پایان نامه با کلید واژگان سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی، سلسله مراتبی AHP

گیرد. در صادرات مزایای مالکیت دارای اهمیت می باشد . منظور از این مزایا، دارایی های ویژه شرکت ، تجربه بین المللی شرکت و توانائی کاهش هزینه یا توسعه کالاهای متمایز در زنجیره ارزش می باشد.
فرآیند سلسله مراتبی AHP: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده، آنها را به شکل ساده تبدیل کرده و به حل آنها می پردازد.
۹مدت

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردکارآفرینی، علامه طباطبایی، دانشجویان

دیدگاهتان را بنویسید