته، بلکه نظریه مستقل بودن عقد صلح را نیز پذیرفته است.

ماده ۷۵۸ ق. م :« صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح… … … … ».

شاید به دلیل وسعت دامنه عقد صلح، این عقد در قانون مدنی تعریف نشده، ولی به مفهوم گسترده و انواع مختلف آن درضمن ماده ۷۵۲ و مواد دیگر این قانون اشاره گردیده است. درماده یاد شده می‏خوانیم: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یادر مورد معامله و غیر آن واقع شود. ». بدین ترتیب، در حقوق ما عقد صلح هم به منظور رفع ترافع و پایان دادن به دعوی، وهم برای یک معامله تمام عیار به کارمی‏رود. همان گونه که اشاره کردیم، قانون مدنی درباره تعریف عقد صلح، ساکت است. اما، برخی از حقوقدانها با ارائه تعریفی این سکوت را رفع کرده‏اند (عدل، ۱۳۵۴، ص۴۷۴). ولی، عده‏ای بدون این که به تعریف این پیمان بپردازند تنها به معنای لغوی و قالب وسیع صلح پرداخته‏اند (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹).

در این جا از میان تعریف‏های ارائه شده به سه نمونه که به نظر می‏رسد برای صلح مناسب‏تر است اکتفا می‏کنیم و سپس سعی خواهیم کرد تعریف جدیدی از این عقد بیان نماییم. یکی ازحقوقدانها در جمله‏ای کوتاه و کلی می‏نویسد: «صلح عقدیست که طبق آن دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق کنند» ( شهیدی، ۶۹ـ ۶۸، ص۴۵). و دیگری با بیانی رساترگفته است: «صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن» (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۱۵). و سومی با توجه به جمیع اقسام عقد صلح که گردآوری نموده و بالغ بر ۳۶ قسم است، عقد صلح را این گونه تعریف می‏نماید: «صلح عبارت است از توافق برای ایجاد یا انتقاء یک یا چند اثر حقوقی بدون این که بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد. » (جعفری لنگرودی،حقوق مدنی (رهن و صلح)  ۱۳۷۰، ص۱۳۵).

هرچند تعاریف یاد شده هر کدام از جهتی گویا و بیان کننده ماهیت عقد صلح است، لیکن ممکن است دارای اشکالاتی نیز باشند. مثل این که در مورد تعریف اول، می‏توان گفت آن تعریف، تمامی انواع عقد صلح را در بر نمی‏گیرد. مع ذلک، چون تعریف بایستی جامع افراد و مانع اغیار باشد. یعنی کلیّه افراد آن را شامل شود و از ورود افراد دیگر جلوگیری کند، یافتن یک تعریف مناسب و روشن برای عقد صلح کاری دشوار است ولی با کمک مادّه ۷۵۲ ق. م. می‏توانیم بگوییم: «صلح عبارتست از تراضی طرفین عقد به منظور رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی، یا انجام معامله وغیر آن بدون این که شرایط و احکام ویژه آن معامله، لازم باشد».

در این تعریف، از یک سو تراضی را آوردیم، زیرا، خشنودی و رضایت از یکدیگر وبه بیانی توافق و تسالم، معمولاً بین دو طرف این عقد آرام، دیده می‏شود و از طرف دیگر چون این پیمان، هم درمورد معامله و غیر آن بسته می‏شود و هم با هدف رفع نزاع واقع می‏گردد، تعریف به نحوی تنظیم گردید تا علاوه بر این که شامل مفهوم بسیار وسیع عقد صلح و انواع گوناگون آن می‏شود، مستقل بودن عقد صلح را هم بیان می‏کند. وسعت و دامنه گسترده عقد صلح نسبت به عقود معین دیگر باعث شده است تا آن را «آقای قراردادها» گویند و با وجود عقود دیگری مثل بیع، اجاره و هبه، گاهی متعاملین بنابر دلایلی، همین عقود را در قالب عقد صلح منعقد می‏نمایند. (جعفری لنگرودی، همان).

این مفهوم گسترده را حقوقدانان نیز با توجه به قانون مدنی پذیرفته‏اند و به نظر آنان نیز صلح خواه در مقام معامله و خواه در معنای حقیقی آن (که برای رفع تنازع موجود یا احتمالی است) جایز بلکه بسیار مفید خواهد بود، زیرا، این عقد به اصل حاکمیت اراده احترام می‏گذارد و بسیاری از ابزارها و راه‏حلهایی را که یک حقوقدان برای رفع نیازمندیهای افراد در حقوق خصوصی جستجو می‏کند، در اختیار وی قرار می‏دهد (لنگرودی، همان).

 

 

۲-۲- پیشینه تاریخی صلح

۲-۲-۱- در حقوق اسلام

درباره زمان پیدایش صلح در مفهوم کلی، نه مأخذ مسلمی دیده می‏شود و نه از مبتکر خاصّی اسم برده شده است. ولی، با حدس و گمان وحتی ظنّ قوی می‏توان ادعا کرد که در گذشته نیز واژه مقدس صلح مورد توجه مردم و بزرگان جامعه‏های گوناگون قرار می‏گرفت، یعنی، از تاریخی که بشر هنوز پا را از مرحله خانواده فراتر ننهاده بود، صلح موضوعیت داشته و پیشنهاد و اجرای آن از طرف رئیس خانواده یا یکی از متخاصمین یا متداعیین بالطبیعه به عمل می‏آمد (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

اما، از زمانی که به نحوی قانون حاکم شده است، دو طرف دعوی یا معامله به پیشنهاد یک طرف وقبول طرف دیگر وحتی پیشنهاد قاضی، صلح را منعقد می‏کنند و این روش حل اختلاف یا انجام معامله که معمولاً بر پایه آرامش، دوستی و سازش نهاده شده، در طول تاریخ نیز همواره از سوی پیشوایان به مردم توصیه می‏شده است، به طوری که اگر امروزهم ادعا شود، یکی از شیوه‏های مناسب و مفید برای حل اختلاف و انجام معامله، سازش و عقد صلح است، سخنی گزافه نیست وباید این گفته را تأیید نمود. تا آنجا که تاریخ نشان می‏دهد، پیامبران الهی در موارد زیادی به پیروان خود سفارش به صلح و تسالم می‏کرده‏اند. بدین ترتیب، صلح، قبل از ظهور دین اسلام هم رواج داشته و اسلام آن را امضاء و تنفیذ کرده است. اما در شرع مقدس اسلام، نسبت به ادیان دیگر، به صلح اهمیت ویژه‏ای داده شده است، به طوری که آیات متعددی در قرآن مجید در رابطه با صلح نازل شده یا احادیث فراوانی از پیامبر (ص) وامامان شیعه (ع) در این باره آمده است. به عنوان نمونه خداوند در یک جا می‏فرماید: «الصلح خیر» ( قرآن مجید، سوره نساء، آیه ۱۲۸) و در جای دیگر، هرگاه دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشته باشند، صلح را توصیه می‏کنند (قرآن مجید، سوره انفال، آیه ۶۱).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پیامبر اکرم (ص) نیز در حدیثی که می‏فرماید: «اصلاح ذات البین أفضل من عامه الصلاه والصیام»  اهمیت ویژه صلح و سازش را در اسلام بیان می‏کند. و یا در حدیثی می‏خوانیم: «عن أبی عبدالله (ع) قال: لان اُصلح بین اثنین أحب الی من أن اتصدق بدینارین. »(شهید ثانی،۱۴۱۴،ج۴،ص۲۵۷).

با این حال، دراسلام صلح ظاهرا در ابتدا برای حل اختلاف و پایان دادن به خصومت بین طرفین مقرر شده، ولی بتدریج با توجه به نیازهای جامعه و مجوزهایی که با اطلاقات احادیث، در فقه وجود داشته است، ماهیت تازه‏ای هم پیدا کرده و به صورت معامله مستقلی در ردیف عقود معین دیگر، مورد استفاده قرار گرفته است، این گفته را تعریف عقد صلح از نظر بعضی فقها، تأیید می‏کند. چنان که در بحث گذشته دیدیم، محقق حلی معتقد بود، صلح برای پایان دادن به نزاع تشریع شده است و از ظاهر آیات قرآن کریم که در این باره نازل شده است نیز، بیشتر این معنی به ذهن می‏رسد. لذا، این سؤال مطرح می‏شود که، چگونه ممکن است عقدی به منظور رفع نزاع تشریع یا تأیید شود ولی، آرام آرام به عقدی تبدیل گردد که بوسیله آن معاملات زیادی انجام می‏شود، بدون این که در آنها نزاعی وجود داشته باشد یا شائبه دعوی فرضی مطرح گردد؟قبل از این که به این پرسش پاسخ داده شود، بهتر است جواب این سؤال را بیابیم که آیا فصل خصومت و رفع نزاع علت تشریع صلح است یا بیان یکی از حکمتهای آن؟ در پاسخ این پرسش می‏توان گفت، هر چند در «صلح دعوی» عنصر نزاع، یکی از عناصر لازم برای تحقق عقد است. اما، در اقسام دیگر صلح مانند بدوی، هیچ ضرورتی به عنصر نزاع وجود ندارد و عقد، بدون نزاع هم محقق می‏شود، چنان که صاحب جواهر معتقد است: اصل عدم شرط نزاع است و وجود نزاع از شرایط صحت صلح نیست. و یا محقق قمی درباره صلح ابتدائی، تحقق و ترقب نزاع را لازم نمی‏داند و می‏گوید: شاید منظور از بودن رفع نزاع، از باب حکمت باشد نه از باب علت (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

پس، بدین ترتیب در پاسخ به پرسش مطرح شده باید گفت، صلح درغیر مورد دعوی نیز همان طور که فقها استدلال کرده‏اند، بلااشکال و جایز است و به علاوه برخی عمومات مانند: «اوفوا بالعقود» نیز این گفته را تأیید می‏کند.

حقوق امامیه، این خصیصه عقد صلح، یعنی منحصر نبودن عقد به صلح دعوی را آن طوری که دراحادیث متعدد آمده، از اوایل تاریخ اسلام، پذیرفته است و توافقاتی که مورد احتیاج بوده ولی به یاری عقود معین قابل انعقاد نبوده‏اند یا طرفین نمی‏خواستند آثار ویژه عقد معین را بدست آورند، به راحتی درقالب عقد صلح می‏بستند. لذا، قسمت عمده‏ای از وظیفه ماده ۱۰ ق. م قبل از پذیرش حاکمیت اراده، به یاری عقد صلح به انجام می‏رسیده است و بیهوده نیست که گفته‏اند:

«مکتب امامیه از آغاز کارمتوجه این امربوده است وهرگونه تراضی را زیر عنوان صلح و اصطلاح، معتبر شناخته است و صلح و اصطلاح را به منازعه اختصاص نداده است. » (جعفری لنگرودی، مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، ۱۳۷۰، ص۱۳۵).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران


پایان نامه در مورد  شرایط عقد صلح

ارکان صلح عبارت است از: طرفین صلح، مال الصلح، مورد نزاع

در صلح شرط است که مال الصلح قابل تملیک باشد، بنابراین اگر شراب و خوک و امثال اینها باشد صحیح نیست. از نظر شیخ بحرانی عقد صلح شرایطی دارد که در صورت جمع شدن این شروط عقد صلح بین طرفین لازم می شود و حق فسخ ندارند مگر با تقابل و رضایت طرفین این شروط عبارتند از:مورد صلح که باید معین باشد،معلوم بودن موضوع عقد صلح،و…….. (بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴).

۴-۱-۱- شرایط عمومی عقد صلح

۴-۱-۱-۱-  قصد طرفین و رضای آنها

این گفتار را در دو قسمت مورد بررسی قرار داده. قسمت اول تراضی متعاملین و قسمت دوم عیوب تراضی.

۴-۱-۱-۱-۱  تراضی متعاملین

عقد صلح همانند سایر عقود نیاز به توافق متعاملین دارد و توافق حاصل نمی گردد مگر این که طرفین قصد و رضا داشته و اخلال در قصد و رضای آنان نتیجه اش عدم وقوع صلح می باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳٫ . شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۲٫ . شایگان، ۱۳۷۵، ص۹۰).

«وَ حیث کان عَقْداً جایزا فی الجمله ( فیلزم بالایجاب وَ الْقَبُولِ الصادرین مِنْ الکامل ) بِالْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ (جایز التَّصَرُّفِ ) بِرَفْعِ الْحَجَرُ» (شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص۱۸۹).

عقد صلح یک عقد مشروع و صحیح است و تابع قواعد عمومی قراردادها و برخی مقررات اختصاصی می باشد. از آنجا که عقد صلح یک عقد مشروع است پس نیاز به ایجاب و قبول دارد که باید از سوی انسانی کامل یعنی بالغ و رشید و جایز التصرف و غیر محجور صادر شود.

شیخ انصاری نیز در این زمینه مقرر داشته که یکی از شرایط متعاقدین این است که مدلول عقد را که در لفظ می آورند قصد کنند. این مساله بدون اختلاف بین علما مطرح است که قصد در صحت عقد و بلکه در تحقق مفهوم عقد شرط است. بنابراین عقد بدون قصد لفظ و یا بدون قصد معنا تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر، عقد مرکب است از قصد معنا و لفظ. عقدی که غالط واقع می کند مثلا صلح را قصد می کنند اما لفظ بیع را به کار می برد و یا عقدی که هازل مطرح می کند که لفظ را درست به کار می برند اما قصد معنای آن را ندارند عقود درستی نیستند (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۱۱۲).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

شیخ بحرانی نیز معتقد است که از جمله شرایط عقد صلح رضایت طرفین صلح است، پس در صورت اکراهی بودن صحیح نمی باشد، چرا که خداوند در سوره نساء آیه ۲۹ تراضی طرفین را شرط جواز اکمل مال دانسته« إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ» (بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴).

در این جا دو مساله پیش می آید:

مساله اول این است که چنان چه عقد صلح پیرامون موضوعی باشد که با اراده یک طرف نیز محقق می شود، آیا باز هم توافق دو طرف لازم است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: صلح عقد مستقل است و لازمه هر عقد نیز توافق دو طرف می باشد و هدف آن هرچه باشد در ماهیت صلح تاثیر گذار نبوده، بنابراین اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد و آن طلب را به اختیار خود ببخشد این عمل حقوقی شخص ایقاع است (ابراء). حال اگر شخصی عقد صلحی را منعقد نماید که هدفش همانا بخشش طلب باشد این عمل حقوقی عقد می باشد نه ایقاع و نیاز به توافق و تراضی هر دو طرف است ( کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۵۳٫ شهیدی، ۱۳۷۷، ص۱۲۴).

فقها نیز در این مورد اتفاق نظر دارند که چون صلح عقد است به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول دارد و با اراده یک طرف به وجود نمی آید (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰٫ خوانساری، ۱۴۰۵، ج۵، ص۴۰۵).

«الصُّلْحُ عَقَدَ یحتاج الی الایجاب وَ الْقَبُولِ مُطْلَقاً حتی فیما أَفَادَ فائده الابراء وَ الاسقاط علی الاقوی، فابراء الدین الْحَقِّ وَ انَّ لَمْ یتوقفا علی الْقَبُولِ لکن اذا وَقَعَا بِعُنْوَانِ الصُّلْحِ توقفا علیه. » (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۵۷۱).

صلح عقد است و به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول است حتی در موردی هم که فائده ابراء «بری الذمه کردن» را افاده می کند و موردی که فائده اسقاط را دارد بنا بر اقوی ایجاب و قبول می خواهد، اگر چه ابراء ذمه مدیون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نیست لکن همین دو عنوان وقتی به عنوان صلح واقع می شوند متوقف بر ایجاب و قبولند.

مساله دوم این است که چنان چه شخصی در دعوایی پیشنهاد صلح بدهد آیا این پیشنهاد اقرار به دعوی محسوب می شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: به موجب ماده ۷۵۵ قانون مدنی که مقرر می دارد: «صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین، درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود».

نتیجه ای که از عبارت بالا گرفته می شود این است که لازم نیست مدعی علیه علی رغم صلح، درستی دعوی را بپذیرد. بنابراین پیشنهاد صلح اقرار محسوب نمی شود. البته این موضوع با درخواست تملیک مال مانند این که آن مال را به من بفروش یا ببخش تفاوت دارد و در این خصوص فقها نظرات مختلفی را ارائه نموده اند: نظر اول این است که درخواست تملیک مال در هر حال اقرار به مالکیت مخاطب است (علامه حلی، ۱۳۶۸، ص۲۱۸٫ روحانی، ۱۴۲۹، ج۲، ص۲۱۵). نظر دوم این است که درخواست تملیک اقرار به مالکیت مخاطب محسوب نمی شود چون احتمال دارد او را به عنوان وکیل با ولی مالک، طرف خطاب قرار داده باشد، مگر این که قرینه ای باشد مبنی بر این که مقصود تملیک از مال مخاطب است یا عرف چنین اقتضا کند (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴ نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

به هر حال به نظر می رسد درخواست تملیک مال اقرار به نفی مالکیت گوینده است.

۴-۱-۱-۱-۲-  عیوب اراده

در قانون مدنی عیب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است و ماده ۱۹۹ ق. م در این زمینه می گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست»

هرچند تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تاثیر نیست. منتها خلل به درستی آن نمی رساند و تنها به زیان دیده اختیار می دهد که عقد را فسخ کند در حالی که فسخ به معنی بر هم زدن عقد درست است و عیب اراده مانع نفوذ یا تحقق تراضی سبب بطلان آن می شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳) به همین لحاظ عیوب تراضی در عقد صلح را در دو قسمت اکراه و اشتباه بررسی نموده ایم.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

 

۴-۱-۱-۱-۲-۱-  اکراه

در خصوص اکراه در عقد صلح باید گفت، در صلح نیز همانند سایر عقود چنان چه یکی از متعاملین مکره قرار گیرد آن عقد غیر نافذ بوده و بعد از برطرف شدن اکراه چنان چه معامله را امضاء نماید آن عقد صحیح می باشد. در واقع صلح تابع قواعد عمومی قراردادهاست (امامی، پیشین. شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۵). چرا که صراحتا در ماده ۷۶۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است:

«صلح به اکراه نافذ نیست»

فقها نیز معتقدند که از جمله شروط متعاقدین شرط اختیار است. منظور ایشان از اختیار این است که انجام مضمون عقد از روی رضایت و طیب نفس شخص قصد شود، در مقابل عدم طیب نفس و رضایت. دلیل بر اختیار قبل از اجماع قول خداوند متعال است که می فرماید: تصرف در اموال دیگران مگر از طریق تجارت و از روی رضایت دو طرف جایز نیست. ونیز سخن پیامبر اکرم (ص): « لایحل مَالِ امری مُسْلِمِ الَّا عَنْ طیب نَفْسِهِ» (انصاری. ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۵)

مال مسلمان بر دیگری مگر از روی طیب نفس او جایز نیست.

و قول دیگر پیامبر که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند که فرموده:«رَفَعَ أَوْ وَضَعَ عَنِ امتی تَسَعُهُ الشیاء أَوْ سته وَ مِنْهَا مَا اکرهوا علیه». از امت من نه چیز یا شش چیز برداشته شده و از آنها آن چه که به آن مجبور شوند. ظاهر این روایت اگرچه دلالت می کند بر رفع مواخذه اما چون امام به واسطه آن به رفع یعضی از احکام وضعی استناد کرده اند این خود شاهدی است بر این که عموم مواخذه در این روایت همه الزام ها را شامل می شود (انصاری، همان).

از مطالب جماعتی از فقها مثل شهید اول و ثانی روشن می شود که شخص اکراه شده فقط لفظ را قصد می کند و مدلول و معنای لفظ را قصد نمی کند. این مطلب از بعضی از سخنان علامه (علامه حلی) نیز آشکار می شود.

فقها معتقدند در عقد صلح اکراهی مراد از این که مکره قصد ندارد این است که تحقق مضمون عقد در خارج قصد نشده و داعی و انگیزه شخص در انشاء عقد وقوع مضمون آن در خارج نیست. بنابراین منظور این نیست که انشاء وی بدون معنا است (انصاری، همان).

همچنین در تحریر الوسیله آمده«یشترط فی المتصالحین مَا یشترط فی المتبایعین مِنِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْقَصْدُ وَ الاختیار» یعنی شرایطی که در خریدار و فروشنده شرط است در متصالحین نیز شرط است از قبیل بلوغ عقل قصد و اختیار (خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۳۵۶).

 

۴-۱-۱-۱-۲- ۲- اشتباه

اشتباه در عقد صلح برخلاف اکراه به طور مطلق تابع قواعد عمومی قراردادها نمی باشد بلکه آثار ویژه ای بر آن بار است و لذا به ناچار به تفصیل در مورد هریک از موارد آن به شرح ذیل می پردازیم:

۱- اشتباهاتی که مانع تراضی و تطابق قصد انشای دو طرف عقدند. این دسته از اشتباهات، در واقع از عیوب رضا محسوب نمی‎شوند. اشتباه در نوع عقد، از همین قبیل است. مثل اینکه شخصی ایجاب بیع نماید، و دیگری قبول اجاره کند. چون بین قصد انشای طرفین تطابق نیست، لذا نه بیع منعقد می‎شود و نه اجاره. همچنین اگر در موضوع معامله نیز توافق نباشد، عقد باطل است. مثل اینکه مصالح ایجاب گلدان کند، متصالح اشتباهاًَ قبول سطل زباله نماید. در اینجا توافقی بین ایجاب و قبول نیست. یا در عقودی که شخصیت طرف رکن عقد یا علت عمده عقد است ایجاب به طرفیت فردی باشد و قبول از سوی دیگری به عمل آید. در این قبیل موارد، عقد منعقد نمی‎شود. و اینکه فقها گفته‎اند: «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، قابل تطبیق در این گونه موارد است؛ و اینکه ماده ۱۸۳ قانون مدنی می‎گوید: «عقد عبارت از این است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

قابل استناد در مورد مدعای فوق است، زیرا اگر تطابق اراده‎های دو طرف نباشد، عقدی به وجود نمی‎آید.
ماده ۱۹۴ تصریح دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله انشاء معامله می‎نمایند، باید موافق باشد، به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. ».

