منابع پایان نامه ارشد درمورد مادرزادی، عصبی،چندژنی، ماکروکرانیا، آنمی

دانلود پایان نامه

نخاعی لوله عصبی در حاملگی های بعدی ۱۰ درصد است ممکن است به دنبال تولد یک نوزاد آنانسفال در خانواده ،کودک دوم دچار مننگومیلوسل لومبوساکرال باشد. توارث نقایص لوله ی عصبی،چندژنی است .
ناهنجاری های مادرزادی مغز
ماکروکرانیا = افزایش ضخامت جمجمه – بیمار یهای متابولیسم استخوان یا هیپرتروفی مغز استخون ناشی از آنمی همولیتیک

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کاتد، آند.، (۵-۷)، پلاریزاسیون

دیدگاهتان را بنویسید