پایان نامه با موضوع Lable، شود؟، بروند، تصمیاتی

مترجم اخوی ۱۳۸۰)
۸ برچسب زنی کالا : یکی از تصمیاتی که فروشندگان در مورد برچسب کالاهایشان می گیرند ، این است که آیارفقط از یک تکه کاغذ کوچک که بر روی کالا چسبیده می شود ، به عنوان برچسب ( Lable ) استفاده کنند یا اینکه به سراغ نمودارهای پیچیده ای بروند که قسمتی از بسته بندی کالا را نیز شامل می شود؟ برخی از مواقع قوانین مربوط به

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره (عج)، زمین،، دادگری،، وارثان

دیدگاهتان را بنویسید