پایان نامه با کلید واژه های هندوان، “که، منتظر، ظهورش

آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و هر آنچه در دنیا و زمین ها و کوه ها پنهان باشد همه را بدست آورد و از آسمان ها و زمین آنچه باشد خبر دهد و از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید.”
در کتاب “پاتیکل” که از بزگان هندوان بوده و صاحب کتاب آسمانی شناخته شده است درباره مهدی موعود و خاندان و منتظر ظهورش می گوید:
“که چون مدت روز تمام

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهقانونمند، تصحیحات، اوربیتالها، می‌خورد

دیدگاهتان را بنویسید