منابع پایان نامه ارشد درمورد مادرزادی، عصبی،چندژنی، ماکروکرانیا، آنمی

نخاعی لوله عصبی در حاملگی های بعدی ۱۰ درصد است ممکن است به دنبال تولد یک نوزاد آنانسفال در خانواده ،کودک دوم دچار مننگومیلوسل لومبوساکرال باشد. توارث نقایص لوله ی عصبی،چندژنی است .
ناهنجاری های مادرزادی مغز
ماکروکرانیا = افزایش ضخامت جمجمه – بیمار یهای متابولیسم استخوان یا هیپرتروفی مغز استخون ناشی از آنمی همولیتیک

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی

دیدگاهتان را بنویسید