ماده ۷۶۲ قانون مدنی می‎گوید:

«اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است. » (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷).

شهید ثانی در «مسالک‌الا‌فهام» می‌نویسد:«هرگاه یکی از دو طرف صلح، حقیقت را بداند و با وانمود ساختن (جهل به واقع) با دیگری صلح کند و بیش از آن چه مالک است، به دست آورد، مالک مقدار زیادتر نمی‌شود و رد آن به صاحب اصلی همچون دین طبیعی برعهده او باقی می‌ماند. اگر ثابت شود که انگیزه اصلی پنهان بودن حقیقت نزد طرفین بوده است و اشتباه در این جهت (وصف اساسی موضوع) باعث صلح شده، پذیرفتن دعوای بطلا‌ن آن قوی به نظر می‌رسد (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴).

بجنوردی نیز در کتاب القواعد الفقهیه آورده که اگر معلوم شود حق غیر بر عوض معین پرداخت شده توسط یکی از دو طرف صلح تعلق گرفته است، صلح همانند بیع باطل می گردد، و هرگاه عوض کلی باشد، بدل آن گرفته می شود و چنان چه معلوم شود که عوض معین معیوب بوده است منتقل الیه می تواند صلح را فسخ نماید و در مخیر بودن او میان فسخ عقد و گرفتن ارش وجه قوی وجود دارد و اگر معلوم شود که مغبون شده است به طوری که عرفا چنان غبنی نادیده گرفته نمی شود، همانند بیع در ثبوت خیار غبن وجهی قوی وجود دارد تا جلو ضرری که در شرع نفی گردیده است و در عقد بیع موجب خیار می شود گرفته شود (بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۲، ص۱۲۱).

اگر چه فقها اشتباه در ذات مورد معامله را موجب بطلان قرارداد می‎دانند، ولی حداقل از زمان شیخ انصاری به این نظر متمایل شده‎اند که اوصاف ذاتی را نیز جزء ذات مورد معامله بدانند و اشتباه در اوصاف ذاتی را موجب بطلان بشناسند. ولی نکته قابل توجه این است که منظور ایشان از وصف ذاتی، ضرورتاً همان وصف اساسی مورد نظر حقوقدانان غرب نیست، بلکه وصفی را در نظر دارند که داخل در حقیقت ذات موضوع باشد. و اگر وصفی خارج از حقیقت ذات موضوع باشد، اشتباه در آن را موجب خیار فسخ می‎دانند؛ و البته، در این امر به عرف توجه می‎کنند. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری حتی نر یا ماده بودن حیوان را جزء حقیقت ذاتی نمی‎داند و اضافه می‎کند که اگر مواد لبنی مثل شیر و ماست و پنیر به عنوان فرآورده‎هایی از گوسفند فروخته شود، ولی در واقع محصول گاو یا گاومیش باشد یا آنکه سرکه‎ای به عنوان سرکه کشمش فروخته شود و بعد معلوم شود که سرکه خرماست، در اینجا اشتباه در وصف اساسی موضوع معامله نیست (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص ۲۵۰).

نکته قابل توجه دیگر اینکه، به نظر فقها اگر وصف (غیرذاتی) جزء انشا شود، نمی‎تواند به صورت وحدت مطلوب باشد؛ یعنی باعث بطلان نمی‎شود، بلکه خواهی نخواهی به صورت تعدد مطلوب خواهد بود، اگر چه طرفین عقد خواسته باشند که آن را قید انشاء قرار دهند و به صورت وحدت مطلوب درآورند زیرا معمولاً طرفین عقد اوصاف غیرذاتی را قید انشاء قرار نمی‎دهند و متعاقدین بدون آن که خود متوجه باشند و چه بخواهند و چه نخواهند، از عرف تبعیت می‎کنند. و به فرموده مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی، اگر قطعی شود که منظور ایشان این بوده که وصف غیرذاتی را قید انشا قرار دهند، در این صورت عقد باطل است (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۶).

«انَّ الْوَصْفِ وَ انَّ کَانَ مَذْکُوراً فِی الانشاء بِعُنْوَانِ العقدیه الَّا انْهَ فِی الْعُرْفِ لَا یَعُدْ قَیْداً بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ تَعَدُّدِ المطوب وَ یَجْرِی عَلَیْهِ حُکْمُهُ …و انَّ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فِی قَصْدِهِ وَ السِّرِّ فِی حُکْمِهِمُ کَذَلِکَ هُوَ کَوْنِهِ کَذَلِکَ فِی أَغْرَاضِ نَوْعِ الْمُعَامِلِینَ وَ انَّ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فِی هَذَیْنِ المتعاقدین بَلْ فِی الحقیقه یَکُونُ کَذَلِکَ فِی حاقَ قَصَدَ هُمَا وَ بَاطِنِ قَلَّبَهُمَا وَ انَّ کَانَا غافِلِینَ عنه… نَعَمْ لَوْ عَلِمَ مَنْ قَصَدَ هُمَا القیدیه جِدّاً لَا تَعَدُّدِ الْمَطْلُوبُ بِحَیْثُ لَا یَکُونَانِ راضیین الامع الْوَصْفِ کَانَ الْبَیْعُ بَاطِلًا لانه رَاجَعَ الی التَّعْلِیقِ…» (یزدی، همان).
همان طور که مرحوم یزدی فرموده در نظر فقیهان امامیه، این بطلان برخلاف برداشت بعضی از استادان محترم به علت وجود اشتباه نیست بلکه از نظر ایشان این بطلان به علت تعلیق در عقد است.
مرحوم شیخ انصاری قولی از مقنعه و نهایه و همچنین از مجمع البرهان نقل می‎کند که به موجب آن، اگر مبیع برخلاف وصف درآید بیع باطل است، ولی تصریح می‎کند که این قول ضعیف است مگر آنکه وصف مورد نظر از اوصافی باشد که با فقدان آن مورد معامله با آن چه مورد قصد انشا بوده است. مغایرت پیدا کند (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳). بنابراین، به نظر می‎رسد که آن چه در ماده ۷۶۲ قانون مدنی آمده، منطبق بر نظر فقها و مربوط به جایی است که اشتباه در ذات مورد معامله باشد.

دکتر کاتوزیان معتقد است که مفاد ماده ۷۶۲ را باید ویژه صلحی دانست که در آن شخصیت علت عمده عثد است خواه صلح ناظر به دعاوی یا در مقام معامله باشد. در واقع قانونگذار در مقام بیان شرایط تاثیر اشتباه  که بطور معمول در قواعد عمومی معاملات می آید نبوده است و می خواسته اعلام کند در صلح نیز اشتباه را باید در زمره عیوب تراضی آورد. در خصوص اشتباه در موضوع صلح نیز در صورتی موثر است که راجع به خود موضوع معامله یعنی اوصاف اساسی آن باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۵).
۲- اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند. این قبیل اشتباهات در جایی قابل تصورند که تطابق قصد انشای طرفین وجود دارد. یعنی آن چه مورد قصد انشای مصالح است، همان چیز نیز مورد قصد انشای متصالح قرار می‎گیرد؛ ولی آن شیء اوصاف مورد نظر را دارا نیست. این اشتباه تنها فرضی است که می‎تواند به عنوان عیب رضا تلقی شود. مثل اینکه انگشتری را به عنوان اینکه طلاست یا نگینش از عقیق یا الماس است صلح کند، در حالی که جنس آن چیز دیگری باشد یا تابلویی را صلح کند به این عنوان که کار فلان نقاش است، ولی تابلو تقلیدی باشد. در همه این مثالها و مثالهای مشابه، می‎توان گفت که عیب رضا وجود دارد. یعنی، اگر متصالح واقعیت امر را می‎فهمید، ممکن بود راضی به این معامله نباشد. نکته قابل توجه این است که در این نمونه‎ها، طرفین قرارداد در موضوع صلح اشتباه نکرده‎اند و آن چه مورد قصد انشای ایشان بوده، همان است؛ ولی تصور نادرستی از واقع داشته‎اند. بنابراین رضا مخدوش است و ضمانت اجرای مخدوش بودن رضا، چه از نظر منطقی و چه از حیث مصلحت‎جویی، نمی‎تواند بطلان قرارداد باشد، بلکه حق فسخ و طبق مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مدنی عدم نفوذ است؛ همان طور که در اکراه و معاملات فضولی چنین است. و این راهی است که قانونگذار ما پیموده و هدفی است که تعقیب کرده و آن را در ماده ۱۹۹ تصریح کرده است. یعنی، اکراه و اشتباه را همانند هم و هر دو را عیب رضا دانسته و عقدی را که مبتنی بر اشتباه و اکراه باشد، غیرنافذ شمرده است. و منطقی است که هر آن چه در اکراه قابل اعمال باشد، در اشتباه نیز به همان ترتیب عمل شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷).

آن چه در بالا گفته شد، دور از نظر فقها نیست. مرحوم نائینی می‎فرماید:

«وَ أَخِّرِی تَکُونُ الْخُصُوصِیَّهَ فَضْلًا بمعنی انَّ انْتِفَائِهَا لایجوب اختلالا فِی مبادله الْمَالَیْنِ بِحَیْثُ یَعُدْ الْمَوْجُودِ مبانیاً للمقصود عَلَیْهِ عَقْلًا وَ عُرْفاً وَ انَّ کَانَ الِالْتِزَامِ بِکَوْنِ أَحَدِهِمَا عِوَضاً عَنِ الاخر منوطاً بِوُجُودِ الخصوصیه فانتفائها فِی تِلْکَ الصُّورَهِ یُوجِبُ انْتِفَاءِ الِالْتِزَامِ لَا انْتِفَاءِ أَصْلِ المبادله …» (نائینی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۸۳).

بنابراین. چنان چه وصف یا خصوصیت مورد نظر چیزی غیر از ذات موضوع باشد که اگر خلاف آن مشخص شود، عین موجود چیزی مباین و دگرگونه از آن چه مورد عقد بوده نباشد، در اینجا عقد باطل نیست؛ بلکه فقدان این خصوصیت موجب سلب التزام از عقد و به گفته فقیهان، موجب خیار فسخ است.
علیهذا از نظر مرحوم نائینی، اگر اشتباه در آن چه صورت نوعیه مال را (در مقابل ماده هیولائی) می‎سازد به وقوع بپیوندد، عقدی به وجود نمی‎آید. ولی اگر در اوصاف باشد، خصوصیتی اضافی بر صورت نوعیه است که خللی بر اصل وقوع عقد نمی‎رساند، ولی التزام و پایبندی به عقد را متزلزل می‎کند. و این خود بر دو نوع است:
یکی، اوصاف عوضین است مثل؛ طلا یا نقره بودن شیء یا کار فلان نقاش بودن تابلو: دیگری از امور خارجی است که به کمک شرط ضمن عقد به منزله اوصاف عوضین می‎شود، مثل اینکه این زمین برای ساختن مدرسه مناسب باشد و نظایر آن. در این صورت، اصل عقد وجود دارد، ولی برای ذی‎نفع التزام به عقد را متزلزل می‎کند (همان).

یادآوری این نکته لازم است که بعضی از استادان که عدم نفوذ مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی را منطقاً به معنای بطلان دانسته‎اند، ولی اظهار عقیده کرده‎اند که قول به عدم نفوذ به مصلحت نزدیکتر است، زیرا کسی که اشتباه کرده و اراده سالم نداشته با قول به عدم نفوذ، منافعش تأمین می‎شود. در حالی که با اعتقاد به بطلان، ممکن است طرف قرارداد که اراده سالم داشته است، از این موقعیت سوءاستفاده کند و بهره‎گیری نماید (کاتوزیان ۱۳۷۱، ص۵۵).

۳-  اشتباهات مؤثری که عیب رضا نیستند. در بعضی موارد، اشتباه نه از مصادیق و موجبات بطلان است و نه به عنوان عیب رضا قابل طرح می‎باشد. و آن، در جایی است که اشتباه در اوصاف فرعی صورت گرفته، و در معامله آمده است؛ مثلاً متصالح مورد معامله را ندیده و براساس وصفی که مصالح کرده است، معامله کرده‎اند. در این صورت، اشتباه از عیوب رضا نیست و معامله باطل هم نمی‎باشد. ولی از آنجا که شخصی که اشتباه کرده زیان می‎بیند، به او حق یا خیار فسخ داده شده است. و براساس مواد ۲۳۵ و ۳۵۵ در شرط صفت و ماده ۴۱۰ در خیار رویت و تخلف وصف و مواد ۴۲۲ و بعد در خیار عیب، اگر اشتباه در وصف صحت باشد، در آن صورت زیاندیده حق فسخ معامله یا تقاضای ارش دارد. و براساس مضمون روایت ابی حنظله و ماده ۳۸۴ قانون مدنی، چنان چه ذکر صفت برای تعیین مقدار نیز باشد هر گاه مبیع کمتر از مقدار مورد تعهد باشد، به نسب کسری از ثمن کاسته می‎شود و اگر زیادتر باشد، زیادی مال بایع است. و براساس ماده ۳۵۵، اگر ذکر مقدار به عنوان وصف باشد، تنها موجب خیار فسخ است (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷)..

در قانون ایران نسبت به این موارد بین مواد ۷۶۲ و ۲۰۰ قانون مدنی تناقص به نظر می رسد، چرا که ماده ۷۶۲ مقرر می دارد: «اگر… … در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است»

و حال این که مطابق ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشتباه در موضوع معامله موجب عدم نفوذ معامله است. در واقع همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد صلح را نباید از موارد استثنایی برشمرد و باید آنرا تابع قواعد عمومی قراردادها دانست. بدین معنا که هر جا اشتباه راجع به خود موضوع معامله یعنی اوصاف اساسی آن باشد اشتباه موجب بطلان عقد می باشد. (ماده ۳۵۳ ق. م)

بنابراین نه تنها بین دو ماده فوق تعارضی وجود ندارد بلکه منظور عدم نفوذ در ماده ۲۰۰ قانون مدنی همان بطلان می باشد. برخلاف این نظر که اکثر حقوقدانان به آن اعتقاد دارند. (بروجردی، پیشین ص۳۰۸٫ کاتوزیان، ۱۳۷۶ص۳۳۱٫ عدل، پیشین. امامی، پیشین) جعفری لنگرودی با این نظر مخالف است و معتقدند که :

« اشتباه راجع به مورد معامله در عقد صلح هم اگر راجع به خود مورد معامله باشد موجب عدم نفوذ عقد صلح است نه موجب بطلان زیرا اصل کلی در ماده ۲۰۰ قانون مدنی صحیحا به همین صورت بیان شده است. » (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۶).

با وجود این به نظر می رسد نظر اول صحیح تر باشد چرا که ماده ۳۵۳ قانون مدنی مقرر داشته است:

«هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فرخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است… »

و چون مرسوم بوده که قواعد عمومی معاملات را در عقد بیع بیاورند ظاهر این است که در همه قراردادها این حکم جاری است و اشتباه در جنس باعث بطلان عقد می شود نه نفوذ، از سوی دیگر جنس موضوع معامله مصداقی مسلم از خود موضوع معامله است و نشان می دهد که این اشتباه سبب بطلان است (کاتوزیان، ۱۳۷۱ ص۹۴). تمام مواردی که ذکر شد در خصوص صلح ابتدایی بود حال اگر اشتباه راجع به موضوع در صلح دعوی باشد وضعیت به چه صورت است؟ برای روشن تر شدن موضوع به ذکر مثالی در این خصوص می پردازیم. اگر شخصی از جرمی زیان دیده باشد و درباره نتایج ناشی از آن حادثه با مسبب آن یا شرکت بیمه صلح کند و پس از عقد معلوم شود که آسیب بدنی و پنهانی وجود داشته و آسیب دیده بدون توجه به این صدمه صلح کرده است آیا آن شخص می تواند ادعا کند که نسبت به موضوع صلح در اشتباه بوده و بنابراین عقد باطل است. در حالی که شرکتهای بیمه اصولا برای پرهیز از این گونه دعاوی تصریح می کنند که تمام نتایج کنونی و آینده حادثه موضوع صلح قرار می گیرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که ۲ احتمال در این خصوص وجود دارد:

اول آن که به استناد ماده ۷۶۶ قانون مدنی که می گوید:

«اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب می شود اگرچه منشا دعاوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد»

ممکن است ادعا شود که هرگاه زیان دیده در برابر مبلغ معینی از تمام دعاوی کنونی و احتمالی آینده بگذرد ئ صلح بر مبنای همه انتظارها و احتمال ها واقع شود، دیگر زیان دیده حق اقامه دعوی نسبت به هیچ زیانی درباره حادثه موضوع صلح ندارد، هرچند که منشا دعوی (صدمه پنهانی) هنگام صلح معلوم نباشد. (همان)

احتمال دوم آن است که ماده ۷۶۶ قانون مدنی ناظر به قلمرو صلح و تفسیر اراده طرفین است ولی قرار گرفتن همه دعاوی در قالب صلح با پذیرفتن دعوی اشتباه اساسی در موضوع آن منافات ندارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷). .

رویه قضایی هنوز در این مورد تاکنون نظری نداده ولی به نظر می رسد که نظر اخیر صحیحتر باشد.


پایان نامه ارشد : صلح به عوض و صلح مجانی

۳-۳-۳-۱- صلح به عوض

به موجب ماده ۷۱۵ قانون مدنی:

«صلح بلاعوض نیز جایز است»

از مفهوم این ماده چنین برداشت می شود که صلح به عوض مورد عنایت قانونگذار بوده ولی متاسفانه تعریفی از صلح معوض در قانون دیده نشده است. با این وجود صلح به عوض خود با توجه به صلح دعوی و صلح ابتدایی اقسام مختلفی دارد.

۳-۳-۳-۱-۱- صلح معاوضه

در صورتی که موضوع دعوی با مالی مبادله شود اعم از این که موضوع دعوی عین یا دین باشد این صلح را در اصطلاح صلح معاوضه نامیده اند. صلحی که بین طرفین عقد، مبادله مال صورت می گیرد. . در تعریف این نوع صلح، صاحب کتاب «المغنی» در جلد چهارم، صفحه ۴۳۳ آورده است:«هو ان یعترف له بعین فی یده او دین فی ذمته ثم یتفقان علی تعویضه عن ذلک بما یجوز تعویضه به» (ابن قدامه، ۱۴۱۰). برخی فقها معتقدند که به کار بردن لفظ صلح، اقتضای معاوضه را دارد؛ هرچند که درباره بخشش مالی باشد. علا‌مه در «تذکره» نیز در این باره آورده است که صلح معوض را چنان چه موضوع دعوا با مالی مبادله شود، صلح معاوضه می‌نامند؛ خواه این موضوع عین باشد یا دین. بنابراین صلح معاوضه را می توان در مورد ذیل منعقد نمود:

 1. در صلح اقرار هرگاه مدعی به دین باشد و آن را در مقابل مال دیگر صلح نماید.
 2. مقاله - متن کامل - پایان نامه

 3. در صلح اقرار هرگاه مدعی به عین باشد و آن را در مقابل مال دیگر صلح کند.

صلح معاوضه در مقابل صلح حطیطه بکار می رود (علامه حلی۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷).

 

۳-۳-۳-۱-۲- صلح ابتدایی معوض

۳-۳-۳-۱-۲-۱- صلح معوض

در صلح ابتدایی که خصومت محقق و محتمل در آن تصور نمی شود، صلح معاوضه منعقد می گردد و اصطلاحا این صورت را صلح معوض نامیده اند. هرگاه طرفین عقد صلح به نحوی از انحاء مال را مورد مبادله قرار دهند خواه این مبادله با تملیک در حین عقد باشد خواه به صورت عهدی. (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

 

۳-۳-۳-۱-۲-۲- صلح محاباتی

صلحی را که با عوض نابرابر و گاه ناچیز انجام می شود «صلح محاباتی» می نامند. این عنوان در بند یک ماده ۴۲۳ قانون تجارت به کار رفته است ولی قانون گذار تعریفی از آن نکرده است در واقع صلح محاباتی از اقسام صلح معوض است و طرفین با علم به تعادل ارزش عوضین عمدا و به طور قابل ملاحظه ای به قصد احسان بر هم می زنند. این صلح معمولا بین نزدیکان واقع می شود. لیکن گاهی صلح محاباتی برای فرار از دین منعقد می شود که به جهت غیر مشروع بودن جهت آن صلح غیر نافذ و منوط به رضایت طلب کاران است (کاتوزیان پیشین. لنگرودی پیشین).

 

۳-۳-۳-۲- صلح مجانی

نام صلح بلاعوض، ما را بی نیاز از تعریف نمودن آن می کند. اماّ، می توان گفت:صلح رایگان عقدی است که به موجب آن کسی مالی را به دیگری ببخشد یا تعهدی را بطور مجانی بر عهده بگیرد (کاتوزیان، پیشین)

در قانون مدنی، همان طور که در بحث گذشته بیان شد، ماده ۷۵۷ درباره صلح بلاعوض صراحت دارد که:«صلح بلاعوض نیز جائز است. »بنابراین، ممکن است کسی به جای این که مال خود را به طور غیر معوض به دیگری هبه کند، آن مال را تحت عنوان صلح بلاعوض به او منتقل نماید؛تا علاوه بر این که ضرورتی به قبض متهب نباشد (ماده ۷۹۸ق. م. ) در موارد خاصی که واهب می تواند از هبه رجوع کند (ماده۸۰۳ق. م) این حق از او سلب شود و یا مصالح با اطمینان از استحکام عقد، صلح مجانی را امضاء کند.

برای این که مالک، مال خود را بطور مجانی به دیگری انتقال دهد، از جنبه شرعی اشکالی دیده نشده است. زیرا، حدیث نبوی می فرماید:« انَّ النَّاسِ مسلطون علی أَمْوَالِهِمْ » (مجلسی، ۱۴۰۳، ص۲۷۲).

بنابراین، مالک می تواند هر نوع تصرف مشروعی را در اموال خود بنماید. مثلاً، آن را غیر معوض به هر که بخواهد صلح کند. از نظر اصول و قواعد حقیقی نیز ایرادی به این فعل، به نظرنمی رشد. زیرا، با صلح مال بلاعوض به دیگری، نه به حقوق کسی تجاوز می شود و نه تعهدی را به او تحمیل می کند. قاعده تسلیط که مبنای ان حدیث مزبور است و ماده ۳۰ق. م. نیز این موضوع را تأیید می کند.

 

۳-۳-۳-۲-۱- صلح حطیطه

علی القاعده صلح دعوی، صلح معوض بوده و اصولا اشخاص در دعاوی که منجر به صلح می شود مالی را به دیگری به عنوان مال الصلح می دهند لیکن هرگاه در صلح اقرار یا انکار مدعی به موجب عقد صلح راضی شود که قسمتی از مدعی به ( عین یا دین) چشم بپوشد این صلح را صلح حطیطه می نامند.

حطیطه به معنی تخفیف است و در واقع مدعی به این ترتیب از خواسته خود به خوانده تخفیف داده است (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷٫ انصاری، پیشین).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

۳-۳-۳-۲-۲- صلح ابتدایی مجانی یا صلح بلاعوض

صلح ابتدایی ممکن است به صورت مجانی باشد و به موجب آن کسی مالی را به دیگری ببخشد یا تعهدی را بطور مجانی بعهده بگیرد.

 

۳-۳-۴- صلح مسامحه و صلح مغابنه

این دو نوع صلح در ماده ۷۶۱ قانون مدنی پیش بینی شده است که مقرر می دارد:

«در صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار».

از این ماده معلوم می شود که در بعضی از اقسام عقد صلح ادعای غبن می توان کرد و نسبت به بعضی دیگر نمی توان ادعای غبن کرد. بدین لحاظ نوع اول را صلح مغابنه و نوع دوم را صلح مسامحه یا صلح مبنی بر تسامح نامیده اند (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

۳-۳-۴-۱- صلح مغابنه

هرگاه صلح در مقام معاملات دیگر واقع شود و تلاش هریک از طرفین به منظور سودجویی یا رفع نیاز باشد در چنین معاملاتی انواع خیارات از جمله خیار غبن وجود دراد. بنابراین اگر کسی ماشین خود را به دیگری در برابر مبلغ معین صلح کند و معلوم باشد که قصد تسامح نداشته است می تواند در صورت وجود غبن صلح را فسخ کند (لنگرودی، همان).

 

۳-۳-۴-۲- صلح مبنی بر مسامحه

در جایی که صلح برای رفع تنازع باشد یا برای معاملاتی باشد که گذشت و اغماض هدف مهم دو طرف یا یک طرف عقد است (صلح محاباتی) قابل فسخ به استناد غبن نیست و تنها پاره ای از خیارات ( خیار تخلف شرط و خیار شرط) در آن جاری می شود. علت این که خیار تخلف شرط و خیار شرط در صلح مسامحه قابل اعمال است این است که طبع این دو خیار با هر نوع عقدی سازگاری دارد. (لنگرودی، پیشین. کاتوزیان پیشین)

 

۳-۳-۵- صلح در دادگاه و صلح خارج از دادگاه

این تقسیم بندی از جهت نفوذ فایده ای ندارد، زیرا مهم نیست که صلح در چه نقاطی واقع می شود ولی از نظر اثبات و قدرت اجرایی حائز اهمیت می باشد.

۳-۳-۵-۱- صلح در دادگاه

صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار می کنند مانند احکام دادگاه اجرا خواهد شد، بدون این که از حیث اعتبار و آثار حکم به شمار آید. (لنگرودی، پیشین ص۲۴۲٫ کاتوزیان پیشین) این صلح رسیدگی قضائی را موضوعا منتفی می گرداند و در صورت مجلس دادگاه که گزارش اصلاحی نامیده می شود این مساله قید می گردد. ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

«دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد»

۳-۳-۵-۲- صلح خارج از دادگاه

صلحی که در خارج از دادگاه واقع می شود اگر مربوط به دادرسی تحقق نیافته باشد باید به صورت سند رسمی درآید و گرنه در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود. (مواد۴۶ و۴۸ قانون ثبت) و اگر سند عادی راجع به دادرسی باشد به موجب ماده ۱۸۳ قانون آیین دارسی مدنی طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.

سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که صلح نامه ای که داوران امضاء می کنند چه وضعیتی دارد، آیا حکم است یا قرارداد؟

جعفری لنگرودی معتقد است«این صلح نامه در حکم گزارش اصلاحی و دارای طبیعت قراردادی است» (لنگرودی، پیشین)

در مقابل کاتوزیان بر این عقیده است که :

«داوران را نباید وکیل دو طرف دعوی پنداشت اینان دادرس انتخابی هستند که اقتدار خود را از پیمان داوری می گیرند و رای اینان نیز خود به خود قدرت اجرائی ندارد و باید پس از رسیدگی صوری دادگاه و صدور اجرائیه به موقع اجرا گذاشته شود ولی این رای با حفظ ویژگی های خود حکم است نه قرارداد» (کاتوزیان، پیشین ص۳۲۳)

به نظر می رسد که نظر جعفری لنگرودی صحیح تر می باشد چرا که کاتوزیان نیز در نظر خود صراحتا این مساله را قبول داشته که رای داوران به خودی خود قدرت اجرایی ندارد.

 

۳-۳-۶- صلح اسقاط

صلح همان طور که برای ایجاد حق استفاده می شود برای اسقاط حق موجود هم به کار می رود. در واقع دامنه صلح آنقدر وسیع است که علاوه بر ایجاد حق می توان از آن برای اسقاط حق استفاده کرد (بحر العلوم ۱۳۶۲، ج۲، ص۳۶۲٫ خویی، ۱۴۱۲، ص۳۵۶). نمونه بارز صلح اسقاط که در قانون مدنی از آن اسم برده شده است موضوع ماده ۷۵۶ قانون مدنی می باشد که مقرر می دارد:

«حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود»

این ماده ناظر به زیان ناشی از جرم می باشد و ارتباطی به حق عمومی ندارد مگر در مواردی که رضایت شاکی منجر به مختوم شده پرونده شود. نکته دیگر این که نفوذ صاح اسقاط درباره حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به بعد از وقوع آن و ورود ضرر است و پیش از وقوع جرم درباره آثار احتمالی آن نمی توان صلح کرد.

این مثال در خصوص صلح دعوی بود. در حالی که صلح ابتدایی نیز ممکن است عقد به منظور اسقاط حق انجام شود.

مانند این که شخص طلب خود را از دیگری ساقط کند. البته همان طوری که قبلا بیان شد اگرچه نتیجه ابراء را دارد ولی نیاز به اراده دو طرف می باشد (برخلاف ابراء که در زمره ایقاعات است و تنها به اراده طلبکار واقع می شود) (کاتوزیان، پیشین ص۳۲۳).

۳-۳-۷- صلح التزامی

صلح التزامی صلح موجب تعهد است یعنی به موجب عقد صلح یک طرف عقد تعهد انجام کاری را بنماید. فقها غالبا به جای کلمه تعهد التزام را به کار می برند. صلح التزامی یا عهدی دارای شرایط و ویژگی ذیل است:

 1. صلح التزامی ممکن است از نوع صلح مبنی بر تسامح باشد و ممکن است از نوع صلح مبنی بر تسامح نباشد.
 2. هرگاه در صلح التزامی موضوع ماده ۷۶۸ قانون مدنی که تعهد انفاق، مدت دارد کسی که باید به او نفقه داده شود در مدت، فوت کند، نظر به ملاک ماده ۴۹۶ قانون مدنی و بعلت انتفاء موضوع تعهد از تاریخ انتفاء موضوع تعهد، عقد صلح منفسخ و منحل می گردد و به همان نسبت از عوض بر می گردد.
 3. ماده ۱۹۶ قانون مدنی از تعهد به نفع ثالث که بصورت شرط ضمن عقد باشد نام برده است.
 4. صلح التزامی بر دادن نفقه به وراث مصالح در واقع متضمن وصیت عهدی است و تا ثلث ماترک مصالح نافذ خواهد بود (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

در نوشته‌های‌ فقیهان‌ مشهور دیده‌ نمی‌شود که‌ صراحتاً از صلح‌ التزامی‌ اسم‌ برده‌ شده‌ باشد. اما، از پرسش‌هایی‌ که‌ از آنان‌ شده‌ و پاسخ‌هایی‌ که‌ به‌ این‌ گونه‌ سؤالات‌ داده‌اند، به‌ روشنی‌ معلوم‌ می‌شود که‌ اولاً:  همواره‌ مردم‌ به‌ این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ نیاز داشته‌اند، ثانیاً:  فقهای‌ ما، چنین‌ عقدی‌ را بلااشکال‌ و جائز شمرده‌اند. البته‌، این‌ نیازها در جامعه‌ امروز هم‌ وجود دارد و در کنار تأسیساتی‌ از قبیل‌ بیمه‌، بیمه‌ عمر و نهادهای‌ خیریه‌ و عمومی‌، صلح‌ التزامی‌ می‌تواند به‌ بسیاری‌ از خواسته‌های‌ مشروع‌ مردم، شکل‌ حقوقی‌ و منظم‌ و با ضمانت‌ اجراهای‌ متناسب‌ بدهد و یا با این‌ عقد آرام‌ و آسان‌ ممکن‌ است‌ پاره‌ای‌ از مشکلات‌ حقوقی‌ که‌ در طول‌ تاریخ‌ برای‌ مردم‌ وجود داشته‌ (و صنعتی‌ شدن‌ جامعه‌، آنها را پیچیده‌ و افزون‌تر کرده‌ است‌) را رفع‌ نمود (لنگرودی، همان).

بیان‌ کردن‌ چند نمونه‌ از صلح‌ التزامی‌ که‌ در فقه‌ ما سابقه‌ داشته‌ و در عمل‌ مورد سؤال‌ و جواب‌ قرار گرفته‌ است‌ کافی‌ خواهد بود تا ضمن‌ آشنایی‌ با ضرورت‌ وجود این‌ تأسیس‌ حقوقی‌، به‌ جائز بودن‌ آن‌ از نظر فقیهان‌ هم‌ پی‌ ببریم‌ و در این‌ راستا، اولین‌ نمونه‌ای‌ که‌ به‌ نظر مفید می‌آید، پرسش‌ و پاسخ‌ فقیه‌ کبیر سیدمحمدکاظم‌ یزدی‌ است‌ و چون‌ حاوی‌ نکات‌ آموزنده‌ و مربوط‌ به‌ بحث‌ است‌، تلاش‌ خواهیم‌ کرد آن‌ را عیناً نقل‌ کنیم‌:

سؤال‌: «شخصی‌ تمام‌ دارایی‌ خودش‌ را از منقول‌ و غیرمنقول‌، صلح‌ می کند به‌ دیگری‌، والی‌ ده‌ سال‌ قمری‌ اختیار فسخ‌ می‌گذارد از برای‌ خودش‌ که‌ خود مباشر فسخ‌ شود به‌ لفظ‌ «فسخ‌ نمودم‌» و لاغیر، و بعد، از ذمه‌ متصالح‌ وجه‌ معینی‌ از مدت‌ مسطوره‌ می‌خواهد در صورت‌ فوت‌ او در ظرف‌ دو ماه‌ به‌ مصارف‌ مقرره‌ برساند. این‌ مباشرت‌ فسخ‌ و آن‌ وجهی‌ که‌ می‌خواهد، صحیح‌ است‌؟ یا می‌شود وصیت‌، و نسبت‌ به‌ ثلث‌ او ممضی‌ است‌؟

جواب‌: بلی‌ اگر تمام‌ مایملک‌ خود را مصالحه‌ نماید به‌ شخصی‌، و در ضمن‌ مصالحه‌ شرط‌ کند که‌ تا فلان‌ مدت‌ اختیار فسخ‌ داشته‌ باشد که‌ به‌ مباشرت‌ ولسان‌ خود فسخ‌ کند، و ایضاً شرط‌ کند در ضمن‌ همان‌ مصالحه‌ یا در ضمن‌ مصالحه‌ دیگر، که‌ متصالح‌ معادل‌ آن‌ مایملک‌ را یا مقدار معینی‌ را بعد از فوت‌ او در مصارف‌ مقرره‌ صرف‌ نماید، صحیح‌ است‌، از بابت‌ شرط‌ خیار بر وجه‌ مفروض‌، هم‌ از بابت‌ شرط‌ صرف‌ در مصارف‌ بعد از فوت‌، و از ثلث‌ خارج‌ نمی‌شود چون‌ به‌ عنوان‌ شرط‌، الزام‌ کرده‌ است‌ متصالح‌ را، پس‌ بر متصالح‌ لازم‌ است‌ که‌ صرف‌ کند بر او، و این‌ دخالتی‌ به‌ وصیت‌ ندارد. بلی‌ اگر مایملک‌ خود را مصالحه‌ کند به‌ مقداری‌ از مال‌ منجزاً و بعد وصیت‌ کند که‌ آن‌ مال‌ را صرف‌ کند بعدالموت‌، این‌ از باب‌ وصیت‌ است‌ و به‌ قدر ثلث‌ آن‌ ممضی‌ است‌. چون‌ شرط‌ نکرده‌ است‌ در ضمن‌ مصالحه‌، بلی‌ اگر مصالحه‌ کند به‌ مقدار معینی‌، و در ضمن‌ مصالحه‌ شرط‌ کند که‌ آن‌ مقدار را در مصارف‌ او بعد موته‌ صرف‌ کند، بعضی‌ خیال‌ کرده‌اند که‌ از باب‌ وصیت‌ است‌ لکن‌، اقوی‌ این‌ است‌ که‌ این‌ نیز نافذ و ممضی‌ است‌ که‌ از باب‌ وصیت‌ نیست‌ که‌ به‌ قدر ثلث‌ آن‌ نافذ باشد «والله‌ العالم‌» (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵). مفاد پرسش‌ و پاسخ‌ مذکور با صلح‌ التزامی‌ (تا حد زیادی‌) مطابقت‌ دارد. یعنی‌، شخصی‌ که‌ تمام‌ دارائی‌اش‌ را به‌ دیگری‌ صلح‌ کرده‌، مصالح‌ است‌ و در این‌ قسمت‌، صلح‌ تملیکی‌ است‌ و از طرف‌ دیگر متصالح‌، متعهد است‌ وجه‌ معینی‌ را در ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از فوت‌ مصالح‌ به‌ مصارف‌ معینی‌ برساند. یعنی‌، در این جا عقد، عهدی‌ است‌ و در مجموع‌ صلح‌ التزامی‌ منعقد شده‌ است‌ و دیدیم‌ که‌ فقیه‌ یاد شده‌، این‌ عقد را به‌ درستی‌، وصیت‌ نمی‌داند که‌ تا ثلث‌ نافذ باشد. بلکه‌، آن‌ را عقد صلحی‌ صحیح‌ والزام‌آور محسوب‌ کرده‌ است‌.

نمونه‌ دیگری‌ که‌ در تأیید نظریه‌ صلح‌ التزامی‌ می‌توان‌ نقل‌ کرد؛ عبارتی‌ است‌ که‌ ضمن‌ یکی‌ از جوابهای‌ محقق‌ بزرگوار، میرزای‌ قمی‌ بیان‌ شده‌ است‌ و به‌ دلیل‌ اختصار فقط‌ قسمت‌ مورد نظر را نقل‌ می‌کنیم‌:

«… و اما اگر بگوید «صلح‌ کردم‌ این‌ مال‌ را به‌ فلان‌ مبلغ‌ و شرط‌ کردم‌ با او که‌ اگر من‌ پیش‌ از او بمیرم‌ او این‌ عمل‌ را از برای‌ من‌ بکند» این‌ صحیح‌ است‌ و لازم‌ است‌. و بر فرض‌ صحت‌ ظاهر این‌ است‌ که‌ مقتضای‌ آن‌ فور نباشد مگر با قرینه‌ و جایز است‌ تصرف‌ در آن‌ مال‌ قبل‌ از عمل‌. و این‌ از باب‌ میراث‌ و دین‌ نیست‌ که‌ تا دین‌ ادا نشود تصرف‌ در میراث‌ جایز نباشد. چنان که‌ اظهر و اقوی‌ است‌. » (قمی، ۱۴۱۳، ج۳، صص ۱۳۳ و ۱۳۲).

در این‌ عبارت‌ دیدیم‌ که‌ اگر مصالح‌ مال‌ معینی‌ را صلح‌ کند و با متصالح‌ شرط‌ کند که‌ اگر متصالح‌ زنده‌ باشد و مصالح‌ فوت‌ کند، متعهد کار معینی‌ را برای‌ او انجام‌ دهد، این‌ عقد صحیح‌ است‌؛ حتی‌ انجام‌ عملی‌ که‌ تعهد شده‌ است‌ فوری‌ نیست‌ و متصالح‌ می‌تواند قبل‌ از انجام‌ عمل‌ در مال‌الصلح‌ تصرف‌ نماید و کار را بعداً انجام‌ دهد.

این‌ پرسش‌ و پاسخها مربوط‌ به‌ گذشته‌ نیست‌ و امروزه‌ نیز مردم‌ به‌ چنین‌ تأسیس‌های‌ حقوقی‌ نیاز دارند، چنان که‌ یکی‌ از فقهای‌ معاصر در پاسخ‌ به‌ سؤالی‌، این‌ قبیل‌ عقد صلح‌ را صحیح‌ دانسته‌اند. خلاصه‌ پرسش‌ و پاسخ‌ چنین‌ است‌:

«شخصی‌ در زمان‌ حیات‌ خویش‌ جمیع‌ مایملک‌ خود را صلح‌ کرده‌ به‌ همسرش‌ مشروط‌ به‌ شرایط‌ زیر: ۱٫٫٫ ۲٫ بعد از فوت‌ مصالح‌، متصالح‌لها هزینه‌ تجهیز و انجام‌ وصایای‌ او را بپردازد… (جواب‌) گرچه‌ صحت‌ شرط‌ اول‌ و دوم‌ به‌ سبب‌ مجهول‌ بودن‌ مدت‌ حیات‌ مصالح‌ و مجهول‌ بودن‌ مقدار منافع‌ و هزینه‌ تجهیز و وصایا محل‌ اشکال‌ واقع‌ شده‌ ولی‌ به‌ نظر این‌ جانب‌ این‌ مقدار جهالت‌ در باب‌ صلح‌ مضر نیست‌، لذا صلح‌ مزبور ظاهراً از جهت‌ شرط‌ اول‌ و دوم‌ محکوم‌ به‌ صحت‌ است‌، و این‌ دو شرط‌ که‌ در ضمن‌ آن‌ واقع‌ شده‌ و مورد قبول‌ متصالح‌لها قرار گرفته‌ لازم‌الوفا می‌باشد… » (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۵، ص۳۰۰).

بدین‌ترتیب‌، در این‌ پرسش‌ و پاسخ‌ هم‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ یک‌ طرف‌، اموال‌ خود را به‌ طرف‌ دیگر صلح‌ می‌کند تا بعد از فوت‌ مصالح‌، متعهد (متصالح‌) مبالغی‌ را برای‌ مصارف‌ مختلف‌ هزینه‌ کند، هرچند هزینه‌هایی‌ که‌ متصالح‌ به‌ عهده‌ دارد تا حدودی‌ معلوم‌ نیست‌ لیکن‌ این‌ عقد معمولاً از عقود تسامحی‌ است‌ و علم‌ اجمالی‌ نسبت‌ به‌ عوضین‌ کافی‌ است‌. لذا، همان‌گونه‌ که‌ این‌ فقیه‌ بزرگوار نیز نظر داده‌اند، چنین‌ عقدی‌ صحیح‌ و لازم‌الوفا است‌.

در نمونه ای دیگر سوال  ۱۷۹۸رساله مقام معظم رهبری: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند آیا این صلح صحیح است؟

جواب: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه منوط به موافقت سایر ورثه نیست وآن حق اعتراض به آن را ندارد. بلی اگر اینکار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف دربین فرزندان شود جایز نیست (مقام معظم رهبری، ۱۳۸۹، ص ۴۱۶).

این‌ قبیل‌ سؤال‌ و جوابها و نظریات‌ در نوشته‌های‌ فقیهان‌ به‌ طور پراکنده‌ یافت‌ می‌شود که‌ آوردن‌ نمونه‌های‌ دیگر موجب‌ اطاله‌ کلام‌ خواهد شد و به‌ نظر می‌رسد پاسخ‌های‌ روشن‌ این‌ سه‌ فقیه‌ دانشمند به‌ پرسش‌های‌ طرح‌ شده‌، کافی‌ است‌ تا حتی‌ بدون‌ ارائه‌ دلایل‌ دیگر بیان‌ کنیم‌، به‌ عقیده‌ فقهای‌ ما صلح‌ التزامی‌ صحیح‌ و لازم‌الاجرا است‌.

تنها تعریف حقوقی‌ که‌ از صلح‌ التزامی‌ دیده‌ شده‌، تعریفی‌ است‌ که‌ یکی‌ از حقوقدانان‌ معاصر درباره‌ این‌ عقد (با عنوان‌ صلح‌ عهدی‌) پیشنهاد کرده‌اند. در این‌ تعریف‌ آمده‌ است‌: «صلح‌ عهدی‌ است‌ اگر موضوع‌ اولیه‌ آن‌ تعهد باشد… » (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۲). این‌ تعریف‌ کوتاه‌ و مختصر صلح‌ التزامی‌ را معرفی‌ نمی‌کند و انتظاری‌ که‌ از یک‌ تعریف‌ جامع‌ و مانع‌ می‌رود را تحقق‌ نمی‌بخشد. لذا، به‌ نظر می‌رسد، این‌ تعریف‌ برای‌ صلح‌ التزامی‌ مناسب‌تر است‌: «صلح‌ التزامی‌ عقدی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ یکی‌ از طرفین‌، در عوض‌ دریافت‌ مال‌الصلح‌، پرداخت‌ نفقه‌ یا انجام‌ امر معینی‌ را، برای‌ طرف‌ دیگر یا شخص‌ ثالث‌، به‌ عهده‌ می‌گیرد. »


پایان نامه درباره مهایات و عقد صلح

در ابتدا به تعریف و ماهیت مهایات پرداخته و سپس آن را با عقد صلح مقایسه می نماییم. مهایات از کلمه هیئت مشتق شده است. در لغت به معنی برابری دو هیئت یا دو وضع است. در اصطلاحات حقوقی تقسیم منافع مشترک را گویندو اختصاص به آب ندارد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۵۲۲). لکن قانون مدنی ماده ۱۵۷ را اختصاص به مهایات در آب داده است و گفته است:

«هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب کافی برای هردو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند. »

در این ماده مساله افراز آب (که عرفا منفعت انهار و رودخانه ها و چشمه ها است) در واقع مطرح است. علاوه بر مساله افراز مساله این که کدامیک از شرکاء باید زودتر آب ببرد نیز مطرح است.

