پایان نامه ارشد درباره رادیوتراپی، درد،، رود.، سرطانهائی

درمان، سن و وضع عمومی بیماران ارزیابی شود. رادیوتراپی در درمان سرطانهائی که حساس هستند، برای درمان قطعی بکار رفته است. رادیوتراپی میتواند به کمک جراحی بعضی تومورها را بهبود دائم بخشد و یا برای کم کردن حجم تومور در آن دسته از تومورها که حساس هستند بکار رود. تسکین درد، جلوگیری از انسداد یا شکستگی یا کم کردن فشار داخل مغز نیز از کمک

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی - رفتاری، تحلیل واریانس

دیدگاهتان را بنویسید