منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم عصبی، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه

DDH)
به دو گروه اصلی تقسیم می شود ،تیپیکال ،که سیستم عصبی طبیعی است و جهش زایی، که یک اختلال عصبی عضلانی زمینه ای با کمپلکس سندرمی وجود دارد.
علت: عوامل فیزیولوژیک شامل سابقه ی خانوادگی مثبت – شلی منتشر لیگامان ها – استروژن و سایر هورمون های مادری – جنس مونث-
عوامل مکانیکی زایمان اول- نمایش بریچ والیگو هیدرآمنیوس – وضعیت بدن

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره پرسکاری، نورد،، همسطح.، کانال‌های

دیدگاهتان را بنویسید