تاثیر معاملات متقابل بر قصد انجام صادرات ( مطالعه موردی معاملات متقابل استان آذربایجان شرقی با سایر کشورها)- قسمت ۶

رتبه دانشگاهی با درجه تحصیلی:

 

 

شغل:

 

 

 

 

محل خدمت:

 

 

 

 

 

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده (کارشناسی ارشد/ دکتری) :

 

 

 

 

 

تعداد پایان نامه ها و رساله های در دست راهنمایی (کارشناسی ارشد/ دکتری) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی:
رتبه دانشگاهی با درجه تحصیلی: شغل: محل خدمت:
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده (کارشناسی ارشد/ دکتری) :
تعداد پایان نامه ها و رساله های در دست راهنمایی (کارشناسی ارشد/ دکتری) :

 

۴٫ اطلاعات مربوط به پایان نامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- الف: عنوان پایان نامه ها: فارسی r غیر فارسی q
ب: نوع کار تحقیقاتی: بنیادی۱ q نظری۲ q کاربردی۳ *q عملی۴ q
پ: تعداد واحد پایان نامه:
ت:پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق):
آیا معاملات متقابل بر قصد انجام صادرات تاثیر مثبتی دارد؟

 

۵ . بیان مساله (تشریح ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)

 

 

 

 

 

در دنیای امروز و نظام حاکم بر اقتصاد جهانی،توسعه اقتصادی و تجاری هر کشور رابطه تنگاتنگی با روابط تجاری ، اقتصادی ، مالی و پولی سایرکشورها دارد.برای وصول به چنین هدفی، ورود به صحنه تجارت بین الملی اجتناب ناپذیر خواهد بود.در این میان، در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه خصوصا با اقتصادهای داخلی تک قطبی و بیمار با نظام واحد پولی بی ثبات و کم ارزش،که گریبانگیر تورم و رکودهای اقتصادی بوده و حتی از پشتوانه ارزی بین المللی ضعیفی برخوردارند و یا در شرایط تحریم های بین المللی قرار دارند،نیازمندی برای تجارت متقابل بیشتر احساس می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
معاملات متقابل یکی دیگر از شیوه های تجاری بین المللی می باشد که برای توسعه روابط اقتصادی و تعامل با اقتصاد جهانی جهت برداشتن موانع،خصوصا تحریم های غیر قانونی و بی معنی از سوی صاحب نظران عرصه تجاری و علمی به عنوان شیوه های نوین تجارت جهانی پیشنهاد می گردد که می توان با آشنایی کامل تجار با شیوه های آن و نیز وضع قوانین داخلی و توافقات بین المللی،علاوه بر افزایش صادرات موجبات رشد و توسعه تجاری و اقتصادی کشور را به ارمغان آورد.
ضرورت تحقیق: تجارت بین المللی همانا روابط تجارتی یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشوری را از ابتدا تاکنون نمیتوان دریافت نمود، که تمام ضروریات ونیاز مندیهای خود را بدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند، فلذا ناگزیراست برای رفع نیازمندی های خود روابط تجارتی را بادیگرکشورها برقرار کند. امروزه تجارت بین المللی شکل پیشرفته تری را به خود گرفته وسهولت هایی را برای روابط تجارتی بین کشورها ایجاد کرده که این سهولت ها و پیشرفت ها سرعت اثرات را درقسمت عرضه وتقاضای کالا درسطح بازارهای جهانی گذاشته است.در این میان برای کشورهای نو ظهوری همچون ایران که از مزیت های نسبی در امر تولید من جمله هزینه پایین تولید، وفور نیروی انسانی،مواد اولیه و انژی ارزان قیمت برخوردار بوده و در پی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و گسترش تولید و اشتغال هستند،روی آوردن به بازارهای صادراتی وتجارت بین الملل اجتناب ناپذیر خواهد بود.در این میان یکی از سیاست های ورود به عرصه تجارت بین الملل روی آوردن به معاملات متقابل با سایر کشورها خصوصا کشورهای منطقه ای می باشد.خصوصا در شرایط فعلی کشور،که با بحران هایی از جمله پایین بودن پشتوانه ارزی،نبود ثبات پولی و مالی،تحریم های اقتصادی ،تورم و رکود اقتصادی روبروست،روی آوردن به تجارت متقابل علاوه بر اینکه باعث بهره گیری از مزیت های نسبی در امر تولید گشته،بلکه باعث افزایش صادراتی و توسعه تجارت و اقتصاد بین المللی گشته و گامی مهم در جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به شمار آید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *