منبع پایان نامه درمورد
Haemophilus، influenzae، Infect، membrane

منبع پایان نامه درمورد Haemophilus، influenzae، Infect، membrane

بخش‌های متغیر دارای بخش‌های حفاظت شده می‌باشد که می‌توان از آنها به عنوان کاندیدای واکسن استفاده کرد. با توجه به اینکه واکسن فعلی با استفاده از PRP ساخته می‏شود ،بعلت جنس پلی ساکاریدی این آنتی ژن، در بدن افراد و بخصوص کودکان زیر 2 سال، ایمنی فعال ایجاد نمی‌کند. همین …

منبع پایان نامه درمورد
Haemophilus، gene، samples، influenzae

منبع پایان نامه درمورد Haemophilus، gene، samples، influenzae

. (2008). Characterization of antibiotic resistance genes linked to class 1 and 2 integrons in strains of Salmonella spp. isolated from swine. Canadian journal of microbiology 54(7):569-576.52- Sanders J D And el,1993, Reconstitution of a porin-deficient mutant of Haemophilus influenzae type b with a porin gene from nontypeable H. influenzae. …

منبع پایان نامه درمورد
تحلیل داده، امام خمینی

منبع پایان نامه درمورد تحلیل داده، امام خمینی

یک میکروتیوپ جدید که با اطلاعات لازم لیبل دار شده است، ریخته شد. میکروتیوپ‏ها در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری می‌شوند. 3-10- بررسی کیفیت و کمیت DNAاستخراج شده: پس از استخراج، DNA به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر مورد بررسی قرار گرفت. 1-صفر کردن دستگاه: داخل یک کووت29 تمیز، 2 λ …

پایان نامه با واژگان کلیدی
فیزیولوژی

پایان نامه با واژگان کلیدی فیزیولوژی

حرکت می کند و بیمار به نور خورشید خیلی حساس می شود، این تاثیر برای شش هفته ادامه می یابد. تلاش برای جلوگیری از بروز این اثر به صورت محصور شد مولکول های رنگ در داخل یک نانو ذره متخلخل منجر شد، در نتیجه رنگ در نانو ذرات باقی می …

پایان نامه با واژگان کلیدی
تغییر رنگ

پایان نامه با واژگان کلیدی تغییر رنگ

را در 20 میلی لیتر آب دیس-پرس42 می کنیم و می گذاریم یک ربع ساعت در حمام سونیکه، سونیکیت شوند تا نانو ذرات مغناطیسی کاملا از یکدیگر جدا شوند. سپس 5 میلی لیتر از TMOH43، 5میلی مولار به آن از نانو ذرات فوق افزوده شد، و در دمای محیط به …

پایان نامه با واژگان کلیدی
تحقیق و توسعه، علم و فناوری، فناوری نانو، نوع کاربری

پایان نامه با واژگان کلیدی تحقیق و توسعه، علم و فناوری، فناوری نانو، نوع کاربری

مشاهده می شود برای مثال در نور خورشید سبز بنظر می رسد.این لیوان هنوز در موزه بریتانیا مشاهده می شود. شکل 1-3 وجود رنگ قرمز و سبز در جام لیکورگوس به علت وجود نانو ذرات طلا و نقره در شبکه بلوری شیشه نانوفناوری :در فرهنگ واژه شناسی علم و فن‌آوری …

منبع پایان نامه با موضوع
کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اضطراب کودکان، احساس حقارت

منبع پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اضطراب کودکان، احساس حقارت

ر از‌میزان همبودی اضطراب‌و اختلال درون نمود (مانند افسردگی) است و میزان آن بین 4/36? تا 7/16? متغیر است. (لست و همکاران، 1977). این نکته نیز قابل توجه است که اختلال‌های همبود تابع سن است. در واقع مطالعات نشان می‌دهد که همبودی اغلب در کودکان سنین بالاتر مشاهده می‌شود. (استاور …

منبع پایان نامه با موضوع
کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اضطراب کودکان، مواد مخدر

منبع پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اضطراب کودکان، مواد مخدر

اسهال، احساس سر گیجه و سبکی در سر، تعریق مفرط، تشدید رفلکس‌ها، بالا رفتن فشار‌خون، تپش قلب، احساس‌درد در قفسه سینه، اتساع مردمک، بیقراری و قدم زدن، سنکوب، مور مور شدن اندامها، لرزش، آشفتگی معده، بی خوابی، اشکال در تمرکز حواس، بی حالی، بی اشتهایی، تکرر ادرار و احساس قریب …

منابع پایان نامه ارشد درمورد
کارکنان بانک، سطح معنادار

منابع پایان نامه ارشد درمورد کارکنان بانک، سطح معنادار

مفروضه های آمار پارامتریک رعایت شده باشد و مهم ترین مفروضه این است که هر دو متغیر دارای حداقل مقیاس فاصله ای باشند (خلعتبری، 1385، ص 28). فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده 4-1مقدمههدف نهایی هر تحقیق بدست آوردن نتایج کلی و قابل تعمیم است که ممکن است برای تعیین پدیدهها …

منابع پایان نامه ارشد درمورد
عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد، کارکنان بانک، عدم تمرکز

منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد، کارکنان بانک، عدم تمرکز

موافقند : 1- رویکرد رفتارگرایی75: رویکرد رفتاری به تعهّد متوجه فرایندی است که توسط آن افراد احساس وابستگی نه به سازمان بلکه به کار خود پیدا می کنند . 2- رویکرد نظری76(نگرشی): بیشترین تحقیقات بر این رویکرد انجام می شود که ماهیت و کیفیت ارتباط بین کارمند و سازمان را …