منابع تحقیق درمورد محصولات کشاورزی، بهبود عملکرد، افزایش درآمد، درآمد سرانه

و اقتصادی کشور نماینگر اهمیت فراگیر بهبود عملکرد آن در سطوح محلی و ملی می باشد(ترکمانی و جمالی مقدم، ۱۳۸۴). با این حال ،عامل های گوناگون از جمله رشد سریع جمعیت در دهه ی گذشته، افزایش درآمد سرانه و تغییر در الگوی غذایی موجب افزایش تقاضای محصولات کشاورزی شده است. ازمیان بخشهای مختلف تولیدی ، بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره عود بیماری

دیدگاهتان را بنویسید