منبع پایان نامه درباره SPD، دار(، ECAP)، بیلت

ابعاد بیلت باشند، مورد نیاز است. توسط فرآیندهای زیر می‌توان به SPD دست یافت. شکل شماتیکی فرآیندهای SPD در شکل ۲-۱نشان داده شده است.]۱۰[

شکل (۲-۱) شماتیکی فرایند های SPD. ]10[

۲-۳-۱- فرایند پرس کاری با کانال‌های همسان زاویه دار( ECAP)
پرس کاری با کانال زاویه دار مسطح توسط سگال در ۱۹۷۷ در روسیه ابداع شد که بر اساس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *