منبع پایان نامه درباره ، نباشد،، کردن)، استحکام‌دهی(ریزدانه

مکانیکی، شامل سختی، استحکام، مدول الاستیسیته و چقرمگی شکست می باشد که تعیین کنندهٔ رفتار مواد دربرابر نیروهای وارده هستند. چنانچه خواص مکانیکی قطعه‌ای با شکل و ترکیب مشخص مطابق با مقادیر مطلوب نباشد، به کمک تغییر در ترکیب ماده و به روشهای مختلفی مانند مکانیزم‌های استحکام‌دهی(ریزدانه کردن) می‌توان به مقدار مطلوب دست پیدا کرد.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه انژکتورهای، راستاهای، نشئت، ساده۱۰

دیدگاهتان را بنویسید