منبع پایان نامه درباره می‌شود،، نانومتری،، دانه‌هایی، آلیاژهای

میکرو ساختار کریستالی بسیار ریز در فلزات و آلیاژهای مختلف می‌باشد که از طریق آن‌ها می‌توان ساختارهای کریستالوگرافی متفاوتی را به دست آورد که باعث به وجود آمدن دانه‌هایی در مقیاس نانومتر در ساختار درشت اولیه می‌شود، در نتیجه آن بهبود خواص مکانیکی در فلزات مشاهده می‌شود.
۲) مواد نانومتری، موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها در

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعناخودآگاه، طلاق، اعمال مجرمانه

دیدگاهتان را بنویسید