پایان نامه با کلید واژه های رام، مهدی]،، [=امام، کهنه،

شود دنیای کهنه، نو شود و زنده گردد و صاحب ملک تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشوای جهان یکی ناموس [=پیامبر اسلام] و دیگری صدیق اکبر یعنی وصی بزرگتر وی که “پشن” ‌[=علی بن ابی طالب(ع)] نام دارد و نام آن صاحب ملک تازه راهنماست [=امام مهدی]، به حق پادشاه شود و خلیفه رام [= خدا] باشد و حکم براند و او را معجزه بسیار باشد، هر که پناه به

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع می‌کند،، راندن، نمونه،، حجم‌های

دیدگاهتان را بنویسید