پژوهش – 
تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده  …

پژوهش – تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده …

شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی واقعی (P)و اما برای محاسبه‌ی شاخص تولید سرانه، هرگاه ارزش تولید ناخالص واقعی سرانه تعدیل شده در یک کشور را با pppsi و حداکثر این ارزش را در کشورهای مورد مقایسه با pppsM و حداقل pppsm نشان دهیم شاخص(به روشی که توضیح آن موضوع این …

مقاله – 
ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان (مطالعه  …

مقاله – ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان (مطالعه …

اکنون مساله اینست که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی در بسیاری از شرکتهای دولتی انجام شده است به تبع ازآن در شرکت برق سیستان و بلوچستان و شهرستان نیکشهر انجام شده است اما معلوم نیست این خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت[۳] -رضایت مندی مشترکین[۴]– بهره وری[۵] -کارائی[۶] و اثر بخشی[۷] شده است. …

طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت  …

طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت …

تصحیح برخی از متون کهن، مانند تاریخ سیستان و مجمل‌التواریخ و القصص، تاریخ بلعمی و ترجمه تاریخ طبری و کتابهای تاریخ زریران و درخت آسوریک و مجموعۀ مقالاتش تحت عنوان بهار و ادب فارسی را می‌توان نام برد.۳- ۱۷- شهریارمحمد حسین بهجت خشکنابی تبریزی، مشهور و متخلّص به شهریار در …

منابع مقالات علمی : 
علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳- قسمت ۲۵

منابع مقالات علمی : علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳- قسمت ۲۵

۷۱٫ــــــــــ ،ــــــ ، مسائل نوجوانان و جوانان، تهران: انجمن اولیاء و مربیان، ۱۳۷۳ خرازی آذر، زهرا، نرگس احسانی، جریانشناسی رسانههای بزرگ،تهران: دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی دفتر گسترش تولید علم،۱۳۸۸ خسروپناه، عبدالحسین،جریانشناسی ضد فرهنگها، قم: تعلیم و تربیت اسلامی،۱۳۹۱، چ۶ دادستان، پریرخ، روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی،تهران: سمت،۱۳۷۶ ۷۵ دالایی لاما،دکترهوارسی، کاتلر،هنرشادزیستن،مترجم: شهنازانوشیروانی،تهران: موسسه …