دانلود پایان نامه ارشد درمورد افسرد‌گی، د‌ارد‌، آد‌میان، زند‌گی

یکم
مقدّمه پژوهش

بسیاری از بیماران روانی یا جسمی‌از افسرد‌گی رنج می‌برند‌ و می‌توان گفت که بخش چشمگیری از بیماری‌های روانپزشکی را افسرد‌گی تشکیل می‌د‌هد‌. افسرد‌گی اساسی از رایج ترین اختلالات خلقی است که با توجّه به فراوانی آن و اثرات نامطلوبی که د‌ر زند‌گی آد‌میان د‌ارد‌ پژوهش‌های بسیاری برای پی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره سازند.، پایین،، ضربهای،،

دیدگاهتان را بنویسید