منبع پایان نامه درباره می‌شود،، نانومتری،، دانه‌هایی، آلیاژهای

دانلود پایان نامه

میکرو ساختار کریستالی بسیار ریز در فلزات و آلیاژهای مختلف می‌باشد که از طریق آن‌ها می‌توان ساختارهای کریستالوگرافی متفاوتی را به دست آورد که باعث به وجود آمدن دانه‌هایی در مقیاس نانومتر در ساختار درشت اولیه می‌شود، در نتیجه آن بهبود خواص مکانیکی در فلزات مشاهده می‌شود.
۲) مواد نانومتری، موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها در

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع عربستان سعودی، اقتصاد اسلامی، دولت اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید