دسته بندي علمی – پژوهشی : 
تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم

دسته بندي علمی – پژوهشی : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. گرایش: ” مدیریت تحول“ عنوان: تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم) استاد …

سایت مقالات فارسی – 
بررسی  قابلیت  کاربرد  مدل  های پیش  بینی ورشکستگی  …

سایت مقالات فارسی – بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

دانشکده اقتصاد و مدیریتگروه مدیریتپایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالیموضوع:بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناساتید راهنما:دکتر رامین بشیرخداپرستی دکتر رحیم عابدیاساتید داور:دکتر بهرام رضازاده دکتر اکبر زواری رضائیمحقق:بهناز صمدنژادتیرماه …