پایان نامه با کلید واژه های باطل،، نمرود،، وفرعون،، وابوجهل

آوردنده اند، با اینکه تعالیم اولیه زردشت با آئین اخلاقی و طریقه یکتا پرستی هم آهنگ بوده است.۲
تقابل نور و ظلمت و کشمکش آن ها تا پایان روزگار (نه بعنوان خالق خیر وشر) در اسلام نیز آمده است و به صورت تقابل حق و باطل، ابراهیم و نمرود، موسی وفرعون، پیغمبر وابوجهل و روشن تر بگویم؛ آئین الهی و شیطان و مهدی موعود وجدال دیده می شود.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارههاتری، شرودینگر، ، هامیلتونی

دیدگاهتان را بنویسید