پایان نامه ارشد درباره رادیوتراپی، درد،، رود.، سرطانهائی

دانلود پایان نامه

درمان، سن و وضع عمومی بیماران ارزیابی شود. رادیوتراپی در درمان سرطانهائی که حساس هستند، برای درمان قطعی بکار رفته است. رادیوتراپی میتواند به کمک جراحی بعضی تومورها را بهبود دائم بخشد و یا برای کم کردن حجم تومور در آن دسته از تومورها که حساس هستند بکار رود. تسکین درد، جلوگیری از انسداد یا شکستگی یا کم کردن فشار داخل مغز نیز از کمک

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردکارآفرینی، سازماندهی، قصد کارآفرینانه

دیدگاهتان را بنویسید