موسسه حرف آخر

موسسه حرف آخر

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب DVDهای آموزشی تولید... ادامه

منبع پایان نامه درمورد
Haemophilus، gene، samples، influenzae

منبع پایان نامه درمورد Haemophilus، gene، samples، influenzae

. (2008). Characterization of antibiotic resistance genes linked to class 1 and 2 integrons in strains of Salmonella spp. isolated from swine. Canadian journal of microbiology 54(7):569-576.52- Sanders J D And el,1993, Reconstitution of a porin-deficient mutant of Haemophilus influenzae type b with a porin gene from nontypeable... ادامه

منبع پایان نامه درمورد
Haemophilus، influenzae، Infect، membrane

منبع پایان نامه درمورد Haemophilus، influenzae، Infect، membrane

بخش‌های متغیر دارای بخش‌های حفاظت شده می‌باشد که می‌توان از آنها به عنوان کاندیدای واکسن استفاده کرد. با توجه به اینکه واکسن فعلی با استفاده از PRP ساخته می‏شود ،بعلت جنس پلی... ادامه

منبع پایان نامه درمورد
تحلیل داده، امام خمینی

منبع پایان نامه درمورد تحلیل داده، امام خمینی

یک میکروتیوپ جدید که با اطلاعات لازم لیبل دار شده است، ریخته شد. میکروتیوپ‏ها در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری می‌شوند. 3-10- بررسی کیفیت و کمیت DNAاستخراج شده: پس از استخراج، DNA به... ادامه

پایان نامه با واژگان کلیدی
تغییر رنگ

پایان نامه با واژگان کلیدی تغییر رنگ

را در 20 میلی لیتر آب دیس-پرس42 می کنیم و می گذاریم یک ربع ساعت در حمام سونیکه، سونیکیت شوند تا نانو ذرات مغناطیسی کاملا از یکدیگر جدا شوند. سپس 5 میلی لیتر از TMOH43، 5میلی مولار به آن از... ادامه

پایان نامه با واژگان کلیدی
فیزیولوژی

پایان نامه با واژگان کلیدی فیزیولوژی

حرکت می کند و بیمار به نور خورشید خیلی حساس می شود، این تاثیر برای شش هفته ادامه می یابد. تلاش برای جلوگیری از بروز این اثر به صورت محصور شد مولکول های رنگ در داخل یک نانو ذره متخلخل... ادامه

پایان نامه با واژگان کلیدی
تحقیق و توسعه، علم و فناوری، فناوری نانو، نوع کاربری

پایان نامه با واژگان کلیدی تحقیق و توسعه، علم و فناوری، فناوری نانو، نوع کاربری

مشاهده می شود برای مثال در نور خورشید سبز بنظر می رسد.این لیوان هنوز در موزه بریتانیا مشاهده می شود. شکل 1-3 وجود رنگ قرمز و سبز در جام لیکورگوس به علت وجود نانو ذرات طلا و نقره در شبکه... ادامه