انتخاب شغل و مشکلات مربوط به آن

انتخاب شغل و مشکلات مربوط به آن

    انتخاب شغل و مشکلات مربوط به آن : از نظر هاپاک (1997) زمانی که مردم عاقلانه برای انتخاب شغل عمل نمی کنند ناکامی آنان را در این کار می توان به یکی از دلایل سه گانه مربوط دانست :... ادامه

وابستگی از دیدگاه روانشناختی

وابستگی از دیدگاه روانشناختی

وابستگی : به چگونگی احساس فرد با افراد دور و بر مانند هم تیمی ها می باشد. انتونامیس (2001)، ارتباط ضعیف اما مثبتی بین وابستگی و سطوح مختلف انگیزش (تنظیمات خودپذیر، درآمیخته، و انگیزش... ادامه