پایان نامه با کلید واژگان مصرف کننده، آسیب دیدگی

بسته بندی ، حفظ محصول و مصرف کننده در مقابل خطرات و آسیب دیدگی می باشد در حالی که اهداف تهاجمی بسته بندی ، کمک به فروش محصول و افزایش ارزش ظاهری کالا می باشد . ( انواری رستمی ۱۳۸۸)
هدف بسته بندی هر سازمان را می توان به طور موجز و مختصر بدین صورت بیان کرد: یک بسته بندی ساده وظریف که در مقابل آزمایش های تولید ، انبارداری ، جابجایی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد آلودگی محیط زیست، محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید