بیست اصل که باید در تشکیل اردوها مورد توجه باشند

نکاتی که باید در تشکیل اردوها در سنین دبستانی مورد توجه باشند

در سنین دبستانی با توجه به محدودیت‌هایی که شاگردان از نظر رشد جسمی و فکری دارند مربی یا معلم باید به امکان برگزاری اردو به صورتهایی که گفته شد توجه داشته باشد.

اولاٌ :‌ در این سنین کودکان را نمی‌توان برای مدت زمان زیادی از محیط خانواده دور کرد. این امر هم برای دانش آموز بویژه در سالهای اولیه دبستان مشکل و طاقت فرسا است و هم ممکن است باعث نگرانی خانواده‌ها گردد.

ثانیاٌ :‌ دانش آموزان دبستانی تجربیات زیادی از زندگی در یک جمع بزرگ را ندارند و ممکن است برنامه‌های طولانی در اردو برای آنها خستگی آور و حتی نگران کننده باشد هر چند از زندگی در بین دوستان و همکلاسان برای مدت زمانی کوتاه لذت خواهند برد.

ثالثاٌ :‌ محتوای برنامه‌های اردوهای دبستانی باید بار تفریحی و سرگرم کننده زیادی داشتده باشد. برای دانش آموزان دبستان صرف وجود زندگی جمعی و همراه بودن با دیگر دوستان هم سن و سال جالب و لذت بخش است و از این راه می‌توان زمینه آموزشهای اخلاقی، تربیتی، ورزشی و رزمی‌را به صورتهای ساده و خوشایند همراه با بازی و تفریح در مدت زمانی کوتاه که متناسب با ظرفیت دانش آموز باشد فراهم نمود. » [1]

کلاٌ دربرگزاری اردو در سنین دبستانی بهتر است مربی یا معلم اهداف تربیتی، عقیدتی، ورزشی یا تفریحی را به صورت دید و بازدیدهای یک روزه یاتمرین‌های ساده از زندگی جمعی درمحل مناسب و نزدیک ده یا شهر محل سکونت دانش آموز یا حتی کار دسته جمعی دریک مزرعه در شکل اردو پیاده کند. در سالهای آخر دبستان می‌توان امکان برنامه‌های طولانی تر از یک روز را برای دانش آموز فراهم کرد. ولی در کلیه وارد هماهنگی مربی یا معلم با والدین دانش آموز و حتی کمک گرفتن از آنها در جهت تحقق اهداف تربیتی ضروری و در عین حال سازنده است.

 

 

 

 

 

 

 

خصوصیات و ویژگیهای کودکان دبستانی

1- الگو پذیری             2- انعطاف‌پذیری

3- مسئولیت پذیری          4- خیال پردازی

5- آرزوهای بسیار داشتن            6- تلقین پذیری

7- علاقه‌مند به هدایا و جوایز       8- دوره استقرار بهترین دوستیها

9- یکه تازی ذهن و کنجکاوی     10- همکاری و اطاعت

11- دارای تحرک و فعالیت       12- دوره وجود احساس زیبایی پرستی

13- علاقه‌مند به بازیهای گروهی     14- دوره ناپایداری احساسات و روحیه

15- دوره کشف خصوصیات اشیاء     16- وجود تنوع احساسات

17- وجود روحیه تظاهر      18- عدم فهم واقعیات مسلم و مفاهیم انتزاعی

19- علاقه‌مند به بازی           20-حساسیت و زودرنجی

21- علاقه‌مند به کسب تجارب متنوع    22- تمایل به کشیدن نقاشی

23- تقلید از شخصیتهای محیط زندگی 24- دوره کم کردن وابستگی به مادر

25- دوستدار روابط دو جانبه        26- دوره ارزش پذیری

27- تأثیر پذیری از جو عاطفی خانواده   28- دوره حافظه قوی و نیرومند

29- علاقه مندی شدید به معلم و مربی 30- آغاز آشنایی با قوانین و مقررات

31- علاقه‌مند به گردش و اردو        32- دوره نیاز به محبت و مهربانی

33- دوره کامل شدن دستگاه تکلم و قدرت بیان 34- علاقه‌مند به نمایشگاه و موزه

35- دوره پایه ریزی احساسات و عواطف   36- دوره گسترش محیط زندگی اجتماعی »[2]

با توجه به خصوصیات و ویژگیهای کودکان دبستانی لازم و ضروری می‌نماید که نسبت به این خصلتهای کودکان تفکر و تعمق بیشتری داشته باشیم تا موجب خشکاندن این سرچشمه‌های جوشان و متبلور شخصیت نشویم زیرا تقریباٌ‌تمام الگوهای شخصیتی، بروز استعدادها و خلاقیت‌ها در‌ای مرحله از زندگی شکل می‌گیرند و پایه ریزی می‌شوند. بنابراین مربیان و معلمین دوره ابتدایی لازم است این ویژگیها را خوب شناخته و درک نمایند تا از موقعیتهای سنی دانش آموزان که بهترین دوران در امر آموزش و تربیت است به نحو احسن استفاده نمایند.

در اینجاست که نقش اردوها روشن و هویدا می‌شود زیرا در قالب برگزاری اردوها است که این فرصتها ایجاد می‌شود مثلاٌ‌یکی از اهداف و برنامه‌ریزی‌های اردو مسئولیت دادن به دانش اموزان در اردو می‌باشد  تا دانش آموز خود را واقعاٌ در میان گروه احساس می‌کند و استقلال و شخصیت را حتی با کوچک ترین کارها بیابد از جمله پهن کردن سفره، چیدن غذا، جمع کردن آن و. .. می‌تواند جزء مسئولیتهای دانش آموزان باشد که این خود می‌تواند باعث رابطه‌ای محکم و دوستانه با مربی گردد.

در نتیجه اردوها علاوه بر ارزشهای وجودی موجود در فعالیتهای آموزشی اردو رفتن برای زندگی گروهی، تجربه‌ای بی نظیر است کودک در اردو می آموزد که چگونه از فشارهای روحی رها شود و خود را سرگرم سازد کار خود را با دیگران هماهنگ کند، مهارت‌ها و علایق بیشتری را بدست آورد ابتکار و خلاقیت را در خود پرورش دهد و شناخت و آگاهی خود را نسبت به دنیایی که در آن زندگی می‌کند وسعت بخشد. با اردو رفتن کودک و نوجوان مهارت و علایق خاصی را بدست می‌آورد و نیز درک وی فزونی می‌یابد و سبب پربار شدن زندگی وی می‌شود.

کودکان نونهالانی هستند که زمینه اش شناختها هستن و ریشه اش اعتقادها و بهارش بحرانها و حادثه‌ها و گرفتاریها و اینجاست که مربی باید زمینه را برای شناخت دانش آموزان دراردوها برقرار کند. هنگامی‌که زمینه‌ها غنی باشند و سرشار و ریشه‌ها محکم بودند و زنده در هر بهاری این درخت شکوفه می‌دهدو و بار می‌آورد و حتی هیچ آفتی نمی‌بیند چون آفتها از کمبود تغذیه و فقر زمینه‌ها مایه می‌گیرند

[1] – کتاب امور تربیتی، سال چهارم تربیت معلم

[2] – مجله رشد معلم