لقمه حلال و حرام در آیات و روایات و تاثیر آن در شکل  …

لقمه حلال و حرام در آیات و روایات و تاثیر آن در شکل …

۲-۲-۵-۱-۳- عدم استجابت دعادعا در لغت به معنای خواندن ، درخواست انجام دادن کار و حاجت خواستن است.(ابن منظور، ج۱۴، ۲۵۸). دعا را در اصطلاح شرعی به معنای روی آوردن به خداوند و درخواست از او با حالت خضوع دانسته اند(رشاد، ۱۳۸۵ش، ج۴، ۳۱۹)خداوند متعال به عیسی بن مریم فرمود: …

پژوهش دانشگاهی – 
همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۱۰

پژوهش دانشگاهی – همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۱۰

و همانگونه که در انتهای تاریخچه همجنس گرایی نیز مطرح شد، علت اصلی گرایش زنان قوم لوط به رفتار جنسی همجنس گرایی، ترک روابط جنسی از سوی مردان و عدم ارضای زنان خویش بیان می شود و چون زنان نیز با توجه به طبیعت جنسی خویش نیازمند برقراری روابط جنسی …