آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر- قسمت ۸

آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر- قسمت ۸

۵­-۳- بسته بندی محصولاتاهمیت نگهداری و بسته بندی یک محصول صنایع دستی ،کمتر از تولید آن نمی باشد. چرا که بسته بندی مناسب می تواند در وحله ی اول، از هر گونه آسیب دیدگی محصول در برابر عوامل محیطی، ضربه و …جلوگیری کند و اهمیت این موضوع در مورد اثری …

تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن- قسمت ۱۲

تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن- قسمت ۱۲

رابعاً: خداوند متعال عادل است و ائمه هدی علیهم السّلام، معصوم، هستند که عقلاً و نقلاً ظلم نخواهند کرد.خامساً: احکام ارث اگر به نفع زنان نباشد دست کم بر علیه آنان نیز نیست.سادساً: راه شرعی برای اعطای مال بیشتر به زنان باز است، مثل هبه، وصیّت و …اختلاف سهم الإرث …

بررسی ساختاری و محتوایی خطابه در عصر مملوکی- قسمت ۸

بررسی ساختاری و محتوایی خطابه در عصر مملوکی- قسمت ۸

ــ شیوع بدیعیاتــ ضعف خطابه (ر.ک: امیری،۴۲:۱۳۸۷-۴۵)۲-۲-۹٫ شعر در عصر ممالیکاین دوره را می‌توان به‌طور کلی دوره‌ی افول و انحطاط ادبیات نامید، زیرا در نتیجه‌ی حمله مغول سرچشمه‌ فرهنگ و ادبیات تا حدود زیادی خشک شده بود و شیرازهی اقتصاد اجتماع از هم پاشده بود و اهل علم و ادب …

شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۲۶

شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۲۶

۱۱) تخصصی نمودن دوره های آموزش ضمن خدمت و کاربردی نمودن این دوره ها به صورتی که از مدت دوره های عمومی ترفیعاتی کاسته و به دروس تخصصی افزوده شود و فراخوانی کارکنان به این دوره ها براساس شغل و رسته صورت پذیرد که در حال حاضر به علت به …

بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی- قسمت ۲۴

بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی- قسمت ۲۴

متغیر وابسته: تغییرات در ساعات بودجه شده نسبت به سال گذشته       H2: تغییرات بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحراف بودجه زمانی سال گذشته رابطه مستقیم دارد.     انحراف بودجه     +       H3: رابطه مستقیم بین تغییرات در بودجه زمانی …

تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین6 و اینترلوکین10 سرم در مردان جوان فعال90- قسمت 6

تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین6 و اینترلوکین10 سرم در مردان جوان فعال90- قسمت 6

نورموکسی   354/32 ± 412/33   644/1 ± 365/4   148/1 ± 977/3 هایپوکسی 2750 متر   043/32±297/33   569/0 ± 407/3   829/0 ± 502/3 هایپوکسی 3250 متر   054/32±357/33   017/1 ± 84/3   077/1 ± 47/3 هایپوکسی 3750 متر   105/31±121/33   756/0 ± 601/3   776/0 ± 455/3 همان …

بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی۹۳- قسمت ۹

بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی۹۳- قسمت ۹

– در جرم تفخیذ ، حد غیرمسلمان قتل است ، در حالی که حد مسلمان ۱۰۰ تازیانه است.– در مورد بند ، و کافر ذمی ، به نسبت دیه زخم وارد شده به دیه ی نفس است ( مثلا دیه ی نافذه ، در کافر ذمی هشت دینار و در …

پیوند اسطوره و نجوم در ایران باستان- قسمت ۹

پیوند اسطوره و نجوم در ایران باستان- قسمت ۹

ایکو ( کشتزار ) = مستطیل فرس اعظمشیم.ماه = shim mah ( پرستوی بزرگ ) = بخش جنوب غربی حوت (+ ستاره های تا£ فرس اعظم)آنو نی تو+ بخش amunitu ( بانوی آسمان ) = بخش شمال شرقی حوت بخش مرکزی مرأه المسلسلهآپین apin = مثلث + مراه المسلسلهشوگی shu.gi …

بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM- قسمت ۴

بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM- قسمت ۴

مشتریان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کالا یا خدماتی به مراتب بهتر به آن ها ارائه کنند. شواهد و مدارک زیادی نیز نشان می دهند که در دنیای رقابتی امروز، کشف نیازها و خواسته های مشتریان و برآورده ساختن آن ها قبل از رقبا، یک …

بررسی و تحلیل دیوان ملاپریشان در مقایسه با اندیشه¬های عرفانی مولانا- قسمت ۴۱

بررسی و تحلیل دیوان ملاپریشان در مقایسه با اندیشه¬های عرفانی مولانا- قسمت ۴۱

کُل گشاد اندر گشاد اندر گشاد       صدهزاران آفرین بـــر جـــان او         بــر قدوم و دورِ فرزنـــدان او               (مثنوی۶/۱۷۶-۱۷۹)       آن خلیفــه زادگــــــان مقــبلش         زاده اند از عنصرِ جان و دلش …