منبع پایان نامه درباره بهره بردار، قرآن کریم

دانلود پایان نامه

بخشی نهایی در پیشوایی و به چنگ آوردن همه امکانات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ممکن خواهد بود، و در آن روز و روزگار فقط نام خدا و دین خدا حاکمیت خواهد داشت و آنچه در زمین است مورد بهره برداری همه ساکنان زمین به دور از تبعیض و استشمار قرار خواهد گرفت.
نجات بخشی در آیین عیسی (مسیح)
قرآن کریم بشارت عیسی بن مریم را درباره پیامبر

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی

دیدگاهتان را بنویسید