منابع پایان نامه ارشد درمورد خطرترین، باکتریال، سیلین، حاملگی

دانلود پایان نامه

لحاظ ساختاری شبیه تیروکسین است این دارو به راحتی از جفت عبور می کند وبه میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد میزان سرمی مادر است این دارو با کم کاری تیروئید نوزادی مرتبط است ، استفاده آن دربارداری منع می شود.
عوامل ضد باکتریال
پنی سیلین ها بی خطرترین داروهای ضد باکتری مورد استفاده در حاملگی هستند .
که شامل موادی با طیف گسترده ی فعالیت مانند

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارههاتری، شرودینگر، ، هامیلتونی

دیدگاهتان را بنویسید