پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۱۳

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۱۳

صحبت آخر…ممنون از حضورتوناگر در صحبتها و اثار این هنرمند به دنبال جواب و نتیجه ای برای این پژوهش باشم. بهترین مورد، همان اثر بدون عنوان۱ است که تعاملی زیبا و واضح میان نقاشی، انیمیشن، فیلم و ویدئو برقرار کرده است و در عین حال هیچ کدام از اینها نیست. …

مقاله – 
پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت  …

مقاله – پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت …

متولد ۱۳۵۸ تهران. ساخت انیمیشن انتزاعی بدون عنوان۱ و حضور در بیش از پنجاه جشنواره داخلی و جهانی فیلم کوتاه  و برنده پلاک طلایی بهترین فیلم تجربی از جشنواره هوستون آمریکا در سال ۱۳۸۳ از جمله فعالیتهای او است.رروز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر در دفتر …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت  …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت …

اما سایر تکنیکها را هم در تجربه ی کاری خود دارند و بعد از تجارب مختلف این تکنیک را با توجه به علاقه و روحیات شخصی انتخاب کرده اند. و به همین دلیل ایشان را گزینه ی بسیار خوبی برای صحبت در خصوص تعامل نقاشی-انیمیشن دانستم.مدت زمان زیادی با خانم …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۱۰

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۱۰

و بسیاری از آثار متفاوت دیگر که شاید آقای نادعلیان با آنها بیشتر شناخته شده باشند مثل کارهای لندآرت و سایبرآرت و …با این حجم کارهای متنوع و هر کدام در نوع خود تازه و جدید و در قالبها و شیوه های متفاوت و گاهی ترکیبی، خودتان را چگونه و …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت  …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت …

متولد ۱۳۴۲ سنگسر. دکترای فلسفه هنر در زمینه تخصصی نقاشی و تزئینات دیواری از دانشگاه مرکزی انگلستان (UCE)گفتگویی با دکتر احمد نادعلیان در رابطه با تعامل و ارتباط نقاشی و انیمیشن در هنرهای جدید (حضور انیمیشن در هنرهای جدید)۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۳ بعد از ظهر در مرکز پردیس در تهراناز …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۸

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۸

انیمیشن در ایران با فعالیت و تجربه های هنرمندان هنرهای تجسمی شروع شد. از جمله نقاشانی که با پیشینه و دانش نقاشی خود در رشد و شکوفایی این رشته در ایران سهم بزرگی داشته و دارند. و در این میان، وقتی صحبت از ارتباط و تعامل نقاشی و انیمیشن در …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۶

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۶

فصل سوم تعامل نقاشی و انیمیشن در هنر جدید۳-۱ نقاشی و انیمیشن از نگاهی نوسادگی و سهولت در برقراری ارتباط، بنیان هنر انیمیشن است. زیرا هر چیزی که انسان در ذهن خود تصور می کند، روی کاغذ پیاده می شود و بعد از آن به کمک انیمیشن، تمامی و یا …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۷

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۷

یعنی به جای طراحی دو بعدی ذغالی، کار کردن در زمان یک فیلم مانند طراحی سه بعدی در طول زمان یک اجرا است. اصل این است که اجرای دوگانه ای وجود دارد: شما ناظر همزمان عروسک گردان و عروسک هستید. این پروسه یادآور تئاتر Brachtain است که می گوید: “عروسک …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۵

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۵

شوئنبرگ همانند کاندینسکی، نیز انگیزه های کاری خود را از طریق بررسی های فلسفی و معنوی به دست می آورد؛ آثار هنری و نظریه های او نیز تاثیر قابل ملاحظه ای بر انیمیشن انتزاع گرا به خصوص آثار جان و جیمز ویتنی[۱۰۵] ، داشته است.» (همانجا) در نتیجه موسیقی به علت …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۴

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت ۴

در نتیجه هنر انیمیشن در ایران نیز، به همت هنرمندان نقاش و گرافیست و … و بر اساس متحرک کردن تصاویر و نقاشیها به صورت کاملا تجربی آغاز شد. و از همان زمان به بعد نقاشی و طراحی پایه ی اصلی شکل گیری تصاویر متحرک بود و برای آن از …