پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

بکار میرود)، این سه تومور از بافتهای جنینی ایجاد میشوند. تومورهای بافت های رتیکولوآندوتلیال هوچیکن، لنفوسارکم و سارکم یوئینگ ورتیکولوسارکم استخوان نیز بسیار حساسند و اغلب در درمان قطعی آنها شیمی درمانی نیز اضافه میشود. تومورهای بافت عصبی مانند نوروبلاستوم و رتینوبلاستم نیز بسیار حساسند.
۲- تومورهائی که بطور متوسط حساس به

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد خطرترین، باکتریال، سیلین، حاملگی

دیدگاهتان را بنویسید