مهایات دو نوع است:

الف) مهایات زمانی:

در این نوع مهایات، منافع به حسب زمان معین تقسیم می شود مثلا در ماده ی ۱۵۷ قانون مدنی مهایات زمانی است، یعنی یک طرف مثلا در یک هفته آب می برد سپس طرف مقابل در هفته بعد در این صورت مدار آب هفته است. گاهی مدار آب شبانه روزی و گاهی غیر از آن است.

ب) مهایات مکانی:

در این قسم مهایات، شرکای ملک بدون تعیین نوبت و وقت و بدون تقسیم عین مال مشترک، تراضی می کنند که هر یک، از قسمت معینی از ملک معین استفاده کنند مثلا مرده، خانه و دکانی گذاشته و دو وارث دارد ورثه تراضی می کنند که بدون تقسیم ملک، یک نفر از خانه استفاده کند و دیگری از دکان. ممکن است ترکه یک خانه ی دو طبقه باشد. دو وارث با هم توافق کنند به این صورت که یکی از طبقه اول استفاده کند و دیگری از طبقه دوم.

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

غالبا در عمل دیده می شود که در مورد خانه ورثه سالها به حالت مهایات مکانی زندگی می کنند و خانه بین آنها به طور اشاعه باقی است (امامی، همان).

با توجه به این که مهایات بیان شد ولی برای بررسی عنوان مهایات و عقد صلح لازم است ماهیت آن نیز مشخص شود. در رابطه با ماهیت این عقد، بین علما اختلاف است به طوری که عده ای اعتقاد به این دارند که تقسیم نوعی معاوضه است. با این استدلال که قبل از افراز هر شریک در هر ذره ملک مشاع ذیحق بوده ولی بعد از افراز هریک این حق را در حصه مفروز طرف از دست می دهد و این معنی بدون مبادله ی حقوق و معاوضه محقق نمی شود (سرخسی، ۱۴۰۶، ج۲۰ص۱۷۴).

نظر دوم این است که مهایات نوعی صلح است. (نظر ابن رشد این است که در کتاب آقای دکتر جعفری لنگرودی آورده شده است) (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۲۱).

نظر دیگر این است که اصولا افراز و تقسیم مال مشاع معاوضه نیست و اساسا تقسیم نه عقد است و نه ایقاع، بلکه حکمی از احکام قانونگذار است (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

به نظر می رسد که نظر سوم با اصول حقوقی سازگاری بیشتری داشته و تابع قواعد حاکم بر صلح نیست. به همین جهت می توان نادرستی آن را در دادگاه اثبات کرد (ماده ۶۰۱ ق. م).

۲-۵-۳- طلاق خلع و عقد صلح

به موجب ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کم تر از مهر باشد».

در خصوص ماهیت طلاق خلع فقها و حقوقدانان نظرات مختلفی داده اند.

نظر اول این است که خلع، تابع قواعد معاوضه است و از آن نتیجه گرفته اند که اگر فدیه عین معین باشد و از آن غیر درآید، طلاق نیز باطل است (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۵۱۵). و گروهی دیگر اعتقاد دارند که طلاق خلع نوعی صلح است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۲۵).

نظر سوم این است که رابطه بین فدیه و طلاق به منزله معاوضه نیست و اعتقاد دارند، باید بین موردی که شوهر با علم به بطلان فدیه طلاق خلع می دهد با صورتی که به اعتقاد درست بودن فدیه طلاق واقع می شود تفاوت گذارد:

در مورد نخست طلاق باطل است، زیرا در واقع شوهر اراده ی طلاق خلع را که باید در برابر تملیک فدیه باشد نکرده است. ولی در مورد جهل به بطلان، طلاق درست است و باید مثل یا قیمت فدیه، که منظور طرفین بوده است به شوهر داده شود (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۴۹۸).

نظر دیگر این است با مفهومی که امروزه از طلاق وجود دارد، پذیرفتن طلاق خلع به عنوان معاوضه و صلح دشوار است. بر فرض که حقوق غیر مالی نیز بتواند موضوع معامله قرار بگیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می توان تابع اراده ی او دانست.

جدایی زن و شوهر پدیده ای است که اجنماع درباره ی روی دادن و آثار آن نفع مستقیم دارد. طلاق سازمان حقوقی ویژه ای است که قانون آنرا اراده می کند، به حکم یا اذن دادگاه واقع می شود، تمام قواعد راجع به آن امری است و هنگام گفتگو از آثار آن پای انحلال و بقای خانواده در میان است نه پیروی از اراده شوهر (کاتوزیان، حقوق مدنی (حقوق خانواده)،۱۳۷۱، ص۵۳).

چنین سازمانی که در آن وضع مدنی اشخاص، مطرح است، نمی تواند موضوع مبادله قرار گیرد و به سان یکی از دو عوض معامله نگریسته شود. بنابراین، طلاقی که در برابر گرفتن مالی از زن داده می شود بائن است، ولی استقلال خود را حفظ می کند و تابع شرایطی است که قانونگذار برای درستی طلاق لازم دیده. درست است که در طلاق خلع و مبارات قراردادی بین زن و شوهر بسته می شود، ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این دو طلاق است نه مبنای آنها.

۲-۵-۴- قرارداد داوری و عقد صلح

یکی از مواردی که در قانون آئیین دادرسی مدنی در باب هفتم به آ« اشاره شده است قرارداد داوری می باشد ولی قانونگذار تعریف به خصوصی از این قرارداد به عمل نیاورده که با توجه به احکام و آثار آن می توان گفت:

«قراردادی است که به موجب آن طرفین رفع نزاع کنونی یا احتمالی آینده را در معامله ای خاص به اشخاص مورد اعتماد خود می سپارند، متعهد به اجرای حکم آنان می شوند و از رجوع به دادگاههای رسمی صرف نظر می کنند» (احمدی، ۱۳۷۷، ص۴۰۸).

بنابراین قرارداد داوری مانند صلح حق رجوع به دادگاه را از بین می برد ولی دو تفاوت عمده بین دو قرارداد وجود دارد، یکی این که در صلح عوامل موثر در ختم رسیدگی خود اشخاص ذینفع هستند که در نتیجه سازش آنها دعوی بین ایشان بر اساس توافق به عمل آمده پایان می پذیرد ولی در قرارداد داوری عوامل تعیین کننده سرنوشت دعوی داورهایی هستند که از جانب طرفین انتخاب گردیده اند.

تفاوت دوم این است که صلح نزاع اصلی را از بین می برد و به طور قاطع حق هریک از دو طرف را معین می کند ولی در قرارداد داوری نزاع کماکان باقی است که باید بوسیله داوران حل شود (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹به بعد).

۲-۵-۵- قرارداد ارفاقی و عقد صلح

بعضی اوقات ورشکستگی تاجر در اثر اتفاقات و وقایعی است که خارج از اراده اوست و تاجر بدون هیچ گونه تقصیری یا این که در کارهایش مشکلاتی ایجاد شده و دچار عسرت می گردد که بعد از مدتی ممکن است، مرتفع شود. در این طور مواقع نه تنها حسن تعاون و همکاری و همدردی موجب این می شود که طلب کاران ورشکسته با او مدارا کنند، چه بسا این مدارا به نفع بستانکاران تمام شود. زیرا با اعلام ورشکستگی شکی نیست که طلب کاران به تمام طلب خود نخواهند رسید، ولی با ارفاق و مدارا ممکن است وضع تاجر بهبود حاصل کند و بعد از مدتی کلیه مطالبات آنها وصول شود. از این لحاظ در مواردی که معلوم شود، ورشکستگی تاجر نتیجه اتفاقاتی است و تاجر برای کلاهبرداری، خود را ورشکسته قلمداد نمی کند یا این که عسرت موقتی در کارهای تاجر پیدا می شود، طلب کاران تاجر ورشکسته ترجیح می دهند با او مدارا کنند و از اعلام ورشکستگی او صرف نظر نمایند تا تاجر بتواند سر و صورتی به کارهای خود بدهد. به خصوص که تشریفات ورشکستگی فقط جوابگوی هزینه های مربوط گردد. به این جهت در اغلب موارد وقتی تاجری دچار عسرت می شود، اگر حسن نیت داشته و مورد اعتماد باشد، اغلب طلب کاران سعی می نمایند که دور هم جمع شده و با صرف نظر کردن از یک قسمت از مطالبات خود با دادن مهلت، تاجر را به ادامه کار خود تشویق کنند. تاجر ورشکسته نیز تعهد می نماید، در صورتی که کارش دومرتبه رونق بگیرد، مابقی بدهی خود را پرداخت نماید (ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ج۴، ص۲۸۳).

این نوع قرارداد ارفاقی که قبل از اعلام ورشکستگی انجام می گیرد، چون باعث جلوگیری از اعلام ورشکستگی می گردد، احتیاج به مداخله اداره ی تصفیه نداشته و فقط بین تاجر و طلب کاران او رسمیت دارد. حتی طلب کاران ممکن است از بین خود ناظری برای کارهای تاجر معین کنند یا یکی را به عنوان مدیر تصفیه به طور غیر رسمی و دوستانه معین کنند و از اعلام ورشکستگی تاجر چشم بپوشند. با طولانی شدن جریان تصفیه و اشکالات و هزینه هایی که در کار تصفیه بازرگان ورشکسته پیش می آید، این ترتیب امروزه خیلی معمول شده و حتی بعضی از تجار نیز که حسن نیت ندارند، از این تصفیه استفاده نموده و طلبکارها را تحت فشار گذاشته وتهدید می کنند که اگر تخفیفی در طلب خود ندهند، خود را ورشکسته اعلام نموده و در نتیجه اگر با رعایت تخفیف، چند درصدی ممکن است دریافت کنند، بعدا از این چند درصد هم محروم خواهند ماند. البته این ترتیب صحیح نیست و اگر اداره تصفیه با سرعت و دقت و صرفه جویی کار خود را انجام دهد، از چنین خدعه و نیرنگی جلوگیری می شود.

موضوع این قرارداد ارفاقی که در این جا از آن بحث می شود، قرارداد ارفاقی که در قانون تجارت پیش بینی شده و رسمیت قانونی دارد. به این معنی که در مواقعی که طلبکارها بعد از اعلام ورشکستگی تاجر تشخیص می دهند که تاجر حسن نیت داشته و ممکن است به وضع خود سر و صورتی دهد، با دادن تخفیف یا قرار مهلت سعی می کنند تاجر به کار خود ادامه دهد تا بدون انجام تشریفات ورشکستگی هم تاجر به کار خود ادامه دهد. هم آنها امید دریافت مابقی مطالبات خود را داشته باشند (عرفانی، ۱۳۷۳، ج۳، ص۱۷۹).

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی راجع به قرارداد ارفاقی مقرراتی پیش بینی نکرده است. فقط ماده۳۸ مقرر می دارد:

«پس از رسیدگی به مطالبات، بستانکارانی که یک قسمت طلب آنها مورد قبول واقع شده، بوسیله اخطاریه در جلسه دعوت می شوند، و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت نامه قید می شود»

در خصوص ماهیت این پیمان باید گفت این قرارداد نوعی صلح است که بین طلب کاران و تاجر ورشکسته در خصوص تصفیه دیون منعقد می گردد ولی همان طور که اشاره شد به لحاظ احکام و آثار ویژه ای که دارد پیمان مستقلی محسوب می شود.

۲-۵-۶- استرداد دعوی و عقد صلح

به موجب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوی خود را استرداد کند. بنابراین استرداد دعوی از این جهت که موجب ختم رسیدگی می شود با عقد صلح مشابه می باشد ولی آیا این دو از لحاظ ماهیت نیز یک سان است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت : خیر،  چرا که عقد صلح نیاز به توافق دو طرف دارد در حالی که استرداد دعوی ایقاع بوده و تنها به اراده مدعی انجام می شود.

رابطه این دو عمل حقوقی زمانی پیچیده می گردد که استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات طرفین بخواهد صورت گیرد. چرا که منوط به رضایت خوانده می باشد و در صورتی که خوانده راضی نباشد خواهان می بایست از دعوی خود به کلی صرف نظر کند. آیا با این توصیف باز هم استرداد دعوی ایقاع می باشد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: هرچند رضایت مدعی علیه برای پایان بخشیدن به دعوی ضرورت دارد ولی داخل در ماهیت عمل حقوقی نیست. در واقع رضای خوانده دعوی شرط تاثیری عملی است که به موجب اراده خواهان واقع شده است و اساسا سقوط حق در قوانین نیازی به تراضی ندارد و با اراده صاحب آن انجام می شود و استرداد دعوی نیز یکی از اقسام آن است. به غیر از مسأله ایقاعی بودن استرداد دعوی تفاوت دیگری که در این خصوص می توان بیان کرد این است که استرداد دعوی ممکن است ناظر به سقوط کامل حق اقامه دعوی نباشد و تنها همان دعوی را از بین ببرد و مدعی حق اقامه مجدد دعوی را برای خود محفوظ ندارد در حالی که صلح حق اقامه دعوی و اصل نزاع را از بین می برد (کاتوزیان، ۱۳۷۳).

۲-۵-۷- صلح و ارجاع سوگند

در بعضی موارد در جریان دادرسی، مدعی سرنوشت دادرسی را به سوگند طرف دعوی منوط می سازد که البته به این صورت انجام می شود که متداعیین طبق توافقی فصل خصومت را منوط به سوگند می نمایند که مانعی در تنظیم چنین قراردادی به نظر نمی رسد.

تفاوت عمده بین صلح و ارجاع به سوگند این است که گذشت متقابلی صورت نمی پذیرد و سرنوشت دعوی به نفع کسی که سوگند یاد می کند خاتمه می یابد، در حالی که در صلح دعوی با گذشت متقابل هر یک از طرفین مطابق گذشت مزبور به قسمی از حق موضوع دعوی خواهند رسید. (کاتوزیان، ۱۳۷۳٫ صدر زاده افشار، ۱۳۷۰، ص۳۴۰).


پایان نامه ارشد : دلایل عام صحت عقد صلح

۳-۱- انواع مبانی فقهی

۳-۱-۱- اجماع

یکی از مهمترین دلایل صحت عقد صلح نزد فقیهان شیعه، اجماع می باشد. علامه حلی اولین فقیه شیعی می باشد که مسئله لزوم و عدم لزوم پیشینه خصومت و نزاع در عقد صلح را در آثار خویش مطرح نموده است. وی با طرح این مسئله در کتاب تذکره، قول به عدم سبق خصومت را با ظهور واژه «عندنا» به شیعه نسبت می دهد (حلی، ۱۴۱۵، ج۶، ص۲۱۳). فقیهان پس از وی نیز به گونه ای ادعای اجماع می نمایند. محقق کرکی دررسائل خود و شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه از همین واژه استفاده می نمایند (کرکی، ۱۳۸۱، ج۱، ص۱۹۰٫ شهید ثانی۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴). محقق اردبیلی به استناد کلام علامه و عدم نقل خلاف، ادعای اجماع می کند. سبزواری در کفایه و بحرانی در حدائق ادعای عدم خلاف دارند (سبزواری، ۱۳۸۷٫ بحرانی، ۱۳۶۳). در نهایت وحید بهبهانی، صاحب ریاض، صاحب جواهر، ملا احمد نراقی، ومیرزای قمی به اجماع استناد می نمایند (وحید بهبهانی، ۱۴۱۷، ص۴۳۶٫ طباطبایی، ۱۴۱۹، ج۹، ص۳۵٫ نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶٫ قمی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۱۳۳٫ نراقی، ۱۴۰۸، ص۳۸۷).

«لایشترط عندنا سبق الخصومه فی الصلح، لاصاله الصحه، فلوکان لواحدملک، فقال له غیره: ب عنی ملکک بکذا، فباعه صح البیع اجماعا. ولو قال له: صال حنی عنه بالف، ففعل صح عندنا، لان الصلح عقد مستقل بنفسه و هو احد وجهی الشافعیه، لان مثل هذا الصلح معاوضه و لافرق بین ان یعقد بلفظ الصلح اوبلفظ البیع، و اظهرهما عندهم المنع، لان لفظ الصلح انما یستعمل و یطلق اذا سبقت الخصومه، و هو ممنوع و لاعبره باللفظ. هذا اذا اطلقا لفظ الصلح و لم ینویا شیئا، اما اذا استعملاو نویا البیع فانه یکون کنایه قطعا و یکون عند الشافعیه مبتنیاعلی الخلاف المشهور فی انعقاد البیع بالکنایات و عندنا الاصل عصمه مال الغیر و عدم الانتقال عنه بالکنایه» (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

دکتر امامی نیز در  خصوص ادله مشروعیت عقد صلح به اجماع استناد کرده اند. ایشان تصریح می نماید: «صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات به کارمی رفت، ولی بتدریج ماهیت خود را تغییر داد، و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معینه دیگر در آمد و توانست مانندشروط ضمن عقد در مقام معاملات مختلفه در رفع احتیاجات اجتماعی به کار رود. » (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۲۱).

 

۳-۱-۲- اصل اولی

مقاله - متن کامل - پایان نامه

معصومان‌ (ع) دارای شؤون تبیین دین، حکومت، قضا و شأن شخصی هستند. اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن‌ تبیین دین باشد، حکم مستفاد از آن، حکم ثابت است، و اگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکمِ آن، موقّتی و متغیّرخواهد بود. گرچه می‌تواند با ملازمه بر احکام ثابتی از دین نیز دلالت کند. اگر شک داشتیم که گفتار یا رفتاری صادر ازشأن تبیین دین یا دیگر شؤون است، وظیفه چیست؟ چهار قول در این زمینه وجود دارد:

 1. انکار اصل اوّلی که مدرک آن «ابطلال مدارک دیگر اقوال» است.
 2. اصل اوّلی تغییر که مدرک آن «اصالت برائت» و «استصحاب عدم تشریع» است.
 3. اصل اوّلی ثبات که مدرک آن «اطلاق مقامی گفتار و رفتار در صدر از شأن تبیین دین» و «ارتکاز متشرعه غیرمردوعه» است.
 4. تفصیل بین موضوعات که یا وجود اصل اوّلی در برخی از موضوعات را انکار می‌کند، و یا در برخی از موضوعات، اصل اوّلی را اثبات و در برخی دیگر تغییر می‌داند، و مدرک آن «ترکیبی از مدارک اقوال دیگر» به انضمام قراین عامی در متغیّر بودن برخی از موضوعات است.

گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم‌علیهم‌السلام سنّت و حجّت است؛ امّا بنابرپذیرش وجود احکام متغیّر درگفتار و رفتار آنان نمی‌توان بی‌محابا به هر روایتی تمسّک کرد، و حکم مستفاد از آن را حکمِ ثابتِ دین انگاشت. فقیهان‌شیعه و سنّی برای بازشناسی حکم ثابت از متغیّر در روایات به بررسی منشأ صدور حدیث پرداخته‌اند. معصومان‌علیهم‌السلام (بنابر اندیشه شیعه) دارای چهار شأن بوده‌اند: ۱٫ شأن تبیین دین ۲٫ شأن حکومت ۳٫ شأن قضا ۴٫ شأن شخصی.

اگر گفتار و رفتار معصوم‌علیه السلام صادر از شأن تبیین دین باشد، حکمِ مستفاد از آن، حکمِ ثابت دین شمرده می‌شود، واگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکم متغیّر خواهد بود.

آری، گاه از احکام صادر از شأن حکومت، قضا، یا شأن شخصی می‌توان به دلالت التزامی یا با ملازمه، احکامِ ثابت‌اسلام را درباره آن موضوع، استظهار یا استنباط کرد. در این موارد، پیامبر (ص) و امامان معصوم‌علیهم‌السلام شأن تبیین دینِ‌ خود را به صورت عملی در ضمن شأن حکومت یا قضای خود تجلّی داده‌اند.برخی از فقیهان برای اثبات مشروعیت صلح به اصل اولی که اصل عدم اشتراط پیشینه خصومت در عقد صلح می باشد استناد کرده اند (اکبریان، ۱۳۸۳، ص۲۲).

۳-۱-۳- دلایل عام صحت و لزوم عقود

برخی از فقیهان برای اثبات صحت صلح به ادله عام صحت عقود همچون ۱٫ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( مائده، آیه ۱٫ ) ، این آیه بیانگر این است که وفای به عقد واجب است و منظر از عقد هر چیزی که باشد تسلیم آن شدو بر طبق آن عمل نمود. مثلاً اگر کسی مال خود را در ضمن عقد صلح به تملیک دیگری در آورد در این جا باید آثار ملکیت را برای آن دیگری قبول کند و آن را صاحب اصلی بداند و اگر بخواهد این مال را از چنگ او در آورد و دوباره در آن تصرف نماید در این جا عقد و عهد خود را نقض کرده است و بر طبق « اوفوا بالعقود» که وفای به عقد را خواسته است کلیه این تصرفات ممنوع است در نتیجه هر یک از متعاقدین باید برای همیشه به لزوم این عقد پایبند باشند.به تفسیر دیگر منظور از «وفا» این است که حق با تمام و کمال به صاحبش داده شود و منظور از حق آن چیزی است که شیء شایستگی آن را دارد پس زمانی که گفته می شود « به عقودخود وفا » کنید، یعنی حق واقعی عقد را به آنها اعطاء کنید و حق در این جا ممکن است دین باشد و ممکن است فعل و عمل. منظور از وفای به عقد این است که آن ملکیت ایجاد شده را که حق آن عقد است ملتزم شویم و آن را برای همیشه گردن بنهیم(نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

 1. «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ » (نساء، آیه ۲۹): قرآن کریم می فرماید یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً » معنی متفاهم عرفی این آیه شریفه این است که تصرفات غیر قانونی و غیر شرعی در اموال مثل خیانت و غصب ممنوع و باطل است مگر این که تصرفات به جهت تجارت و داد و ستدی باشد که تراضی طرفین به آن وجود داشته است. پس اگر بوسیه قراردادی که واجد تراضی است ملکیت و نقل و انتقال صورت گرفت هر کدام از طرفین مالک مالی میوشد که به او انتقال یافه است، بعد از این اگر یکی از این دو نفر نخواهد بدون رضایت دیگری این معامله را فسخ نماید تا اثر حقوقی قرارداد را از بین ببرد و دوباره مال را در اختیار خود درآورد بر طبق این آیه شریفه این عمل مورد نهی قرار گرفته، و تصرف از مصادیق اکل مال به باطل است در نتیجه فسخ غیر نافذ و باطل است وقتی که فسخ قرارداد برای همیشه باطل بود این همان معنی « لزوم قراردادها» است، البته بایدتوجه کرد وقتی که می گوئیم فسخ باطل است این غیر از مواردی است که طرفین برای خود حق فسخ قائل شده باشند(طباطبایی،۱۴۱۷،ج۵).
 2. «النَّاسُ مسلّطون علی أَمْوَالِهِمْ». مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد.

