پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتری

دانلود پایان نامه

برای مشتری که در واقع مثل همکار تولید کننده عمل می کند.
مشتری: مشتریان مردمی هستند که محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آن ها نیاز دارند و از آن ها بهره مند می برند و چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است بنابراین مشتریانی دارد.
رضایت مشتری : رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردخودکارآمدی، کارآفرینی، قصد کارآفرینانه

دیدگاهتان را بنویسید