منبع پایان نامه با موضوع
کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اضطراب کودکان، احساس حقارت

منبع پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اضطراب کودکان، احساس حقارت

ر از‌میزان همبودی اضطراب‌و اختلال درون نمود (مانند افسردگی) است و میزان آن بین 4/36? تا 7/16? متغیر است. (لست و همکاران، 1977). این نکته نیز قابل توجه است که اختلال‌های همبود تابع سن است. در... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اضطراب کودکان، مواد مخدر

منبع پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اضطراب کودکان، مواد مخدر

اسهال، احساس سر گیجه و سبکی در سر، تعریق مفرط، تشدید رفلکس‌ها، بالا رفتن فشار‌خون، تپش قلب، احساس‌درد در قفسه سینه، اتساع مردمک، بیقراری و قدم زدن، سنکوب، مور مور شدن اندامها،... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد
کارکنان بانک، سطح معنادار

منابع پایان نامه ارشد درمورد کارکنان بانک، سطح معنادار

مفروضه های آمار پارامتریک رعایت شده باشد و مهم ترین مفروضه این است که هر دو متغیر دارای حداقل مقیاس فاصله ای باشند (خلعتبری، 1385، ص 28). فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده 4-1مقدمههدف نهایی هر... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد
عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد، کارکنان بانک، عدم تمرکز

منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد، کارکنان بانک، عدم تمرکز

موافقند : 1- رویکرد رفتارگرایی75: رویکرد رفتاری به تعهّد متوجه فرایندی است که توسط آن افراد احساس وابستگی نه به سازمان بلکه به کار خود پیدا می کنند . 2- رویکرد نظری76(نگرشی): بیشترین... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد
سلسله مراتب، سلامت روان، تلاش مضاعف، ارباب رجوع

منابع پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، سلامت روان، تلاش مضاعف، ارباب رجوع

گذشته شهرت بسیاری پیدا کرده است. دو تن از صاحبنظران دو نظریه کاملاً متفاوت از قدرتمند سازی ارائه کرده اند. برخی از افراد بر این باورند که قدرتمند سازی کلاًّ به تفویض اختیار و مسئولیت... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد
کارکنان بانک، عملکرد سازمان، اعتماد متقابل، سلسله مراتب

منابع پایان نامه ارشد درمورد کارکنان بانک، عملکرد سازمان، اعتماد متقابل، سلسله مراتب

فصل اولکلیات تحقیق 1-1مقدّمه جامعه امروز جامعه ای سازمانی1 است. کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا میآیند، بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمان هایی به نام مدرسه... ادامه

منبع تحقیق درمورد
سازمان ملل، مخاصمات مسلحانه، مواد مخدر

منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، مخاصمات مسلحانه، مواد مخدر

دهند مشروط به اینکه بیش از دو ناوشکن بدرقه شده باشند. این محدودیتها شامل کشتیهای سیلک و کمکی متعلق به دولتهای دریای سیاه یا دولتهای خارجی نخواهد شد. در ایام جنگ در صورتی که ترکیه در... ادامه

منبع تحقیق درمورد
موازنه قدرت، اقتصاد کشور، کانون توجه، مواد مخدر

منبع تحقیق درمورد موازنه قدرت، اقتصاد کشور، کانون توجه، مواد مخدر

اقتصاد دنیای صنعتی غرب را فشرد زیرا بخش عمده ای از نفت مورد نیاز اروپای غربی، ژاپن، آمریکا و سایر کشورهای صنعتی در شرق آسیا از تنگه هرمز عبور می کند و در حال حاضر نیز علی رغم احداث... ادامه

منبع تحقیق درمورد
استفاده از زور، سازمان ملل، نفت و گاز

منبع تحقیق درمورد استفاده از زور، سازمان ملل، نفت و گاز

دریاها تبلور یافته و به صورت مفهوم عبور ترانزیت ظاهر شده است. بهرحال اجرای محدود کشتیرانی آزاد و پرواز را در برخی از تنگه ها نمی توان به همه تنگه ها تعمیم داد و رویه همه دولت های تنگه... ادامه

منبع تحقیق درمورد
دریای، سرزمینی، ساحلی، آبهای

منبع تحقیق درمورد دریای، سرزمینی، ساحلی، آبهای

ندارد، لیکن نمی توان نقش مثبت آنرا در زمینه های نظامی، تجاری و اقتصادی انکار نمود. البته، دریایها فقط راه ارتباطی نیستند، بلکه منافع دیگری نیز در بردارند که مهمترین آنها، استخراج و... ادامه