قاعده تسلّط از مشهورترین قواعد فقهى است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از دیرباز از اساسى‌ترین قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است. اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا و به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند؛ به طورى که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جدید تدوین مى‌شود، در واقع، مایۀ اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گیرد.

به گفته صاحب جواهر: «قَاعِدَهً سُلْطَانِ الْمُلْکُ وَ تُسَلَّطُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، أَصْلُ لَا یَخْرُجُ عَنْهُ فِى مُحِلُّ الشَّکِّ». یعنى قاعده سلطنت مالک و (به تعبیر دیگر) تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید (و عدم وجود دلیل بر خلاف) نمى‌توان از آن خارج شد (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

 1. و همچنین«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً» استدلال نموده اند. به نظر ایشان این ادله شامل معامله صلح می باشد، وهمین کافی است برای صحت و لزوم عقد صلحی که هیچ پیشینه خصومت و نزاع موجود و متوقع برای آن یافت نمی شود (اردبیلی، ۱۴۱۶، ج۹، ص۳۳۱).

۳-۱-۴- دلایل عام صحت عقد صلح

یکی از مهمترین دلایل اقامه شده برای صحت صلح، روایاتی می باشد که اطلاق و عموم آنها در اعتبار عقد صلح می باشد. . بیشتر فقهایی که درصدد ارائه دلیل بر صحت صلح برآمده اند به این گونه روایات استناد نموده اند (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴٫ ۱۳۶۳٫ حائری شاه باغ، ۱۳۸۲، ص۶۵۸).

در روایات اسلامی موضوع اصلاح ذات‌البین از اهمیت بسیاری برخوردار است و به عناوین مختلف، مردم به این امر تشویق و ترغیب شده‌اند، به گونه‌ای که در بعضی از روایات از اصلاح میان مردم به عنوان بهترین صدقه و در برخی دیگر به عنوان بهترین عبادت یاد شده ‌است.

پیامبر اکرم (ص) در این باره می‌فرماید:

«اصَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّهِ الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ؛ اصلاح ذات‌البین از یک سال نماز و روزه برتر است»؛ (حرّ عاملی، ۱۴۱۴، ج۱۳، ص۱۶۶).

در روایت دیگری می‌فرماید:

«هر کس در راه صلح و سازش بین دو نفر گا‌م بردارد تا وقتی که برگردد ملائکه الهی بر او درود می‌فرستند و ثواب شب قدر به او داده می‌شود»؛ (همان)

قال رسول‌الله (ص):«أَفضَلُ‌ الصَدَقَهِ‌ أَصلاحُ‌ ذ‌اتِ‌ البَینِ ؛ بـرتـرین و بالاترین صدقه، اصلاح میان مردم است».

امیر مؤمنان على علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر این جمله را خاطرنشان مى‏سازد که : « وَ لَا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ الیه عَدُوُّکَ لِلَّهِ فِیهِ رِضًى، فَانٍ فِى الصُّلْحِ دَعَهً لِجُنُودِکَ وَ رَاحَهً مِنْ هُمُومِکَ وَ أَمْناً لِبِلَادِکَ… ».

«و از صلح و آشتى که رضا و خوشنودى خدا در آن است و دشمنت تو را به آن بخواند سرپیچى مکن، زیرا در آشتى راحت لشگریان و آسایش اندوهها و آسودگى براى اهل شهرهاست‏».

بنابراین ؛ اصل و اساس از نظر اسلام صلح بوده و جهاد نیز ماهیت دفاعی دارد و هدف هر دو نشر عقاید توحیدی و حاکمیت قوانین الهی بر جهان است. موضوع «صلح‏» و زندگى مسالمت‏آمیز از مسائل عمیق و ریشه‏دار اسلام است و تمام نظامها و قوانین و دستورات و مقررات اسلامى بر اساس آن پى‏ریزى شده است.

قال الامام الصادق (علیه السلام):صَدَقَهُ یحبها اللَّهِ اصلاح بین النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقَارُبُ بینهم إِذَا تَبَاعَدُوا؛ صدقه‌ای که خدا دوست دارد، اصلاح میان مردم است، هرگاه به اختلاف و فساد افتاده باشند و نزدیک ساختن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور شده باشند (همان). ‌

همچنین ایشان میفرمایند : لِأَنَّ اصلح بین اثنین أَحَبَّ الی مِنْ انَّ أَتَصَدَّقُ بدینارین؛ ایجاد الفت و اصلاح بین ۲ نـفـر که توسط من انجام گیرد، نزد من محبوب‌تر است از این که ۲ دینار در راه خدا صدقه بدهم.

اصلاح میان مؤمنان از چنان اهمیتی در نظر ائمه علیهم‌السلام برخوردار بود که امام صادق (ع) برای رفع اختلاف مالی شیعیان از مال خود مبلغی را اختصاص ‌داده بودند تا با پرداخت آن نزاع خاتمه یابد (همان). . ‌

ایشان در این باره به یکی از یاران خود به نام مفضل فرموده‌اند: اذا رأیت بین اثنین مِنْ شیعتنا منازعه فَافْتَدِهَا مِنْ مالی؛هنگامی که میان ۲ تن از پیروان ما نزاعی می‌بینی، از مال من غرامت بپرداز تا با یکدیگر صلح کنند.

در این خصوص شخصی چنین روایت کرده است: من و دامادم درباره میراثی نزاع می‌کردیم که مفضل به ما رسید و وقتی متوجه شد نزاع و مشاجره ما به سبب چیست، ما را به منزل خود دعوت کرد و با پرداخت ۴۰۰ دینار میان ما صلح برقرار ساخت و گفت: بدانید که این از مال من نبود. امام صادق (ع) به من دستور داده است که هرگاه میان ۲ نفر از شیعیان اختلاف و مشاجره‌ای پیش آمد، با پول آن حضرت، صلح و صفا میان آنان ایجاد کنم (همان). .

حضرت امیر (ع) اصلاح میان مردم را از بـزرگ‌تـریـن و برترین عبادت‌ها دانسته و می‌فرمایند:

فَأَنْی سمَعت جدکمَا (ص) یقَوْلُ : اصلاح ذات‌البین أَفْضَلُ مِنْ عَامِهِ الصلوه وَ الصیام ؛ از جد شما پیامبر شنیدم که فرمود: اصلاح میان مردم از همه نمازها و روزه‌ها برتر است.

در اصـول کافی از امام صادق (ع) نقل شده است: انَّ الصلِح لِیس بکذاب ؛ مصلح دروغگو نیست.

هرچند در قرآن و روایـات، دروغ گـفتن مورد نکوهش قرار گرفته و این رذیله اخلاقی از گناهان کبیره به حساب می‌آید؛ اما به سبب اهمیت بـرقـراری اصلاح میان مردم، اگر کسی بتواند به این وسیله میان ۲ نفر صفا و صمیمیت ایجاد کند، دروغ گفتن جایز است.

بـرایـن‌اسـاس، چـنـانـ چه شخصی برای ایجاد اصلاح میان مردم، سخن غیرواقعی بگوید؛ اما اصلاح به آن بستگی داشته باشد، سـخـن او دروغ بـه شـمار نمی‌رود و این مـوضـوع، دلیل وجوب اصلاح میان مردم است؛ زیرا ترک دروغ واجب بوده و واجب جـز بـه واجـب مـهـم‌تـر و مـؤکـدتـر سـاقـط نمی‌شود.

از پیامبر (ص) نیز نقل شده است که دروغ گفتن شایسته نیست؛ جز در ۳ مورد که یکی از آن موارد، صلح میان افراد است.هرگاه بین ۲ مسلمان اختلافی ایجاد شود و از یکدیگر مکدر باشند، شیطان خوشحال می‌شود و می‌کوشد تا به همان حالت باقی بمانند. در این خصوص از امام باقر (ع) نقل شده است: « شیطان میان مؤمنان ایجاد عداوت و دشمنی می‌کند تا زمانی که هیچ یک از آنها از دیـنـش بـرنگشته است (آنقدر در ایجاد دشمنی می‌کوشد تا آنها را از دین به در برد) و هـمـیـن که از دین برگشتند، آسوده خاطر می‌شود و نفس راحتی می‌کشد و به پشت می‌خوابد و می‌گوید پیروز شدم. »سپس امام (ع) فرموده است: «خدای رحمت کند مردی را که بین ۲ نفر از دوستان ما الفت ایجاد کند. ای مؤمنان با یکدیگر انس و الفت گیرید و با هم مهربان باشید».تأکید و سفارش فراوان اسلام بر اصلاح ذات‌الـبـین به سبب حفظ اتحاد مسلمانان است. عظمت و سرافرازی یک ملت آن‌گاه فراهم می‌شود که با یکدیگر در کمال صلح و صفا و صمیمیت به سر برند و با کمک هم بر مشکلات پیروز شوند.اگـر نـزاع و کـشـمـکــش و اختلاف و درگیری‌های جزئی حل نشود و کسی به فکر اصـلاح آنـهـا نـبـاشد، بــه‌تــدریـج ریـشـه عـداوت و دشـمـنـی در دل‌هــا نــفــوذ مـی‌کـنـد و تـشکل جـمـعـیت را تبدیل به تــشــتـت مـی‌نــمـایـد کــه پـراکـنـدگـی همان و سقوط و بدبختی یک اجتماع نیز همان.بـه هـمـیـن جـهـت، کـسانی که با یـکـدیـگـر اختلاف دارند باید در رفع آن بکوشند و یکی از ۲ طرف دعوا کوتاه آید تا دعوا سریع‌تر به صلح و سازش خاتمه یابد؛ گرچه این عمل به واسطه عده‌ای خیرخواه به سرانجام رسد(انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۱۵۰).

۳-۱-۵- آیات قرآن

در این مورد تنها به چند  آیه‌ای از قرآن کریم استناد می‌شود که می‌فرماید:

«وَ إِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ» (انبیاء/۱۲۸)

«و اگر زن از شوهرش، سرکشی یا روگردانی ببیند، گناهی بر هر دوی آن‌ها نیست که در بین خود به خوبی، آشتی برقرار سازند و آشتی کردن بهتر است»

قرآن به صلح و زندگی مسالمت‏آمیز دعوت می‏کند: «یا اَیهَا الَّذِینَ اَمَنوُاْ ادْخُلُواْ فِی الْسِّلْمِ کَافَّهً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الْشَّیطَانِ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینْ؛ ای ایمان آورندگان! همگی در صلح و آشتی درآیید؛ و از گامهای شیطانی پیروی نکنید؛ که او دشمن آشکار شماست. » ( سوره بقره،آیه ۲۰۸).

قرآن در جای دیگر، ضمن تأکید بر آمادگی دفاعی، به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور می‏دهد که اگر دشمنان به صلح گرایند از صلح و آشتی استقبال کند، «وَ اِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَاَ وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمْ؛ و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی؛ و بر خداوند توکل کن، که او شنوا و داناست. » (سوره انفال،آیه ۶۱).

۳-۱-۶- روایات خاص

یکی از مهمترین ادله ای که فقها برای اعتبار صلح اقامه نموده اند، بعضی از روایات خاص باب صلح می باشد که به زعم ایشان خالی از هر گونه سابقه نزاع و خصومتی است. از این رو می تواند دلیلی محکم بر اعتبار صلح باشد.

روایاتی را که فقیهان به آن استدلال نموده اند بدین قراراست:

 1. عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر (ع) ، أنه قَال:«فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا»

دو رفیق هستند، هر کدام یک مالی(طعامی) پیش دیگری دارد. منتها این نمی‌داند چه مقدار است. این می‌داند یک مقدار گندم پیش او دارد، او هم می‌داند یک مقدار جو پیش این دارد، اما مقدار آنها را نمی‌دانند. آن وقت به امام(ع) عرض می‌کنند که هر کدام می‌گوییم «لک ما عندک و لی ما عندک» ، امام(ع) می‌فرمایند اگر واقعا با طیب نفس و تراضی باشد اشکالی ندارد(صدوق، ۱۴۱۸، ج۳، ص۲۲۱).

این روایت با اسناد دیگر توسط شیخ طوسی در تهذیب وشیخ کلینی در کافی نقل شده است و محقق اردبیلی و محقق بحرانی و صاحب مناهل برای اثبات صلح به آن استدلال کرده اند.

 1. عَنِ ابْنِ ابی عمیر، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ الحلبی، عَنْ ابی عبدالله ( ع ) ، وَ غیر وَاحِدٍ عَنْ ابی عبدالله ( ع ) فی الرَّجُلِ یکون علیه الشیء فیصالح، فَقَالَ : اذا کان بطیبه نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فلاباس

در این روایت مردی بدهکار است و بر بدهی خویش باطلبکار مصالحه می کند. در این روایت هم سخن از حقی پیشین به میان آمده است که می تواند زمینه نزاع را فراهم سازد، بخصوص که امام (ع) در پاسخ خویش تاکید می نمایند که طلبکار می بایست از این مصالحه کاملا راضی باشد تا اگر نزاع واختلافی است، با عقد صلح مرتفع گردد(طوسی، ۱۴۱۷، ج۶، ص۲۰۶).

 1. عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ احْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسماعیل، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ، عَنْ عمربن یزید، عَنْ ابی عبدالله ( ع ) قَالَ : اذا کان لِرَجُلٍ علی رَجُلٍ دین فَمَطَلَهُ حتی مَاتَ، ثُمَّ صَالِحٍ وَ رثته علی شیء فالذی اخُذَ الْوَرَثَهُ لَهُمْ، وَ مابقی فللمیت حتی یستوفیه مِنْهُ فی الْآخِرَهِ وَ انَّ هُوَ لَمْ یصالحهم علی شیء حتی مَاتَ وَ لَمْ یقض عَنْهُ فَهُوَ کله للمیت یاخذه بِهِ (کلینی، ۱۳۸۷، ج۵، ص۱۸۷).

این روایت مورد استدلال محقق اردبیلی و محقق نراقی نیز می باشد (به نقل از انصاری، . ۱۴۱۹).

 1. عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ الحلبی، عَنْ ابی عبدالله ( ع ) فی الرَّجُلِ یعطی أَقْفِزَهً مِنْ حِنْطَهٍ مَعْلُومَهٍ یطحنون بِالدَّرَاهِمِ، فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مَ ن طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قفیزا مِنْهُ، وَ هُوَ شیء قَدِ اصْطَلَحُوا علیه فیما بینهم، قَالَ : لاباس بِهِ وَانٍ لَمْ یکن سَاعَرَهُ علی ذلک

روایت چهارم گویای آن است که صاحب گندم و آسیابان،برای آرد گندمها توافقی بر مقدار معینی درهم ننموده اند، هرچند در عرف مردم آن روزگار مقدار درهمی که برای آرد هرقفیز گندم داده می شد، مشخص ومعین بود و آن دو بعد ازاتمام کار مصالحه می کنند که دستمزد آسیابان، مقداری درهم و قفیزی گندم باشد.(صدوق، ۱۴۱۸، ج۳، ص۲۱). این روایت نیز مورد استدلال محقق اردبیلی و محقق بحرانی و صاحب مناهل (طباطبایی) قرار گرفته است.

 1. عَنْ عمربن یزید، قَالَ : سَالَتْ أَبَا عبدالله ( ع ) عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ علیه، قَالَ : لیس لَهُ الَّا الذی صَالِحٍ علیه

عمر بن یزید، گفت: من از ابو عبدالله (ع)در موردی که مردی از مردی دیگر به موجب صلح ضمانت کند سوال کردم،ایشان گفتند که این صلح منافاتی با ضمانت ندارد.(طوسی، ۱۴۱۷، ج۶، ص۲۰۶).

این روایت هم برای اثبات مشروعیت صلح مورد استدلال محقق اردبیلی و مرحوم خوانساری قرار گرفته است.

تمامی روایات مذکور دارای سند معتبر و صحیح می باشند ودر متون فقهی از آنها به صحیحه تعبیر شده است(انصاری،۱۴۱۹،ج۳).

ماده ۷۵۲ که اولین ماده در فصل مربوط به عقد صلح است به دو گونه در کتب حقوقی ثبت شده است. در بعضی از منابع حقوقی آمده است: «صلح ممکن است یا در مورد تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیرآن واقع شود. » (کاتوزیان۱۳۷۳، ص۲۵۹٫ عدل، ۱۳۵۴، ص۴۷۴).

در بعضی دیگر از منابع حقوقی این گونه آمده است: «یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود». (امامی، ۱۳۷۲، ج۲٫ جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).

یکی از حقوقدانان که حرف «یا» را در ماده قانونی آورده است، چنین می گوید: «این ماده به چهار قسم از عقد صلح اشاره کرده است:

 1. صلح نزاع موجود
 2. صلح نزاع محتمل
 3. صلح بدون دعوی موجود و محتمل که در مورد معاملات واقع می شود
 4. صلح بدون دعوی موجود و محتمل که در خارج از قلمرومعاملات شناخته شده تحقق می یابد. قسم اخیر با عبارت «غیر آن» بیان گردیده است» ( جعفری لنگرودی، همان).

قسم سوم و چهارم مصداق صلح می باشند که ماده فوق به آنها وجاهت قانونی داده است. سایر حقوقدانان نیز ازماده مزبور جواز صلح را برداشت نموده اند (بروجردی، ۱۳۸۰، ص۳۰۷٫ ).

از توضیحات دکتر امامی نیز به دست می آید که ایشان تلازمی میان استقلال و اصالت عقد صلح با مشروعیت صلح برقرار نموده اند و از این که فقها عقد صلح را مستقل می دانند نتیجه گرفته است که ایشان صلح را روا شمرده اند.«صلح بدوی معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می‏باشد و در ردیف بیع، هبه و اجاره یکی از عقود معیّنه است صلح در ابتداء فقط در مورد رفع اختلافات به کار می‏رفت ولی بتدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معیّنه دیگر در آمد»(امامی، ۱۳۷۲،ج۲،ص۱۱۲).

۳-۱-۷- سیره عقلاء

عقلاء هنگامی که اقدام بر انعقاد قراردادی می نمایند و با یکدیگر پیمانی را امضاء می کنند بنا و روش آنها این است که به آن التزام ناشی از این قرارداد پایبند باشند و اگر یکطرف اقدام به نقض این قرارداد بکند مورد نکوهش عقلاء و عرف قرار می گیرد. در باب عقود و قراردادها یک مدلول مطابقی وجود دارد که عبارت است از آن چیزی که متعاقدین انشاء می کنند، علاوه بر مدلول مطابقی یک مدلول التزامی نیز در قراردادها وجود دارد که آن التزام و تعهد هر یک از طرفین نسبت به آن چیزی است که انشاء کرده اند، هر یک از متعاقدین در قبال طرف دیگر در واقع خود را ملزم کرده است که به گفته ها و انشاآت خود پای بند باشد و تخلف از این تعهد و التزام است که نقض قرارداد محسوب شده و از دیدگاه عقلاء پسندیده نیست اما اگر انعقاد قرارداد بر پایه ای بود که طرفین برای خود حق خیار گذاشته بودند یا این که متعاقدین توافق به انحلال عقد بنمایند در صورت اعمال حق خیار و انجام اقاله، نقض قرارداد صورت نگرفته است زیرا طرفی که التزام به نفع او بوده است در واقع از حق خود صرف نظر کرده است و التزام طرف مقابل را به دلخواه نخواسته است، از این رو قانون مدنی در ماده ۲۱۹ بیان می کند « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود» (امامی، ۱۳۸۲، ص۵۰).

۳-۲- انواع مبانی حقوقی

۳-۲-۱- اصل حاکمیت اراده

حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است، با عبارت معروف «الْعُقُودُ تَابَعَهُ للقصود» شناخته شده است. در حقوق ایران نیز با متابعت از فقه امامیه، حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود آثار آن، نقش اصلی و تعیین کننده شناخته شده است. (ماده ۱۹۱ ق. م) از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، آزادی در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد، و نیز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتیجه می شود. وقتی طرفین با رعایت قانون و به طور آزاد قراردادی را منعقد کردند باید به آثار و لوازم آن نیز ملزم باشند. این آثار عبارتند از: الف. اشخاص آزادند تا هر قراردادی را تحت هر عنوان و با هر شرایطی انتخاب و منعقد و از انعقاد هر قراردادی نیز که تمایل ندارند خودداری نمایند، مشروط بر اینکه مخالف قانون نباشد. این امرنه تنها شامل عقود و قراردادهای معین است، بلکه در مورد عقود غیرمعین نیز صادق میباشد.

ب. وقتی طرفین با تراضی و طیب خاطر عقدی را منعقد کردند به آثار آن ملزم و پایبند میباشند و حق ندارند به دلایل واهی و شخصی از اجرای آن خودداری کرده و یا بدون دلیل برای رهایی از اجرای قرارداد به دستگاه قضایی متوسل شوند (ق. م. ماده ۲۱۹٫ ). این اصل در فقه اسلامی هم به شدت حمایت شده و لزوم اجرای تعهدات و وفای به عهد به کرات مورد تأکید قرار گرفته است.

