مقاله دانشگاهی – 
همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۹

مقاله دانشگاهی – همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۹

عادت به همجنس گرایی که بر اساس تکرار و عدم تقوای الهی حاصل می شود. نوع نگرش فرد به لواط را تغییر داده و قبح این گرایش جنسی را در نزد وی می شکند و فرد با خیالی آسوده و بدون عذاب وجدان به رفتار جنسی خلاف طبیعت خود ادامه …

دیدگاه دلبستگی[۱] جانسون و ویفن[۲]

دیدگاه دلبستگی[۱] جانسون و ویفن[۲]

  جانسون و ویفن (۲۰۰۳) معتقدند مسئله اساسی در زوج‌هایی که امنیت عاطفی را تجربه نمی‌کنند، دلبستگی نا امن است و نحوه ایجاد این نا امنی و تداوم آن و همچنین تغییر سبک دلبستگی زوجین را تبیین می‌کنند. این رویکرد به درمانگر برای درک و تغییر عملکرد خانواده که منبع …

عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی

عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی

  به صورت کلی، ایجاد امنیت عاطفی منوط به شکل‌گیری اعتماد بین‌فردی در رابطه زوجین است، به گونه‌ای که اولا زوجین طرف مقابل را در زندگی خود شریک بدانند، دوما رابطه زوجین به گونه‌ای باشد که وابستگی ایمنی بین طرفین بوجود آید و سوما اینکه تعهد و وفادرای فزاینده‌ای که …

دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی

دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی

  این مدل نیز کیفیت زندگی زناشویی را در طول شش بعد بررسی می­ کند، که همه آن‌ها به جز یک بعد شبیه به طبقات مدل فوق است. این ابعاد عبارتند از:۱ـ انجام وظیفه، ۲ـ ایفای نقش، ۳ـ ارتباط (ابراز عاطفی)، ۴ـ دخالت عاطفی، ۵ـ کنترل، ۶ـ ارزش­ها و هنجارها. …