دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی، اختلال افسردگی اساسی، افسردگی اساسی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه

های شناختی-رفتاری،دارویی وترکیبی بر علایم اختلال افسردگی انجام شد.
روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون همراه با گروه گواه است.جامعه آماری شامل کلیه زنان با تشخیص اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده کلینیک های روانپزشکی شهر کرمانشاه می باشد که از بین آنها ۶۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد،سپس

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان خدمت دریافت شده، عرضه کننده

دیدگاهتان را بنویسید