ج. داشتن آزادی به این معنی است که اشخاص می توانند در عقود غیرمعین بدون رعایت تشریفات و یا عناوین مشخص قرارداد خود را انتخاب و منعقد نمایند و در عقود معین نیز پس از رعایت تشریفات شکلی آن به همان صورت رفتار کنند (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۴).

۳-۲-۲- نفوذ قانون

قانون به عنوان تجلی گاه اقتدار و عزم جامعه، اساس و مینای نظم عمومی را تشکیل می دهد. در زندگی اجتماعی، نیروی فائق و نظم حاکم، ضروری است. خواسته های بی پایان افراد انسانی و تعارض این خواسته ها اجازه نمی دهد افراد انسان در زندگی جمعی و بی قانون آسایش و آرامش داشته باشند و در جهت شکوفایی قابلیت های خدادادی خویش حرکت کند و جامعه ای سالم سرپا بماند.

برای تامین زندگی جمعی باید نیروی والایی که در عین حال برخاسته از اراده همان جامعه و نه خارج از آن یا فرد یا افراد محدودی باشد فراهم آید. این نیرو که عهده دار سازماندهی اجتماعی و نظم عمومی است در قانون تجلی می کند. قبول حاکمیت اصلی اراده جمعی نسبت به اراده فردی از گونه ای قرارداد اجتماعی ناشی می شود. از این رو دو نقش اساسی را برای قانون در اعمال حقوقی به طور عام و قراردادها به نحو خاص باید ثابت دانست. اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی و محدود کردن قلمرو اراده (همان)


فایل پایان نامه خصوصیات عقد صلح

۲-۴-۱- جواز یا عدم جواز صلح

علامه حلی در تذکره الفقها می فرماید که: صلح عقدی است جائز که هم نصا و هم اجماعا دلیل بر جواز و شرعی بودن آن وجود دارد.

نص قرآنی بر جواز صلح قول خداوند متعال است که فرموده:« وَ انَّ أَمَرَاهُ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ أَعْرَاضاً فَلا جُناحَ علیهما انَّ یصلحا بینهما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خیر»

اگر زنی از شوهرش بیم آن داشت که با وی راه مخالفت پیش گیرد باکی بر آنها نیست که راه سازش و مصالحت بپیمایند و صلح برای آنها بهتر است.

همچنین آیه ۹ سوره حجرات که فرموده«هرگاه دو گروه از مومنین به دشمنی و جنگ با یکدیگر برخاستند بین آنها را اصلاح کنید» دلیل دیگری بر جواز صلح است.

نص روایی بر جواز صلح هم از طریق شیعه و هم از طریق سنت نقل شده که «الصلح جائز بین المسلمین» صلح جائز است. علامه در ادامه می فرماید که امت بر اصل جواز صلح اجماع کرده اند و هیچ یک از علما بر اصل جواز آن مخالفت نکرده اند، گرچه در بعضی از فروعات مسله صلح اختلاف نظرهایی دارند (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۹).

۲-۴-۲- صلح عقدی است رضایی یا غیر تشریفاتی

عقد صلح همانند سایر عقود رضایی دیگر، به صرف ایجاب و قبول منعقد می شود ونیاز به تشریفات خاص ازجمله تنظیم سند، سوگند، شهودوغیره ندارد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۲۱).

بعضی از فقها در این رابطه می گویند: صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد. بنابراین اقوی پس از ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی باشند لیکن وقتی بعنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می باشند (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۴۳۹).

مرحوم گلپایگانی نیز در این رابطه معتقد است که لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است. بنابراین با توجه به نظر فقها می توان گفت که صلح از جمله عقود رضایی است (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۶).

با وجود این در موردی که موضوع صلح انتقال ملک است به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت زمانی اعتبار دارد که در سند رسمی اعلام و در دفتر املاک ثبت شود. همچنین اثبات صلح در دادگاه با سند عادی امکان نداشته و صلح نامه ای در دادگاه پذیرفته می شود که به صورت سند رسمی تنظیم گردد.

با این حال صلح را نباید در زمره ی عقود تشریفاتی به حساب آورد. زیرا لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال املاک از قواعد عمومی مربوط به معاملات است و ارتباط به طبیعت صلح نامه ای رسمی در اثبات عقد صلح اثر ندارد نه در وقوع آن (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳).

 

۲-۴-۳- لازم بودن عقد صلح

صلح در هر حال عقد لازم است و هرگاه صلح در مقام واقعی خود قرار گیرد، دعوایی را پایان می بخشد. صلح عقد لازمی است که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار قابل فسخ نیست.

ماده ۷۶۰ قانون مدنی می‏گوید:

«صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‏خورد مگر در موارد فسخ‏ به خیار یا اقاله‏».

با این ترتیب عقد صلح خواه مستقل یا به جای عقد لازم دیگر مثل بیع و اجاره و خواه به جای عقد جایز مثل ودیعه و عاریه یا در مقام ایقاع قرار گیرد مانند اسقاط حق و ابراء مدیون، عنوان عقد لازم را دارد و محتاج ایجاب و قبول است، ایجاب از جانب مصالح و قبول از طرف متصالح (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۴).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

در فقه نیز همین نظر در مورد صلح اعلام شده است. محقق حلی معتقد است که صلح از جانب هر دو طرف لازم است ( وقابل فسخ نیست) ولی با اقاله ( به هم زدن) دو طرف باطل می شود (حلی، ۱۳۶۸، ص۱۸۵).

از تألیفات برخی فقهای متأخر چنین استنباط می‌شود که به استناد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» عقد صلح را  لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند،به عنوان مثال سبزواری معتقد است که صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد،بنابراین اقوی پس از ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی باشد لیکن وقتی بعنوان صلح واقع می شوند متوقف بر قبول می باشند.بنابراین عنوان عقد لازم را دارد و محتاج ایجاب و قبول است(بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴٫ خمینی،۱۳۶۶،ج۲،ص۴۶۹).

همچنین مرحوم گلپایگانی می فرمایند: اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند فقط با رضایت یکدیگر می توانند صلح را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو نفر، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۷).

 

۲-۴-۴- کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین

از ویژگی‏های دیگر عقد صلح که در عقود دیگر کم تر یافت می‏شود، تسامحی بودن این عقد است، به طوری که این صفت در بیشتر انواع صلح دیده می‏شود، یعنی در طبیعت این عقد معمولاً نوعی گذشت و سازش متقابل (چه به منظور پایان داد تنازع و چه در موردی که صلح در مقام معامله به کار می‏رود) مشهود است و سخت گیریهایی که در معاملات دیگر وجود دارد، اصولاً در این عقد وجود ندارد. مثلاً اگر در بیع هدف طرفین معامله، دقت فراوان برای کسب عوض و معوض با ارزش است، یعنی فروشنده تلاش می‏کند در مقابل مبیعی که از دست می‏دهد ثمنی افزون تر و لااقل معادل آن به دست آورد و در مقابل مقصود خریدار این است تا در برابر بهایی که پرداخت می‏کند، کالایی با ارزش‏تر دریافت نماید؛ در صلح چنین مداقّه و تعادلی به چشم نمی‏خورد (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).

سهل‏گیری و گذشت متقابل در عقد صلح باعث می‏شود این سؤال مطرح گردد که آیا مورد صلح باید به طور تفصیل معلوم باشد و یا علم اجمالی نسبت به آن کفایت می‏کند؟ این پرسش از آنجا به ذهن متبادر می‏شود که مطابق مفهوم بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع معامله باید معین باشد و یا ماده ۲۱۶ این قانون مقرر می‏کند: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است».

درباره بند۳ماده ۱۹۰ قانون مدنی، پاسخ روشن است، زیرا تردیدی وجود ندارد که معامله یکی از دو چیز به طور نامعین باطل خواهد بود، هر چند آن معامله در قالب عقد صلح باشد، مانند آن که شخصی امتیاز یکی از دو خط تلفن خود را به طور معوض صلح کند، بدون این که معین نماید مورد صلح کدام یک است. در این مثال، دلیل بطلان عقد را این گونه می‏توان توجیه کرد که ممکن است ارزش امتیاز یکی از تلفن ها چند برابر دیگری باشد و یا آنها در دو محل مختلف قابل استفاده باشند، در نتیجه معامله معزری می‏شود و باطل خواهد بود، ولی در مورد ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید دید آیا عقد صلح، خصوصا هنگامی که مبتنی بر تسامح و ارفاق است، می‏تواند از مواردی باشد که علم اجمالی نسبت به مورد معامله کافی است، یا در صورت معلوم نبودن تفصیلی مورد معامله یا جهل به عوضین، صلح باطل خواهد شد؟

وقتی دو طرف، عنوان صلح را برای معامله خود بر می‏گزینند، معمولاً مبنای هدف آنها مسامحه و احسان به همدیگر و یا لااقل رفع اختلاف موجود و یا احتمالی آینده است، یعنی طرفین عقد این انتخاب در پی کمک به همدیگر و یا سازش و رهایی از اختلافهای آزار دهنده هستند، به طوری که از نظر عرف نیز در عقد صلح، سخت‏گیری‏های تجاری معمول نیست و غرر در آن را ندارد. بدین ترتیب عقد صلح در زمره موارد خاصی قرار می‏گیرد که در اغلب اقسام آن علم اجمالی به موضوع کفایت می‏کند، خواه در مقام معامله باشد و یا صلح دعوی. این معنی از مواد مختلف مربوط به عقد صلح، از قبیل ماده ۷۵۲، ۷۶۱ و ۷۶۶ قانون مدنی به سهولت فهمیده می‏شود و در عمل نیز به شمار تعداد صلح، مواردی هم اضافه می‏شود که تعیین عوضین یا یکی از آنها به تفصیل ممکن نباشد. به طور مثال، اگر دو نفر پس از چندین سال که با یکدیگر شریک بوده و یا با همدیگر معامله کرده‏اند، تصمیم می‏گیرند شرکت را به هم بزنند و یا تصفیه حساب نمایند؛ در عین حال مطالبات و دیون فراوانی ممکن است به یکدیگر داشته باشند که معلوم نمودن هر یک از آنها به تفصیل غیر ممکن است، لذا با بهره گرفتن از خاصیت ویژه مسامحه‏ای بودن عقد صلح، به راحتی می‏توانند ذمه همدیگر را محو نمایند و به نتیجه‏ای برسند که از قالب‏های حقوقی دیگر نمی‏توان انتظار داشت (شهیدی، همان).

از طرف دیگر در صلح دعوی که برای جلوگیری از تنازع احتمالی بسته می‏شود نیز وضع چنین است، یعنی هنگام انعقاد عقد معمولاً مورد صلح به طور تفصیل معلوم نیست، زیرا فرض بر این است که چنین دعوایی احتمالاً در آینده طرح خواهد شد، پس هنگام بستن عقد، میزان خواسته معین نیست. بدین ترتیب، راهی باقی نمی‏ماند، جز این که در پاسخ به سؤال مطرح شده بگوییم، عقد صلح از موارد معدودی است که علم اجمالی نسبت به مورد آن کافی است، چرا که عقد صلح به منظور تسهیل در رفع اختلاف و انجام معاملات و ایجاد و اسقاط تعهد پیش بینی شده است و این امر تنها با تسامحی بودن عقد صلح، سازگار و قابل توجیه است (شهیدی، همان).

فقهای امامیه نیز به این ویژگی عقد صلح توجه کرده‏اند و علم اجمالی به موضوع صلح را کافی می‏دانند، به طوری که بعضی از آنان جهل در مقدار عوضین را در صلح، صحیح می‏دانند (قزوینی، ۱۳۶۹٫ شعرانی، ۱۳۶۳) و برخی در پاسخ سؤالی که راجع به جهل در معامله داده ‏اند، پس از این که جهل در بیع را باطل دانسته‏اند، صحت آن را در صلح بعید نمی‏دانند و گفته‏اند: «صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است» (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵).

این گفته‏ها را مفاد بعضی از احادیث نیز تأیید می‏کند. مثل این که، در خبری از امام باقر (ع) نقل شده است، در مورد دو مردی که هر یک نزد دیگری مقداری طعام داشت و هیچ کدام میزان طعام خود را نمی‏دانست و تراضی نمودند که هر کدام به دیگری بگوید: آن چه از طعام من نزد تو است از آن تو و مقداری از طعام تو که نزد من است، از آن من باشد که حضرت فرمودند: این تراضی اشکالی ندارد (عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۱۸).

در هر حال، در عقد صلح نیز جهل به موضوع تا آنجا پذیرفتنی است که به نحوی بتوان ابهام آن را برطرف کرد و به علم رسید و الا جهل مطلق قابل پذیرش و توجیه نیست، چنان که یکی از حقوقدانان راجع به این مطلب گفته‏اند: «صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر این که منتهی به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجرا نیست» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۴۷۹).

۲-۴-۵- صلح عقدی است معوض یا غیر معوض

صلح ممکن است معوض و یا غیر معوض باشد. صاحب جواهردر این باره عبارتی دارد که به نوعی این گفته را تأیید می‏کند، از کلام ایشان فهمیده می‏شود که هر چند صلح در اصل برای پایان دادن به تنازع بین طرفین دعوی تشریع شده است، لیکن، وجود خصومت در صلح از حکمتهایی است که شیوع آن لازم و ضروری نیست، مانند سختی در قصر( نماز شکسته) و نقصان قیمت در رد به عیب و در ادامه، این فقیه بزرگوار، صلح بدون سبق خصومت را مشروع و صحیح می‏داند (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۱۱).

از نظر امام خمینی (ره)، صلح عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی، از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر اینها و شرط آن نیست که مسبوق به نزاع باشد(خمینی،۱۳۶۶،ج۲).

ماده ۷۶۸ ق. م مقرر میدارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقه معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. »

نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده ۷۵۲ ق. م نیز قابل استنباط بود. قانونگذار بار دیگر با از بین بردن ماده اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه به طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله، جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است. از عبارات ماده مورد بحث به خوبی برمی‎آید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد. به نظر برخی از فقهای عظام، گستره عقد صلح از این هم وسیع‎تر است و حتّی لازم نیست مورد صلح، مال باشد. به نظر می رسد مصالحه یعنی تسالم و صلح یعنی سلم و توافق. در صلح، تنها لازم است که طرفین بر امری تراضی و توافق نمایند؛ منتهی آن امر نباید غیرمشروع و حرام باشد (ماده ۷۵۴ ق. م). پذیرش این معنا درباره عقد صلح در مجموعه قواعد و مقررات حقوقی ما با این مشکل مواجه است که با وجود چنین عقدی، از ذکر ماده ۱۰ ق. م بی نیاز می‎شویم و یا با وجود ماده ۱۰ ق. م، از داشتن این نهاد حقوقی بی نیاز می‎باشیم که در بحث بعدی پاسخ داده می شود. در هر صورت با وجود ماده ۷۶۸ ق. م، بسیاری از قراردادها و معاوضات، از قبیل: تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین نیز می تواند در قالب عقد صلح شکل گیرد. بنابراین می‎توان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات این ماده به شمار آورد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۱۵).

ماده ۷۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد:

«صلح بلاعوض نیز جایز است»

با توجه به مفهوم گسترده ای که قانون مدنی برای صلح برگزیده است و از عقد صلح برای تملیک مجانی نیز می توان استفاده کرد بنابراین عقد صلح به صورت مجانی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد (امامی، همان).

۲-۵- تمییز صلح از قراردادهای مشابه

۲-۵-۱- صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی

قبل از آن که به رابطه صلح با ماده ی ۱۰ قانون مدنی پرداخته شود دو نکته باید مشخص شود:اول این که تراضی هایی که در خارج از قلمرو عقود معینه به وجود می آیند صحیح است یا باطل و دوم این که آیا هرگونه تراضی خارج عقود معینه صلح است؟ در پاسخ به مساله اول باید گفت که دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است که هر تراضی خارج از عقود معین صحیح می باشد و دلیل خود را آیات و احادیثی که در این خصوص ذکر شده است بیان نموده اند که به شرح آن می پردازیم.

۱-آیه ۲۹ سوره نساء:

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا»(آیه ۲۹ سوره نساء،قرآن کریم)

ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که تجارتی از روی رضا و رغبت کرده (و سودی برید) ویکدیگر را نکشید که البته خدا به شما بسیار مهربان است.

این آیه مستند متقنی در خصوص اثبات این نظر است چون با عنایت با این که در آیه شریفه در مقابل اکل مال بالباطل «عن تراض» آمده است استنباط می شود که هرگونه تراضی مشروع است یعنی اصل بر نفوذ و صحت هر تراضی است و تراضی های غیر نافذ و ناصحیح استثنای بر اصل هستند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).

۲-آیه ۲۳۲ سوره ی بقره

« وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»(آیه۲۳۲ سوره بقره،قرآن کریم)

و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنها تمام شد نباید آنها را از شوهر کردن باز دارید هرگاه به طریق مشروح به ازدواج مردی تراضی کنند.

البته همان طور که ملاحظه می شود آیه مزبور در مورد تراضی خاص است و شاید بتوان گفت ناظر به هرگونه تراضی نباشد (لنگرودی، همان).

۳-آیه ۲۴ سوره نساء

« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَهِ»(آیه۲۴ سوره نساء،قرآ« کریم)

پس چنان چه از آنها بهره مند شوید آن مهر معین را که مزد آنهاست به آنها بپردازید. باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید.

۴-آیه ۲۳۳ سوره بقره

« وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما»(آیه۲۳۳ سوره بقره،قرآن کریم)

مادران باید دو سال تمام فرزندان خود را شیر دهند آن که خواهند فرزند را شیر تمام دهد و هرگاه زن و شوهر به رضایت خاطر و تراضی بخواهند زودتر از دو سال او را شیر ندهند منعی نیست.

۵-حدیث:

« عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲)

وقتی دو نفر هریک مقداری گندم نزد دیگری داشت که میزان آن را نمی دانستند به هم گفتند آن چه مال من نزد شما است از آن شما باشد، آیا این عمل از نظر شرعی صحیح است یا خیر. حضرت در پاسخ فرمودن«لَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا » چنان چه تراضی کرده باشند صحیح است.

روشن است که در این روایت اشاره شده است به این که در صورت تراضی طرفین و همچنین توافقی بلا اشکال است.

۶- روایت دیگری که دارد:

« الرَّجُلُ یعطی اقفزه مِنْ حَنَّطَهُ مَعْلُومِهِ یطحنها بدارهم فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَ قفیزا مِنْهُ وَ هوشی اصْطَلَحُوا علیه فیما بینهم قَالَ لاباس بِهِ وَانٍ لَمْ یکن سَاعَرَهُ علی ذالک»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲).

مردی قفیزی از چند گندم به آسیابان داد تا دراهمی بگیرد و آنها را آرد کند چون آسیابان کار را انجام داد صاحب گندم اجرت المسمی را به اضافه یک قفیز آرد به آسیابان داد و طرفین به این امر رضا دادند آیا این عمل صحیح است؟

در پاسخ امام فرمودند ایرادی ندارد هرچند که آن قفیز آرد جزو اجرت المسمی نبوده است ولی از باب صلح به آسیابان منتقل شده است صلح بلاعوض صورت گرفته است. در این روایت با صراحت به تراضی در خارج از قلمرو عقود معینه عنوان صلح داده است.

نظر دوم این است که تراضی خارج از عقود معینه باطل می باشد. (نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است)(لنگرودی،۱۳۷۰،ص۲۱۰).

نتیجه ای که از این دو نظر گرفته می شود این است که به نظر می رسد قانونگذار نظر اول را پذیرفته و هرگونه تراضی خارج از عقود معینه را صحیح دانسته مگر این که مخالف صریح قانون باشد. (ماده ۱۰ قانون مدنی).

در خصوص پاسخ به سوال دوم نیز دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است صلح در فقه مطابق معنای لغویش که عبارتست از تسالم و سازش، هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود معینه را دارا نباشد قهرا عقد صلح عنوان آن خواهد بود و قائلین به این قول صلح را عنوان عامی برای قراردادهای بی نام می دانند و مثالی که در این باب آورده اند اباحه ی معوضه است.

وقتی که مالک مالی، مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرار می دهد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از ان مال می کند جز انتقال آن مال به ثالث و اتلاف آن و در عوض این اباحه ی منافع،  طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می کند در واقع موضوع این قرارداد، اباحه ی منافع به ملک است یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آنرا به طرف اباحه می کند و طرف دیگر در عوض این اباحه مالی را به او تملیک می کند. اسم این توافق را اباحه ی معوضه یا اباحه ی بعوض نهاده اند و گفته اند این قرارداد چون عرفا عنوان یکی از عقود معینه را ندارد طبعا مشمول عنوان صلح می باشد (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰).

نظر دوم این است که در خارج از عقود معینه هر ترافعی عنوان صلح را ندارد و صلح بودن یک تراضی از نظر آنان دو شرط دارد:

الف) تراضی در خارج عقود معینه باشد.

ب) طرفین آن تراضی قصد استفاده انعقاد عقد صلح را داشته باشند. ( نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است. جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰،ص۲۱۰).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

از مجموع مباحثی که بیان شد از رابطه صلح با ماده ۱۰ قانون مدنی چنین نتیجه گیری می شود که این دو نهاد حقوقی تکرار یک قاعده نیست، زیرا عقد صلح عنوانی است که باید به طور صریح یا ضمنی از سوی طرفین قرارداد انتخاب شود. به بیان دیگر، صلح نیز خود قالبی است که از سوی قانون گذار برای تجلی حاکمیت اراده تاسیس شده است، در حالی که مفاد ماده ی ۱۰ قانون مدنی حکایت از لزوم قرارداد خصوصی قطع نظر از هرگونه لباس و قالب ویژه است و دامنه ای گسترده دارد (کاتوزیان، حقوق مدنی، مشارکتها، صلح،۱۳۷۳،ص۲۵۹).

برای مثال اگر مسافری در مهمانسرایی پانسیون شود، نمی توان گفت آنان درباره هزینه های مسکن و غذا و خدمات مهمانسرا، هم صلح کرده اند. ولی نفوذ این قرارداد بر مبنای ماده ی ۱۰ به آسانی قابل توجیه است.

از سوی دیگر، آن چه در قلمرو ماده ی ۱۰ انجام می شود تنها درباره کسانی موثر است که در تراضی شرکت داشته اند، در حالی که انتخاب عنوان صلح، گاه در ابراء دیگران نیز موثر است. به عنوان نمونه، هرگاه فروشنده ی سهم مشاع از ملکی، پیمان با خریدار را زیر عنوان صلح منعقد سازد، نه تنها از قواعد خاصه ی بیع در رابطه خود با خریدار می گریزد، شریک آن ملک را نیز از حق شفعه محروم می سازد. (ماده ۷۵۹ق. م) از اینها گذشته ماده ۱۰ ق. م اصل اباحه را در عقود معین نیز اعلام می کند و به استناد آن می توان همه شرایط و توافق هایی را که مخالف صریح با قواعد امری ندارد نافذ شناخت ولی استناد به اباحه ی ناشی از صلح محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد. ماده ی ۱۰ قانون مدنی حاکمیت اراده را درون عقد صلح نیز تامین می کند و نقشی مانند حدیث «المومنون عند الشروطهم» در فقه را دارد (کاتوزیان، همان).


پایان نامه فرمت ورد : عوامل موثر در تکرار جرم در محیط کانون اصلاح و تربیت

در قسمت الف گفتار دوم، به بررسی شرایط فردی تکرار جرم پرداختیم و یادآور شدیم که پایین بودن سطح اعتقادات، میزان تحصیلات، سن،بیکاری و محیط نامناسب اجتماعی مهمترین عوامل فردی هستند که موجب تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون می شوند. حال به بررسی عواملی می پردازیم که می­توان گفت مانعی در مسیر اصلاح و تربیت در کانون اصلاح و تربیت اند. کودک و نوجوان معارض با قانون، اگر به هردلیل هم مرتکب جرم شده باشد، هنگامی که به محیط کانون ارجاع داده می شود باید در تمامی ابعاد روحی و جسمی مورد تربیت و تهذیب قرار گیرد اما متاسفانه در روند مصاحبه های صورت گرفته با کودکان و نوجوانان، به مورادی برخوردیم که می تواند مانعی جدی در اصلاح و تربیت و حتی می تواند عاملی در بزه­آموزی در محیط کانون باشد. در ذیل تلاش می شود که بررسی چندین مورد از این موارد با استناد به مصاحبه ها بپردازیم.

۱- عدم جداسازی کودکان و نوجوانان در محیط خوابگاه: زمینه ای برای بزه آموزی

همانگونه که در بخش اول[۱] اشاره شد کودکان و نوجوانانی که تصمیم قطعی قضایی درباره آنها صادر نشده و یا دادگاه به هر دلیلی تشخیص دهد که او نباید در خوابگاه عمومی اسکان داده شود، باید به قسمت نگهداری موقت فرستاده شود تا تصمیم قطعی قضایی درباره او صادر گردد. علت اصلی این حکم را می­توان اینگونه بیان کرد که کودکان و نوجوانانی که تصمیم قضایی درباره آنها نامعلوم است ممکن است بیگناه تشخیص داده شوند، یعنی مرتکب جرمی نشده باشند، پس باید در محیطی جدا از سایر کودکان و نوجوانان بزهکار نگهداری شود تا رفتار و تجربه های آنها تاثیر سوئی بر او نداشته باشد. این امر از نظر جرم شناسی و روانشناسی نیز مورد تایید است.[۲]

این بخش نگهداری موقت می تواند تاثیر فراوانی در شیوه اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان داشته باشد. این قسمت نه تنها برای کودک و نوجوانی که برای بار اول به کانون ارجاع داده شده اند و هنوز حکم قضایی درباره آنها صادر نشده است می تواند مفید باشد بلکه برای آن دسته از کودکان و نوجوانانی که حکم قضایی درباره آنها صادر شده ولی از نظر روحی و روانی با روش هایی آسانتر از سایرین می توانند مورد اصلاح قرار گیرند نیز باید استفاده شود. برای مثال مواردی که در مصاحبه های ششم، هفتم و هفدهم  با آنها روبرو شدیم به راحتی می­توانستند با چندین جلسه روانکاوی مورد اصلاح قرار گیرند، زیرا از نظر شخصیتی به هیچ وجه شخصیت معارض با قانون را ندارند و یا به خاطر اشتباه قضایی به کانون ارجاع داده شده است (مصاحبه ششم) و یا از نظر شرایط خانوادگی و محیط زندگی در شرایط مطلوبی است و جرم او فقط یک اشتباه و خطا است و به راحتی می تواند شیوه ­های اصلاحی و تربیتی را پذیرا باشد. اما متاسفانه در محیط کانون بخشی به نام نگهداری موقت وجود ندارد و کودکان و نوجوانانی که به هر دلیل دستگیر می­شوند چه حکم قطعی قضایی درباره آنها صادر شده باشد چه نشده باشد همه در یک خوابگاه نگهداری می­شوند. هم­نشینی کودک و نوجوانی که ممکن است به دلایل اشتباه قضایی دستگیر و به کانون ارجاع داده شده با نوجوانان با سابقه می ­تواند آثار سوئی داشته باشد، بزه­آموزی را می توان یکی از مهمترین این آثار دانست.

بزه­آموزی نه تنها در میان تازه­واردها با نوجوانان با سابقه ممکن است وجود داشته باشد بلکه در میان خود نوجوانان با سابقه نیز این احتمال وجود دارد.(­مصاحبه شانزدهم) در این روند دیده شد که حتی نوجوانانی که برای مدت کوتاه در کانون نگهداری می­شوند و شیوه های زیادی از (برای مثال) سرقت را نمی دانند توسط نوجوانان با سابقه­تر مورد آموزش قرار می گیرند، که این در واقع زمینه بسیار مهمی برای تکرار جرم و حتی ارتقای سطح جرم را در آینده برای آنها ایجاد می­ کند.

«مطالعاتی که بر روی زندانیان گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال در زندان فردیس تهران در مهرماه ۱۳۷۵ به عمل آمده، نشان می دهد که از مجموع ۱۴۰ نفر زندانی، ۱۰ نفر دارای سابقه اقامت در کانون اصلاح و تربیت و ۲۶ نفر دوبار سابقه و ۱۷ نفر سه بار سابقه داشته اند. همچنین در بین زندانیان گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ ملاحظه گردید که از مجموع ۱۵۳ نفر زندانی، ۱۷ نفر از آنها، سابقه یک یا سه بار اقامت در کانون اصلاح و تربیت را داشته و ۳۸ نفر از یک تا ۸ بار سابقه زندان داشته اند.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

باعث تعجب نیست که گفته شود جانی معروف به خفاش شب (غلامرضا خوشرو) به علت سرقت های متعدد بی­اهمیّت برای بار اول در سن ۱۴ سالگی به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می­شود. در مدت اقامت سه هفته ای در کانون با همسالانی که رفتار بزهکارانه داشته اند آشنا می شود و بعد از آن به تدریج تبدیل به سارق حرفه­ای می­شود. پس از این که بار دوم به کانون اصلاح و تربیت می­آید تا آخرین باری که زندانی می­شود، مجموعا ۱۷ بار دستگیر و زندانی می شودو نهایتاً پس از یازده بار ارتکاب جرایم آدم ربایی، تجاوز به عنف، و قتل ۹ نفر از قربانیانش دستگیر و در سن ۲۸ سالگی به مجازات اعمالش می­رسد.»[۳]

کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت باید با دقت بیشتری مورد روانکاوی قرار گیرند تا بتوان گروه های اخلاقی مختلف را از هم تشخیص داد و در محیط کانون و بویژه خوابگاهها را براساس گروه ها دسته بندی کرد. زیرا این نوجوانان بیشترین زمان را برای انتقال تجارب در خوابگاه و محل استراحتشان دارند و اگر به گونه­ای خوابگاه­ها براساس شرایط اخلاقی و تجارب زندگی افراد از هم جدا شود می­توان جلوی بسیاری از تکرار جرم­ها را گرفت.

 

۲- «خلاف زندان»[۴]: مهمترین مانع اصلاحی و تربیتی

خلاف زندان اصطلاحی رایج در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت است. این اصطلاح به معنی خلاف­هایی است که در داخل زندان صورت می­گیرد. برای مثال مصرف مواد مخدر و بالاخص قرص­های ترامادول که گاهی توسط ملاقات کنندگان، سربازان نگهبان کانون یا سایر افراد به داخل کانون آورده می­شود.

براساس ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند. در واقع می توان گفت که کانون اصلاح و تربیت باید به گونه­ای برنامه ریزی نماید که بتواند به اهداف اصلاحی و تربیتی که قانون برای او مقرر داشته است برسد. اهمیّت کانون اصلاح و تربیت به مراتب بیشتر از زندانهای بزرگسالان است. زیرا کانون باید کودکان و نوجوانان را اصلاح و تربیت نماید.کودکان و نوجوانانی که نیروی فعّال جامعه را تشکیل می­ دهند و در صورت عدم اصلاح و تربیت به موقع می­توانند نیروهای مخرّبی برای جامعه باشند که مشکلات فراوانی را برای افراد جامعه می توانند ایجاد کنند. البته اهمّ بودن وظیفه کانون به معنی بی اهمیتی وظایف سایر زندان ها نیست و تمامی این مراکز باید سعی در اصلاح افراد داشته باشند.

اگر برنامه های اصلاحی و تربیتی به صورت صحیح اجرا نشود، نه تنها نتیجه­ای نخواهد داشت، بلکه به معنی آن است که تمام انرژی و هزینه هایی که دولت برای اجرای این برنامه ها صرف کرده است بیهوده می­باشد. متاسفانه در جریان مصاحبه هایی که با کودکان و نوجوانان صورت می­گرفت به مواردی اشاره داشتند که با برنامه ­های کانون کاملاً در تضاد می باشد. نوجوانان از اصطلاح خلاف زندان برای بیان آن استفاده می کردند، آنها اشاره به ورود مواد مخدر و قرص های روانگردان توسط افرادی به داخل زندان داشتند که وظیفه نگهبانی از زندان و اهداف تربیتی آن دارند. ورود مواد به داخل زندان نه تنها می ­تواند برای نوجوانانی که باید در این مکان (­اگر مصرف کننده مواد بودند) مصرف مواد را ترک کنند، بلکه برای آنانی که مواد مصرف نمی­کنند نیز می تواند اعتیاد آور باشد. زیرا نوجوانان بویژه پسران علّت اصلی مصرف مواد در داخل کانون را نبود سرگرمی می دانند و برنامه های تکراری و نبود آزادی را توجیحی برای مصرف مواد و قرص در داخل زندان بیان می­ کنند. اما این سرگرمی می ­تواند بعد از آزادی ادامه داشته باشد و در واقع مکانی که باید به ترک مواد مخدر منجر شود زمینه ای برای مصرف را فراهم می کند.

این امر به عنوان معضل بزرگ باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا کانون با بهره گرفتن از برنامه ­های آموزشی، فرهنگی، مذهبی، اعطای آزادی مشروط و راه های دیگر سعی در تربیت کودکان و نوجوانان دارد، اما امکان دسترسی به مواد به هر طریقی مانعی بسیار جدی در راه تحقق برنامه های کانون است.( مصاحبه دهم)

 

۳- بخش مراقبت بعد از خروج

مرکز مراقبت بعد از خروج در کانون اصلاح و تربیت مهمترین وظیفه را در مسیر اصلاح و تربیت ایفا می­نماید. زیرا تمامی برنامه ­های چندین ماه کانون اصلاح و تربیت با تمام سختگیری­ها و تمام هزینه­ها زمانی به بار خواهد نشست که بعد از آزادی ،کودک و نوجوان بتواند در جامعه جذب شود و روند جامعه­پذیر شدن او با زندگی مجدد در درون جامعه، با هنجارهای آن، تکمیل گردد.اما اگر کودکان و نوجوانان بعد از سپری شدن چند ماه در کانون و اجرای تمامی برنامه ها، بدون مراقبت و پشتیبانی دوباره در دل همان محیط اوّلیه رها شوند، تکرار جرم نتیجه طبیعی آن خواهد بود و این در واقع یک تالی فاسد را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

بخش مراقبت پس از خروج باید با بررسی کامل پرونده شخصیتی کودکان و نوجوانان، به شرایطی که او را به سوی جرم سوق داده است، توجه نمایند. به گونه ای که اگر از شرایط مالی موجب گرایش به جرم شده با مشاوره و ایجاد فرصت های شغلی راه را برای کسب درآمد نوجوان هموار سازد، به گونه­ای که او به تنهایی در درون جامعه رها نشود و کانون را به عنوان حامی خود در همه جا احساس کند. یا اگر از نظر خانوادگی مشکلی مانند اعتیاد یا بی­سرپرستی وجود داشته باشد، با بهره گرفتن از راه­هایی خاص زمینه را برای زندگی سالم نوجوان فراهم نماید. اما متاسفانه بخش مراقبت پس از خروج با وجود تمام برنامه­هایی که برای آن پیش بینی شده است، فعالیّت زیادی در این زمینه­ها انجام نمی دهد و علّت آن را عدم همکاری مددجویان بعد از آزادی از کانون و عدم امکان کمک به آنها بیان می­ کند. اما این رفتار کودکان و نوجوانان به نظر منطقی می­رسد. زیرا بعد از چندین ماه محکومیت در محیط بسته کانون، علاقه­ای به بازگشت به این محیط و ارتباط دوباره با آن را ندارند. اما این وظیفه بخش مراقبت پس از خروج است که به دنبال آنها برود و شرایط آنها را مورد بررسی قرار دهند و بهترین راه را برای اصلاح شرایط زندگی آنها فراهم کنند.

این کم کاری به معنای بی نتیجه شدن تمام تلاش هایی است که برای اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان صورت می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] – بخش اول، فصل اول، قسمت نگهداری موقت ص۴۴٫

[۲] -رجوع شود به نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند.همین فصل.ص ۱۱۱٫

[۳] -شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان،سال ۱۳۸۴، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات مجد، ص ۱۵ و ۱۶٫

[۴] – برای فهم بیشتر این اصطلاح به مصاحبه هفتم مراجعه کنید.


تعمیر برد تلویزیون

تعمیر برد تلویزیون

تلویزیون‌های قدیمی و نسل جدید آنها یعنی نمونه‌های LED، LCD و پلاسما همگی دارای بردهای مختلفی هستند. بسته به اینکه چه نوع بردی مدنظر باشد، کارکردهای آن نیز متفاوت خواهد بود. در واقع این بردها هستند که به عنوان مغز دستگاه عمل کرده و تمام امور مربوط به دریافت، تحلیل و پخش صدا و تصویر را انجام می‌دهند.

نکته‌ای که در خصوص تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در خانه لازم است بدانید، منظور از تعمیر در منزل این نبوده که شما قادر به تعمیر برد هستید. بلکه شما با تماس با کارشناسان ما قادر خواهید بود که جهت تعمیر تلویزیون خود در منزل از آنها کمک بگیرید و این تکنسین‌ها آمادگی مراجعه حضوری به منازل را دارا هستند.

به منظور تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید ابتدا نمونه‌های مختلف آن را شناخته و انواع معایبی که ایجاد می‌کنند را معرفی کنیم. در این صورت آگاهی اولیه‌ای را دریافت کرده و بر اساس آن جهت تعمیر اقدام خواهید کرد. همانطور که اشاره داشتیم در مرحله نخست باید درباره انواع بردهای تلویزیون بیشتر بدانید.

تعمیر برد تلویزیون سامسونگ و شناخت انواع بردها

تکنسین‌های حرفه ای جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید در ابتدا شناخت کاملی از ظاهر و نحوه کارکرد انواع بردها داشته باشند. در این صورت قادر خواهند بود که به راحتی نوع معایب دستگاه را تشخیص داده و جهت تعویض یا تعمیر اقدام کنند. بردها دارای تنوع زیادی بوده که هر یک مسئول انجام برخی از فعالیت‌های تلویزیون است.

برد اصلی و مغز متفکر تلویزیون

تمام تلویزیون‌ها فارغ از اینکه ساخت چه شرکت بوده یا چه مدل‌هایی دارند، از یک برد اصلی به نام مین برد تشکیل می‌شوند. این برد اصلی عمده فعالیت‌ها و عملکردهای تلویزیون را کنترل می‌کند. این برد در واقع قطعه‌ای الکتریکی بوده که ورودی و خروجی‌های صدا، تصویر، HDMI و USB دارد. همچنین پردازش‌های اصلی تلویزیون و حافظه اصلی دستگاه نیز به این برد مربوط می‌شود.

با توجه به موارد نام برده، اهمیت این برد مشخص خواهد شد. در صورت بروز هرگونه آسیب به مین برد، صدمات جبران ناپذیری به دستگاه وارد خواهد شد. جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید بتوانیم آسیب به مین برد را تشخیص داده و اقداماتی در این خصوص انجام دهیم.

تشخیص نقص فنی

هنگامی که مین برد تلویزیون آسیب‌دیده باشد، خاموشی‌های ناگهانی در هنگام تماشای آن رخ می‌دهد. به این صورت که دستگاه به یکباره و به صورت کامل خاموش می‌شود. توجه داشته باشید که در هنگام خرابی بک لایت نیز تصویر به ناگهان خاموش می‌شود اما در آن حالت صدا همچنان وجود دارد. بنابراین در صورتی که دستگاه به صورت کامل قطع شده و دوباره روشن نشود، باید احتمال بیشتر را برای نقص در مین برد در نظر گرفته و هر چه سریعتر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

راه حل

همانطور که در طول مقاله اشاره کردیم، مین برد از قطعات الکتریکی مهم در تلویزیون به شمار می‌رود. بنابراین هرگونه نقص در آن نیاز به یک بررسی جدی و تخصصی خواهد داشت. در این صورت می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و موضوع را مطرح کنید. در صورتی که تکنسین‌های خبره تشخیص خرابی اساسی در این قطعه را بدهند تیمی را جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به منزل شما اعزام خواهند کرد.

برد تیکان

این برد نیز از قسمت‌های مهمی بوده که وظیفه برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. این برد میان برد اصلی و برد درایور قرار گرفته و رابطه بین این دو بخش را به خوبی برقرار می‌کند. در واقع برد تیکان درون پانل تلویزیون قرار گرفته و ممکن است خرابی و نقص در آن به تعویض کامل پانل منجر شود. بنابراین بهتر است نقص در آن و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ را نیز جدی بگیرید.

به علت اینکه این برد مدیریت تایمینگ پانل را به عهده دارد، به آن برد تایمینگ نیز گفته می‌شود. در برخی مدل‌های امروزی تلویزیون این برد با برخی بردهای دیگر همچون مین برد ادغام شده و کارایی آنها را افزایش داده اند. بروز اختلال در این برد نیز دارای نشانه‌هایی است که در پخش صوت و تصویر دستگاه رخ داده و با داشتن اطلاعات در این زمینه قابل تشخیص است.

تشخیص ایراد

ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون و کار با آن، ناگهان تصویر قطع شود. در این صورت اولین احتمالی که وجود دارد، ایجاد خرابی و نقص در یکی از بردها مخصوصاً برد تیکان خواهد بود. زیرا ساختار و عملکرد این برد به گونه‌ای است که اختلالات زیادی در آن رخ می‌دهد. در واقع بیشترین گزارشات خرابی در بردها و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به برد تیکان مربوط می‌شود. توجه داشته باشید که در این وضعیت نور صفحه بک لایت قطع نخواهد شد.

راه حل

با توجه به اینکه بیشتر ایرادات اساسی در تلویزیون‌ها باعث خاموش شدن یا اختلال در تصویر می‌شوند، تشخیص اینکه ایراد از کدام قطعه بوده، کار سختی است. بنابراین حتی جهت تشخیص خرابی و نقص نیز حضور یک تکنسین خبره و با تجربه الزامی خواهد بود.

در این صورت با نمایندگی مجاز سامسونگ یا یکی از مراکز ما تماس بگیرید. در این مراکز مشاورانی در حال فعالیت بوده که تمام عیوب احتمالی تلویزیون‌ها را شناخته و قادر به تشخیص دقیق ایراد خواهند بود. در این صورت می‌توانید جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

در صورتی که امکان برطرف کردن توسط شما وجود داشته باشد، بدون دریافت هزینه‌ای شما را راهنمایی خواهند کرد. اما اگر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ مجبور به تعویض قطعه یا بردی باشید، تکنسین‌های حرفه ای و خبره ای به منزل شما اعزام شده و مشکل را برطرف خواهند کرد.

برد معکوس کننده

اگر اطلاعاتی درباره ساختار و نحوه عملکرد تلویزیون‌ها داشته باشید، می دانید که پیکسل های ایجاد شده در پانل نمایشی با تابیده شدن یک نور قابل رویت خواهند بود. این اقدام توسط بک لایت صورت گرفته که صفحه ای پر از ال ای دی و لامپ هایی جهت این کار است.

برد معکوس کننده که به آن اینورتر نیز گفته می‌شود، در واقع مسئول روشن کردن این ال ای دی‌ها هستند. این برد پس از دریافت انرژی از برد تغذیه، ولتاژ آن را تغییر داده و انرژی لازم جهت روشن کردن لامپ‌ها را به بک لایت منتقل می‌کند. در نتیجه هرگونه اختلال در این برد می‌تواند منجر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ شود.

تشخیص خرابی

با رخ دادن دو وضعیت می‌توانید احتمال بیشتر را به خرابی برد اینورتر بدهید. در وضعیت اول تلویزیون روشن شده، صدا داشته اما تصویر ندارد. در این حالت ممکن است شما تصویر خیلی ضعیفی را مشاهده کنید اما بک لایت نور لازم جهت واضح شدن تصویر را ندارد.

در وضعیت دیگر حالت هایی مانند پریدن نور در هنگام پخش و کاهش چشمگیر کیفیت و نور تصویر رخ خواهد داد. در واقع با توجه به اینکه بک لایت نور ندارد، تصویر ایجاد شده در پانل به رویت نخواهد رسید. با مشاهده چنین شرایطی اولین احتمال را به خرابی برد اینورتر داده و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

راه حل

دقت داشته باشید که تمام امور مربوط به تعمیر و تعویض بردهای تلویزیون امری کاملاً تخصصی و حرفه ای بوده و نیاز به مراجعه به یک تکنسین حرفه ای دارد. بنابراین جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در منزل با مراکز تعمیر ما تماس بگیرید. پس از دریافت مشاوره های لازم و در صورت نیاز، تعمیرکاران حرفه ای جهت برطرف کردن این ایراد و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به آدرس شما اعزام خواهند شد.

برد تغذیه

این برد نقش اساسی و مهمی را در برق رسانی به تمام قسمت‌های تلویزیون برعهده دارد. این قطعه وظیفه دارد ولتاژی را که از برق‌های شهری دریافت می‌کند به ولتاژ مناسبی تغییر داده و به بخش‌های مختلف تلویزیون انتقال دهد. این برد علاوه بر اینکه قابلیت دریافت انرژی داشته، آن را ذخیره کرده و تغییراتی در ولتاژ آن ایجاد می‌کند. در نهایت ولتاژ تغییر‌یافته به تمام بخش‌هایی که به برق نیاز دارند، منتقل می‌شود.

با توجه به اینکه این برد به دیگر بخش‌ها انرژی می‌رساند، بروز هر گونه اختلال و ایراد در این برد می‌تواند باعث خاموشی دستگاه شود. طبق گزارشاتی که از خرابی‌های تلویزیون اعلام می‌شود، بیشترین میزان خرابی بردها به برد پاور مربوط می‌شود. با آگاهی از این مسئله قادر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ خواهید بود.

تشخیص نقص

در صورت مواجهه با حالتی که پاور دستگاه خاموش و روشن می‌شود، بیشترین احتمال را باید جهت خرابی برد پاور در نظر بگیرید. تاخیر در روشن شدن دستگاه در برخی از موارد ممکن است به برد پاور مربوط باشد. همچنین ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون پس از چند ساعت، ناگهان خاموش شود. اگرچه این ایرادات می‌تواند منشا دیگری نیز داشته باشد اما بیشترین احتمال را در خرابی برد پاور در نظر گرفته و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام نمائید.

راه حل

در این صورت بهتر است به نمایندگی‌های مجاز سامسونگ مراجعه کرده یا از طریق شماره‌های تماس موجود با کارشناسان ما تماس بگیرید. در هر دو صورت با تکنسین‌های خبره ای برخورد خواهید داشت که می‌توانند شما را در تشخیص خرابی و برطرف کردن آن راهنمایی کنند. توجه داشته باشید که در هنگام بروز ایراد در بردهای تلویزیون هیچ گاه به صورت خودسرانه جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدامی نکنید.


قالب وردپرس – افزونه وردپرس – مگاتم


کسب درآمد از اینستاگرام ، رویای دیروز، اتفاق امروز

کسب در آمد از اینستاگرام رویای بسیاری از افراد در جامعه بوده است، که این روزها تبدیل به واقعیت شده است. شرایط بد کاریابی در جامعه، نقش تاثیرگذار شبکه های اجتماعی و درآمد خیلی خوب این پدیده مدتیست که آرام جان را از زندگی علاقمندان کسب درآمدهای مدرن و امروزی ربوده است.  البته عجیب هم نیست!

ما از اینستاگرام به عنوان کاربردی و در دسترس ترین شبکه اجتماعی روز استفاده می کنیم.  به صورت روزمره شاهد کسب درآمد بسیار بالای دوستان، آشنایان و دیگر افراد شناخته شده هستیم، لذا رفته رفته ترغیب می گردیم که راز و رمز کسب درآمد حرفه ای را بیاموزیم و با صفحه اینستاگرام خود کسب درآمد کنیم. چه بدی دارد که عوض تحمل محیط خشک و طاقت فرسای کارمندی یا صرف هزینه هنگفت برای راه اندازی کسب و کارهای مستقل از صفحه خوش رنگ و لعاب اینستاگراممان کسب درآمد کنیم؟

جذابیت کسب درآمد و یا افزایش درآمد از طریق اینستاگرام از آنجا آغاز می شود که سرمایه آنچنانی برای راه اندازی یک صفحه خوب و به روز نیست و تنها با صرف وقت می توان در مدت زمانی مشخص به درآمد مطلوب و مورد نظر رسید. همه چیز ساده و جالب به نظر می آید، انگار تنها ابزار مورد نیاز یک گوشی هوشمند، کمی ذوق ، سلیقه و مقداری وقت است. پس پیش به سوی موفقیت و کسب درآمد از اینستاگرام…

این ظاهر ساده بسیار گول زننده است، به همین خاطر کم نیستند، تعداد افرادی که برای کسب و کار خود و یا شاید صفحه شخصیشان برنامه کسب درآمد را آغاز می کنند اما در میانه راه دچار توقف می شوند.

چرا؟ مگر صرفا داشتن یک صفحه تضمین موفقیت و رسیدن به درآمد بالا و یا افزایش درآمد نیست؟

کسب  درآمد در اینستاگرام با افزایش دانش امکان پذیر است.

متاسفانه عدم آگاهی از زیر و بم های این مسیر، عدم شناخت روش های حرفه ای منجر به این توقف می گردد. اینستاگرام بر خلاف ظاهر ساده و دوستانه رازهای زیادی در پشت پرده دنیای بیزنسی خود نهان کرده است که صرفا با آموختن دانش دیجیتال مارکتینگ می توان شرایط لازم را برای کسب درآمد از اینستاگرام فراهم کرد. آموزش کسب درآمد از اینستاگرام، باید توسط اساتید کاربلد کسب و کار و با معرفی تکنیک های صحیح فروش به وقوع بپیوندد. لذا انتخاب استاد اصلح و سیستم آموزشی درست نقش به سزایی در سرعت برای رسیدن به موفقیت دارد.

ما با ارائه پکیج های قدرتمند کسب درآمد از اینستاگرام، به روشی اصولی، ساده و البته کاربردی موتور پولسازی اینستاگرام شما را روشن خواهیم کرد و در مدت زمانی کاملا مشخص و کوتاه شرایط کسب درآمد را برایتان هموار خواهیم ساخت. هدف ما آموزش به همه اقشاری در  جامعه است که به نوعی می توانند از اینستاگرام کسب درآمد کنند. یعنی اگر صاحب یک کسب و کار بزرگ هستید و یا کوچک و خانگی، یا حتی اگر می خواهید بلاگر شوید با خرید پکیج های حرفه ای ما در کوتاهترین زمان ممکن می آموزید، اجرا می کنید و کسب درآمد می کنید.

ما با آموزش دانش دیجیتال مارکتینگ، زیر و بم های فروش در اینستاگرام، افزایش درآمد و کسب درآمد در اینستاگرام را در پکیج های مجزا و با کیفیت تضمینی ارائه خواهیم داد. کسب و کار پیشرو مجموعه ایست که با اندیشه انتقال دانش حرفه ای توسط استاد دکتر بابک ناصحی، پکیج های حرفه ای ویژه کسب درآمد از اینستاگرام را تهیه و عرضه می نمایند.

برای تهیه فیلم آموزش کسب درآمد از اینستاگرام به شماره ۰۹۱۹۱۲۱۱۱۹۱ یک پیام در واتس اپ/پیامک/تلگرام ارسال نمایید.


الگوریتم موش کور گوگل یا Possum 

سرفصل محتوا

 • الگوریتم موش کور گوگل یا Possum و تاثیر اون در سئو سایت
  •  الگوریتم موش کور یا Possum :
  • هدف الگوریتم موش کور یا Possum به وسیله گوگل :
  • خطرات جریمه شدن به وسیله الگوریتم موش کور :
  • تاثیر الگوریتم موش کور گوگل در سئو سایت :
  • وظیفه الگوریتم موش کور به توضیح زیره :

الگوریتم موش کور گوگل یا Possum و تاثیر اون در سئو سایت

 الگوریتم موش کور یا Possum :

در بهینه سازی و سئو سایت، وبمسترها باید از اصول سئو استفاده کنن تا هم فعالیت اونا قانونی باشه و هم تاثیر اون فعالیتا بر رتبه بندی سایتشان، موندگار باشه.

گوگل یه جور از سئو رو معرفی کرد که به کاربر این اجازه رو میده تا بتونه موضوعات و کار و کاسبی های مورد نظر خود رو در موقعیت مکانی نزدیک به خود پیدا کنه که به اون سئو محلی یا می گن.

این الگوریتم هم واسه وبمسترها و هم واسه کاربران بسیار عجیب و عالی بود.

از یه طرف وبمسترها می تونستن مشتریان و کاربران نزدیک به موقعیت خود رو پیدا کنن در نتیجه شانس موفقیت اونا بیشتر می شه.

از طرف دیگه، کاربران در مورد موضوع خود، به نزدیک ترین مکان به محل زندگی خود دسترسی داشته باشن و این یه امتیاز مثبت سئو محلی واسه هر دو گروه هستش.

گوگل واسه بررسی سایتا، از الگوریتمای مختلفی استفاده می کنه که مهمترین هدف این الگوریتما، رعایت اصول سئو در سایتا هستش.

از این رو، گوگل واسه سئو محلی الگوریتمی به نام الگوریتم موش کور یا الگوریتم Possum طراحی کرده که در سال ۲۰۱۶، آخرین آپدیت اون انجام شد.

با به کار گیری الگوریتم موش کور ، گوگل یافته های متنوعی رو براساس موقعیت فیزیکی جستجوگر ارائه می کنه (هرچه شما به یه کار و کاسبی به صورت فیزیکی نزدیک تر باشین ، بیشتر احتمال داره که اون رو در میان یافته های محلی و یافته های جستجویتان ببینین ).

هدف الگوریتم موش کور یا Possum به وسیله گوگل :

۱- ارائه یافته های بهتر، ۲- جور واجور تر براساس مکان جستجوگر و نشانی کار و کاسبی

خطرات جریمه شدن به وسیله الگوریتم موش کور :

 • اشتراک یه نشانی فیزیکی با یه کار و کاسبی مشابه
 • رقبا که نشانی کار و کاسبی نزدیک به محل جستجوگره

تاثیر الگوریتم موش کور گوگل در سئو سایت :

چیزی که ما از تغییرات در گوگل میبینیم تغییر در رتبه بندی یافته های جستجوهای محلی و Google Mapsه.

اما کارشناسان در این مورد ازآپدیت صحبت می کنن که تغییرات ارگانیکی رو به وجود می آورد.

این تغییرات نه فقط در یافته های جستجو تنوع ایجاد می کنن، بلکه از رتبه بندی اسپما در نتایج جستجوی گوگل هم جلوگیری می کنن.

اسپم

فیلترهای اعمالی گوگل بر یافته های جستجوهای محلی از مهم ترین بروزرسانیا و تغییرات گوگل حساب می شه که از سال ۲۱۰۴ تا به امروز اتفاق افتاده.

وظیفه الگوریتم موش کور به توضیح زیره :

 • یافته های سئو محلی رو مورد بررسی و آزمایش قرار میده و باعث تنوع در یافته های محلی می شه.
 • الگوریتم موش کور یا Possum یافته های سئو ارگانیک رو هم تحت تاثیر قرار میده. منظور از سئو ارگانیک اینه که سئوکاران باید از روشای به طور کامل سالم و طبیعی واسه بهینه سازی سایت خود استفاده کنن.
 • سئو

 • همونطور که می بینین گوگل هر ساله خیلی تلاش می کنه تا راه رو واسه کار و کاسبی های نوپا و تازه ایجاد شده قوی در دنیای مجازی رو باز کنه.

منبع: ایران تبلیغ – وبمستر ۹۸


پروژه جغد گوگل OWL Project چیست؟

سرفصل محتوا

 • پروژه جغد گوگل چیه؟
  • رقابت اول: موتورهای جستجو باید همیشه بی طرف باشن
  • رقابت دوم: طرح پیشنهادی
  • رقابت سوم: نشون داده ها
  • رقابت چهارم: Blackhats

پروژه جغد گوگل چیه؟

شاید در مورد پروژه جغد گوگل OWL Project کمتر شنیده باشین . این پروژه در مورد ساماندهی به منتشر کردن اخبار و اطلاعات نادرست و غیرواقعی فعالیت داره .

با افزایش روند انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی ضرورت وجود سازمان یا نهادی واسه بررسیا و ساماندهی به این اخبار غلط و غیر واقعی بسیار احساس می شد. باید سازمانی تشکیل می شد تا بتونه اخبار درست رو از نادرست تفکیک کنه و به این صورت این پروژه با نام پروژه جغد تحت نظارت شرکت گوگل شروع به کار کرد .

اول کمی در مورد دلیل پیدایش این پروژه صبحت کنیم.

وقتی که دونالد ترامپ نامزدی خود رو در پاییز ۲۰۱۶ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام کرد در فضای مجازی بسیار اخبارای منشر شد که غیر واقعی بودن.

همین اتفاق موجب شد که در همه دنیا آشوبی به پا شه و بیشتر افراد وقت خود رو درنیای مجازی به سر ببرن و همین موجب شد که مردم و نهادهای امنیتی باهم به دو نظر مشترک رسیدن.

شخصی باید مسئول این فضای پریشون مجازی شه. نهادی باید به صورت جدا شده از هم اخبار واقعی از غیر واقعی بپردازه

اما کدوم شرکت این وظیفه رو برعهده باید بگیره ؟ شرکتایی مانند فیس بوک ، گوگل ، آمازون و… می تونستن یا شرکتای دیگری هست ؟

اما با اینکه تموم افراد می خواستن که این ماجرا رو پایان بدن ولی انتظار نمی رفت که به جز شرکتای بزرگ موتورهای جستجو و غولای شبکه مجازی ، شرکت دیگری این کار رو تموم کنه.

در همین زمانا پروژه OWL به وسیله شرکت گوگل معرفی شد که عکس العمل به همه سوالات و اخبارهای غیر واقعی نشون می داد و به کابران پاسخای درست و درست ارسال می کرد.

و وقتی که گوگل این پروژه رو معرفی کرد با چالشایی روبرو شد که قبل از ان با مواجه نبوده پس در ادامه به این چالشا می پردازیم

رقابت اول: موتورهای جستجو باید همیشه بی طرف باشن

رسالتی که موتورهای جستجو اینه که بی طرف باشن و فقط نیازای کاربران رو برطرف کنن و در مقابل اخبارها و وقایع بی طرفی خودشون رو باید همیشه نشون بدن و حرکتشان باید تو یه چارچوب و اصول باشه

یکی از حساس ترین کارایی که تا الان گوگل برعهده داشته اینه که اخبار درست رو از اخبار نادرست جدا کنه و این حساسیت به این دلیله که باید رسالت خود رو حفظ کنه و هم اینکه متهم به جانبداری از گروه و یا جریان سیاسی خاص نشه.

رقابت دوم: طرح پیشنهادی

طرح پیشنهادی واسه جداسازی اخبار غیر واقعی از اخبار درست یکی دیگه از چالشایی بود که شرکت گوگل داشت و این طرح به این صورت بود که گوگل باید تشخیص بده که کدوم اخبار واقعی و کدوم غیر واقعیه.

به خاطر همین شرکت گوگل اعلام کرد که تغییراتی در الگوریتم و ساختار گوگل دهد تا این مشکل رفع شه که به وعده خود انجام داد و تا حد زیادی این مشکل رو برطرف کرد.

رقابت سوم: نشون داده ها

نشون داده های عبارات مورد جستجو شده از دیگر رقابت هاییه که شرکت گوگل با اون روبرو بود. چون بیشتر موتورهای جستجو واسه اینکه یافته های بهتری رو به دست اورند اطلاعات بیشتری علاوه بر کلمه و URL ذخیره می کنن.

شاید موتورهای جستجو تعداد دفعاتی که کلمه تکرار می شه رو ذخیره کنن یا امکان داره واسه هر ورودی مقداری رو اختصاص بده.

رقابت چهارم: Blackhats

مثل دیگه تاکتیکای که گوگل داره بعضیا از کارشناسان و افراد هکر به بررسی تغییرات گوگل می پردازن

هک

که این تغییرات می تونه مثبت یا منفی باشه اما نکته اینه که تا الان ایرادی در این سایتا دیده نشده و این به این دلیله که کارشناسان بسیار در الگوریتما وسواس به خرج دادن و بارها ان رو بررسی کردن و بعد از ان مبادرت به اجرا کردن

منبع: sitesazz.ir – sitecode.ir


تکنیک‌ها‎ی ارتقاء سئو محتوای سایت

 فوت وفن ها‎ی ارتقا سئو محتوای سایت : 

در این نوشته به بعضی از مهم ترین تکنیکای ارتقا سئو محتوای سایت می پردازیم .

۱-انتخاب تصاویر قشنگتر و کم حجم واسه بارگذاری در سایت
جستجوگران اینترنتی ‎نگاه تیزبینی به طراحی دارن ‎و در مورد مسایل زیبایی شناسی ‎حساس ان. هر چند طراحی سایت اهمیت زیادی واسه کاربران اینترنتی داره، اما این فقط در نگاه اول هستش و در واقع اون چیزی که موجب جلب نگاه بازدیدکننده می‎شه، تصاویر قشنگتر و در عین حال کم حجم و هم اینکه مطالب خواندنیه که در درون سایت قرار دارن. در واقع محتوای سایت اهمیت بیشتری نسبت به طراحی سایت داره و نقش پادشاه سایت رو اجرا می کنه.

۲-رعایت اصول سئو واسه قرار گرفتن در صفحه اول
موتورهای جستجو طوری طراحی شدن که اندازه کیفیت محتوای سایت ها‎ رو با همدیگه مقایسه می‎کنن، بهترین رو بر می گزینند و در صفحه اول یافته های جستجو قرار میدن. ‎هر چقدر محتوای سایت با پارامترها و الگوریتم ها‎ی موتورهای جستجو همخوانی بیشتری داشته باشه، بر اندازه رتبه سایت هم اضافه می‎شه. استفاده متناسب و با قانون از کلمات کلیدی یه راه مؤثر در این مورد هستش.

۳-نوشتن مطالب به درد بخور، مؤثر و منطقی
باید تا حد امکان از مطالب علمی، منطقی و به درد بخور استفاده کرد. به کار گیری مطالب تکراری، نامفهوم و گیج کننده، بازدیدکننده رو خسته می‎کنن و از خوندن ادامه مطالب باز می‎داره. ‎مطالب باید با موضوع و عنوان صفحه به طور کاملً منطبق باشن و براساس درخواست خواننده جفت و جور شن بطوری که مانع از ترک بازدیدکنندگان گردند. باید در نوشته ها‎ با خوانندگان رابطه برقرار کرد و به شکل ماشینی عمل نکرد. ‎

۴-توجه به نیازای بازدیدکنندگان و شناخت مخاطبان
شناخت مخاطبان اهمیت زیادی در افزایش رتبه سایت داره. یه طراح و مدیر سایت باید بدونه که مخاطبان دوست دارن چه مطالبی رو بخونن. از طرف دیگه، محتوای سایت باید بر اساس نوع کارکرد شرکت و هم اینکه درخواست مشتریان جفت و جور شه. به این معنا که قبل از جفت و جور محتوا، باید در مورد اون چیزی که مخاطبان مورد نظر شما می‎خواهند، فکر کنین. مثلاً واسه معرفی یه هتل باید ساعت ها‎ی کاری، اتاق ها‎ همراه با امکانات، لیست غذایی قابل دسترس، تصویر داخلی رستوران و مواد غذایی، صفحه‎ای در مورد توانایی ها‎ی پذیرایی، نشانی هتل و معرفی کارکنان هتل در سایت ارائه کنین.

۵-به کار گیری یه وبلاگ
وقتی که بازدیدکنندگان وبلاگ شما رو مطالعه می‎کنن و می‎خواهند اون رو با بقیه به اشتراک بذارن، وبلاگ شما به صورت یه پیوند به اشتراک گذاشته می شه. به این معنا که وبلاگ با لینک سایت پیوند می‎خورد و به شکل غیرمستقیم نشانی سایت هم در اختیار اونا قرار می گیرد. پس هر هفته واسه وبلاگ خود مطلب جدید جفت و جور کنین. وقایع رایج مربوط به فعالیت و شغل خود و یا موضوع مورد علاقه خوانندگان خود رو انتخاب کنین. وبلاگ ها‎ مکانی مناسب واسه به اشتراک گذاشتن خبرهای جدید و دسته اول هستن، از این رو مورد توجه کاربران اینترنتی قرار می گیرن.

۶-پیدا کردن مطالب به روز و مربوط به زمینه کاری
با سایت ها‎یی که محتوای مربوط به زمینه کاری شما دارن، در رابطه باشین. از آخرین اخبار و رقابت ها‎ی مربوط به زمینه فعالیت خود باخبر باشین. مطالعه زیاد شما رو مجبور می‎کنه تا سوال کنین طرح ها‎ی خود رو تحلیل کنین، اون ها‎ رو پیشرفت بدید، باحال ترین اون ها‎ رو انتخاب و در سایت خود بذارین.

۷-تبلیغات کم و مطالب علمی زیاد
هدف بیشتر کسائی که وارد موتورهای جستجو می‎شن، نه شنیدن تبلیغات جنسا و اجناس، بلکه رسیدن به مطالب علمیه. ‎تعریف و تعریف زیادتر از اندازه از یه محصول موجب خسته شدن و بی اعتباری سایت در پیش بازدیدکنندگان می‎شه.

۸-پیوند لینک
پیوند کلید واژه ها‎ی با لینک سایت ها‎ی معتبر می‎تونه بر اندازه اهمیت محتوای سایت اضافه کنین.

۹-اندازه مطالب در حد متعادل باشه
کوتاه بودن مطلب موجب ناامیدی بازدیدکننده و ترک سایت می شه. البته قرار دادن مطالب طولانی هم موجب خسته شدن بازدیدکننده می‎شه. محتوای سایت باید در عین کاربردی و به درد بخور بودن، کوتاه هم باشه.