منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، ،بر، variable-geometry، قابل‌کنترل

این نوع تقریباً مشابه simple atomizer است، با این تفاوت که از دو بخش تشکیل شده است؛ یک بخش مخصوص پاشش است و بخش دیگر دوباره از انژکتور به سیستم تغذیه بر می‌گردد.
در نوع variable-geometry عملکرد انژکتور که با سطح اریفیس ورودی قابل‌کنترل است ،بر اساس بازو بسته شدن سوزن انژکتور که به آن pintle می‌گویند انجام می‌شود و راستای حرکت

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعقانون مجازات، جرم در خواب، انسان کامل

دیدگاهتان را بنویسید