لقمه حلال و حرام در آیات و روایات و تاثیر آن در شکل  …

لقمه حلال و حرام در آیات و روایات و تاثیر آن در شکل …

۲-۲-۵-۱-۳- عدم استجابت دعادعا در لغت به معنای خواندن ، درخواست انجام دادن کار و حاجت خواستن است.(ابن منظور، ج۱۴، ۲۵۸). دعا را در اصطلاح شرعی به معنای روی آوردن به خداوند و درخواست از او با حالت خضوع دانسته اند(رشاد، ۱۳۸۵ش، ج۴، ۳۱۹)خداوند متعال به عیسی بن مریم فرمود: …

پژوهش دانشگاهی – 
بررسی  وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر  …

پژوهش دانشگاهی – بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر …

۳-۲-۹- ویژگیهای پروژه‌های سواد رسانه‌ای▪ کاوش و اکتشاف فردیآندرسون و می‌‌یر (۱۹۸۸) با تعمیم تحلیلهای اولیه ورث[۳۶] (۱۹۸۱)، فیسک (۱۹۸۷) و دیگران، ترکیبی از مدل تعاملی فرستنده ـ گیرنده ارائه دادند به‌گونه‌ای که هر یک از آنان به ترتیب به درک تلویحی یا استنتاج دلالتها در محتوا و شکل متون رسانه‌ای می‌پردازند. …