پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، انعطاف پذیری، مصرف کننده

می نماید تا سفارش اخذ شده را در زمان توافق و تعیین شده به ایشان تحویل دهد .)
۳انعطاف پذیری قیمت:
۴ آسیب نرسیدن به محصول: بسته بندی عبارت است از هرگونه ظرف یا بسته ای که محصول در آن برای فروش عرضه می شود یا بوسیله آن اطلاعات لازم در مورد محصول به مصرف کنندگان منتقل می شود . اهداف تدافعی بسته بندی ، حفظ محصول و مصرف کننده در

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردقلام تعهدی، اقلام تعهدی، سود حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید