مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی …

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی …

گردشگری ساحلی از قدیمیترین انواع گردشگری بوده و سابقه برخی از گردشگاههای ساحلی در جهان ، به قرن 19 میلادی باز میگردد. اما نكته قابل تامل در این میان ، تغییر ذائقه و تنوع طلبی گردشگران ساحلی در دهه های اخیر است. در حالی كه در گذشته گردشگران تنها بر …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های …

ماهیت وجود کتابخانه‌های تخصصی در سازمان مادر به این معنی است که نیاز اطلاعاتی در کتابخانه‌های تخصصی نسبت به کتابخانه‌های عمومی (برای مثال) متغیرتر است؛ بنابراین کتابخانه‌های تخصصی نسبت به نیازهای استفاده‌کنندگانشان حساس‌تر هستند.انعطاف‌پذیری ساختار درونی کتابخانه‌های تخصصی، آنها را قادر می‌سازد تا سریع‌تر به تغییر نیازهای استفاده‌کنندگان پاسخ دهند.انواع …